25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Презентація "Літописці української історії"

Про матеріал
Презентація до уроку "Літописці української історії" за підручником Вступ до історії: підручник для 5 класу закладів загальної серпедньої освіти / І.Я.Щупак, І.О. Піскарьова, О.В.Бурлака (дистанційне навчання)
Зміст слайдів
Номер слайду 1

вчитель історії Дубровицького навчально-виховного комплексу “Ліцей-школа” Браздецька Т. М.5 класза підручником І. Щупака. Літописці української історії

Номер слайду 2

Після вивчення теми буду:“літопис”“козацький літопис”“Повість минулих літ”;“Літопис Самовидця”;Літопис Григорія Граб'янки;Літопис Самійла Величкавмітизнати значення понятьукладати короткий текст “Літопису” (родини, класу, школи);порівнювати давньоруські та козацькі літописи;зможу визначити цінність літописів

Номер слайду 3

Опрацьовуючи матеріал з історії відкрий робочий зошит, запиши дату та тему нашого заняття. Всі практичні завдання виконуй в зошиті.

Номер слайду 4

Літописи (від слів «у літо») — оповіді, у більшості з яких події викладено в хронологічній послідовності за роками. Пригадай!Хронологія - наука, що вивчає способи обчислення часу. Варто запам’ятати!

Номер слайду 5

твори своїх попередників- літописців;зарубіжні хроніки;Святе Письмо;житія святих;усні перекази та легенди;власні спостереження;історичні документиполітичне життя, релігійне життя, діяльність київських та інших князів. Літописці ретельно збирали й досліджували всі доступні джерела: За допомогою давньоруських літописів можна отримати уявлення про:

Номер слайду 6

1. До якого з історичних джерел можна віднести запропоновану ілюстрацію?2. Подумайте, яку історичну подію зображує мініатюра літопису.3. Які елементи зображення дали змогу вам відповісти на запитання?4. Поставте запитання, за допомогою яких можна скласти розповідь про історичну подію, зображену в мініатюрі. Діємо: практичне завдання

Номер слайду 7

https://www.youtube.com/watch?v=t. Ma. RJL9594 I

Номер слайду 8

Нестор-Літописець

Номер слайду 9

Нестор-Літописець. Народився близько 1056р. в Києві, помер близько 1113р., похований у Києво-Печерській лаврі — київський літописець та письменник-агіограф (той, хто описує життя святих та аскетів). З 1073р. чернець Києво-Печерського монастиря, куди прийшов 17-ти річним юнаком. Автор «Житій святих князів Бориса і Гліба й Теодосія Печерського». Вважається упорядником (за іншою версією автором) «Повість врем’яних літ» (1110-1113рр.)."Адже великою буває користь від навчання книжкою; книги наставляють і навчають нас... Це — ріки, — пише він, — що напоюють всесвіт, це — джерела мудрості, в книгах же незмірна глибина..."

Номер слайду 10

Нестор-Літописецьhttps://www.youtube.com/watch?v=kp9l2ce4 Ih4

Номер слайду 11

”Повість временних літ”Повість временних літ, також Повість врем'яних літ, По́вість мину́лих літ — літописне зведення, складене в Києві в XI — на початку XII століття Нестором та іншими літописцями, яке лягло в основу всього наступного руського літописання. Одна з найдавніших літературних пам'яток в історії України, найдавніша велика літописна пам’ ятка української мови.«Повість врем'яних літ» — перша в Київській Русі пам'ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Висвітлює історію східних слов’ян та князівської влади, утвердження християнства на Русі, містить оповіді про виникнення слов'янської писемності, відбиває настрої різних суспільних верств. Записи подаються порічно. Використано перекази, оповідання, повісті, легенди.з богом починаєм. Отче, благослови

Номер слайду 12

https://www.youtube.com/watch?v=Pa. GFPJ6x. Vls

Номер слайду 13

”Повість временних літ”

Номер слайду 14

Опрацюй матеріал підручника, ст. 138 і дай відповідь на запитання!Скільки років працював Нестор над дослідженням рідної землі?Які хронологічні межі описав Нестор у своїй роботі з історії Русі-України?. Про які події у “Повісті минулих літ” розповідається?У чому полягає цінність «Повісті минулих літ» для збереження історичної пам’яті нашого народу?Чи важливі висновки Нестора для сучасної України?Діємо: практичне завдання

Номер слайду 15

Перевір себе!Над дослідженням історії рідної землі Нестор працював майже двадцять років. У “Повісті минулих літ” послідовно висвітлено історію Русі-України від заснування Києва до 1110 року. Тут знаходимо оповіді про діяння князів, життя різних верств суспільства, проблему захисту держави від різноманітних ворогів, історію встановлення відносин Русі-України з іншими країнами, тексти перших міждержавних угод в історії України, розкрито на негативний вплив на державу князівських чвар і міжусобиць а також відомості про події в сусідніх з Руссю державах, зокрема, з Візантією.“Повість минулих літ” – це перший літописний твір про історію й витоки Київської держави, що зберігся. Літописець розповідає напівлегендарну версію заснування Києва, про початки Київської держави, її перших князів, літопис побудований на особистих спостереженнях автора й розповідях, які він почув; містить не тільки розповідь про історичні події, але й оповідання, перекази, байки, використовує художні засоби, має художню цінність. «Повість минулих літ» — перша в Київській Русі пам’ятка, у якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Висвітлює історію східних слов’ян та князівської влади, утвердження християнства на Русі, містить оповіді про виникнення слов’янської писемності, відбиває настрої різних суспільних верств. Діємо: практичне завдання

Номер слайду 16

https://www.youtube.com/watch?v=LG5nbj. NHzxk

Номер слайду 17

Козацькі літописи - історико-літературні твори 2-ї половини XVII — середини XVIII століття, присвячені козацьким війнам, поєднують риси літописів, історичних повістей, щоденників, мемуарів. Варто запам’ятати!

Номер слайду 18

Літопис Самовидця — козацький літопис староукраїнською мовою, одне з фундаментальних джерел з історії Східної Європи XVII століття, зокрема періоду Хмельниччини і Руїни в Україні, самобутня й оригінальна пам’ятка української мови та літератури. Написана очевидцем подій, вихідцем із старшини Війська Запорозького, (про події 1648 - 1702 років, вірогідний автор - Роман Ракушка-Романовський),

Номер слайду 19

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки — козацький літопис 2-ї половини XVII — початку XVIII століття, складений гадяцьким полковником Григорієм Грабянкою.(1710, про події від виникнення козацтва до 1709

Номер слайду 20

https://www.youtube.com/watch?v=S5 Q6 NAWWud. Q

Номер слайду 21

Літопис Самійла Величка — наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози XVII–XVIII ст., який разом з Літописом Самовидця, Літописом Григорія Грабянки й «Історією Русів» творить комплекс козацької історіографії. (1720, про події в Україні 1648 - 1700 років).

Номер слайду 22

Величко Самійло Васильович Самійло Васильович Величко (* 11 лютого 1670, с. Жуки, нині Полтавський район, Полтавська область, Україна помер після 1728,р.) — український козацько-старшинський літописець. Народився у козацькій родині. Його батько, козак Василь Величко, належав до першої сотні Полтавського полку, був людиною грамотною, мудрою й шанованою, мав велику книгарню. Успішно склавши іспити Самійло став спудеєм одного з найавторитетніших у Європі навчальних закладів — Києво-Могилянської колегії, де оволодів латинською, німецькою та польською мовами. Багаторічне розумове та фізичне напруження позначилися на здоров'ї літописця. Він осліп. Потому диктував нові сторінки свого літопису найманим писарчуком. Останні роки життя провів у селі Жуки. Тут помер і похований. Могила не відома.. Пізнавально й цікаво

Номер слайду 23

https://www.youtube.com/watch?v=v. IPU2dmk. Kp. M&t=34s

Номер слайду 24

Києво-Могилянська академія (колегіум) — один з найдавніших вищих навчальних закладів України, що працював протягом 1632-1817 років. Важливу роль в історії академії відіграла Галшка Гулевичівна — заможна киянка, яка подарувала маєток для заснування монастиря і братської школи при ньому. Згодом із цієї школи виросла Києво-Могилянська академія. Пізнавально й цікаво

Номер слайду 25

Опрацюй матеріал підручника, ст. 139-140 і дай відповідь на запитання!Який період охоплює дослідження Самійла Величка? Літопис супроводжується портретами дев’ятьох гетьманів України. Назвіть їх. Що є особливістю Літопису Самійла Величка?Розгляньте ілюстрацію та поясніть, у чому полягає цінність Літопису Самійла Величка як історичного джерела. Працюючи з подальшим текстом, визначте, які ідеї цього твору важливі й у сучасній Україні. Як ви думаєте, чому?Діємо: практичне завдання

Номер слайду 26

Перевір себе!Історичне дослідження Самійла Величка охоплює період козацької історії від початку Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького до 1700 р. Літопис супроводжується портретами дев’ятьох (10) гетьманів України: Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Івана Брюховецького, Павла Тетері, Петра Дорошенка, Дем’яна Многогрішного, Михайла Ханенка, Івана Самойловича та Івана. Мазепи. Техніка виконання — туш з сепією. Особливістю Літопису Самійла Величка є прагнення автора залучити широке коло історичних джерел: праці іноземних дослідників, державні документи, козацькі хроніки. До того він намагався ретельно перевіряти інформацію джерел, які використовував у дослідженні. Він доводить правомірність визвольної боротьби, засуджує антиукраїнську політику Російської імперії, гостро виступає з критикою внутрішніх чвар і міжусобиць в українському суспільстві, оцінював історичну роль Запорозької Січі як осередку козацької демократії та захисниці цілісності української держави. Літопис Самійла Величка справив значний вплив на подальші дослідження історії українських земель.

Номер слайду 27

Вправа «Майстерня дослідника». Дайте назву хмаринці слів. Випишіть імена людей згаданих у хмаринці слів

Номер слайду 28

{226 A2932-10 D0-4 B30-816 A-55 AC52 B1 E878}Давньоруські та козацькі літописи. Спільне. Відмінне. Користуючись опрацьованими матеріалами підручника, укладіть у зошиті порівняльну таблицю

Номер слайду 29

{226 A2932-10 D0-4 B30-816 A-55 AC52 B1 E878}Давньоруські та козацькі літописи. Спільне. Відмінне літописи обох періодів історії описують славні походи, битви, звичаї, побут, історичні постаті минулоголітописи княжої доби описуються походи, битви, побут та звичаї князів Київської Русі, а козацькі літописи - походи козаків, підписання різних політичних договорів з сусідніми країнами, звичаєве право, побут, стиль життя козаків. Перевір себе!

Номер слайду 30

Творче завдання На основі ваших знань про літописання складіть власний літопис родини, класу, школи. Оздобте його мініатюрами, світлинами, розписом. Дякую за увагуі любов до історії!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Герасимович Ірина
  Дякую, за розробку!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
5 травня 2020
Переглядів
2939
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку