Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Презентація на тему "Демографічний паспорт Путивльської загальноосвітньої школи I – III ступенів № 2 імені Г. Я. Базими"

Про матеріал

Під час аналітично-дослідницької діяльності учні узагальнюють та удосконалюють знання, вміння та навички отримані під час вивчення соціальної географії

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПУТИВЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I – III СТУПЕНІВ № 2 ІМЕНІ Г. Я. БАЗИМИ ПУТИВЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ Демографічний паспорт Путивльської загальноосвітньої школи I – III ступенів № 2 імені Г. Я. Базими Роботу виконала учениця 10 класу Путивльської ЗОШ №2 ім. Г. Я. Базими Зайкіна Світлана Консультант : вчитель географії ЗОШ №2 ім. Г. Я. Базими Скорогодська Світлана Віталіївна       М. Путивль, 2016 рік

Номер слайду 2

Населення України продовжує скорочуватись. Статистика свідчить, що на одного новонародженого приходиться двоє померлих. За останні десятиліття значно зменшились показники народжуваності, збільшились показники смертності, зменшився кількісний показник розлучень і кількість укладання шлюбів. Україна втратила свою традицію багатодітних сімей. Згідно з соціальними даними 70% молоді відмовляються народжувати, 35% через те, що не впевнені в завтрашньому дні, 32% через відсутність нормальної заробітної плати. Нині в Україні третя частина молоді безробітна. В результаті зниження народжуваності, населення країни, старішає (біля 30% пенсіонерів). Демографічна ситуація в Україні характеризується не лише депопуляцією, вона набула характеру гострої демографічної кризи, основні ознаки якої - несприятливі зміни не тільки у кількості, а й в погіршенні здоров'я населення.

Номер слайду 3

Мета дослідження: дослідити демографічну ситуацію в школі за останні 8 років, виявити тенденції її зміни та шляхів покращення, скласти демографічний паспорт школи.  Завдання дослідження: Дослідити тенденцію та темпи зміни кількості учнів школи. Дослідити віковий склад учнів школи. Дослідити статевий склад учнів школи. Побудувати відповідні графіки, діаграми.

Номер слайду 4

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – УЧНІ ПУТИВЛЬСЬКОЇ ЗОШ I – III СТ. № 2 ІМ. Г. Я. БАЗИМИ

Номер слайду 5

Предмет дослідження: дані щорічних статистичних звітів, за період з 2008 – 2009 навчального року по 2015 – 2016 навчальний рік, щодо кількості, статево – вікової структури учнів школи; класні журнали.   Методи дослідження: Систематизація та узагальнення. Порівняльний аналіз.

Номер слайду 6

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ: Демографія (дав.-гр. δήμος — народ та лат. graphe — письмо, описання) — наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку. Демографічна ситуація – це прояв особливостей відтворення населення по основних його процесах в конкретному часі і місці (регіоні, країні).

Номер слайду 7

Демографічна криза — глибоке порушення відтворення населення, що загрожує самому його існуванню. Демографічна політика — це діяльність органів державного управління і соціальних інститутів, спрямована на створення сталих кількісних та якісних параметрів відтворення населення з метою подолання негативних демографічних тенденцій.

Номер слайду 8

Номер слайду 9

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В ШКОЛІ Показники чисельності населення та його статево-вікового складу є одними з основних в статистиці населення, тому аналіз цих показників становить основу дослідження демографічної ситуації. Для складання демографічного паспорту нашої школи нам необхідно дослідити та проаналізувати чисельність учнів школи за останні 8 років, статеву та вікову структуру учнів школи.

Номер слайду 10

Динаміка чисельності учнів за останні 8 навчальних років Для того, щоб дослідити динаміку чисельності учнів в нашій школі за останні 8 років, ми звернулися до директора школи та заступника директора з навчально – виховної роботи з проханням надати нам всі можливі звітні статистичні дані за цей період. Проаналізувавши дані таблиці, ми дійшли висновку, що починаючи з 2011 – 2012 навчального року по теперішній час чисельність учнів нашої школи поступово,але стало збільшується. 2008-2009 2009-2010 20102011 2011 2012 2012 2013 20132014 20142015 2015 2016 учні 439 443 427 442 449 454 467 470 Таблиця 1. «Динаміка чисельності учнів ЗОШ № 2 ім. Г. Я. Базими»

Номер слайду 11

Більш яскраво продемонстрована динаміка чисельності учнів школи на графіку

Номер слайду 12

СТАТЕВИЙ СКЛАД УЧНІВ ЗОШ I-IIIСТ. № 2 ІМ. Г. Я. БАЗИМИ Для характеристики статевої структури ми використовували два показники: абсолютна кількість жінок (чоловіків) у загальній кількості, а також відносні співвідношення кількості чоловіків та жінок у %. У статевій структурі населення України більшу частину становлять жінки - 54% , чоловіки - 46%. Ми вирішили порівняти показник відносного співвідношення кількості чоловіків та жінок у % по Україні і у нас у школі, дані відобразити у вигляді таблиці та стовпчикової діаграми.

Номер слайду 13

Таблиця 2. «Статевий склад учнів ЗОШ № 2 ім. Г. Я. Базими» 20082009 % 20092010 % 2010-2011 % 2011-2012 % Дівчата 225 51,2 231 52,1 222 52 216 49 Хлопці 214 48,8 212 47,9 205 48 226 51 Всього 439 100 443 100 427 100 442 100 2012-2013- % 2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 % 216 48 214 47,1 226 48,3 226 48 233 52 240 52,9 241 51,7 244 52 449 100 454 100 467 100 470 100

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Аналізуючи відносні співвідношення кількості хлопців та дівчат ми можемо зробити висновок: починаючи з 2011 – 2012 навчального року в нашій школі хлопчиків навчається більше, ніж дівчат. В різних вікових групах співвідношення кількості чоловіків і жінок неоднакове.

Номер слайду 16

У дитячому віці в Україні на 10 дівчаток припадає 11 хлопчиків. Ми вирішили розрахувати скільки хлопчиків припадає на 10 дівчат в нашій школі за визначений період: 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 Дівч 10 10 10 10 10 10 10 10 Хлоп 9,5 9,1 9,2 10,4 10,7 11,2 10,6 10.7 В цілому показник співвідношення хлопчиків до дівчаток нижчий, ніж середній по Україні, але в 2013 – 2014 навчальному році зафіксований показник вищий за середній по Україні. «Співвідношення кількості хлопчиків на 10 дівчат»

Номер слайду 17

Віковий склад учнів школи. Вікова структура населення – співвідношення кількості різних вікових груп у загальній кількості населення. Піраміда зображує статево-віковий склад учнів в той чи інший момент часу, тобто фіксує його стан в ході невпинного процесу відтворення населення і в цьому розумінні є зрізом демографічного стану населення .

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

У віковій структурі учнів нашої школи можна виділити такі групи: · діти і підлітки (від 6 до 15 років); · працездатні (від 16 років і старші). Фундаментом існування нашої школи є першокласники. Аналізуючи статево-вікові піраміди за визначений період, ми побачили, що на фоні від’ємного природного приросту населення, в нашу школу на подальше навчання приходять 6-річки, кількісний показник яких більш – менш сталий: 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Кількість першокласни-ків 39 32 32 28 37 35 42 36

Номер слайду 26

Найбільше першокласників було набрано у 2014 – 2015 навчальному році – 42 особи, 2008 – 2009 навчальному році – 39 осіб. В середньому, за дослідний період, до школи на навчання поступає 35 першокласників. Чим більше до школи буде приходити першокласників – тим довше буде існувати школа. Найбільше учнів навчається в середній школі, після закінчення якої - вступають до інших навчальних закладів – ці зміни чітко відбиваються на статево – віковій піраміді – кількість учнів у віці 15 – 17 років різко зменшується

Номер слайду 27

ЦЕ ЦІКАВО! Найбільший клас за чисельністю учнів – 1 – «А» - 30 осіб. Найменший клас за чисельністю учнів – 11 – 10 осіб. Середній вік учнів школи – 11,5 років. В середньому на 10 дівчат припадає 10,2 хлопчика. В нашій школі хлопчиків навчається більше ніж дівчат. На одного учня припадає ≈ 5 мІ площі школи. Найпоширеніше ім’я серед хлопчиків – Максим (19), Дмитро (13), Олександр (11), Владислав (10). Рідкісне ім’я серед хлопчиків – Ярослав, Георгій, Марк, Артур,Філіп, Арсеній. Найпоширеніше ім’я серед дівчат – Вікторія (15), Анастасія (15), Дар’я (13), Юлія, Софія, Аліна (по 8). Рідкісне ім’я серед дівчат – Ілона, Євгенія, Антоніна, Зарина, Дарія, Альбіна, Варвара, Надія.

Номер слайду 28

Під час роботи над складанням демографічного паспорта нашої школи ми дослідили демографічну ситуацію в школі за останні 8 навчальних років, виявили тенденції динаміки її зміни та шляхи покращення ситуації в нашій школі, склали демографічний паспорт. Із роками кількість учнів поступово але стало зростає, це пов’язано, на нашу думку, з особливістю нашого мікрорайону, адже у нас навчаються діти з найближчих сіл, та довірою батьків до нашого навчального закладу . Аналізуючи статево-вікові піраміди, ми дійшли висновку, що кількість учнів від 15 років доволі низька, оскільки, вони переходять до інших спеціалізованих навчальних закладів для подальшого навчання.

Номер слайду 29

Ми вважаємо, щоб збільшити кількісні показники учнів нашої школи необхідно: Проводити більше масових заходів. Організовувати різноманітну позаурочну роботу: дискотеки, туристичні походи, вечори відпочинку, зустрічі з цікавими людьми, тематичні бесіди, спортивні змагання, екскурсії. Також треба подбати про матеріально-технічне забезпечення школи: замінити старі меблі, закупити спортивний інвентар, збільшити кількість комп’ютерних класів. Планувати виховну роботу з учнями, спрямовану на відновлення української традиції – багатодітна родина. Здобуваючи знання, учні розвивають свої здібності, а від рівня їх розвитку залежать якість і ефективність навчальної діяльності.

Номер слайду 30

ВИСЛОВЛЮЄМО ВДЯЧНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГУ ТА НАДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ЗВІТІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПАСПОРТУ ШКОЛИ.

Номер слайду 31

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

ppt
Пов’язані теми
Географія, Інші матеріали
Додано
15 лютого 2018
Переглядів
255
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку