24 травня о 18:00Вебінар: Підготовка до ЗНО: систематизація матеріалу та узагальнення знань за допомогою сервісу Canva

Презентація "Педагогічні умови виховання основ патріотизму в учнів 3 класу"

Про матеріал
Здійснення патріотичного виховання учнів молодшого шкільного віку вимагає знання й врахування в своїй педагогічній діяльності вчителями початкових класів вікових та індивідуальних особливостей, зокрема учнів 3-го класу, бо саме через практичну діяльність молодших школярів, виконання конкретних завдань, є можливість перетворення зовнішніх атрибутів патріотизму, знання державної символіки, традицій, звичаїв, на внутрішні якості, присвоєння школярем отриманого досвіду .
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ОСНОВ ПАТРІОТИЗМУ У УЧНІВ 3 КЛАСУ

Номер слайду 2

Зміст. ВСТУПРозділ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХОВАННЯ ОСНОВ ПАТРІОТИЗМУ В ШКОЛЯРІВ 3-го КЛАСУ1.1. Дослідження патріотичного виховання в науково-педагогічній літературі1.2. Зміст, мета та завдання національно-патріотичного виховання молодших школярів1.3. Психологічні особливості виховання основ патріотизму учнів молодшого шкільного віку. Розділ ІІ. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ОСНОВ ПАТРІОТИЗМУ В УЧНІВ 3-го КЛАСУ2.1. Основні педагогічні умови формування патріотичної вихованості учнів 3-го класу2.2. Виховання основ патріотизму на уроках2.3. Формування основ патріотизму учнів 3-го класу в позакласній роботіРозділ ІІІ. З ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВИХОВАННЯ ОСНОВ ПАТРІОТИЗМУ В УЧНІВ 3-го КЛАСУ3.1. Узагальнення результатів педагогічної практики вчителів 3-го класу3.2. Методичні рекомендації відносно національно-патріотичного виховання учнів. ВИСНОВКИ

Номер слайду 3

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХОВАННЯ ОСНОВ ПАТРІОТИЗМУ В ШКОЛЯРІВ 3-го КЛАСУ

Номер слайду 4

1.1. Дослідження патріотичного виховання в науково-педагогічній літературі У дослідженнях Й. Песталоцці [24], С. Русової [27], В. Сухомлинського [31] наголошується на тому, що любов до Батьківщини починає виховуватися з любові до рідної матері, тому пропонувалось поступово розширювати коло дитячої любові: спочатку природжену любов до матері перенести на батька, потім на дідуся, бабусю, брата, сестру, потім на вчителя, товаришів по садку й школі. Поширюючи свою любов усе далі, дитина на певному етапі свого розвитку починає відчувати любов до своєї нації, до свого народу, до всього людства. В. Сухомлинського зазначав, що патріотизм – це почуття, в якому органічно переплітається любов до малої Батьківщини з її народом, природою, традиціями та культурою, почуття кохання, вірності, поваги до своєї держави, готовність їй служити [31, с. 318-319].

Номер слайду 5

1.2. Зміст, мета та завдання національно-патріотичного виховання молодших школярів Таким чином, національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїв визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури та спорту. Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні й інші аспекти, охоплює своїм впливом всі покоління, пронизує усі сторони життя: політичну, соціальну-економічну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, державу, право, історію, що передбачає визначення та реалізацію першочергових й перспективних заходів, спрямованих на формування громадсько активної життєвої позиції молодих громадян, психологічної готовності до добровільного вступу на державну, військову службу і зразкове виконання службових обов’язків.

Номер слайду 6

1.3. Психологічні особливості виховання основ патріотизму учнів молодшого шкільного віку Головні складові психологічного патріотизму формуються в процесі національного виховання в молодшому й середньому дитячому віці. Здійснення патріотичного виховання учнів молодшого шкільного віку вимагає знання й врахування в своїй педагогічній діяльності вчителями початкових класів вікових та індивідуальних особливостей, зокрема учнів 3-го класу, бо саме через практичну діяльність молодших школярів, практичні дії школярів із задієнням всієї чуттєвої сфери учнів у виховному процесі, виконання конкретних завдань, є можливість перетворення зовнішніх атрибутів патріотизму, знання державної символіки, традицій, звичаїв, на внутрішні якості, присвоєння молодшим школярем собі отриманого досвіду . Таким чином, виховання основ патріотизму учнів 3-го класу має починатися з формування патріотичних почуттів до власної родини, яка виражається на словах,та у вчинках дитини.

Номер слайду 7

Розділ ІІ. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ОСНОВ ПАТРІОТИЗМУ В УЧНІВ 3-го КЛАСУ У СВІТЛІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Номер слайду 8

2.1. Основні педагогічні умови формування патріотичної вихованості учнів 3-го класу 1. Формування основ патріотизму в учнів засобами навчальних дисциплін школи І ступеня. 2. Формування базових якостей патріотичної вихованості молодших школярів у процесі позакласної роботи. 3. Використання проектної технології у процесі патріотичного виховання молодших школярів: 4. Впровадження в освітній процес школи І ступеня ІКТ: аспект створення і використання Web-квестів патріотичного спрямування. Отже, лише цілісна, комплексна система роботи з патріотичного виховання, яка пронизує навчальний процес на уроках, позакласну роботу, і при цьому включає в себе використання сучасних освітніх технологій може дати позитивний результат.

Номер слайду 9

2.2. Виховання основ патріотизму на уроках Можна спланувати урок так, щоб основний навчальний матеріал добре засвоювався учнями 3-го класу та при цьому закладалися підвалини патріотичної свідомості, громадянської компетентності. Значний простір для втілення головних завдань виховання основ патріотизму учнів 3-го класу переважно надають уроки української мови й читання, де можна використовувати інформативні матеріали необхідного направлення під час виконання каліграфічних хвилинок, вправ, читання відповідних текстів. Але творчий пошук вчителя дає можливість запроваджувати математику, природознавство, уроки мистецтва, де на папері оживають постаті героїв минулого та сьогодення.

Номер слайду 10

2.3. Формування основ патріотизму учнів 3-го класу в позакласній роботі Позакласна робота має великі можливості для розвитку в учнів 3-го класу здатності до прояву людських почуттів: співпереживання до ближніх, любові до своєї Батьківщини. Різносторонність її форм, раціональний підбір методів проведення, тісний зв’язок з життям сприяють вихованню основ патріотизму в учнів 3-х класів, формуванню моральних якостей, викликають в дітей прагнення наслідувати позитивний приклад, негативно відноситись до поганих вчинків, формують майбутнього громадянина-патріота незалежної України 21 століття.

Номер слайду 11

Розділ ІІІ. З ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВИХОВАННЯ ОСНОВ ПАТРІОТИЗМУ В УЧНІВ 3-го КЛАСУ

Номер слайду 12

3.1. Узагальнення результатів педагогічної практики вчителів 3-го класу Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.

Номер слайду 13

3.2. Методичні рекомендації відносно національно-патріотичного виховання учнів 3-го класу Лише умотивований вчитель «Нової української школи», що постійно знаходиться у творчому пошуку, має високий рівень інформаційної культури та національно-патріотичної свідомості, безмежно відданий своїй справі, може ефективно формувати національно-патріотичну свідомість своїх учнів, втілювати у життя вимоги сьогодення.

pptx
Додав(-ла)
Головенко Алла
Додано
25 січня
Переглядів
119
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку