Презентація на тему: "Величини. Команда присвоювання" 6 клас

Про матеріал
Презентація на тему: "Величини. Команда присвоювання" 6 клас Даний матеріал призначений для використання на уроках інформатики при вивченні теми: "Алгоритми та програми"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Жежуленко Людмилавчитель інформатики. Величини. Команда присвоювання

Номер слайду 2

https://drive.google.com/file/d/1n0p. Bojz3t82j. Kd. Ef. GDnr. Ovthm. NMz4 V-e/view?usp=drivesdk. Завдання

Номер слайду 3

В інформатиці, математиці, фізиці та інших науках використовують величини. Прикладами величин у математиці є довжина і ширина прямокутника, його площа, градусна міра кута, радіус кола, координати точки на координатній площині та інше. Прикладами величин у фізиці є відстань, час, швидкість, маса тіла, густина речовини та інше. Величина — це окремий інформаційний об’єкт (число, символ, рядок тощо). Поняття величини

Номер слайду 4

Величини використовують для позначення спільних властивостей об'єктів. Наприклад:ширина — прямокутника, межі квадрата, Сцени в середовищі Scratch  3 та ін.;колір — куртки, тла сцени, сигнала світлофора та ін.;кількість — уроків у вашрму класі у вівторок, слайдів у презентації та ін. Кожна величина має ім’я та значення. Ім’я величини може складатися з одного або кількох символів. Такими символами можуть бути літери (великі та малі), цифри, символ підкреслення та інші. Поняття величини

Номер слайду 5

Працюємо з комп’ютером:

Номер слайду 6

Величина, значення якої не змінюється, називається сталою величиною, або константою. Прикладом математичної константи є число  3,1416. Величина, значення якої може змінюватися, називається змінною величиною, або змінною. Види величин

Номер слайду 7

Загальний вигляд команди присвоювання такий:<ім’я величини> <знак присвоювання> <значення або вираз>Як знак присвоювання будемо використовувати:символ =;слова присвоїти, надати значення, запам’ятати значення та інше. Значенням величини може бути:число (ціле або дробове; у десяткових дробах ціла частина від дробової відокремлюється крапкою);текст (береться в одинарні або подвійні лапки);логічне значення (TRUE (англ. true – правда, істина) або FALSE (англ. false – хиба) та інше. Команда присвоювання

Номер слайду 8

Приклади команд присвоювання: S = 15                    m = 22.7                      t1 = -50               маса = 92.45 Мій_зріст = 152            Предмет = ʹІнформатикаʹ              край_сцени = TRUEПісля виконання цих команд величина S матиме значення 15, величина m – значення 22,7, величина t1 – значення –50 і т. д. У правій частині команди присвоювання може також знаходитися вираз. Під час виконання такої команди спочатку обчислюється значення цього виразу і після цього величині, ім’я якої вказано в лівій частині цієї команди, присвоюється це значення. Приклад:

Номер слайду 9

Під час виконання командиа = 2*45+12спочатку буде обчислено значення виразу 2 · 45 + 12, після чого величині а буде присвоєно обчислене значення – число 102 (символ * в інформатиці позначає операцію множення; на відміну від виразів у математиці, його пропускати не можна). Під час виконання команди х = х + 2спочатку до поточного значення змінної х ( наприклад, 5) буде додано число 2, й отримане значення (7) біде присвоєно цій самій змінній х. У результаті виконання цієї команди змінна х втратить своє попереднє значення (5) і отримає нове значення (7). Тобто попереднє значення змінної х збільшиться на 2. Приклад:

Номер слайду 10

Коли на уроках фізики ви розв’язували задачу: Тіло рухається зі швидкістю 20 м/с. Яку відстань воно пройде за 5 с; 10 с; 30 с?, то складали математичну модель цієї задачі, отримували формулу s = 20t, присвоювали змінній t послідовно значення 5; 10;30, обчислювали відповідні відстані та присвоювали обчислені значення змінній s. Приклад:

pptx
Додано
7 березня
Переглядів
195
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку