Презентація " Напрями , форми і методи самоосвітньої діяльності педагога."

Про матеріал

Презентація містить інформацію про типи уроків та їх структуру,складається з 19слайдів .Презентацію можна використати при підготовці до педагогічної ради,семінару тощо.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Напрями , форми і методи самоосвітньої діяльності педагога.

Номер слайду 2

Ми навчаємось для того, щоб удосконалювати себе. Конфуцій

Номер слайду 3

Якщо люди кращими стають не від природи, то виходить, вони досягають цього шляхом навчання. Платон

Номер слайду 4

Результатом освіченості людини є її здатність продовжувати навчатися. Джон Дьюї

Номер слайду 5

Сучасний педагог має бути готовим до змін,що відбува ються в системі освіти,здатним сміливо приймати педагогічні рішення , виявляти ініціативу, творчість.Це пов’язано із проблемами саморозвитку особистості та творчою самореалізацією педагога, новими концептуальними підходами до реформування загальної середньої освіти. Значну роль у цьому відіграє самоосвіта.

Номер слайду 6

Самоосвіта- це самостійно надбані знання, з урахуванням особистих інтересів і об'єктивних потреб загальноосвітньої школи, із різних джерел - додатково до тих , що отримані в базових навчальних закладах. Відмінною рисою самоосвіти педагога є те, що результатом такої роботи виступає ефект розвитку учнів, а не тільки власне самовдосконалення в особистому та професійному планах.

Номер слайду 7

При здійсненні самоосвіти необхідно дотримуватися комплексного підходу на кожному етапі самоосвітньої діяльності

Номер слайду 8

Методика самоосвіти тісно пов’язані з рівнем сформованості в педагогів системи основних педагогічних умінь вивчати необхідну літературу та передовий педагогічний досвід; виокремлювати з літератури, що вивчається, та передового педагогічного досвіду основні актуальні положення, факти, явища, що піднімають теоретичний і методичний рівень педагога; систематизувати та розробити науково-методичні узагальнення; упровадити досягнення психолого- педагогічної науки та педагогічної практики у власний досвід роботи з учнями.

Номер слайду 9

Теоретична робота і практична апробація особистих матеріалів Самоосвітня робота Вивчення наукової, методичної та навчальної літератури Участь у колективних і групових формах методичної роботи Науково- дослідницька робота над проблемою Вивчення досвіду своїх колег

Номер слайду 10

Педагогічна освіта здійснюється різними засобами: . САМОСТІЙНА РОБОТА НАД ЛІТЕРАТУРОЮ(робляться нотатки,конспекти або тези) СПІЛКУВАННЯ; САМОТРЕНУВАННЯ; САМОСТІЙНА РОБОТА З АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ; САМОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ; ВІДВІДУВАННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ, ЛЕКТОРІЇВ, ЕКСКУРСІЇ; ДОСЛІДИ, ЕКСПЕРИМЕНТИ

Номер слайду 11

Корисно скласти індивідуальний план самоосвіти. Як показує досвід, учитель в змозі виділити на підвищення кваліфікації 7-9 год. на тиждень (виключаючи безпосереднюпідготовку до уроків)

Номер слайду 12

Запровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій Слідкувати за нововведення ми та методичними порадами Відвідування уроків колег Використання досвіду роботи передових вчителів району, області Підписка на фахові видання Запровадження в практику роботи нових методів роботи з учнями Ознайомлення з нормативними документами План індивідуальної самоосвітньої роботи

Номер слайду 13

Участь у педагогічних виставках, творчих звітах, конкурсах, науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, семінарах-практикумах Навчально-методичне консультування Розробка, апробація навчально-методичних матеріалів Виконання ролі наставників Участь у роботі методичних об’єднань Створення портфоліо професійного розвитку Сасмоосвіта; робота над науково- методичною темою Форми методичної роботи в школі,спрямовані на підвищення мотивації педагогів до самоосвіти є наступні

Номер слайду 14

МОЖЛИВА ПРОБЛЕМА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 1. Не можу визначитися з темою самоосвіти Виділіть з багатьох проблем, що витікають із результатів діагностичного обстеження, спостережень за дітьми, аналізу роботи ту, яка є для вас головною і вирішення якої може дати стійкі позитивні результати. Визначте актуальність даної проблеми, перспективність і практичну значущість для підвищення освітньо-виховного процесу. При цьому спирайтеся на нормативно-правові документи.

Номер слайду 15

МОЖЛИВА ПРОБЛЕМА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 2. Не можу вибрати з великої кількості пропонованої літератури необхідну Перегляд і огляд змісту, вступу, висновків дають загальне уявлення про зміст книги, роблять перечитування свідомим і цілеспрямованим. Дайте відповідь на запитання: що мені відомо з даної теми? Що хотілося б дізнатись, виходячи із запропонованого у змісті? Складіть план вивчення конкретно відібраної літератури. Почніть з вивчення традиційних методик з даної проблеми. Включіть сучасні погляди на проблему. Використовуйте досвід роботи інших педагогів

Номер слайду 16

МОЖЛИВА ПРОБЛЕМА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 3. Під час опрацювання методичної літератури не можу глибоко усвідомити прочитаний матеріал По мірі читання виділяйте ключові слова, думки, судження. Записуйте найбільш важливі, на ваш погляд, у власному формулюванні, використовуючи різні прийоми запису прочитаного: короткий виклад думки, фактів, узагальнення власних суджень, виділення головної думки і виділення головного для себе умовними позначеннями. Записуйте питання, які виникають по мірі ознайомлення з джерелами. Користуйтеся довідниками, словниками, що розкривають основні терміни і поняття.

Номер слайду 17

МОЖЛИВА ПРОБЛЕМА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 4. При вивченні теми, виникає відчуття, що більшість матеріалу не запам’ятовується Складіть план чи схему отриманих при вивченні матеріалів. Уявіть, “програйте” можливі ситуації і варіанти практичних дій. 5. Отриманий об’ємний інформаційний матеріал (“каша в голові”), губиться значимість інформації Дайте відповідь на питання: які основні ідеї викладені у збірнику? Що мені відомо з даної теми? Які думки, судження можуть бути мені корисні в практичній роботі з дітьми?

Номер слайду 18

Ніколи не залишайте Вашої самоосвітньої роботи і не забувайте, що, скільки би Ви не вчились, скільки би не знали, знанням та освіті немає ні кордонів, ні меж. М.О. Рубакін Завжди пам’ятайте слова Джимі Рона – всесвітньо відомого філософа бізнесу, який розробляв стратегії діяльності Coca-Cola, I.B.M., Xerox, General Motors і був особистим бізнес-тренером Білла Гейтса: "Формальна освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта приведе вас до успіху".

Номер слайду 19

Дякую за увагу

ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
7 серпня 2018
Переглядів
1622
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку