18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Презентація: "Психічний і духовний розвиток. Особливості психічного розвитку підлітків. Розвиток потреб. Духовний розвиток особистості. Життєві цінності і здоров’я".

Про матеріал

Дана презентація широко розкриває тему уроку та розрахована на урок. Її можна використовувати і як виховний захід на тему: "Психічний і духовний розвиток. Особливості психічного розвитку підлітків. Розвиток потреб. Духовний розвиток особистості. Життєві цінності і здоров'я". Слайди розміщенні для зручного використання презентації під час онлайн уроків в ZOOM.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Психічний і духовний розвиток. Особливості психічного розвитку підлітків. Розвиток потреб. Духовний розвиток особистості. Життєві цінності і здоров’я. Остапенко Л. Ю.

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Розвиток людини у процесі індивідуального життя називають онтогенезом. Він полягає у змінах, що носять закономірний, послідовний, прогресивний характер, як рух від нижчих до вищих рівнів життєдіяльності, її структурне та функціональне вдосконалення. Онтогенез відбувається у різних напрямах: морфофізіологічний (як становлення організму), психічний (розвиток людини як свідомої суспільної істоти).

Номер слайду 4

Психічний розвиток виступає як процес кількісних та якісних змін, що відбуваються у ході діяльності та спілкування дитини. Підлітковий вік є першим перехідним періодом від дитинства до зрілості. Якісні зміни, що відбуваються в інтелектуальній та емоційній сферах особистості підлітка (інтенсивний, нерівномірний розвиток і ріст організму, особистісні новоутворення та ін.), породжують новий рівень його самосвідомості, потреби у самоствердженні, рівноправному і довірливому спілкуванні з ровесниками і дорослими. 

Номер слайду 5

Були часи, коли поняття «підлітковий вік» не існувало. Людина дозрівала фізично й ставала дорослою. Але потім, із розвитком людства, виявилося, що одного фізичного дозрівання мало. Людину можна вважати дорослою, якщо вона відповідає тим вимогам, які висуває до неї суспільство. І ці вимоги до соціальної зрілості постійно ростуть. Тому психологи й виокремили період, під час якого людина готується стати зрілою не тільки фізично, але й соціально.

Номер слайду 6

У підлітковий період ви:• розвиваєтеся фізично, психічно і духовно;• здобуваєте нові пізнавальні можливості;• вчитеся керувати собою;• формуєте власні погляди на події, що відбуваються;• робите перший життєвий вибір;• по-новому спілкуєтеся з батьками, з однолітками.

Номер слайду 7

Основним психологічним підсумком підліткового віку вважають набуття людиною нового рівня самосвідомості. Наприкінці підліткового періоду людина вже має певне цілісне уявлення про саму себе, намагається виправити свої негативні риси, ставити перед собою завдання саморозвитку.

Номер слайду 8

Пізнання себе передбачає порівняння себе з іншими. Тому особливе значення у підлітковому віці має спілкування, насамперед спілкування з однолітками. І це не випадково, адже однолітки перебувають у рівних умовах, що надає максимальні можливості для психічного, духовного і соціального порівняння.

Номер слайду 9

У чому полягають особливості психічного і духовного розвитку підлітків?

Номер слайду 10

По-перше, підліток дуже чутливо реагує на оцінку його особистості сторонніми. Він прагне визнання й схвалення з боку інших. По-друге, підліток часто впадає в крайнощі. Він може бути водночас сором’язливим і зухвалим, уважним до людей і черствим, йому притаманні бажання бути визнаним і показна незалежність, війна з авторитетами й обожнювання кумирів. По-третє, у підлітка яскраво проявляється допитливість розуму, прагнення до пізнання навколишнього світу.

Номер слайду 11

Підлітковий період — це непростий період у житті будь-якої людини. Підлітку треба вирішити безліч завдань, пов’язаних із психологічним і духовним дорослішанням. Тож з’ясуймо, за яких умов це дорослішання буде успішнішим. За яких умов ви можете одержати знання про життя й сформуватися як доросла людина? Звісно, це мусить бути насичене життя. Вам потрібні друзі, однолітки, з якими ви можете спілкуватися, проводити свій час, мати спільні з ними інтереси. Вам захочеться вийти з-під опіки батьків і вчителів, будувати своє життя самостійно. Це нормальне бажання. Але є фактори ризику, які можуть призвести до того, що ви потрапите під вплив, який може вам нашкодити.

Номер слайду 12

Дуже важливими для вашого розвитку є стосунки з дорослими людьми. Ви маєте довіряти їм і розуміти, що вони найбільше зацікавлені в тому, щоб ваше дорослішання пройшло нормально.

Номер слайду 13

Розвиток потреб. Життєві цінності і здоров'я. Потребою називається необхідність у чомусь, яку людина переживає й усвідомлює. Потреби можуть бути:біологічнісоціальнідуховні 

Номер слайду 14

До біологічних потреб відносять голод, спрагу, сон, потребу в русі. Ці потреби є спадковими. А ось із соціальними й духовними потребами людина не народжується. Вони формуються в процесі її розвитку як особистості. Соціальними є потреби в спілкуванні, у праці, визнанні власних заслуг. Духовними є потреби в пізнанні, творчості, саморозвитку. Такі потреби людини обумовлені процесом її виховання і залучення до світу культури. Розвиток потреб пов’язаний із життєвими цінностями.

Номер слайду 15

 «Піраміда потреб» А. Маслоу. Основна суть концепції Маслоу – це ієрархія потреб людини, задоволення яких відбувається поступово: від нижчих до вищих. Стандартна піраміда Маслоу має п’ять рівнів:

Номер слайду 16

Піраміда Маслоу може бути реалізована у людини повністю або потреби фіксуються на певному рівні, направляючи діяльність індивіда на задоволення тільки перших двох, трьох або чотирьох рівнів.

Номер слайду 17

Потреби. РозумніНерозумні

Номер слайду 18

Можна виділити наступні критерії розумних потреб:1) Почуття міри в задоволенні потреб, що не доводить до деградації особистості.2) Гармонійне поєднання різних потреб. Не можна визнати розумною навіть духовну потребу, якщо її задоволення досягається за рахунок придушення інших (природних і матеріальних) потреб. У цьому сенсі можна визнати доречною приказку: «Нехай одна, але полум'яна пристрасть».3)Відповідність потреб здібностям особистості і наявністю засобів їх реалізації.4) Керованість потребами. Розумними можна назвати ті потреби, якими управляє людина, а не навпаки, коли потреби керують людиною.

Номер слайду 19

Нерозумні потреби - така група потреб, які створюють тупикові ситуації у функціонуванні людського організму, у розвитку особистості, завдають шкоди інтересам суспільства, призводять до його деградації. Діапазон нерозумних потреб надзвичайно широкий: від тютюнопаління до наркотичних ін’єкцій. Усім зрозуміло: все, що робиться для вашого здоров'я, не може бути небажаним чи неприємним. Тільки декому іноді не вистачає сили волі, дехто лінується виконувати всі норми життя. Навчіться вимагати самі від себе, виховуйте себе такими, щоб ви самі собі подобались.  

Номер слайду 20

Життєві цінності — це те, що люди вважають важливим для свого життя, це те, про що вони мріють і чого прагнуть.

Номер слайду 21

Наші цінності можуть змінюватися протягом життя, тому що ми часто визначаємо, що для нас є цінним саме сьогодні, зараз. Визначити свою систему цінностей можна, давши відповіді на такі запитання: «Чого я прагну? Яка в мене мета?», «Що я готовий зробити для досягнення цієї мети?», «Який результат я хочу отримати завдяки своїм діям?».

Номер слайду 22

Разом зі ставленням людини до здоров’я вибудовується загальна система цінностей, без якої людське існування втрачає сенс. Тому про здоров’я можна говорити як про універсальну людську цінність.

Номер слайду 23

До життєвих цінностей належать здоров’я, цікава робота, добробут у родині, упевненість у собі, самостійність, наявність вірних друзів, творчість, уміння бачити красу природи й мистецтва, свобода, життєва мудрість тощо. Зробити висновок про життєві цінності людини можна на підставі її вчинків.

Номер слайду 24

Життєві цінності є індивідуальними. Для когось найважливішою життєвою цінністю, яку він ставить на перше місце, є духовний розвиток особистості, для когось — матеріальне благополуччя, ще для когось — здоров’я.

Номер слайду 25

Духовність – це ідеал, до якого прагне людина у її власному розвитку, орієнтація на вищі, абсолютні цінності; це стрижень, фундамент внутрішнього світу людини. Йому не можна навчити за допомогою настанов. Можна вказати лише шлях, але не можна змусити по ньому йти.

Номер слайду 26

Ступінь духовного розвитку не завжди визначається віком. Взагалі, духовно багатою людиною вважають особистість, яка живе в гармонії із собою і світом. До показників духовного зростання відносять: усвідомлення значущого вибору (наприклад, замість відпочинку в нічному клубі провести вечір із хворою бабусею); зростання внутрішньої чесності; естетична та творча спрямованість; людина починає свідомо творити своє життя, відповідно до її розуміння світової гармонії.

Номер слайду 27

Рекомендації

Номер слайду 28

Домашнє завдання: §14, стор.91-96 На вибір, за бажанням: 1. Написати твір – роздум- «Взаємозв’язок краси і духовності»- «Для чого я живу на землі, яке моє призначення?» 2. Скласти план свого особистісного самовдосконалення.

Номер слайду 29

Дякую за увагу!Будьте здорові!

pptx
Додано
25 січня
Переглядів
650
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку