17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Презентація "Кооперативно- інтерактивне навчання"

Про матеріал
Нові слова в доступному описі. Що таке кооперативне навчання? Що таке інтерактивне навчання? Матеріал рекомендовано вчителям, студентам та викладачам коледжів,які читають дисципліну "Методика викладання англійської мови в початковій школі"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Кооперативно-інтерактивні технології навчання на уроках англійської мови. Виконала: Кравцова Анна Миколаївна

Номер слайду 2

Інтерактивне навчання – це діалогічне навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя й учня. Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процесІнтерактивне навчання

Номер слайду 3

Призначення інтерактивного навчання – передати знання і усвідомити цінність інших людей. Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах. Оптимальний склад групи -4–6 осіб.  Риси інтерактивного навчання:• двобічний характер;• спільна діяльність учителя й учнів;• керівництво процесу вчителем;• спеціальна організація та різноманітність форм;• інформаційна прогалина;• цілісність та єдність;• мотивація та зв'язок з реальним життям;• виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань. Інтерактивне навчання

Номер слайду 4

Переваги інтерактивного навчання перед традиційним:• у роботі задіяні усі учні класу;• учні навчаються працювати у команді;• формується доброзичливе ставлення до опонента;• кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;• створюється «ситуація успіху»;• за короткий час опановується велика кількість матеріалу;• формуються навички толерантного спілкування;• вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми.Інтерактивне навчання

Номер слайду 5

Інтерактивні технології кооперативного навчання.Інтерактивні технології колективно-групового навчання. Технології ситуативного моделювання. Технології оцінювання дискусійних питань Технології інтерактивного навчання

Номер слайду 6

Колективна (кооперативна) форма навчальної діяльності учнів – це форма організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. Співробітництво (кооперація) – це спільна діяльність для досягнення загальних цілей. Кооперативне навчання

Номер слайду 7

Основними ознаками кооперативної групової роботи є:1. Поділ класу на групи для досягнення конкретного навчального результату.2. Склад групи не може бути постійним протягом тривалого часу. Він змінюється залежно від змісту і характеру навчальних завдань, що необхідно виконати. Кооперативне навчання

Номер слайду 8

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ «Мозковий штурм»Мета «мозкового штурму» чи «мозкової атаки» в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу. Методика Презентація проблеми чітке формулювання проблемного питаннявисловлення ідей (фрази чи слова) пов'язані з цією проблемою.запис усіх пропозицій на дошці чи на великому аркуші паперу без зауважень, коментарів чи запитань.

Номер слайду 9

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ «Акваріум» ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Методика. Учитель об'єднує учнів у групи по 4–6 осіб і пропонує їм ознайомитися із завданням. Одна з груп сідає в центр класу. Ця група отримує завдання для проведення групової дискусії, сформульоване приблизно так:— прочитайте завдання вголос;— обговоріть його в групі;— за 3–5 хвилин дійдіть спільного рішення або підсумуйте дискусію

Номер слайду 10

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ «Магічні дрібнички» Застосовуючи для записів результатів групової роботи великі листи паперу і маркери, пам'ятайте, що різні кольори є доречними в різних ситуаціях. Методика роботи з кольором: Червоний – знак підвищеної уваги. Чорний колір-підсилення уваги до написаного, , або зміни неприємного, небажаного, недоброго. Зелений колір- сприйняття матеріалу

Номер слайду 11

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ «Мікрофон» можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Методика1. Запитання класу.2. Пропоную класу якийсь предмет (ручку, олівець тощо), який виконуватиме роль уявного мікрофона. Учні передаватимуть його один одному, по черзі беручи слово.3. Надаю слово тільки тому, хто отримує «уявний» мікрофон.4. Пропоную учням говорити лаконічно й швидко (не більше ніж 0,5–1 хвилину).5. Не коментую і не оцінюю подані відповіді. 

Номер слайду 12

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ «Ажурна пилка» («Мозаїка», «Джиг-со») для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу.1. Підбираю матеріал, необхідний для уроку, і готую індивідуальний інформаційний пакет для кожного учня (матеріали підручника, додаткові матеріали – вирізки з газет, статті тощо). 2. Готую таблички з кольоровими позначками, щоб учні змогли визначити завдання для їхньої групи. Кожен учень входитиме у дві групи – «домашню» й «експертну». Спочатку об'єдную учнів у «домашні» групи (1,2, 3), а потім створюю «експертні» групи, 3. Розписую учнів по «домашніх» групах від 3 до 5 чоловік, залежно від кількості учнів. Завдання домашніх груп – опрацювати надану інформацію та опанувати нею нарівні, достатньому для обміну цією інформацією з іншими.4. Після завершення роботи домашніх груп пропоную учням розійтись по своїх «кольорових» групах, де вони стануть експертами з окремої теми (своєї частини інформації). 5. Кожна експертна група повинна вислухати всіх представників домашніх груп і проаналізувати матеріал в цілому, провести його експертну оцінку за визначений час 6. Після завершення роботи пропоную учням повернутися «додому».

Номер слайду 13

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ «Heзакінчені речення» дає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

Номер слайду 14

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ « Метод ПРЕС» навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших. Роздаю матеріали, у яких зазначено чотири етапи методу ПРЕС: Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору Поясніть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази. Наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, назвіть факти, які демонструють ваші докази Узагальніть свою думку (зробіть висновок)

Номер слайду 15

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ «Асоціативний кущ» розвиває логічне мислення, уяву, памۥять. Методика: за допомогою виразів учні висловлюють свої думки за темою і будують все це у формі куща.

Номер слайду 16

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ «Каруселі» Ця технологія стосується:•для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій;•для збирання інформації з якої-небудь теми;•для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань (наприклад, термінів);•для розвитку вмінь аргументувати власну позицію. Методика: 1. Розставте стільці для учнів у два кола.2. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому – обличчям. Таким чином, кожен сидить навпроти іншого.3. Внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє – рухливе: за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець вправо і опиняються перед новим партнером. Мета – пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.

Номер слайду 17

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ «Коло ідей» (Раунд Робін, кругова система). Ця технологія стосується:•для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій;•для збирання інформації з якої-небудь теми;•для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань (наприклад, термінів);•для розвитку вмінь аргументувати власну позицію. Методика: коли малі групи завершують виконувати завдання і готові подати інформацію, кожна з них по черзі озвучує лише один аспект проблеми, що обговорювалась. Продовжуючи по колу, вчитель запитує всі групи по черзі, поки не вичерпаються ідеї.

Номер слайду 18

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ «Дерево рішень» Розвиток вмінь розподіляти обов’язки, доводити свою думку, розвиток творчих здібностей, виховання взаємоповаги. Методика: клас ділиться на 3 або 4 групи з однаковою кількістю учнів. Кожна група обговорює питання й робить записі на своєму «дереві» (аркуш ватману), потім групи міняються місцями і дописують на деревах сусідів свої ідеї.

Номер слайду 19

Тема: Свята (Holidays) 4 клас Ажурна пилка Домашні групи: Christmas ,New Year, Birthday, Halloween red green  blue yellow. Експертні групи: orange orange orange orange Незакінчені речення Christmas is in…New Year is in… Halloween is in…We decorate New Year tree on…Englishmen eat turkey on…We make a scared costumes on…

Номер слайду 20

Тема: Спорт (3клас)Карусель ( зовніщнє коло та внутрішнє коло) Winter Sports Summer SportsІнтерв’ю 1. What is your favourite sport? 2 . What is your favourite sportsman?3. What are the kinds of sport with a ball?4. Where do we have a sport?

Номер слайду 21

Тема: Шкільне життя ( 4 клас)Акваріум Обговорення групоюпроблемного завдання -5хв Перша група обговорює кращий шкільний розпорядок або розклад. Мікрофон. Закінчи речення. School is…

Номер слайду 22

pptx
Додано
22 травня
Переглядів
90
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку