24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Презентація на тему: "Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського та інших держав"

Про матеріал
Презентація містить матеріал для організації та проведення уроку історії України у 7 класі.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського та інших держав

Номер слайду 2

Ми дізнаємося… між якими державами велася гостра боротьба за галицько-волинську спадщину та як вона закінчилася;про час уведення русько-українських земель до складу різних держав;територію русько-українських земель у складі різних держав;особливості суспільно-політичного життя українських земель у складі інших держав

Номер слайду 3

План. Змагання за Галицько-Волинську спадщину. Велике князівство Руське. Київське та Волинське удільні князівства. Виступи руської православної знатіПольське панування на українських землях. Закарпаття у складі Угорщини. Доля Буковини. Українські землі у складі Московської держави. Українські землі у складі Османської імперії

Номер слайду 4

Дати: 1362 р.– битва на р. Сині Води; 1385 р. - укладення Кревської унії; 1449 р. – утворення Кримського ханства; 1452 р. –остаточна ліквідація Волинського удільного князівства; 1471 р. - остаточна ліквідація Київського князівства; 1489 р. - перша згадка про українських козаків у писемних джерелах. 1514 р. – битва під Оршею;Персоналії: Ольгерд,Свидригайло, Олелько, Михайло Глинський, Федір Коріятович. Поняття та терміни: «шляхта»,«цехи»,«панщина», «магдебурзьке право», «магістрат», «унія», «комітати»

Номер слайду 5

Номер слайду 6

БОРОТЬБА ПОЛЬЩІ, УГОРЩИНИ ТА ЛИТВИ ЗА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКУ СПАДЩИНУПісля смерті князя Юрія ІІ Болеслава з 1340 р. на Волині княжив литовський князь Любарт Гедимінович;В Галичині реальним правителем був боярин Дмитро Дедько (1340-1344); 1340 р. - похід польського короля Казимира ІІІ на Львів. 1387 р. – Галичина у складі Польського королівства як автономне “Королівство Русі”;Інші територій приєднано до Литви за часів співправління братів Ольгерда та Кейстута Гедиміновичів;1362 р. – битва на р. Сині Води між литовським військом та Золотою Ордою; приєдняння до Литви Київщини, Чернігово-Сіверщини та на Поділля.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Особливості литовського володарювання на українських земляхлитовці переймали військову організацію, традиції господарювання, православну віру. Руська мова стала офіційною мовою великокняжого двору й державної канцелярії. литовці дозволяли українській знаті обіймати найвищі адміністративні посади, князі та бояри служили литовському князю, за ними закріплювали їх родові землі. залишалася вся попередня система управління за принципом: «Старого не порушуємо, а нового не впроваджуємо».

Номер слайду 9

Кревська унія – державно-політичний союз між Польським королівством і ВКЛ, укладена 14 серпня 1385 р. в м. Крево. Унія передбачала:- перехід у католицтво Ягайла, його родичів і всіх литовців, - шлюб Ягайла з Ядвигою, приєднання ВКЛ до складу Польської держави Владислав II Ягайло Великий князь Литовський і польський король (1386-1434 рр.) Ядвіга I королева Польщі з 1386 р.

Номер слайду 10

ВІДНОВЛЕННЯ Й ОСТАТОЧНА ЛІКВІДАЦІЯ КИЇВСЬКОГО ТА ВОЛИНСЬКОГО УДІЛЬНИХ КНЯЗІВСТВу 40 рр. ХV ст. литовські можновладці відновили удільні Київське і Волинське князівства. Київським князем став Олелько, Волинським – Свидригайло. зміцнення українських князівств суперечило політиці Литви і Польщі, тому відновлені князівства знову були ліквідовані: Волинське 1452 р., Київське – 1471 р. землі князівств передано литовським намісникам.останні спроби зберегти автономію руських земель було зроблено у 1481 р. («Змова руських князів») і 1508 р. (повстання Михайла Глинського), але невдало.

Номер слайду 11

Особливості польського володарювання на українських землях. Поширення норм польського права, систем судочинства. Передача земельних володінь польській шляхтіЗаборона торгівлі на українських землях іноземним купцям. Витіснення православ̓я, утвердження католицизму, офіційна мова – латинська.

Номер слайду 12

«Шляхта» провідний суспільний привілейований соціальний стан, форма аристократії у Польщі, Литві, Білорусії та Україні у XIV-XIII ст. звільнення від повинностей, участь в управлінні державою, військова служба, спадкове володіння землею. Польський шляхтич. Автор: Рембрант, 1637 р.

Номер слайду 13

Панщина - форма відробіткової ренти при феодальному способі виробництва. Характеризується особистою залежністю селянина від поміщика. Кріпацтвосистема аграрних відносин, правова ситема при феодалізмі, яка встановлювала залежність селянина від феодала. Литовським статутом (1588 р.) українське селянство було остаточно закріпачене. на Закарпатті утверджується на початку XVI ст. Фільва́рок у Польщі, Литві, Україні та Білорусії у XIV-XIX ст. панський сільськогосподарський хутір, багатогалузеве господарство, орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж.

Номер слайду 14

Закарпаття у складі УгорщиниІсторичний регіон у західній частині України, розташований на передгір'ях та південних схилах Карпат з низиною в басейні річки Тиси. Особливість – прикордонне розташування. У різні часи перебувало у складі інших держав. Заселене слов̓янськими племенами, опинилось у складі Київської держави. У ХІ ст. до ХІІІ ст. за право володіти цими землями боролися угорські володарі. У 1526 р., після поразки угорського війська від турків у битві під Могачем, Закарпаття було поділене між Трансільванією і Священною Римською імперією. Один з найвідоміших правителів – Федір Коріятович. У Закарпатті засновано Макачевський монастир, який до середини ХVІІ ст. був одним із осередків боротьби проти католицизму.

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Доля Буковини. Як історико-географічний регіон сформувався у ХІV ст. Назву краю дали букові ліси. Х ст. – ця територія увійшла до Київської держави.1199 р. – у складі Галицького князівства потрапила до Галицько-Волинської держави. Під час монгольської навали опинилась у складі Золотої Орди. ХІV ст. – утворення автономної Шипинської землі, яку у 1345 році загарбала Угорщина, відібрала ці землі у ординців.1359 р. – проголошення незалежності Молдовії від Угорщини, до якої й увійшла Шипинська земля. Протягом 1387-1497 рр. Молдова, а разом з нею і Шипинська земля перебували під владою Польщі. Середина ХV ст. - ліквідація автономної Шипинської землі і запровадження нової назви – «Буковина». У першій половині ХVІ ст. Потрапила під владу Османської імперії, де перебувала аж до 1775 року.

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Українські землі у складі Московської держави1500-1503 рр. – Московія приєднала до себе Чернігів, Стародубль, Путивль, Рильськ, Новгород-Сіверський, Любеч.1514 р. – битва під Оршею, де на боці польсько-литовського війська брав участь Костянтин Острозький. Москва програла, але невдовзі повернула собі втрачені землі. У 1523 р. – Новгород-Сіверське князівство було ліквідоване.

Номер слайду 19

Костянтин Острозький (бл. 1460-1530 рр.)князь, воєначальник.опікувався православною церквою і культурним життям.1497 р. отримав посаду Великого гетьмана Литовського.1514 р. здобув перемогу над московським військом під Оршею. батько Василя Острозького

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Українські землі у складі Османської імперії1475 р.

Номер слайду 22

Підведемо підсумки…У др. половині ХІV-ХV ст. не всі українські землі опинилися у складі Литви та Польщі. Так, на Закарпаття остаточно поширилася влада угорського короля. Буковина під назвою Шипинська земля увійшла до складу Молдавського князівства, що постало у 1359 році.. Чернігово-Сіверщина наприкінці ХV ст. Увійшла до складу Московської держави. Розподіл українських земель між іноземними державами. Польща. ВКЛУгорщина. Молдова. Османська імперія. Московія. Галичина. Крим. Київщина Чернігово-Сіверщина Закарпаття Буковина. Поділля. Південна Україна. Західне Поділля (із 1430 р.)Варто запам'ятати!!!

Номер слайду 23

Перевір себе…Польща. ВКЛУгорщина. Молдова. Османська імперія. Московія. Галичина. Крим. Київщина Чернігово-Сіверщина Закарпаття Буковина. Поділля. Південна Україна. Західне Поділля (із 1430 р.)

Номер слайду 24

Тестове завдання1. Битва між литовцями та ординцями на р. Сині Води відбулася у… А) 1385 р.; Б)1362 р.; В)1401 р.; Г)1410 р.2. У 1471 році було ліквідоване… А) Київське князівство; Б) Волинське князівство; В) Новгород-Сіверське князівство; Г) Галицьке князівство.3. Боротьба за Чернігово-Сіверське князівство точилася між … А) литовцями і поляками; Б) угорцями та татарами; В) литовцями та Московією; Г) татарами та поляками.

Номер слайду 25

Перевір себе…1. Битва між литовцями та Ординцями на р. Сині Води відбулася у… А) 1385 р.; Б) 1362 р.; В)1401 р.; Г)1410 р.2. У 1471 році було ліквідоване… А) Київське князівство; Б) Волинське князівство; В) Новгород-Сіверське князівство; Г) Галицьке князівство.3. Боротьба за Чернігово-Сіверське князівство точилася між … А) литовцями і поляками; Б) угорцями та татарами; В) литовцями та Московією; Г) татарами та поляками.

Номер слайду 26

Домашнє завдання1. Опрацювати §§19-202. ст. 186 (1,3,4); ст. 198 (2,3,4) – письмово.

Номер слайду 27

Дякую за увагу!!!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Грищук Любов Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
6 травня 2020
Переглядів
2145
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку