5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Презентація на тему "Дії над векторами"

Про матеріал
Задачі уроку: 1. Закріпити теоретичні знання з теми «Вектори». 2. Удосконалити практичні уміння та навички розв’язувати задачі на вектори. 3. Оцінити рівень засвоєння учнями знань та вмінь розв’язувати задачі на вектори.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: Розв'язування вправ (з теми «Дії над векторами»)

Номер слайду 2

Цілі уроку: Закріпити теоретичні знання з теми «Дії над векторами»Удосконалити практичні уміння та навички розв'язувати задачі на вектори (додавання та віднімання векторів, знаходження координат вектора, знаходження довжини вектора). Показати зв’язок геометрії з іншими науками. Виховати інтерес до математики10.03.20202

Номер слайду 3

Перевірка домашнього завдання. Знайдіть модуль вектора МК, якщо М(10;-4;20), К (8;-2;19)Розв’язання: МК=8−102+−2−42+19−202=−22+(−6)2+−12=4+36+1=41 10.03.20203 Завдання № 39.10−2+42 22 4 9=3 

Номер слайду 4

Перевірка домашнього завдання. Дано вектори 𝑚−7;−1;8 і 𝑛−3;2;−4. Знайдіть:1)координати вектора 𝑚+𝑛;2) 𝑚+𝑛. Розв’язання:𝑚+𝑛=−7−3;−1+2;8−4= 𝑚+𝑛=−10;1;4𝑚+𝑛=−102+12+42=100+1+16=117 10.03.20204 Завдання № 40.6

Номер слайду 5

Перевірка домашнього завдання. Задано вектори 𝑎2;0;−2 і 𝑏𝑥;−1;2. При яких значеннях 𝑥 довжина вектора 𝑐=12𝑎−𝑏 дорівнює 26 Розв’язання:𝑐1−𝑥;1;−326=1−𝑥2+12+(−3)2𝑥2−2𝑥−15=0𝑥1=−3; 𝑥2=5;  10.03.20205 Додаткове завдання

Номер слайду 6

Гра «Математичне доміно»10.03.20206 Вектори називаються рівними …Щоб задати вектор…Співнапрямленими векторами називають колінеарні вектори…Нуль-вектором називають вектор…Довжина нуль-вектора….1. Якщо вони співнапрямлені і мають рівні довжини2. Достатньо вказати його початок і кінець3. Якщо вони мають однаковий напрямок4. Якщо його початок і кінець співпадають5. Дорівнює нулю

Номер слайду 7

Геометрія навколо нас 10.03.20207 Використання векторів

Номер слайду 8

Відсканувавши QR-код, який у вас знаходиться на столі, ви зможете прочитати назву науки, у якій дуже широко застосовуються вектори 10.03.20208

Номер слайду 9

10.03.20209 Застосування векторів у фізиці У фізиці вектор – це величина, яка характеризується чисельним значенням і напрямком. Зустрічається чимало важливих величин, які є векторами (сила, положення, швидкість, прискорення, імпульс, напруженість електричного та магнітного полів).

Номер слайду 10

10.03.202010 Застосування векторів у біології Вектор – це організм, клітина, вірус або інший біологічний об’єкт, що несе потенційно активний елемент, який не проявляє активності під час перебування у фазі вектора, але може розмножуватись разом з вектором.

Номер слайду 11

10.03.202011 Застосування векторів у інформатиці Майже з моменту створення ЕОМ з’явилася і комп’ютерна графіка, яка зараз вважається невід’ємною частиною світової технології. Спочатку це була лише векторна графіка – побудова зображення за допомогою так званих "векторів" - функцій, які дозволяють обчислити положення точки на екрані або папері. Наприклад, функція, графіком якої є коло, пряма лінія чи інші більш складні криві. Сукупність таких "векторів" називається векторним зображенням.

Номер слайду 12

Додавання векторів. Правило трикутникаaa + b = c Дано: a, b. Побудувати: c = a + b. Побудова:abсb

Номер слайду 13

Додавання векторів. Правило паралелограма. Дано: a, b. Побудувати: c = a + bab. Побудоваaсba + b = c

Номер слайду 14

Додавання векторів. Правило многокутника. Дано: a , b , c , d , m, n Побудувати: Побудова:е = a + b + c + d + m + n abcdmnabcdmnее = a + b + c + d + m + n

Номер слайду 15

10.03.202015 Задача. На малюнку зображено паралелепіпед ABCDA1 B1 C1 D1. Назвіть вектор, початок і кінець якого являются вершинами паралелепіпеда, рівний сумі векторів: а) 𝐴𝐵+𝐴1𝐷1 б) 𝐴𝐵+𝐴𝐷1 в) 𝐷𝐴+𝐵1𝐵  г) 𝐷𝐵+𝐷𝐷1  А1 D1 АСDВB1 C1

Номер слайду 16

10.03.202016 А1 В1 С1 D1 АСDВа)𝐴𝐵+𝐴1𝐷1 

Номер слайду 17

10.03.202017 В1 С1 D1 СВ𝐴𝐵+𝐴𝐷1 б)АА1 D

Номер слайду 18

10.03.202018в) 𝐷𝐴+𝐵1𝐵  А1 В1 С1 D1 АСDВ

Номер слайду 19

10.03.202019г) 𝐷𝐵+𝐷𝐷1 А1 В1 D1 АDВС1 С

Номер слайду 20

10.03.2020201 група2 група3 група. Знайти довжину вектора 𝑚(1;3;−2)  Знайти координати вектора 𝑚=2𝑎+3𝑏 , якщо 𝑎2;0;−3,𝑏(2;−1;3) Задано точки А3;−4;2, В−6;1;2, С−5;2;1, D4;−3;1. Доведіть, що AВCD – паралелограм.  𝑚=12+32+(−2)2=1+9+4=14 2𝑎(4;0;−6) 3𝑏(6;−3;9) 𝑚10;−3;3 Групова робота𝐴𝐵(−6−3;1−−4;2−2)=𝐴𝐵(−9;5;0)𝐷𝐶(−5−4;2−−3;1−1)=𝐷𝐶(−9;5;0) 

Номер слайду 21

10.03.202021 Самостійна робота1 завдання. Вставити пропущені слова

Номер слайду 22

10.03.202022 А) 𝐴𝐵=29 Б) 𝐴𝐵=23 В) 𝐴𝐵=14 Г) 𝐴𝐵=10 Д) 𝐴𝐵=41 Е) 𝐴𝐵=32Є) 𝐴𝐵=59 𝐴𝐵(−3;4;−2)𝐴𝐵(2;−1;3)𝐴𝐵(3;0;1)𝐴−3;−4;1 𝐵(−5;−2;3)𝐴1;−1;4 𝐵(−2;0;−3) 2 завдання. Встановити відповідність. Самостійна робота

Номер слайду 23

10.03.2020 Хмара слів. Зайдіть на сайт www.menti.com і введіть код 96 10 32 А тепер введіть слово або слова (поняття), які асоціюються у вас із поняттям вектор. Підсумки уроку

Номер слайду 24

10.03.202024 Домашнє завданняп.40-41 (повторити)№41.10 (письмово)№41.14 (письмово)Додаткове завдання Дано правильну чотирикутну піраміду SABCD виразіть через вектори 𝐴𝑆=𝑥 , 𝐴𝐵=𝑦 ,𝐴𝐷=𝑧  вектор 𝑆С. 

Номер слайду 25

10.03.202025 Дякую за увагу!

pptx
Додано
20 березня
Переглядів
796
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку