23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Презентація до уроку географії в 6 класі на тему "Озера"

Про матеріал

Озера.

Озеро– це природні заглибини та суходолі, які заповнені водою (1,5% S суші).

Типи озер за походження озерних улоговин:

1. Реліктові (залишкові) - залишки давніх морів, що в наслідок вертикальних рухів земної кори, опинились відрізаними суходолом від океану. Каспійське (найбільше в світі S≈371 тис. км2 ) та Аральськеморя.

2. Тектонічні - западини сформувались у прогинах земної кори ( Вікторія) або у розломах, мають витянуту форму (найглибше озеро в світі Байкал - 1620 м, Танганьїка - 1470 м, Тітікака).

3. Льодовикові - озера, що виникли в заглибинах поверхней, пов'язаних з діяльністю льодовика. Широко представлені в Карелії, Фінляндії, Лабрадорі тощо. У горах льодовикові озера називають -кари: Бребенескул (найвисокогірніше озеро України) та Несамовите в Карпатах.

Льодовиково-тектонічні - западини сформувались у прогинах земної кори, відшліфувались давніми льодовиками. Великі Американські ( Верхнє, Мічіган, Гурон, Ері, Онтаріо), Ладозьке озеро.

4. Вулканічні - озера, які утворилися в кратерах згаслих вулканів. Багато таких озер в сейсмічних поясах Землі. В Україні зустрічаються в в Карпатах, наприклад, озера Липовецьке та Синє.

5. Карстові озера виникають в результаті розчинення підземних гірських порід. Шацькі (найглибше - Світязь ≈ 58м) та Слов'янські (Рапне, Вейсове, Сліпне) озера в Україні .

6. Загатні озера виникли в горах, коли під час землетрусів траплялися перекриття річок завалами або потоками лави. Тана в Африці, Синевир в Україні, Саре́зьке озеро на Памірі (Таджикистан), утворилось за одну ніч в лютом у 1911 року, коли землетрус спричинив обвал гірських порід у долині річки Мургаб.

7. Заплавні (озера-стариці) - утворились у заплавах рівнинних річок. Їх розміри, як правило, незначні. В Україні таких озер найбільше, розташовані вони на заплавах басейнів Дніпра, Десни, Дунаю, Сіверського Дінця...

8. Лагунні (лиманні) озера виникають, коли піщані наноси відокремлюють мілководну частину моря (лагуну) або розширене гирло річки (лиман). Найбільшим лагунним озером світу є Маракайбо (Венесуела).

В басейні Дунаю виникли великі за площею озера-лимани внаслідок підтоплення морем гирлових частин його приток. Тепер вони віддалені від берега Чорного моря і коливання рівня води в них пов'язане з паводками на Дунаї. Глибина озер тут незначна. Озеро-лиман Ялпуг (S ≈ 149 км2, max глиб.- 6 м) є найбільшим прісноводним озером України. Багато озер-лиманів на чорноморському узбережжі: Куяльницький, Хаджибейський, та Сасик (Кундук) - найбільше за площею озеро України.

Типи озер за водним режимом та солоністю:

1. Стічні - озера, з яких витікає хоча б одна річка. Це прісні озера. Якщо озеро має річки, що в нього впадають і витікають одночасно, воно називається проточним.

2. Безстічні - озера, з яких не витікає жодна річка. Це солоні озера (вода, що надходить в озеро, приносить в нього розчинені речовини, вони з часом накопичуються). Озера, які мають солону воду, на відміну від прісних, на фізичних картах позначають рожевим кольором. Найбільш мінералізовані озера називаютьмінеральними. Солоність Мертвого моря-озера ≈270-310‰.

Використання озер:

  1. Є природними резервуарами прісної води.
  2. Великі озера використовуються для судноплавства.
  3. Запаси риби.
  4. Видобувають корисні копалини (кухонну та інші солі).
  5. Лікування людей (солона вода, насичена цілющими речовинами).

Питання для самоконтролю

1.Що називають озером?

2.Порівняйте озеро з річкою, морем.

3.Як виникають озера. Назвіть різні типи походження озерних улоговин.

4.Покажіть на карті найбільші озера світу. Яке вони мають походження?

5.Доведіть залежність солоності води від водного режиму озера.

6.Назвіть приклади використання озер людиною. Які негативні наслідки має забруднення озер?

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема урока: «Озера» Презентация учителя географии Славянской оош№1 Леонтьевой В.А.

Номер слайду 2

Озеро – природное углубление на суше, заполненное водой.

Номер слайду 3

Типы озер по происхождению озерных котловин: 1. Реликтовые (останцевые) -  остатки древних морей. Каспийское (!!! S≈371 тыс. км2 ) и Аральское моря.  Каспийское и Аральское моря с космоса

Номер слайду 4

Типы озер по происхождению озерных котловин: 2. Тектонические - в прогибах земной коры ( Виктория) или  в разломах, удлиненной формы (самое глубокое озеро в мире Байкал - 1620 м, Танганьика - 1470 м, Титикака).  Байкал с космоса

Номер слайду 5

Типы озер по происхождению озерных котловин: 3. Ледниковые- озера в углублениях, связанных с деятельностью ледника. Много в Карелии, Финляндии, Канаде... В горах ледниковые озера называют - кары:  Бребенескул (самое высокогорное озеро Украины) и Несамовитое в Карпатах. Бребенескул

Номер слайду 6

Типы озер по происхождению озерных котловин: Ледников0 - тектонические - котловины сформувались в прогибах земной коры, отшлифовались древними ледниками. Большие Американские ( Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), Ладожское озеро. Верхнее Ладожское

Номер слайду 7

Типы озер по происхождению озерных котловин: 4. Вулканические - образовались в кратерах потухших вулканов. Много таких озер в сейсмических поясах Земли.  В Украине встречаются в Карпатах, например, Синее и Липовецкое . Кериз (Исландия) Озеро Крейтер (США)

Номер слайду 8

Типы озер по происхождению озерных котловин: 5. Карстовые озера образовались в результате растворения подземных горных пород.  Шацкие (самое глубокое озеро Украины -  Свитязь ≈ 58м) и  Славянские (Рапное, Вейсовое, Слепное) озера. Славянские озера Озеро Свитязь

Номер слайду 9

Типы озер по происхождению озерных котловин: 6. Запрудные озера образовались в горах во время обвала в русле рек .  Тана в Африке, Синевир в Украине. Сареское озеро на Памире (Таджикистан) образовалось за одну ночь в феврале 1911 года в долине реки Мургаб. Сареское озеро Озеро Синевир

Номер слайду 10

Типы озер по происхождению озерных котловин: 7. Заплавные (озера-старицы) - образовались в заплавах равнинных рек.  Их размеры незначительные. В Украине таких озер много, расположены они в заплавах бассейнов Днепра, Десны, Дуная, Северского Донца… Озеро Банное в бассейне Северского Донца

Номер слайду 11

Типы озер по происхождению озерных котловин: 8. Лагунные (лиманные) озера образуются, когда наносы песка отделяют мелководную часть моря (лагуну) или расширенное устье реки (лиман).  Ялпуг (S ≈ 149 км2)–самое пресноводное озеро Украины.  Сасык (Кундук) - самое крупное озеро Украины.  Сасык (Кундук) Озеро Ялпуг

Номер слайду 12

Типы озер по водному режиму и солености: 1. Сточные - озера, с которых вытекает хотя бы одна река. Это пресные озера.  2. Несточные -  озера, с которых не вытекают реки.  Это соленые озера.  Соленость Мертвого моря-озера ≈270-310‰.

Номер слайду 13

Использование озер: Резервуары пресной воды. Крупные озера используются для судноплавства. Запасы рыбы. Полезные ископаемые (кухонная и другие соли). Лечение людей (соленая вода, насыщена полезными веществами).​

ppt
Додано
19 жовтня 2018
Переглядів
9985
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку