Презентація на тему "Раннє Відродження. Гуманізм" 7 клас

Про матеріал
Презентація створена для полегшення усвідомлення учнями теми "Раннє Відродження. Гуманізм". В даній презентації розглядаються такі питання: 1. Чому свідомість середньовічної людини почала змінюватись? 2. Що таке Відродження та Гуманізм 3. Найвідоміші гуманісти Раннього Відродження
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Раннє Відродження. Гуманізм. Підготувалавчитель історіїЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Оратів. Демченко Лілія Анатоліївна

Номер слайду 2

Мета:з'ясувати, як і чому середньовічні діячі культури змінили своє бачення світу та роль людини в цьому світі;розглянути поняття Античності, Відродження (Ренесансу) та Гуманізму;ознайомитися з видатними представниками Раннього Відродження та основними причинами появи гуманістів і їхніми ідеями; розвивати здобуті на попередніх уроках уміння та навики працювати з уривками текстів, аналізувати та співставляти отриману інформацію

Номер слайду 3

Перевірка домашнього завдання. Які художні стилі були основними в мистецтві Середньовіччя протягом XI—XV ст?Який із них з҆явився першим?Які риси були притаманні романському стилю?Що було характерним для готичного стилю? Здогадайтеся, в якому стилі побудований собор, про який ідеться в тексті? “собор з масивним кам’яним склепінням, яке трималося на міцних стінах. Невеликі, схожі на бійниці вікна, пробиті в товстих стінах, горизонтальний поділ стін напівкруглими арками підкреслюють грандіозність і сувору монументальність споруди. Похмуру велич архітектури посилює скульптура, яка лише умовно передає риси людини.”

Номер слайду 4

Дайте відповідь на запитання. В яких стилях побудовані споруди зображені на фото?Англійський Тауер (вид збоку) Собор Паризької БогоматеріВормский собор(Німеччина)

Номер слайду 5

Дайте відповідь на запитання. Стрілчасті арки. Які ознаки були характерними для готичного стилю?скульптурні зображення на верхніх частинах колон - капітелях вітражі

Номер слайду 6

Давайте пригадаємо. Яке місце в житті середньовічної людини займала церква?Який спосіб життя мала вести середньовічна людина за тогочасними уявленнями?Хто такі єретики? Як церква ставилася до них?

Номер слайду 7

Якою була людина середньовіччя?Середньовічна людина сприймала буття, керуючись християнською вірою. Земне існування вважалося тимчасовим, а життя душі - вічним, тому насамперед необхідно було турбуватися про її спасіння.  З прийняттям християнства виникло поняття про гріх і покарання за нього. Стає обов’язковою церковна сповідь, під час якої віруючі давали оцінку своїм діям і каялися в гріхах. Життя людини сповнене страху потойбічної кари, проте це зовсім не означало, що всі жили в постійному жаху.

Номер слайду 8

Люди знаходили радість у праці, добробуті, святах і розвагах. Карнавал, пісні, танці й сміх - усе це, як і страх, звичайні ознаки середньовічного життя. У Середньовіччі людина не усвідомлювала своєї індивідуальності, будучи, перш за все, частиною колективу - майстром цеху, купцем гільдії, членом лицарського ордену чи селянської громади. Але наприкінці Середніх віків особа починає шукати свій шлях у житті, стаючи «індивідом».

Номер слайду 9

Протягом майже всього Середньовіччя панувало уявлення про людину як пасивного виконавця Божої волі. Однак у XIV ст. такі погляди вже суперечили швидкому розвитку середньовічного суспільства. У пошуках нових ідей мислителі насамперед звернулися до античності.

Номер слайду 10

Античність (від латинського – “давній”) – цивілізація Давньої Греції та Давнього Риму. Вчені розшукували в монастирських бібліотеках праці стародавніх авторів, переписували й вивчали їх, розкопували античні статуї, відновлювали античні традиції. В античних творах вони побачили розвинуту, сильну людину, здатну змінювати світ на краще. На цьому підгрунті в XIV ст. у містах Північної та Центральної Італії починається період, названий Відродженням, або французькою– Ренесансом.

Номер слайду 11

Період XIV-XV ст. називають Раннім Відродженням. Відродження – епоха в історії Європи (XIV-XVI ст.), для якої характерні інтерес до людини та її внутрішнього світу, повернення до античних цінностей, світський (нецерковний) зміст культури.

Номер слайду 12

Фрагмент картини Саандро Ботічеллі “Весна”Насправді це було не відродження колишнього, а створення нової культури, яка поєднала в собі елементи двох культур — античної та середньовічної. Саме в цей час з’явилося і поняття Середньовіччя і сформувалося уявлення про ці часи, як темний період занепаду між античністю і Відродженням.

Номер слайду 13

Колискою нової культури - культури Відродження стала Італія. Така роль не випадково випала на долю цієї економічно розвиненої країни. У численних і багатолюдних італійських містах вирувало ділове життя, цінувалися особисті здібності та комерційна хватка. Фортуна усміхалася тим, хто звик покладатися на власні сили й розум. Справжній успіх міг прийти до людини незнатної, але енергійної і заповзятливої. Залишаючись щирими християнами, ділові люди прагнули витрачати свій час і кошти вже не на приготування до потойбічного існування, а на радощі земного життя. До того ж, на італійській землі, у колишньому серці Давнього Риму, найкраще і найбільше зберігся античний спадок.

Номер слайду 14

Причини зародження Ренесансу Наявність античної спадщини 1 Зростання, могутність і самостійність італійських міст 2 Поява меценатів, городян, зацікавлених у розвитку культури 3

Номер слайду 15

Раннє Відродження в Італії Учені, художники, мислителі Раннього Відродження сформулювали у своїх творах новий погляд на людину, закликали шанувати розум, намагалися довести, що людина здатна вдосконалювати світ, у якому живе. Таких митців сучасники назвали гуманістами, а їх ідеї – гуманізмом.

Номер слайду 16

Гуманізм (від лат. – “людяний, людський”) течія в західно-європейській культурі, яка визнає людину вищою цінністю, проголошує повагу до її природних прав. В якому значені сьогодні вживається термін “гуманізм”?

Номер слайду 17

Гуманізм – світське вільнодумство епохи Відродження, що протистояло духовному пануванню церкви в суспільстві. У широкому розумінні – визнання цінності людини як особистості, її права на вільний розвиток і реалізацію свої можливостей

Номер слайду 18

Ставлення Гуманістів до людини

Номер слайду 19

Діячі Відродження не ставили під сумнів християнську віру, проте влада церкви, яка раніше охоплювала всі сфери життя людини, поступово звужувалася до вирішення здебільшого релігійних питань.

Номер слайду 20

Порівняйте уривки працьІЗ ТВОРУ ПАПИ ІНОКЕНТІЯ III “ПРО ЗНЕВАГУ ДО СВІТУ”Усі шляхи людини сповнені праці та скорботи, і навіть не відпочиває розум її… Навряд чи є що-небудь, що людина зрозуміла б повністю, що вона осягнула б ясно. Хіба тільки те знають цілком, що нічого не знають зовсім.ІЗ ТВОРУ ДЖОВАННІ ПІКО ДЕЛЛА МІРАНДОЛИ “ПРОМОВА ПРО ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ”О дивне і піднесене призначення людини, якій дано досягнути того, що вона прагне, чого вона бажає. Бог створив людину, щоб вона пізнавала закони Всесвіту, любила красу, захоплювалася її величчю… Людина може зростати та удосконалюватися за власною волею. У ній є початки найрізноманітнішого життя. В чому різниця релігійного та гуманістичного світоглядів?

Номер слайду 21

Останнім поетом Середньовіччя і першим поетом Нового часу називають великого флорентійця Данте Аліґ’єрі (1265-1321). Сторінка першого віддрукованого примірника “Божественої комедії”Його «Божественна комедія» змальовує грандіозну картину Всесвіту, природи, людського і суспільного буття. Поет переконаний, що людина народжена для добра і радості, вона здатна досягти висот мудрості й перемогти зло.

Номер слайду 22

Письменники-гуманісти Данте Аліг’єрі (1265-1321) – видатний італійський поет і мислитель, один із творців літературної італійської мови. Його основний твір – “Божественну комедію” – вважають провісником Відродження. Фрагмент картини Доменіко ді Мікеліно. Данте з "Божественною комедією"

Номер слайду 23

Франческо Петрарка (1304-1374) – великий італійський поет доби Відродження, учений, філософ та історик. Саме його вважають першим гуманістом, оскільки він наважився протиставити богослов’ю знання про людину. Петрарка уславився збіркою ліричних віршів-сонетів “Книга пісень”, зверненими до своєї коханої Лаури. Як і Данте, Петрарка не називав земну любов гріхом, а вважав її Божим дарунком.

Номер слайду 24

Франческо Петрарка

Номер слайду 25

У своїй творчості Франческо Петрарка поєднав теми античності й Середньовіччя. Закоханий в античну культуру, він розшукував і відроджував твори давніх митців, наслідував великого оратора Цицерона, писав біографії відомих греків і римлян. Захоплені талантами поета, мешканці Риму поклали на голову Петрарки лавровий вінок. Так колись на Капітолійському пагорбі давні римляни увінчували своїх великих сучасників.

Номер слайду 26

Послідовник та близький друг Петрарки Джованні Боккаччо також походив із Флоренції (1313-1375). У своєму творі «Декамерон» він стверджував, що цінність людини полягає в її розумі, мужності та гідності і саме ці якості характеру допомагають вистояти в життєвих випробуваннях

Номер слайду 27

Образотворче мистецтво. Найяскравіше ідеї гуманізму виявилися в мистецтві. У центрі його уваги опинилася прекрасна людина з необмеженими духовними і творчими можливостями. Важливу роль відіграло виникнення лінійної перспективи. Раніше середньовічні художники робили головних героїв своїх творів крупнішими за другорядних персонажів. Постаті Христа чи короля, якщо навіть знаходилися на задньому плані, завжди виглядали значнішими за простих людей. Тепер усі фігури і предмети зображують так, як їх бачить людське око. Ті, що розташовані ближче до глядача, виглядають більшими, а віддалені - меншими.

Номер слайду 28

Образотворче мистецтво. Джотто ді Бондоне Провісником Відродження в образотворчому мистецтві був художник Джотто. На його фресках фігури біблійних персонажів охоплені живими людськими почуттями і пристрастями. До речі, цей митець був другом Данте, і той навіть зобразив його в " Божественній комедії".

Номер слайду 29

Роботи Джотто ді Бондоне. Страшний суд. Мадонна Оньїссанті

Номер слайду 30

Живопис Сандро Боттічеллі (справжнє Ім'я — Алесандроді Маріаноді Ванні Філіпепі) (1455—1510). Він створював портрети сучасників, за наказом папи розписував стіни Сікстинської капелли (Сікстинська капелла — храм, створений за наказом папи Сикста IV, звідси й назва). Одна з найвідоміших картин Ботічеллі — "Поклоніння волхвів", на думку істориків, зображає родину правителів Флоренції — Медичі, які були покровителями Боттічеллі. Одна з найкращих картин Ботічеллі — "Весна". Попри античний міфічний сюжет, пов’язаний з Венерою, картина відтворює земну красу, освячену любов’ю.

Номер слайду 31

“Весна”

Номер слайду 32

“Поклоніння волхвів”

Номер слайду 33

Картини С. Ботічеллі

Номер слайду 34

Філіппо Брунеллескиперший архітектор епохи Відродження. Йому вдалося зробити те, що виявилося не під силу багатьом іншим майстрам — він перекрив величезним куполом, понад сорок метрів у діаметрі, флорентійський собор Святої Марії. До сьогодні цей собор вражає своєю красою і величчю.

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Донателло  став першим скульптором від часів античності, якому 'вдалося відтворити красу' оголеного людського тіла. Такою є скульптура біблійного героя Давида, що переміг страшного велетня Голіафа. Ця скульптура стала першою, яку можна було оглядати з усіх боків, а не у стіні, як було прийнято раніше. Бронзовий Майстер зміг дуже жваво зобразити гнучке мускулисте тіло юнака, який стоїть у розслабленій позі з мечем у руках, наступивши ногою на відрубану голову Голіафа.

Номер слайду 37

Виконайте завдання. Ознайомтеся з уривком до одного з творів Дж. П. делла Мірандоли: “Шановні отці! Я прочитав у творах арабів, що коли Абдаллу Сарацина запитали, що йому здається найдивовижнішим у світі, він відповів, що немає нічого кращого за людину”. Поміркуйте, як це співвідноситься з ідеями гуманістів.

Номер слайду 38

Запитання на повторення1. Чи змінився світогляд людини наприкінці Середньовіччя? Як саме?2. Чому батьківщиною нової культури стала саме Італія?3. Яке походження та значення терміну «Відродження»?4. Хто такі гуманісти? Якими були причини вининення гуманізму та які ідеї вони сповідували?5. Кого з письменників і митців раннього Відродження ви запам҆ятали?

Номер слайду 39

Домашнє завдання. Опрацювати §15 с.152-155 Підготуватися до практичного заняття«Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента»Завдання до практичного заняття: підготуйте презентацію із5—6 слайдів за однією із запропонованих тем:1) Середньовічні школи та університети.2) Життя середньовічного студента.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.9
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Лактіонова Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Павлюк Ганна Ігорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Каліщук Ольга Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Савчук Ирина
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
 5. Січенко Марія Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Когуч Ольга Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Панасюк Олена Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
pptx
Додано
18 липня 2019
Переглядів
20863
Оцінка розробки
5.0 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку