Презентація "Педагогічна спадщина А.С.Макаренка в контексті підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ""

Про матеріал
Педагогічна система Василя Сухомлинського – це концептуальна основа особистісно зорієнтованого підходу, що пролонговується у комптентнісно орієнтовану освіту. Тому ідеї видатного українського педагога актуальні сьогодні.Дана резентація розкриє основу трудового виховання — виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

«ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА А.С.МАКАРЕНКА В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПТНЗ»

Номер слайду 2

В основі творчої спадщини А.С.Макаренка – поєднання виховання з трудовою основою життя.

Номер слайду 3

Трудове виховання — виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності.

Номер слайду 4

Завдання трудового виховання: психологічну готовність особистості до праці (бажання сумлінно та відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як обов'язку і духовної потреби, творче ставлення до трудової діяльності);  підготовка до праці (наявність загальноосвітніх і політехнічних знань, загальних основ виробничої діяльності, вироблення умінь і навичок, необхідних для трудової діяльності).

Номер слайду 5

Принципи трудового виховання:  єдності трудового виховання і загального розвитку особистості (морального, інтелектуального, естетичного, фізичного); виявлення і розвитку індивідуальності в праці;  високої моральності праці, її суспільно корисної спрямованості;  залучення учнів до різноманітних видів продуктивної праці;  постійності, безперервності, посиленості праці;  творчого характеру праці; єдності праці та багатогранності життя.

Номер слайду 6

Особливості організації бригадної форми праці «Я не вважаю, – писав А.С.Макаренко, – що потрібно виховувати окрему людину, я вважаю, що потрібно виховувати цілий колектив. Це єдиний шлях правильного виховання» .

Номер слайду 7

Основними техніко-економічними показниками роботи бригади є: обсяг випуску товарної продукції; виконання плану за асортиментом; виробка на одного учня; якість продукції.

Номер слайду 8

Основними показниками для оцінки кінцевого результату навчання членів виробничої бригади є: рівень успішності учнів з урахуванням теоретичного і виробничого навчання; якість виконання навчально-виробничих завдань; виконання норм виробітку; дотримання правил безпеки праці; дотримання норм навчальної, громадської дисципліни; забезпечення порядку на робочих місцях; надання товариської допомоги членам бригади; участь у громадському житті колективу.

Номер слайду 9

Праця і її роль у всебічному розвитку особистості Особливу увагу педагог приділяв навчанню учнів творчій праці, яка можлива лише за умов розуміння її необхідності та корисності, ставлення до роботи з любов'ю.

Номер слайду 10

А.С.Макаренко зазначав: «Визнання його роботи гарною роботою має бути найкращою нагородою за його труд. Такою ж нагородою буде для нього ваше схвалення його винахідливості, його способів роботи»

Номер слайду 11

Зміст і завдання трудового виховання учнів ПТНЗ «Я не уявляю... трудового виховання… поза умовами виробництва. … я переконаний, що праця, яка не має на увазі створення цінностей, не є позитивним елементом виховання, тому що праця, так звана навчальна, і та повинна виходити з уявлення про цінності, які праця може створити».

Номер слайду 12

Трудове виховання покликане забезпечити вирішення таких завдань: психологічна підготовка особистості до праці (усвідомлення соціальної значущості праці, формування прагнення сумлінно і відповідально працювати, дбайливо ставитися до результатів праці тощо); практична підготовка до праці (озброєння вихованців необхідними знаннями, вироблення у них умінь і навичок трудової діяльності, виховання основ трудової культури); підготовка до майбутньої професійної діяльності.

Номер слайду 13

Виховні можливості продуктивної праці виявляються в таких аспектах: працюючи поруч із дорослими під час проходження виробничої практики, учень прилучається до життя суспільства, набуває життєвого досвіду, досвіду спілкування у виробничій сфері, навчається ефективних прийомів виробничої діяльності; виготовляючи продукцію власними руками, учень відчуває, що він на щось здатний, у нього з’являється впевненість у собі, а добре зроблена річ приносить естетичне задоволення; плата за роботу переконує учня в значущості його праці, самостійно зароблені гроші вчать ощадливості, раціональної організації власного життя, сприяють формуванню вміння співвідносити задоволення потреб із реальними можливостями; продуктивна праця вдосконалює трудові вміння і навички, привчає до трудових зусиль, розвиває суспільну активність, волю й такі важливі риси характеру, як дисциплінованість, відповідальність, ініціативність, точність і старанність.

Номер слайду 14

У педагогічному досвіді А.С.Макаренка розкрито ефективне використання методів педагогічного впливу: методу вимоги, методу дитячої радості, методу завтрашньої радості, або «системи перспективних ліній», методу суспільної думки, методики безпосереднього впливу педагога, методів покарання та заохочення.

Номер слайду 15

Роль майстра в/н та викладача професійно- теоретичної підготовки в процесі трудового виховання Майстер: допомагає учням вибрати об’єкт праці; сам є джерелом інформації; координує весь процес трудової діяльності учня; підтримує і заохочує учнів; підтримує неперервний рух учнів у трудової діяльності. Треба вміти допомогти учню, не виконуючи роботи замість нього. Викладач повинен постійно виховувати в учнів бажання вчитися, будити в них потребу в накопичуванні знань. Необхідно мати на увазі, що при навчанні учні копіюють дії викладача, тобто ці дії стають для них зразком. Тому викладач сам повинен добре знати матеріал, уміти подати його дохідливо, у певній послідовності, забезпечити наочність навчання, а також навчити як правильно організувати робоче місце та створити безпечні й сприятливі санітарно-гігієнічні умови для роботи.

Номер слайду 16

Умови створення ситуації успіху навчально- виховного процесу: привчати учнів найповніше використовувати робочий час; залучати учнів до вивчення затрат робочого часу;. знайомити учнів з передовими методами праці; привчати економно витрачати сировину, матеріали, енергію та інші види ресурсів; особливу увагу приділяти стану робочого місця, що допомагає виховувати в учнів господарське, дбайливе ставлення до обладнання; використовувати нестандартні методи навчання, а саме: рольові ігри, створення виробничих ситуацій; при оцінюванні учнів на лабораторно-практичних заняттях враховувати такі показники: якість виконаної роботи, продуктивність праці, культуру виробництва, економію сировини та матеріалів, ставлення до своїх обов'язків, участь у розробці раціоналізаторських пропозицій, дотримання правил техніки безпеки.

ppt
Додано
6 травня 2019
Переглядів
143
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку