Презентація Інтерактивна карта до уроку "Походження слов'ян та їх розселення на території України"

Про матеріал

Інтерактивна карта допомагає учням 7 – х класів розширити свої знання з теми «Походження слов'ян та їх розселення на території України», добре запам'ятати назви племених союзів та територію їх розселення, а також довідатися додаткову інформацію з цієї теми. Карту та додаткові навчальні матеріали можна використовувати як під час уроку, так і на дистанційній платформі.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Походження слов'ян та їх розселення на території УкраїниІнтерактивна карта допомагає учням 7 – х класів розширити свої знання з теми «Походження слов'ян та їх розселення на території України», добре запам'ятати назви племених союзів та територію їх розселення, а також довідатися додаткову інформацію з цієї теми. Карту та додаткові навчальні матеріали можна використовувати як під час уроку, так і на дистанційній платформі. Презентація та карта розробленавчителем історії НВК «Ліцей – СЗШ №10»м. Марганця Шейєрман О. М.

Номер слайду 2

Велике переселення слов’ян — розселення слов’янських племен із їхньої прабатьківщини, розташованої між Дніпром і Віслою, на сусідні землі в V—VII ст. На заключному етапі Великого переселення народів у VI—VII ст. головну роль у переселенських потоках стали відігравати слов’янські племена антів і склавинів. Із межиріччя Дніпра і Вісли вони рушили до Подунав’я. Звідти ці племена стали здійснювати регулярні напади на Константинополь та візантійські володіння на Балканах, які дістали назву Балканських війн. Після перших успішних походів слов’яни почали залишатися за Дунаєм, а на кінець VII ст. майже повністю оволоділи Балканським півостровом. Розселення слов’ян відбувалося в складних умовах. У другій половині VI ст. важким ударом для них стала боротьба з кочовими племенами аварів, які з Азії спочатку переселилися до Північного Причорномор’я, а потім — на територію сучасної Угорщини, де й заснували свою державу — Аварський каганат. Тривалі аваро-слов’янські війни призвели до підкорення аварами склавинів, знесилення, а потім розпаду антського об’єднання племен. Із 602 р. анти в історичних джерелах не згадуються. Назва склавини використовувалася досить часто стосовно племен, які в VII—IX ст. заселяли територію сучасної України. Уважають, що саме термін «склавини» з часом трансформувався в «слов’яни».

Номер слайду 3

Венеди. Зарубинецька культура. Анти

Номер слайду 4

Під час Великого переселення слов’ян одна їх частина залишилася на Балканському півострові, а друга рушила вгору за течією Дунаю і зайняла землі поряд з Ельбою (Лабою). Там вона зустрілася ще з одним переселенським потоком слов’янських племен, який прямував із межиріччя Вісли та Одера (Одри) на захід. На зламі VI—VII ст. слов’яни також активно просувалися на північ і північний схід, заселяючи землі, що належали балтійським та угро-фінським племенам. ЗахідніСхідніПівденні

Номер слайду 5

Результатом Великого переселення слов’ян стало формування нових територіальних угруповань слов’ян, які заведено поділяти на східних, західних і південних.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Слов'яни. ЗахідніПівденніСхідніполякичехисловакисербихорватисловенибоснійцічорногорціполянисіверянидревлянидулібитиверцібілі хорватиуличісловеникривичів'ятичірадимичіполочанидреговичі

Номер слайду 6

Завдання для роботи з контурною картою1)Стрілками намалюйте шляхи розселення слов’ян.2)Підкресліть різними кольорами і підпишіть назви: А. українських племен;Б. російських племен;В. білоруських племен. Використайте таблицю, карту, а також історичні джерела.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Робота з контурною картою1. Щоб переглянути напрямки розселення слов'ян, натисніть на будь- якому місці на карті лівою кнопкою мишки, і з'явиться напис СЛОВ'ЯНИ. 2. Натисніть на слово «слов'яни» лівою кнопкою мишки, і з'явиться зображення напрямків розселення слов'ян. Використовуйте також таблицю «Слов'яни» на 5-му слайді.3. Для роботи з племеними союзами східних слов'ян натисніть на слово Слов'яни, і зображення зникне, далі натискаєте на будь-яке місце, і починають з'являться назви племених союзів.4. Для перегляду території їх розселення натисніть на назву племеного союзу, а також використовуйте таблицю на 6-му слайді.5. Завершує показ на карті розселення племених союзів білорусів та росіян.

Номер слайду 9

Слов’яни. Поляни. Деревляни. Сiверяни. Тиверцi. Уличi. Волиняни. Бiлi хорвати. Полочане. Радимичi. Дреговичi. Словени. Кривичi. В’ятичi

Номер слайду 10

Документи розповідають. Візантійський автор Іоанн Ефеський про походи слов’ян на Балкани. На третьому році по смерті імператора Юстина і правління державного Тиверія рушив проклятий народ слов’ян, який пройшов через усю Елладу і по країні Фессалоніці, і по фракійських провінціях. Здобув багато міст і фортець, спалив, пограбував і підкорив країну, сів на ній владно і без страху, як у своїй власній, і впродовж чотирьох років, доти, доки імператор був зайнятий персидською війною і вирядив усі свої війська на Схід, уся країна була віддана напризволяще слов’янам; останні зайняли її і розтіклися по ній на час, який призначив Бог. Вони... захопили всі імперські табуни й інше, вони живуть, сидять і грабують у римських провінціях без турбот і страху, убиваючи і спалюючи; вони стали багатими, мають золото і срібло, табуни коней і багато зброї. Вони навчилися вести війну краще за римлян, [і все ж вони] люди прості, які не сміли з’явитися з лісів і степів і не знали, що таке зброя, за винятком двох або трьох дротиків. Запитання до документа1. Які факти про походи слов’ян на Балкани наведені в документі? Яку інформацію за ними можна отримати і які висновки зробити?2. Як автор ставиться до подій, про які розповідає? Чому у вас склалося таке враження?3. Чи можна довіряти авторові документа? Чию позицію він представляє?4. Визначте за документом, який вплив мали Балканські війни на розвиток слов’янського суспільства.

Номер слайду 11

2.   Розселення племінних союзів східних слов’ян на території України. У VIII ст. у східних слов’ян виникають союзи племен, про які повідомляє в літописі «Повість минулих літ» чернець Нестор. Літописець Нестор. Скульптура М. Аптокольського. Постать в історіїНестор(1055-1113) — чернець Києво-Печерського монастиря. Упорядник «Повісті минулих (временних) літ» — найдавнішого серед літописів, що збереглися до наших днів. Назву отримав за своїм першим вступним реченням: «Ось повісті временних літ, звідки пішла Руська земля...» Значення «Повісті» для дослідників полягає в тому, що вона є головним, а в багатьох випадках і єдиним джерелом з історії східних слов’ян та Київської Русі. Нестор-літописець зміг пов’язати давньоруську історію зі всесвітньою, проголосив важливу роль Русі у світовому історичному процесі.

Номер слайду 12

Перша сторінка «Повісті минулих літ». Терміни та поняття. Союзи племен — об’єднання кількох племен, які за певних умов ставали зав’язками державної організації. Літопис — хронологічний послідовний запис історичних подій, зроблений їхнім сучасником. Реконструкція поселення східних словян (VІІІ-ІХ ст.). Реконструкція

Номер слайду 13

Територію сучасної України, за повідомленням Нестора, заселяли сім союзів племен — деревляни, поляни, уличі, тиверці, сіверяни, волиняни (дуліби) і білі хорвати. Саме вони вважаються предками українців. На землях, які зараз входять до складу Білорусі, жили дреговичі й полочани, Росії — кривичі, радимичі, словени й в’ятичі. Археологічні дані підтверджують повідомлення літописця щодо розселення східних слов’ян. Так деревляни займали землі південного басейну річок Прип’ять, Горинь, західного берега Дніпра і північного басейну Тетерева. Поляни жили на захід від середнього Дніпра, між його притоками Тетеревом на півночі та Россю на півдні. Сіверяни займали території на схід від середньої течії Дніпра, басейн нижньої течії Десни, Сули, Псла і Ворскли до верхів’їв Сіверського Дінця. Тиверці жили у нижній течії річок Дністер і Прут, що досягла узбережжя Чорного моря. Волиняни (дуліби) розселялися на землях на північ від верхньої течії Дністра, у басейні Західного Бугу, на південь від верхів’їв Прип’яті. Уличі займали землі, розташовані між річками Оріль, Дніпро, Самара та в лісостеповій частині Південного Бугу. Білі хорвати проживали у Верхній Наддністрянщині на захід від річки Збруч, межиріччі Верхнього Прута і Дністра, Північній Буковині, Прикарпатті й частині Закарпаття.

Номер слайду 14

Особливу увагу серед інших східнослов’янських союзів племен Нестор приділяв полянам. За літописом, із нього походили перші київські князі-брати Кий, Щек і Хорив, за яких почалося будівництво Києва. Це місто дістало назву на честь старшого з братів — Кия. Гори Старокиївська і Дитинка. Київ. Сучасний вигляд.

Номер слайду 15

„З Повісті минулих літ”Походження і розселення слов’ян ... Слов’яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші – деревлянами, бо осіли в лісах; а другі сіли межи Прип’яттю і Двіною і називалися дреговичами; а інші сіли на Двіні і назвалися полочанами – од річки, яка впадає в Двіну і має назву Полота; од сеї [річки] вони прозвалися полочанами. Слов’яни ж, [що] сіли довкола озера Ільменя, прозвалися своїм іменем – [словенами]; і зробили вони город, і назвали його Новгородом. А другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі і назвалися сіверянами. І так розійшовся слов’янський народ, а від його [імені] й дістали [свою] назву слов’янські письмена. Коли ж поляни жили особно по горах сих [київських], то була тут путь із Варягів у Греки, а із Греків [у Варяги]: по Дніпру, а у верхів’ї Дніпра – волок до [ріки] Ловоті, а по Ловоті [можна] увійти в Ільмень, озеро велике. Із цього ж озера витікає Волхов і впадає в озеро Нево, а устя того озера входить у море Варязьке. І по тому морю [можна] дійти до самого Риму, а од Риму прийти по тому ж морю до Цесарограда, а від Цесарограда прийти в Понт-море, у яке впадає Дніпро-ріка. Дніпро ж витікає з Оковського лісу і плине на південь, а Двіна із того самого лісу вибігає і йде на північ, і входить у море Варязьке. Із того ж лісу витікає Волга на схід і вливається сімдесятьма гирлами в море Хвалійське. Тому-то із Русі можна йти по Волзі в Болгари і в Хваліси, і на схід дійти в уділ Симів, а по Двіні – у Варяги, а з Варягів – і до Риму, од Риму ж – і до племені Хамового. А Дніпро впадає в Понтійське море трьома гирлами; море це зовуть Руським. ...

Номер слайду 16

... Поляни, що жили особно, як ото ми сказали, були з роду слов’янського і назвалися полянами, а деревляни теж [пішли] від слов’ян і назвалися древлянами. Радимичі ж і вятичі [походять] од ляхів. Бо було в ляхів два брати [один] Радим, а другий Вятко. І, прийшовши, сіли вони: Радим на [ріці] Сожу, [од якого] й прозвалися радимичі, а Вятко сів своїм родом на Оці, од нього прозвалися вятичі. І жили в мирі поляни, і древляни, і сіверяни, і радимичі, і вятичі, і хорвати. Дуліби тоді жили по Бугу, де нині волиняни, а уличі [й] тиверці сиділи по [другому] Бугу і по Дніпру; сиділи вони також поблизу Дунаю. І було множество їх, бо сиділи вони по Бугові й по Дніпру аж до моря, і єсть городи їх і до сьогодні. Через те називали їх греки „Велика Скіфія”.

Номер слайду 17

Сіверянські жінки. Полянська жінка. Деревлянин

Номер слайду 18

Звичаї слов’ян [Усі племена] мали ж свої обичаї, і закони предків своїх, і заповіти, кожне – свій норов. Так, поляни мали звичай своїх предків, тихий і лагідний, і поштивість до невісток своїх, і до сестер, і до матерів своїх, а невістки до свекрів своїх і до діверів велику пошану мали. І весільний звичай мали вони: не ходив жених по молоду, а приводили [її] ввечері; а на завтра приносили [для її родини те], що за неї дадуть. А деревляни жили подібно до звірів, жили по-скотськи: і вбивали вони один одного, [і] їли все нечисте, і весіль у них не було, а умикали вони дівчат коло води. А радимичі, і вятичі, і сіверяни один обичай мали: жили вони в лісі, як ото всякий звір, їли все нечисте, і срамослів’я [було] в них перед батьками і перед невістками. І сходилися вони на ігрища, на пляси і на всякі бісівські пісні, і тут умикали жінок собі, з якою ото хто умовився. Мали ж вони по дві і по три жони. А коли хто вмирав – чинили вони тризну над ним, а потім розводили великий вогонь і, поклавши на вогонь мерця, спалювали [його]. А після цього, зібравши кості, вкладали [їх] у невеликий посуд і ставили на придорожньому стовпі, як [це] роблять вятичі й нині. Сей же обичай держали і кривичі, й інші погани, не відаючи закону Божого, бо творили вони самі собі закон. Прикликання варягів. Княжіння Аскольда і Діра в Києві (IX ст.) Вигнали [чудь, словени, кривичі і весь] варягів за море, і не дали їм данини, і стали самі в себе володіти. І не було в них правди, і встав рід на рід, і були особиці в них, і воювати вони між собою почали. І сказали вони: „Пошукаємо самі собі князя, який би володів нами і рядив за угодою, по праву”.

Номер слайду 19

Пішли вони за море до варягів, до русі. Бо так звали тих варягів – русь, як ото одні звуться свеями, а другі – норманами, англами, інші – готами, – отак і ці. Сказали русь, чудь, словени, кривичі і весь: „Земля наша велика і щедра, а порядку в ній нема. Ідіть-но княжити і володіти нами”. І вибралося троє братів із родами своїми, і з собою всю узяли русь. І прийшли вони спершу до словен, поставили город Ладогу. І сів у Ладозі найстарший [брат] Рюрик, а другий, Синеус, – на Білім озері, а третій, Трувор, – в [городі] Ізборську. І од тих варягів дістала свою назву Руська земля. А по двох літах помер Синеус і брат його Трувор, і взяв Рюрик волость усю один. І, прийшовши до [озера] Ільменя, поставив він город над Волховом, і назвали його Новгородом. І сів він тут, князюючи і роздаючи мужам своїм волості, [звелівши їм] городи ставити: тому – Полоцьк, тому – Ростов, другому – Білоозеро. А варяги по тих городах є приходні. Перші насельники в Новгороді – словени, а в Полоцьку – кривичі, в Ростові – меря, у Білоозері – весь, в Муромі – мурома. І тими всіма володів Рюрик.І було в нього два мужі, Аскольд і Дір, не його племені, а бояри. І відпросилися вони [в Рюрика піти] до Цесарограда з родом своїм, і рушили обидва по Дніпру. Ідучи мимо, узріли вони на горі городок і запитали, кажучи „Чий се город?”. А вони [тамтешні жителі] сказали: „Було троє братів, Кий, Щек [і] Хорив, які зробили город цей і згинули. А ми сидимо в городі їхньому і платимо данину хазарам”. Аскольд і Дір зостались удвох у городі цьому, і зібрали багато варягів, і почали володіти Полянською землею. А Рюрик княжив у Новгороді.

Номер слайду 20

Використанні джерела та матеріали:1. Відзначення 900-річчя літопису "Повість минулих літ"[Електронний ресурс]/Відзначення 900-річчя літопису "Повість минулих літ«. Режимдоступу:http://shev.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=8019&Itemid=208– Дата доступу: 11.09.2017. – Назва з титулу екрану. 2. Давні слов’яни. [Електронний ресурс]/ Давні слов’яни. Режим доступу: http://ukrmap.su/uk-uh7/295.html – Дата доступу: 10.08.2017. – Назва з титулу екрану. 3. Літопис руський з богом починаєм. Отче, благослови. [Електронний ресурс]/Літопис руський з богом починаєм. Отче, благослови. Режим доступу: http://litopys.org.ua/litop/lit01.htm - Дата доступу: 10.08.2017. – Назва з титулу екрану. 4. Походження слов’ян. Основні концепції походження слов’ян. [Електронний ресурс]/Походження слов’ян. Основні концепції походження слов’ян. Режим доступу:http://istoryk.in.ua/pohodzhennya-slov-yan-osnovni-kontseptsiyi-pohodzhennya-slov-yan/– Дата доступу: 10.08.2017. – Назва з титулу екрану.

pptx
Додано
7 жовтня 2018
Переглядів
11835
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку