Презентація на тему "Вплив електричного поля на живі організми"

Про матеріал

Виконала учениця 10 класу

Ржищівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Олега Кошового

Бартко Анастасія Сергіївна

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Вплив електричного поля на живі організми. Виконала учениця 10 класу. Ржищівської ЗОШ І-ІІІ ступенівім. Олега Кошового. Бартко Анастасія

Номер слайду 2

Мета: Закріпити пройдений матеріал про електричне поле та його характеристику. З’ясувати ступінь впливу електричних полів на людину в цілому та її системи, а також на рослин та тварин. Розглянути способи захисту від ЕМП

Номер слайду 3

Електричне поле та його характеристики. Електричне поле – форма матерії, за допомогою якої здійснюється взаємодія електричних зарядів на відстані; є складовою єдиного електромагнітного поля. Е = Fq Силова характеристика (напруженість електричного поля в даній точці)Енергетична характеристика (потенціал електричного поля в даній точці)Напруженість дорівнює відношенню сили, з якою електричне поле діє на заряд, до значення цього заряду. Потенціал дорівнює відношенню потенціальної енергії електричного заряду до значення цього зарядуϕ=𝑊𝑝q 

Номер слайду 4

Природні джерела ЕМП До природних джерел належать: Земля (електромагнітне поле Землі, так звані «геопатогенні зони» процеси, які відбуваються в атмосфері Землі (блискавки, зміни в іоносфері). Космос (сонячні спалахи, магнітні бурі, випромінювання зірок тощо);

Номер слайду 5

Електричне поле Землібіля поверхні1 км50 км. Електричне поле Землі існує між поверхнею Землі та йоносферою. Між поверхнею Землі та іоносферою протікає електричний струм. Цей струм намагається розрядити Землю. Обернений процес зарядки Землі зумовлений блискавкамиq = 6·105 Кл. Земля заряджена негативно Загалом Землю можна собі уявити, як сферичний конденсатор, обкладки якого два провіднішари – світовий океан та іоносфера

Номер слайду 6

Антропогенні джерела ЕМПДо штучних джерел належать пристрої, які спеціально створені для випромінювання електромагнітної енергії (радіо і телевізійні станції, радіолокаційні установки, системи радіозв'язку, фізіотерапевтичні прилади та ін.)а також пристрої, що безпосередньо не призначені для випромінювання електромагнітної енергії в простір (лінії електропередач і трансформаторні підстанції, побутова і промислова техніка тощо). Таким чином, спектр частот електромагнітних полів, що оточують людину, охоплює діапазон від 50 Гц і менше до 3·1026 Гц

Номер слайду 7

Електромагнітне забруднення. Електромагнітні випромінювання антропогенного походження розглядають як один з різновидів енергетичних забрудників, тому що вони негативно впливають на організм людини, на інші живі організми та здійснюють шкідливий вплив на екологічні системи. У 1995 році Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) офіційно запровадила термін «глобальне електромагнітне забруднення довкілля». ВООЗ включила проблему електромагнітного забруднення навколишнього середовища в перелік пріоритетних проблем людства. Слід звернути увагу, що рівень цього забруднення кожні десять років зростає в 10–15 разів.

Номер слайду 8

Електричне поле може згубно діяти на живі організми, зокрема і людину, її нервову, серцево-судинну систему, протікання вагітності, змінювати склад крові, впливати на вироблення гормонів тощо. Найчастіше людина має справу з полем частотою 50 Гц, яка прийнята як промислова частота Щодо впливу на людину електромагнітного поля промислової частоти, саме електричне поле розглядається як таке, що може становити небезпеку ЕМП і живі організми

Номер слайду 9

Вплив ЕМПЕлектромагнітні поля негативно впливають на людей, які безпосередньо працюють із джерелами випромінювань, а також на населення, яке проживає поблизу джерел випромінювання. Рівень інтенсивності ЕМП в зв'язку з зростанням кількості їх джерел та потужності наразі різко виріс. В деяких районах він в сотні раз перевищує значення середнього натурального «природного фону» Ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини залежить від: Діапазону частотІнтенсивності впливу. Тривалості опромінення. Характеру випромінювання. Розмірів опроміненого тілаІндивідуальних особливості організму. Частоти. Напруженості

Номер слайду 10

Електромагнітні поля. Пiд час експлуатацiї ВЧ-, ДВЧ-, УВЧ-передавачiв на радiо- та телецентрах джерелами електромагнiтноrо випромiнювання є високочастотнi rенератори, антеннi комутатори, пристрої складання потужностей електромаrнiтного поля, комунiкацiї (вiд генератора до антенного пристрою), антени. Ступiнь опромiнення працiвникiв залежить вiд кiлькостi передатчикiв (у деяких зонах, радiо- та телецентрах їx може бути до 20), їx потужностi, екранування, розмiщення окремих їx блокiв усерединi та поза примiщенням. ВЧ-передавач. Антенний комутатор. Високочастотний генератор. Антена

Номер слайду 11

У 60-х роках XX сторіччя з'явилася перша публікація про симптоми захворювань, що виявлені у працівників високовольтних електричних підстанцій промислової частоти (50 Гц). Установлено, що сильні ЕМП діють при експлуатації відкритих розподільних пристроїв і повітряних ліній електропередач напругою понад 330 к. В (500, 750, 1150 к. В). Рівень електромагнітних випромінювань у районах, де розташовані потужні радіопередавальні та локаційні станції, часто перевищує допустимі санітарні норми, що дуже шкодить здоров'ю людей, які мешкають поруч таких станцій, тому такі лінії не повинні проходити по території населених пунктів. Електромагнітні поля

Номер слайду 12

Електромагнітні поля Енергію ЕМП використовують також для вирощування напівпровідникових кристалів і плівок, іонізації газів, одержання плазми, при зварюванні в інертних газах, зварюванні та пресуванні синтетичних матеріалів та ін. Як правило, при цих процесах виникають поля, що в сотні разів перевищують середнє природне поле Землі. Випромінювання надвисоких частот (3·104 Гц – 3·1011 Гц) утворюють і побутові прилади: НВЧ-печі, телевізори, монітори, стільникові телефони

Номер слайду 13

Побутові небезпеки. Нині вчені заговорили вже і про шкідливу дію звичайних побутових електропроводок (напругою 220 В) і приладів (наприклад, електробритв, електрогрілок й електричних ковдр), які створюють ЕМП за інтенсивністю слабкіші, ніж природне поле Землі. Тому не рекомендується спати поблизу розетки, у яку включений холодильник чи інша постійно діюча установка

Номер слайду 14

Результати проведених досліджень виявились невтішними і показали вкрай негативний вплив на стан біологічних об'єктів: Дослідження з біологічному впливу стільникового телефону, комп'ютерного блоку та інших електронних засобів проведені в ряді російських наукових центрів, у тому числі – і на біологічному факультеті Московського державного університету. При цьому шкідливість електронних засобів перевірялась як у робочому, так і у вимкненому стані пристрої, в тому числі і без засобів живлення. Слабкі електромагнітні поля при інтенсивності менш порога теплового ефекту також впливають на зміни у живій тканиніВплив слабких ЕМП на живі організми. Зменшення рухової активності мікроорганізмів Збільшення смертності мікроорганізмів. Погіршення регенерації тканин. Зниження біохімічних реакцій, порушення метаболізму. Порушення ембріонального і личинного розвитку. Зниження енергетичного потенціалу в усіх життєвоважливих системах організмуrrrrrrrrr

Номер слайду 15

Вплив ЕМП на організм людини. Біологічна дія. Шкода нервовій системі, головний біль, сильна втома, розвиток неврозів, безсоння, зниження точності робочих рухів, млявість, порушення в системах і органах, функціональні зсуви в діяльності нервово-психічної, серцево-судинної, ендокринної, кровотворної систем, зміни показників білкового та вуглеводного обміну, складу крові, порушення на клітинному рівні. Теплова дія. Підвищення температури тіла, змінна поляризація молекул і атомів, які складають клітини, внаслідок чого відбувається небезпечний нагрів. Надмірне тепло може нанести шкоду окремим органам і всьому організму людини. Особливо шкідливий перегрів таких органів, як очі, мозок, нирки тощо. З ростом інтенсивності проявляється вплив на нервову систему, умовно-рефлекторну діяльність, клітини печінки, підвищення тиску, викликає зміни у корі головного мозку, втрату зору

Номер слайду 16

0504030201 В даний час накопичено достатньо даних, що вказують на те, що при дії електромагнітного поля порушуються процеси імуногенезу. Встановлено, що під впливом електромагнітного поля змінюється характер інфекційного процесу, виникають порушення білкового обміну, спостерігається зниження вмісту альбумінів і підвищення гамма-глобулінів в крові. Крім того, електромагнітне поле може виступати в якості алергену або пускового фактора, викликаючи важкі реакції у хворих алергиків при контакті з електромагнітним полем.Імунна система

Номер слайду 17

0504030201 Кровоносна система. Загибель клітин кровіЗбільшення вмісту адреналіну в кровіАктивізація процесів згортання кровіЗміна функціонального стану серцево-судинної системи

Номер слайду 18

0504030201 Репродуктивна система. Зниження активності гіпофіза. Довгочасний вплив ЕМП призводить до безпліддя. Передчасні пологи. ВикидніНадшвидкий розвиток плоду. Збільшення ризику вроджених вад

Номер слайду 19

0504030201 Перші експериментальні дослідження по впливу електромагнітного поля на нервову систему були проведені в СРСР. Було встановлено наявність прямої дії електромагнітного поля на мозок, мембрани нейронів, пам'ять, умовно-рефлекторну діяльність. У модельних експериментах показано можливість впливу слабких електромагнітних полів на процеси синтезу в нервових клітинах. Отримано виразні зміни імпульсації коркових нейронів, що призводять до порушення переданої інформації в більш складні структури мозку; при дії електромагнітного поля у надвисокочастотному діапазоні може розвинутися порушення короткочасної пам'яті. Нервова система

Номер слайду 20

0504030201 Внаслідок дії ЕМП можливі як гострі, так і хронічні ураження, порушення в системах і органах, функціональні зсуви в діяльності нервово-психічної, серцево-судинної, ендокринної, кровотворної та інших систем. Зазвичай зміни діяльності нервової та серцево-судинної системи зворотні, і хоча вони накопичуються і посилюються з часом, але, як правило, зменшуються та зникають при виключенні впливу і поліпшенні умов праці. Тривалий та інтенсивний вплив ЕМП призводить до стійких порушень і захворювань.захист часом, відстанню, екранування джерел випромінювання, зменшення випромінювання безпосередньо в самому джерелі, встановлення санітарних кордонів навколо джерела ЕМП, виділення зон випромінювання, дистанційний контроль і керування в екранованому приміщенні, застосування засобів індивідуального захисту. Для захисту людини від дії електромагнітних опромінювань застосовуються різні способи:

Номер слайду 21

Вплив ЕМП на рослин. У районі дії електричного поля рослин поширені аномалії розвитку – часто змінюються форми і розміри квіток, листя, стебел, з’являються зайві пелюстки Спостерігається поліпшення біологічних властивостей насіння; підвищення врожайності і якості врожаю при визначених параметрах електромагнітних полів. Навіть трава росте інтенсивніше під лініями електропередач, де існує сильне електричне поле

Номер слайду 22

Вплив ЕМП на тварин. Поява у комах тератогенних ефектів (вроджені каліцтва), які іноді мали мутагенний характер, тобто успадковувалися. Прибавка маси, життєздатність, низька смертність у курчат, поміщених в поле з напруженністю 80 к. Вм 

Номер слайду 23

Існують організми, які можуть генерувати електрику і використоввати ії для полювання, захисту та орієнтування. Найвідомішою з них є риба вугор. Вона може ренегувати різницю потенціалів до 360 ВТварини з власним електричним полем. Властивості електричного вугря використовували давні лікарі, успішно лікуючи подагру, головний біль, епілепсію. Подібні здібності має і електричний скат-торпедо. Він здатний протягом 15 секунд генерувати до 150 розрядів за секунду по 80 В кожен.

Номер слайду 24

{327 F97 BB-C833-4 FB7-BDE5-3 F7075034690}Назва пристрою. Небезпечна відстаньмікрохвильова піч30 см пилосос60 смелектроплита30 смхолодильниквід 30 см до 1,5 мелектричний чайник 25 смпральна машина від 40 до 60 смпосудомийна машина40 смелектрична праска20смтелевізор1,5 м кондиціонер1,5 мкомп'ютер60 см

Номер слайду 25

Висновок. Тривалий та інтенсивний вплив ЕМП призводить до стійких порушень в організмі людини та захворювань. У рослин та простежуються аномаліїї в рості і розвитку, але є і позитивні наслідки впливу ЕМП. Щоб захиститись від згубного впливу ЕМП, потрібно дотримуватись встановлених норм та правил. Електромагнітні поля і випромінювання буквально пронизують всю біосферу Землі, тому можна вважати, що всі діапазони природного електромагнітного спектра зіграли роль в еволюції організмів, і що це відбилося на процесах їх життєдіяльностіrrrrrrrrr

Номер слайду 26

Дякую за увагу

pptx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Інші матеріали
Додано
15 липня 2020
Переглядів
14955
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку