28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Презентація на тему: "​Класифікація інформаційних технологій"

Про матеріал

Презентація на тему: "Класифікація інформаційних технологій" може бути використана під час викладання предмету інформаційні технології. Робота складається з наступних пунктів: вступ; види забезпечення ІТ; властивості ІТ; ознаки сучасних ІТ; залежність інформаційних технологій від різних компонентів; класифікація ІТ; висновки та список використаної літератури.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготувала: Ганюкова А.Є.

Номер слайду 2

Вступ Види забезпечення ІТ Властивості ІТ Ознаки сучасних ІТ Залежність інформаційних технологій від різних компонентів Класифікація ІТ За способом використання засобів обчислю-вальної техніки під час оброблення інформації; За способом реалізації в інформацій-них системах; За ступенем охоплення задач управління; За типом користувацького інтерфейсу; За способом побудови мережі; За класом технологічних операцій, що реалізуються; За моделями обчислювального процесу; За завданнями, на які вони орієнтовані; За підходом до розробоки інформаційних систем; За видом предметної області, що обслуговується. Висновки Список використаної літератури

Номер слайду 3

Інформаційна технологія – технологія опрацювання інформації, яка складається з сукупності технологічних елементів: збирання, накопи-чення, пошуку, передавання інформації користувачам на основі сучасних технічних засобів.

Номер слайду 4

Технічне забезпечення це вид інформа-ційної технології, що залежить від технічної оснаще-ності впливає на збір, обробку та передачу інформації. Програмне забезпечення реалізує функції накопичення, обробки, аналізу, зберігання, інтерфейсу з комп'ютером. Інформаційне забезпечення це сукупність даних, представлених у певній формі для комп'ютерної обробки. Організаційне та ме-тодичне забезпечення представляють собою комплекс заходів, спрямованих на функціонування комп'ютера та програмного забезпечення для отримання бажаного результату.

Номер слайду 5

Наявність компонентів і структури Доцільність Взаємодія із зовнішнім середовищем Розвиток у часі Цілісність Властивості ІТ

Номер слайду 6

робота користувача в режимі маніпуляції даними, а не програмування. Користувач має можливість переглядати інформацію за допомогою засобів виведення – екран, принтер і діяти шляхом введення даних з клавіатури, сканеру тощо; інтерактивний режим розв’язування завдань з можливостями для користувачів впливати на цей процес; можливість колективної співпраці для підготовки рішення за допомогою декількох персональних комп’ютерів, об’єднаних засобами комунікації; можливість гнучкої й адаптивної перебудови форм і способів надання інформації тощо.

Номер слайду 7

технічних засобів; персоналу, здатного використовувати їх; організації, яка об’єднує засоби і персонал в єдино-му процесі; інформаційних засобів, що здійснюють формування й видачу інформації. Залежність інформаційних технологій від різних компонентів:

Номер слайду 8

Номер слайду 9

І. За способом використання засобів обчислю-вальної техніки під час оброблення інформації; ІІ. За способом реалізації в інформаційних системах; ІІІ. За ступенем охоплення задач управління; IV. За типом користувацького інтерфейсу; V. За способом побудови мережі; VІ. За класом технологічних операцій, що реалізуються; VІІ. За моделями обчислювального процесу; VІІІ. За завданнями, на які вони орієнтовані; ІХ. За підходом до розробоки інформаційних систем; Х. За видом предметної області, що обслуговується. Інформаційні технології можна класифікувати за такими ознаками:

Номер слайду 10

інформаційні технології у централізованих інформа-ційних системах; інформаційні технології у децентралізованих інформаційних системах. І. За способом використання засобів обчислю-вальної техніки під час оброблення інформації:

Номер слайду 11

традиційні інформаційні технології; нові інформаційні технології; високі інформаційні технології. ІІ. За способом реалізації в інформацій-них системах:

Номер слайду 12

інформаційні технології електронного оброблен-ня даних; інформаційні технології автоматизації функцій управління; інформаційні технології підтримки прийняття рішень; інформаційні технології електронного офісу; інформаційні технології експертної підтримки. ІІІ. За ступенем охоплення задач управління

Номер слайду 13

IV. За типом користувацького інтерфейсу Діалогові Людина і ЕОМ обмінюються інформацією у темпі, який можна порівняти з темпом обробки інформації людиною. Мережеві До ЕОМ безпосередньо або за допомогою каналів зв'язку підключаються термінали, через які користувачі взаємодіють з мережею. Пакетні Користувач не має доступу до машинних ресурсів, а обробка інформації виконується у спеціальному підрозділі. Для організації роботи ЕОМ в такому режимі створюється підрозділ, основною функцією якого є обробка інформації.

Номер слайду 14

V. За способом побудови мережі Глобальні включають моделі, методи і засоби використання інформаційних ресурсів у суспільстві в цілому. Локальні працюють в локалізованому режимі, тобто на базі локальної обчислювальної мережі в межах однієї будівлі або деякої обмеженої території. Розподілені структура побудована за принципом виконання окремих функцій технології на різних вузлах обчислювальної мережі. Даний вид технології призначений для використання в процесі колективної роботи. Багаторівневі працюють на базі багаторівневих мереж. Ці технології дозволяють розмежувати доступ до ресурсів мережі.

Номер слайду 15

VІ. За класом технологічних операцій, що реалізуються робота з текстовими редакторами; робота з табличними процесорами; гіпертекстові системи. робота з системами керування базами даних; мультимедійні системи; робота з графічними об’єктами;

Номер слайду 16

VІІ. За моделями обчислювального процесу хост-орієнтовані інформаційні технології; технології, що реалізують модель процесу з розподіленими ресурсами; технології „клієнт – сервер”;

Номер слайду 17

VІІІ. За завданнями, на які вони орієнтовані: мультимедіа-технології; геоінформаційні технології; технології оброблення інформації; технології захисту інформації; CASE-технології; телекомунікаційні технології; технології штучного інтелекту; технології розробки програмного забезпечення; технології стиснення інформації, її кодування і декодування, розпізнавання образів і т.п.

Номер слайду 18

ІХ. За підходом до розробоки інформаційних систем Функціонально-орієнтовані призначені для розробки програмного забезпечення та спеціалізовані для вирішення завдань, що визначаються сутністю об'єктів предметної області, якими мо-жуть виступати бази даних, програми, документи, речові докази, товари тощо. Об'єктно- орієнтовані Сутність підходу полягає в алгоритмічної декомпозиції (розбитті) завдань предметної області на множину ієрархічно підлеглих функцій, що реалізуються в процесі вирішення задачі. Для виконання кожної функції розробляється своя інформаційна технологія і встановлюється суворий порядок виконання дій.

Номер слайду 19

Х. За видом предметної області, що обслуговується інформаційні технології бухгалтерського обліку; інформаційні технології банківської діяльності; інформаційні технології страхової діяльності тощо. інформаційні технології податкової діяльності;

Номер слайду 20

Інформаційні технології можна класифікувати за такими ознаками: за способом використання засобів обчислю-вальної техніки під час оброблення інформації; за способом реалізації в інформацій-них системах; за ступенем охоплення задач управління; за типом користувацького інтерфейсу; за способом побудови мережі; за класом технологічних операцій, що реалізуються; за моделями обчислювального процесу; за завданнями, на які вони орієнтовані; за підходом до розробоки інформаційних систем; за видом предметної області, що обслуговується… Інформаційна технологія – технологія опрацювання інформації, яка складається з сукупності технологічних елементів: збирання, накопичення, пошуку, передавання інформації користувачам на основі сучасних технічних засобів.

Номер слайду 21

Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку. Львів, 2009 р. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці: Навчальний посібник – Київ: ”Слово”, 2007 р. Карпенко С.Г., Попов В.В. Інформаційні системи і технології. Київ: МАУП, 2004 р. http://inftis.narod.ru/it/n3.htm http://bananabooks.net/book/576-informacionnye-sistemy-burceva-ev/8-14-klassifikaciya-informacionnyx-texnologij.html

ppt
Додано
4 грудня 2018
Переглядів
1926
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку