Презентація "Генотип та фенотип. Алелі. Методи генетичних досліджень"

Про матеріал
Презентація до уроку Біології в 9-му класі на тему "Генотип та фенотип. Алелі. Методи генетичних досліджень"
Перегляд файлу

imageо о о

о о о о о о о о

о а о о

о о о о0 0 0           ГЕНОТИП ТА ФЕНОТИП. АЛЕЛ1.

КЛАСИЧН1 МЕТОДИ

ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛЩЖЕНЬ

Бюлог•я. 9 клас image

НАЗВИ                    миозу П СХАПКТЕРИЗУЙ

image
image000088image

image

imageА ЩО вивие ГЕНЕТИКА?image

imageimage
ГЕНЕТИКА(Bin грец. reweric — походження) — наука про 3ak0H0MipH0BTi cnaBk0B0GTi та imageopraHi3MiB.

спадков•сть - це uaTHicTb oprawi3MiB передавати сво7 ознаки нащадкам

мжлив•сть- imageпрояву ознаки серед особин ouiei трупи — imageчи виду.

ЩО ТАКЕ ознма (ФЕН)?image

image
Ознака — це noMiTHa характеристика, яка успадковуеться (передаеться) Bin 6aTbkiB до HauaBkiB. Наприклад:

image

«onip очей imageволосся закручування група kPOBi

язика

imageЯК ПЕРЕДАЮТЬСЯ ОЗНАКИ?image


1нформаця про ознаки мститься в генах органвму.

Гени — це тлянка ДНК,

image image
image

яка передаеться imageбатькв до дтей.

imageген ген

днк                              03 Н а Ка


image

imageЯК ПЕРЕДАЮТЬСЯ ОЗНАКИ?image

image
imageГени (несут» imageпро ознаки) передаються нащадкам час розмноження.

о о о

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

image
Яку рису передали вам батьки?

ГЕНОТИП ФЕНОТИП


                  гнотип ФЕнотипimage

СУКУПНИСТЬ ГЕНЕТИЧНОЙ

РЕЗУЛЬТАТ взаемодй' генотипу

иноормац•'ј,

з чинниитми зовн•шьного

закодовлноћ' У ГЕНАХ

СЕРЕДОВИЩА, СУКУПНИСТЬ YCIX

КЛТИНИ АБО ОРГАНИЗМУ

ОЗНАК                                                              ВЛАСТИВОСТЕЙ

рганвму

image

image

imageВИДАВНИЦТВО

image

РАНОК

ФЕНОТИП —СУК НиСТ» генотип —СУКУПНИСТЬ ОЗНАК ВЛАСТИВОСТЕИ YClX rEHlB ОРГАНИЗМУ,  яки е

ОРГАНИЗМУ,

ЯКИ ОДЕРЖАНИ ВИД           РЕЗУЛЬТАТОМ взаемодй'

ГЕНОТИПУ З УМОВАМИ зовнишнього Достатне зволоження image СЕРЕДОВИЩА.

Недостатне зволоження

ВПЛИВ умов СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ОЗНАК ОРГАНВМУ:

rop“H3ii

будуть 3MiHEBaru ЯУ>КНИЙ Г кислий г в Bin

грунту. фактором е грунту

АЛЕЛ, АБО АЛЕЛЬН1 гени- РИЗНИ ФОРМИ одного Й того Ж генл, РОЗТАШОВАНИ В ОДНАКОВИХ дтянклх(ЛОКУСАХ) гомолопчних ХРОМОСОМ ВИЗНАЧАЮТЬ АЛЬТЕРНАТИВ“ ВАРТНТИ РОЗВИТКУ одн•ећ' T0i Ж ОЗНАКИ.

imageген, який Bi“0Binae за забарвлення   гороху, мае два BapiaHT“   один i3 них забезпечуе жовте забарвлення нас“жн, а   — зелене в

Алел» В -жовте забарвлення Алел» Ь-зелене забарвлення

ЛОКУС-мисцЕ РОЗТАШУВАННЯ ГЕНА В хромосоми


image
imageв КОНКРЕТН'Й хромосоми МОЖЕ РОЗТАШОВУВАТИСЯ ттьки ОДИН В ВАРТНТИВ (АЛЕЛВ) ЦЬОГО ГЕНА.

АЛЕ, ЯК ВИ ВЖЕ ЗНАЕТЕ, В ЯДРАХ

ЕУКАР'ОТ'В МИСТЯТЬСЯ по ДВ•

ОДНАКОВ' сомолопчн')

ХРОМОСОМИ. ТОМУ В КОЖНИЙ

КЛИТИН• е ПО ДВА ЕКЗЕМПЛЯРИ кожногоimage


image

РОЗМЩЕННЯ МЕЛВ ОДНОГО

ГЕНА В ГОМОЛОГ:ЧНИХ ХРОМОСОММimage

Генетика

Як горох Менделя

нам

3p03YMiTu генетику?

30tpa

•01nt; с

                             ЯКЩО ГОМОЛОГ]ЧН] ХРОМОСОМИ                             ЯКЩО ГОМОЛОГIЧН1 ХРОМОСОМИ

ОСОБИНИ МЛСТЯТЬ ОДНАКОВ1 АЛЕЛЛ      ОСОБИНИ МIСТЯТЬ P13HI АЛЕЛ1image

imageПЕВНОГО ГЕНА, НАЗИВАЮТЬ ПЕВНОГО ГЕНА, НАЗИВАЮТЬ гомозиготою за цим алелем гетерозиготою

imageimageодного гена визначають pi3Hi прояви ознаки (наприклад, карий або блакитний   очей, круглу або rpyuononi6HY форму imageу T0MariB). Одна з image хромосом несе алель Bin материнсы«ого opraHi3MY, imageа друга — Bin

ГЕНЕТИЧН' ВАРТЦ11

Цуценята пох 6aTbkiBGbI«ux собак pi3Horo кольору. Овне цуценя отримало про

•epcri Bin Marepi, а iwwe цуценя Bin батька.

АЛЕЛЬН' ТЕни МОЖУТЬ БУТИ

aor-'iuavcxxxa - в npucywoc•i iw•uoro зав»кди проявляються у *opMi стану ознаки. Позначаються великою Ј“терою латинського

i рецессаоисхлса-     в npucyruocri i не проявляються станом ознаки. Позначаються маленькою "йтерою латинсы«ого     (а, Ь, i Т.д.)

image

image

Рецесивний алель

image(БЕКОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ катки)

-РЕЦЕСИВНИЙ МЕЛЬ

ЗАБАРВЛЕННЯ квјтки)

-РЕЦЕСИВНА

ГОМОЗИГОТА

-ДОМЖАНТНА

ГОМОЗИГОТА

-ГЕТЕРОЗИГОТА

вспнови вщповщн•стьimage

1.                              -РЕЦЕСИВНА

image ГОМОЗИГОТА

А)

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ЬЬ

image

image

image

вв image

вь

 

 

2.                              -ГЕТЕРОЗИГОТА

З. -домјнАнтний АЛЕЛЬ

image4. -РЕЦЕСИВНИЙ МЕЛЬ

5. -ДОМНАНТНА

ГОМОЗИГОТА


image
imageimageпоп ляцПино-статистичнии, итогенетичнии 6io imageimageблизнюковий, методи генетичнот

image
image

image

image
image


image
image

image


ПОПУЛЯЦ'ЙНО-

полягле У ВИВЧЕНН1 ЧАСТОТ“

ЗУСТРИЧАЛЬНОСТ' РВНИХ АЛЕЛВ У

сптистичний

популяц•ях ОРГАНВМ'В.

кр•м ГЕНЕТИКИ ПОПУЛЯЦ'Й, його

ЗАСТОСОВУЮТЬ в мЕдичн•Й

image image image

ГЕНЕТИЦ' ДЛЯ

ВИВЧЕННЯ СПАДКОВИХ

ЗАХВОРЮВАНЬ

полягае У ВИВЧЕНН' НАБОРУ ХРОМОСОМ

ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ           (КАРИОТИПУ) ОРГАНIЗМIВ.

дле                                                       змогу виявляти                              СПАДКОВ'

ЗАХВОРЮВАННЯ.

image image

ЦЕЙ мвтод ТАКОЖ ЗАСТОСОВУЮТЬ В

СИСТЕМАТИЦ1 ортнвмив

                                        е)         (КАРИОСИСТЕМАТИКА).

ТАК, ЛЮДИНА мае 23 ПАРИ ХРОМОСОМ, А дрозоо•лл — ПАРИ


image

ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛДЖЕНЬimage


ыожшчний                             полягае                      ВИВЧЕНН'

ОСОБЛИВОСТЕЙ ыох•мичних ПРОЦЕС'В У ОРГАНВМИВ В рвними генотиплми. ВИКОРИСТОВУСТЬСЯ для дтгностики СПАДКОВИХ

ЗАХВОРЮВАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ В ПОРУШЕННЯМ ОБМИНУ РЕЧОВИН

ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛДЖЕНЬimage

поляте У ВИВЧЕНН' ;лизнят.

image

imageБЛИЗНЮКОВИЙ           ДОСЛШЖУЮЧИ Близнят, МОЖНА

З'ЯСУВАТИ

РОЛЬ                              чинник•в

довктля

ФОРМУВАНН'

ФЕНОТИПУ

осо;ин:                      РВНИЙ

ХАРАКТЕР

йхнього                          ВПЛИВУ

зумовлюе РОЗЫЖНОСТИ ПРОЯВУ

ТИХ ЧИ «ШИХ ОЗНАК

МЕТОДИ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛДЖЕНЬ


ГЕНЕТИЧНОТ

тЕхнологЈ, ЗА допомогою

lH)kEHEPii

ЯКИХ УЧЕНИ ВИДТЯЮТЬ З

image

imageОРГАНИЗМ'В ОКРЕМ1 ГЕНИ АБО СИНТЕЗУЮТЬ     ШТУЧНО, ПЕРЕБУДОВУЮТЬ ПЕВИ гени, ВВОДЯТЬ 7X У Инш• КЛТИНИ ЧИ

ОРГАНИЗМИ


УЗАГАЛЬНИМО

СИСТЕМА генив ОРГАНИЗМУ, як• МАЮТЬ прояв У Фенотип, НАЗИВАСТЬСЯ ГЕНОТИПОМ, А СИСТЕМА зовнИшн•х I ВНУТРIШНIХ ОЗНАК ОРГАНВМУ, ЩО СООРМУВАЛИСЯ В РЕЗУЛЬТАТ' РЕАЛВАЦ”Ј спадково'•' 'НООРМАЦЙО В КОНКРЕТНИХ УМОВАХ СЕРЕДОВИЩА, —

ФЕНОТИПОМ.

ГЕНИ МОЖУТЬ проявлятися В ктькох РВНИХ ВАРТНТАХ (АЛЕЛЯХ).

РОЗРВНЯЮТЬДВА тИпи АЛЕЛЕЙ — домИтнтниЙ (проявляеться В ГЕТЕРОЗИГОТНОМУ СТАН') РЕЦЕСИВНИЙ (НЕ проявляеться в ГЕТЕРОЗИГОТНОМУ СТАН'). У ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛШЖЕННЯХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТАК' МЕТОДИ: п;ридолопчний, ГЕНЕАЛОПЧНИЙ, ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ, imageТА МИЛ.

ПЕРЕВРТЕ СВОТ ЗНАННЯ

1. що таке генотип i фенотип?

а. що таке алель?

З.                icHYETb ТИПИimage

4.            На конкретному npuuani imageяк фенотип opraHi3MY може imageу його розвитку.

5.            Чим imageMiM собою поняття ««геном» i ««генотип»?

СЕБЕ

Тест 2 imageметод дозволяе виявити:

1. частоту rewiB уimage

а. тип успадкування ознак; З. p0B%HHi зв'язки особинами.


СЕБЕ

Тест 2 imageметод дозволяе виявити:

1. частоту rewiB уimage

а. тип успадкування ознак; З. p0B%HHi зв'язки особинами.

СЕБЕ

Метод, цо фунтуеться на imagekapioruny opraHi3My:

1. цитогенетичний;

image

З. ri6pM0Jtoriwwi;

4. близнюковий.

СЕБЕ

Метод, цо фунтуеться на imagekapioruny opraHi3My:

1. цитогенетичний;

image

З. ri6pM0Jtoriwwi;

4. близнюковий.


imageРЕФЛЕКСИimage

Яку рису передали вам батьки?

imageimageimageimageЯкщо у вас Е брати сестри, чи можете ви визначити вщглнносп в рисах собою?

Яю фактори навколишнього середовища вщрвняються зд тих, у яких виростали ваш1 батьки, як вони можуть вплинути на прояв рис?

pdf
Пов’язані теми
Біологія, Презентації
Додано
22 січня
Переглядів
124
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку