2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Презентація "Інклюзивна освіта"

Про матеріал
презентація містить термінологічний словник "Інклюзмвна освіта"; сім основних принципів інклюзії, цінності інклюзивної освіти. В розробці надан матеріал, що повинен знати та вміти вихователь, працюючи в інклюзивній групі; які форми роботи та методи з дітьми з особливими потребами; надані поради вихователю інклюзивної групи. Також можна дізнатися про переваги інклюзивної освіти.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Розробила: Вихователь ІІ категоріїДНЗ№2 «Казка» м. МЕЛІТОПОЛЯВолкова Т. А.Інклюзивна освіта. Путівник для вихователів

Номер слайду 2

«Дитина, розвиток якої ускладнений дефектом, не просто менш розвинена, ніж її однолітки, а розвинена інакше» Л. В. Виготський. Коли ми почнемо називати речі своїми іменами, коли ми визнаємо, що люди з особливими потребами найперше є людьми, то побачимо, що у них значно більше спільного з усіма, ніж відмінного

Номер слайду 3

Термінологічний словникІнклюзія-це політика й процес,який передбачає отриманнябільших можливостей в навчанні та соціальному житті для всіхдітей.Інклюзивна освіта–це система освітніх послуг,що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей наосвіту та права навчатися за місцем проживання,що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами,зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку,в умовах загальноосвітнього закладу.Інклюзивна підхід-створення таких умов,за яких усі діти мають однаковий доступ до освіти,у тому числі і діти з особливими освітніми потребами,які навчаються у загальноосвіт-ніх школах;водночас усі діти мають можливості отримати досвід,знання,які сприяють подоланню упереджень й дискримінації тасприяють формуванню позитивного ставлення до тих,хто «відріз-няється».Інтеграція-зусілля,спрямовані на введення дітей з особливими потребами у регулярний освтній простір.

Номер слайду 4

Цінності інклюзивної освіти Це визнання того,що всі діти можуть навчатися Це робота зі всіма дітьми,незалежно від їх віку, національності,мови,походження,особливостей розвитку. Це вдосконалення освітніх структур,систем і методик для забезпечення потреб всіх дітей. Це частина великої стратегії по створенню інклюзивного суспільства. Це динамічний процес,який знаходиться постійно в розвитку

Номер слайду 5

Кожна дитина здатна відчувати і думати. Цінність дитини не залежить від її здібностей та досягненьосновні принципиінклюзивної освіти. Усі діти потребують підтримки і дружби ровесників. Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємин. Різноманітність посилює всі сторони життя дитини. Кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим

Номер слайду 6

Складові професіограми педагога, який працює з дітьми з особливими потребами. СОЦІАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ: Емоційна стійкість. Відсутність стереотипів щодо дітей з особливими потребами. Відповідальне ставлення до своїх обов’язків. Соціальна активність. Доброта. Загальна гуманна культура. Педагогічний такт (гуманізм, справедливість) ­ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ: Знання загальної і корекційної педагогіки та психології, які стосуються психологічного розвитку особистостіЗнання індивідуально-психологічних особливостей дитини з різними проблемами в розвитку. Вміння працювати в команді, аналізувати, прогнозувати та планувати індивідуальну програму розвитку «особливої» дитини. Знання з основ анатомо-фізіологічного розвитку учнів, причин виникнення та проявів хвороб нервової системи. Бажання удосконалюватися у напрямку психологічних, дефектологічних знань, диференційованого методу викладання, адаптації та модифікаціє навчального матеріалуІндивідуальний підхід до навчально-виховної траєкторії розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Знання сутності, мети, завдань, форм та методів навчання і виховання дітей з особливими потребами

Номер слайду 7

Вихователі ДНЗ повинні знати. Підходи держави та суспільства до організації освіти дітей,які мають вади психофізичного розвитку. Основні поняття корекційної педагогіки та спеціальної технологіїОсобливості і закономірності розвитку різних категорій осіб з психофізичними вадами. Комплексне психолого-педагогічне вивчення дітей. Диференційовані та індивідуальні механізми і прийоми дошкільного корекційного навчання та виховання кожної категорії дітей. Зміст та методи роботи з родинами вихованців

Номер слайду 8

Вихователі повинні вміти. Здійснювати моніторингрозвитку дітей,що мають труднощі у засвоєнні знань,різних видів діяльності та адекватно оцінювати причини,якими спричинено ці труднощіБрати участь у здійснені правильного психолого-педагогічного супроводу дітей,що потребують корекції психофізичного розвитку. Своєчасно виявити відхилення у розвитку дошкільників та під керівництвом корекційного педагога. Здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до вихованців з вадами психофізичного розвитку. Формувати готовність здорових дошкільників до позитивної спільної взаємодії з однолітками,що потребують корекції психофізичного розвитку. Проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної інформації про осіб з порушенням психофізичного розвитку

Номер слайду 9

Методи роботи з дітьми,що мають особливі освітні потребибесідапереконання. Розгляд проблемних ситуацій. Сюжетно-рольові ігри. Перегляд спеціально відібраних відеосюжетів

Номер слайду 10

Поради вихователю. Навчитися толерантно ставитися до особливих дітей,але в ніякому разі не акцентувати увагу на дитині. Сприяти тому,щоб кожна дитина відчула себе прийнятою. Сприяти створенню у дитячому колективі атмосфери доброзичливості, справедливості й терпимості. Надавати індивідуальну підтримку,але при цьому не відокремлювати дітей з особливими потребами від основної групи дітей. Намагатися наблизити навчальні завдання до потреб і можливостей такої дитини. Співпрацювати з іншими педагогами- спеціалістами (логопедом,психологом, лікарем) та батьками в одній команді.

Номер слайду 11

Переваги інклюзивноЇ освіти. Для вихователів та фахівців: Вихователі інклюзивних груп краще розуміють індивідуальні особли-вості дітей. Вихователі оволодівают різноманітними педаго-гічними методиками,що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності. Педагоги починають сприй-мати дітей більш цілосно,а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей. Для батьків: Родини дітей з особли-вими освітніми потреба-ми можуть отримувати підтримку з боку інших батьків. Розуміння, у чому роз -виток їхніх дітей є типо-вим й у чому атиповим. Активна участь у проце-сі навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. Батьки стають частиною спільноти ДНЗ.

Номер слайду 12

Переваги інклюзивноЇ освіти. Для здорових дітей: Діти вчаться природно сприймати та толерант-но ставитися до людсь-ких відмінностей. Діти демонструють відповідні моделі пове-дінки дітям з особливи-ми освітніми потребами і мотивують їх до розит-ку та цілеспрямованого використання нових знань та вмінь. Природне сприйняття і толерантне ставлення до людських відміннос- тей,розвиток чуйності, готовність до взаємо допомоги. Для дітей,які мають особливі освітні потреби: Поліпшується когнітивний,моторний, мовний,соціальний та емоційний розвиток дітей.Інклюзивні підходи допомагають долати страхи й упередження, сприяють дружбі, взаємоповазі та взаєморозумінню серед людей. У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими однолітками й участі у громадському житті. Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

Номер слайду 13

Я знаю,люди,дуже важко всім,І серце так стискається до болю. Та дуже прошу,прошу не спішіть,Ви не спішіть жалітися до болю. Якщо ти зрячий і навколо світ- Веселка барвами сіяє,То дякуй Богу,бо незрячому в житті радості цієї вже немає…Якщо ногами босими і росу. Ти на світанку би могла ступити,То дякуй долі і згадай людей –Багато хто не можуть це зробити. Ви чуєте,як у гаю співає соловей Чи листям шелестить тополя, То ви щасливі,бо маєте ви слух, А багатьом це не дарує доля. То прошу: подивіться навкругиІ милосердні будьте до чужого болю,А нарікати не спішіть,і не спішіть жалітися на долю…

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Василенко Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
1198
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку