12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Презентація "Передумови і причини Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Козацько-кримський союз. Події 1648–1649 рр. Зборівський договір"

Про матеріал
В презентації використані матеріали пдручника "Історія України", 8 клас, О.Гісем. Для використання нв уроках історії України та для дистанційного навчання.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Передумови і причини Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Козацько-кримський союз. Події 1648–1649 рр. Зборівський договір

Номер слайду 2

Мета уроку:- Пояснювати причини Національно – визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої.- Характеризувати особистість  Богдана Хмельницького та його оточення,  використовуючи історичні джерела, висловлювати своє ставлення до цього діяча.- Визначати заходи, яких уживав Богдан Хмельницький для підготовки війни.- Висловлювати ставлення до прикметних явищ доби.

Номер слайду 3

І.  Організаційний момент. Повідомлення теми та мети уроку.ІІ.  Актуалізація знань. Бесіда. Назвіть причини появи українського козацтва. Яким було становище українського населення підвладою речі Посполитої?Назвіть причини і значення козацьких повстань 20–30-хроків XVII ст. IІІ. Мотивація навчальної діяльностіВивчення нового матеріалу. Чим була спричинена Національно – визвольна війнаукраїнського народу проти польського панування?

Номер слайду 4

1. Передумови та причини Національно-визвольної війни. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. — збройнаборотьба українського народу під проводом Б. Хмельницького за визволення відпольсько-шляхетського панування. Найважливішою подією української історії XVII ст. стала Національновизвольна війна українського народу. Її спалах був обумовленийзагостренням суперечностей у різних сферах розвитку суспільства, якіспричинили формування передумов війни. У цей час надзвичайноускладнилася ситуація в соціально-економічній сфері. Унаслідок зростання в. Україні землеволодінь польської шляхти селяни втрачали землю та ставаликріпаками. Значно погіршилося також життя міщан і реєстрових козаків. Критичним було становище в національно-релігійній сфері. Усілякообмежувалися можливості українців вживати рідну мову. Незважаючи напроголошувану владою свободу віросповідання, не припинялися утискиправославних. У тогочасній Україні саме релігійне гноблення було чинником, щооб’єднував представників різних верств у їхніх протестах проти польської влади. У політичній сферівідсутність власної державності, полонізація та окатоличення призвели до того, що український народза умови подальшого перебування у складі Речі Посполитої не мав перспектив для повноцінногорозвитку. Назрівали також психологічні передумови до вибуху Національно-визвольної війни. Ступінь іхарактер насильства в діях панів, орендарів, урядовців і католицького духовенства викликали вукраїнському суспільстві гнів щодо гнобителів і прагнення помститися за заподіяні кривди.

Номер слайду 5

Причини національно-визвольної війни:- незадоволення різних верств населення України швидкимзростанням у країні земельних володінь польських магнатів ташляхти;- посилення національно-релігійних утисків православних українців;невідповідність між фактичним набуттям козаками політичноголідерства в українському суспільстві й обмеженнями, щонакладалися на них владою за «Ординацією» 1638 р.;- слабкість вищої державної влади Речі Посполитої (короля й сейму),яка навіть за наявності бажання не мала достатніх повноважень таавторитету, щоб контролювати дії польських магнатів і шляхти в. Україні.

Номер слайду 6

Робота з таблицею. Причини та передумови національновизвольної війни{0505 E3 EF-67 EA-436 B-97 B2-0124 C06 EBD24}Причини1. Загострення національно-релігійнихутисків українського населення під владою Польщі.2. Посилення соціально- економічного гніту селян, міщан, козаків.3. Нехтування польською владою станових інтересів українського козацтва. Передумови1. Перетворення козацтва на  провідну політичну силу українського суспільства.2.  Засилля в Україні польських магнатів і шляхти.3.  Початок формування української нації

Номер слайду 7

Робота з документом. Б. Хмельницький про основну причину Національно-визвольної війни. Причиною, яка спонукала козаків піднятися війною проти ляхів, булоне те, що ляхи несправедливо відбирали в них села й доми, не те, щопозбавляли їх земної батьківщини, не те, що обтяжували їх роботами,подібно до немилостивих фараонів (усе це ще могли б стерпітикозаки), а те, що ляхи,змушуючи козаків відступати від благочестивих догматів та. Приєднуватисядо невірного вчення, злим юродством руйнували села й доминетлінних душ. Запитання до документа1) У чому Б. Хмельницький убачав основну причину війни українців ізполяками?2) Наведіть приклади боротьби українців за православну віру в першій половиніXVII ст.

Номер слайду 8

Богдан Хмельницький — людина і політик. Національно-визвольна війна українського народу середини. XVII ст. тривала від лютого 1648 до серпня 1657 р. Вона маланаціонально-визвольний, релігійний та соціальний характер.Її рушійною силою були козаки, міщани, селяни, православнедуховенство, частина дрібної української шляхти. Очолював їх. Богдан Хмельницький. Створити з повсталих селян і козаківбоєздатну армію, яка боролася за визволення України, Б. Хмельницький зміг, спираючись на своїх сподвижників. Серед них були представники різних станів — козацтва,української шляхти, міщан. У роки війни вони сталиталановитими воєначальниками, будівничими держави,дипломатами.

Номер слайду 9

Богдан Хмельницький — людина і політик. Богдан (Зиновій) Хмельницький (1595—1657) — гетьман України,творець Української козацької держави. Місцем його народженнявважається хутір Суботів (поблизу Чигирина). Він походив із дрібноїукраїнської шляхти. Освіту здобув в одній із київських шкіл та у. Львівській єзуїтській колегії. Із юнацьких років Б. Хмельницькийперебував на військовій службі. У 1620 р. разом із батьком брав участь у поході польського війська до. Молдови проти турків. У битві під Цецорою батько загинув, а Богданпотрапив до турецького полону, з якого його викупили запорожці. Повернувшись, він вступив до реєстрового козацького війська, згодомстав писарем. Брав участь у походах проти Кримського ханства, а вчаси повстань 30-х рр. XVII ст. виступав на боці козаків. У січні 1648 р. очолив Національно-визвольну війну. Під час національновизвольних змагань проявив себе як досвідчений полководець,талановитий дипломат і видатний державний діяч. Осмислюючи досвідвизвольної боротьби, сформулював ідею створення незалежноїУкраїнської держави в її етнічних межах і розпочав здійснення своєї мети. Домігся визнання Української козацької держави як суб'єктаміжнародного права. Помер у Чигирині й був похований у Суботові вІллінській церкві.

Номер слайду 10

Богдан Хмельницький — людина і політик. До найближчого оточення гетьмана належали Іван. Богун, Кіндрат Бурляй, Іван Гиря, Матвій Гладкий,Філон Джеджалій, Максим Кривоніс, Іван. Виговський, Антон Жданович та інші. Соратники Б. Хмельницького мали протилежніпогляди з багатьох питань. Одні з його товаришівбули досить поміркованими, інші —налаштованими радикально. Проте Б. Хмельницький зміг згуртувати їх навколо ідеїборотьби за визволення України.

Номер слайду 11

Періодизація Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Період. Зміст1648—1649 рр. Наростання визвольної боротьби. Визнання урядом Речі Посполитої певної самостійності за Україною1650—1653 рр. Тривала й виснажлива боротьба між козацтвом і поляками не принесла успіху жодній зі сторін1654—1655 рр. Надання Московською державою військової допомоги Україні. Успішне завершення українсько-московськими військами літньо-осінньої кампанії 1655 р. в Україні1656—1657 рр. Укладення Україною військового союзу зі Швецією та Трансильванією. Спільні дії козацтва зі шведською та трансильванською армією проти Польщі

Номер слайду 12

Початок війни. Приводом до початку повстання, що переросло в. Національно-визвольну війну, стала особиста кривда, заподіяна Б. Хмельницькому чигиринським підстаростою Даніелем Чаплинським. Зі своїмислугами він пограбував та зруйнував родинний хутір Б. Хмельницького. Суботів, забрав його дружину та жорстоко побив малолітнього сина. Звернення Б. Хмельницького до суду й навіть до короля з вимогами покаратинападника не мали результатів. Не знайшовши справедливості, він приєднавсядо козацької старшини, яка таємно обговорювала план повстання протипольської влади в Україні. Протягом вересня 1647 р. Б. Хмельницькийрозробив план виступу проти Речі Посполитої. Повстання вирішили розпочатив листопаді 1648 р. захопленням Трахтемирова, де був урядовий комісарреєстрового козацтва Яцек. Шемберк. Домовилися також направити послів до кримського хана й. Турецького султана, щоб заручитися їхньою підтримкою. Однак планиповстанців було видано полякам. Б. Хмельницького заарештували й кинули дов’язниці в Чигирині. Звідти вінутік завдяки допомозі чигиринського полковника Станіслава Кричевського та. Своїх друзів і подався на Запорожжя.

Номер слайду 13

Початок війни. На початку січня 1648 р. Б. Хмельницький із загоном прибічників прибув на. Запорожжя й розташувався недалеко від Січі. Порозумівшись із козаками, щоперебували в залозі на Січі, 25 січня 1648 р. він без бою оволодів нею. При цьомузначна частина реєстровців вирішила підтримати повстанців. Ці події вважаютьсядатою початку Національно-визвольної війни. Невдовзі відбулася козацька рада, наякій Б. Хмельницького було обрано гетьманом Війська Запорозького. Новообраний гетьман Б. Хмельницький звернувся з універсалами до українськогонароду, де закликав усіх небайдужих до долі своєї Вітчизни вступати до козацького війська дляборотьби проти польського панування. Водночас посольство гетьмана в березні 1648 р. уклало договір про воєнно-політичний союз ізкримським ханом Іслам-Гіреєм III. Відповідно до нього на допомогу українським козакам ханнадсилав 6 тис. татарських кіннотників. На кінець квітня 1648 р. гетьману вдалося зібрати 5 тис. козаків та 6 тис. татар. Проти нихвиступило польське військо, очолюване коронним гетьманом Миколою Потоцьким, що налічувалоблизько 18 тис. вояків, з яких 6 тис. становили реєстрові козаки. На відміну від козацьких виступівпопередніх років, у 1648 р. боротьба проти польського шляхетського панування в Україні набула. Великого розмаху та стала всенародною.

Номер слайду 14

Заходи Б. Хмельницького щодо підготовки до війни·- Організація українського повстанського війська (заклик до українського народу вступати до козацького війська, налагодження виробництва пороху, купівля зброї і боєприпасів, домовленість з реєстровими козаками про їхню підтримку повстанського війська).- Будівництво укріплень.- Пошук союзників (укладення угоди з кримським ханом Іслам-Гіреєм ІІІ про військову допомогу у війні проти Польщі)Завдання. Яких заходів уживав Хмельницький, готуючись до війни?З якою метою він уклав угоду з кримським ханом? 

Номер слайду 15

Робота з документомІз листа коронного гетьмана Миколи Потоцького королю Владиславу IVпро ситуацію в Україні (березень 1648 р.)Згубне полум’я так розгорілося, що не було жодного села, жодного міста, у якому бне лунали заклики до сваволі й де б не чинилися замахи на життя й майно своїхпанів… Козацькі старшини бажають також самостійно володарювати в Україні,укладати угоди з іноземцями і сторонніми господарями і робити все, що лишезавгодно їх волі й бажанню. Спочатку піднялось 500 бунтівників — сама по собі це — жалюгідна сила, але протиних слід рушити цілу армію, бо ці 500 підняли бунт у змові зі всіма козацькимиполками і зі всією Україною. За короткий час повстанців збільшилося до 3 тисяч. Але боронь Боже,щоб він (Хмельницький) пішов із ними в Україну. Тоді б ці 3 тисячі швидко зросли б до 100 тисяч і намвистачило б діла з цими. Запитання до документа1) Які факти наводить автор документа?2) Яку інформацію можна отримати на підставі їх аналізу?3) Чи можна стверджувати, що козаки, розпочавши повстання, відігравали роль національної еліти, якавідображала настрої більшості українського народу? Чому?

Номер слайду 16

Закріплення знань учнів. Запитання1)  Якими  були  передумови  і  причини  Національновизвольної війни?2)  Назвіть дату Національно-визвольної війни середини. XVII ст.3)  Назвіть імена соратників Б. Хмельницького.4)  На які періоди поділяється Національно-визвольнавійна?5)  Яка подія стала приводом до початку війни?6)  Якою була кількість повсталих, зібраних Б. Хмельницьким на кінець квітня 1648 р.?

Номер слайду 17

Домашнє завдання. Опрацювати матеріал підручника ст.104-109,виписати основні терміни, поняття, дативідповіді на запитання до документів, поданих впрезентації. Для додаткового опрацювання:https://www.youtube.com/watch?v=i-Qd. FLGx. Q20

pptx
Додано
12 квітня
Переглядів
28
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку