11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Презентація "Психолого- педагогічне забезпечення формування національної свідомості в умовах реформування початкової освіти

Про матеріал
Наш час несе новий виток розвитку в системі освіти та виховання, який відроджує цінність людини, утверджує духовні, морально-естетичні надбання національного характеру. Ідеалом виховання є національно свідома людина, з високими духовними якостями, патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної та світової культур. Рівень національної свідомості особистості залежить від багатьох чинників і знаходиться в прямій залежності від глибини знання нею історії власного народу, його культури, мови, перетворення навчального матеріалу в особистісні цінності, які є одним із найважливіших утворень у структурі свідомості людини і зумовлюють низку її сумісних характеристик як особистості.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Психолого- педагогічне забезпечення формування національної свідомості в умовах реформування початкової освіти

Номер слайду 2

Школа - це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. А. Барбюс

Номер слайду 3

Рівень національної свідомості особистості залежить від багатьох чинників і знаходиться в прямій залежності від глибини знання нею історії власного народу, його культури, мови, перетворення навчального матеріалу в особистісні цінності, які є одним із найважливіших утворень у структурі свідомості людини і зумовлюють низку її сумісних характеристик як особистості.

Номер слайду 4

Національна свідомість. Особиста ідентифікація із своєю нацією. Віра в власні духовні сили та майбутнєВміння осмислювати моральні та культурні цінностіОсмислення відповідальності перед своєю нацією. Знання історії, звичаїв, обрядів, символіки рідної держави

Номер слайду 5

В основі роботи з прищеплення національної свідомості лежать принципи національно-патріотичного виховання: Народність – єдність загальнолюдського і національного. Національна спрямованість виховання, оволодіння рідною мовою, формування національної свідомості, любові до рідної землі і свого народу. Прищеплення шанобливого становлення до культури, спадщини, народних традицій і звичаїв, національно-етичної обрядованості всіх народів, що населяють Україну. Культуровідповідність виховання органічний зв'язок з історією народу, його мовою, культурними і побутовими традиціями, з народним мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності та спадкоємності поколінь. Етнізація виховного процесу – наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина 

Номер слайду 6

При підборі форм та методів організації національного виховання, формування національної свідомості варто виходити зі змісту Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. (Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах")

Номер слайду 7

Згідно з Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки в Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України.

Номер слайду 8

Форми діяльностігрупова справа, оформлення альбому, уявна подорожбесіда, тематичний зошит, ранок, свято, усний журналекскурсія, ігрова вправа, колективне творче панноситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизаціяінсценування гра-бесіда гра-мандрівкаконкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, розповідьмоделювання, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, операція-рейдвиставка-ярмарок, добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година спостереження. Вікові психологічні особливості молодшого шкільного віку вимагають від педагогів наукового підходу в виховному процесі.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Період молодшого шкільного віку є ключовим в оволодінні дитиною навчальною діяльністю та формуванні мотивів навчання. Цей період дуже важливий і з точки зору особистісного розвитку дитини, тому що тут закладаються основи її ставлення до себе.

Номер слайду 14

Номер слайду 15

У початкових класах соціальна і громадянська компетентності як ключові є міждисциплінарними та інтегруються через усі освітні галузі і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських якостей, дотримання соціальних норм і правил.

Номер слайду 16

Прививати любов до мови допоможуть читання українських казок, розігрування рольових ігор з народознавчої тематики. Учні з перших класів знайомляться з творчістю видатних українських поетів та письменників: Тарасом Шевченком, Лесею Українкою, та іншими. Слід знайомство з світилами українського народу перетворити в яскраву подію, щоб відкласти слід в дитячому серці. Наприклад залучити дітей до театральної постанови, чи рольового читання, перегляду фільму знятого на основі твору.  Мова сприяє вияву українського менталітету, способу самоусвідомлення і самоідентифікації, це  як код праісторичної пам’яті.  Важливо не тільки вживати її на уроках чи в позакласній роботі. Цікавим та продуктивним для учнів молодшого шкільного віку є вивчення фольклору рідного краю.

Номер слайду 17

Міжнародний день рідної мови

Номер слайду 18

Національно самосвідома особистість поважає та любить рідну мову. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках української мови здійснюється через реалізацію соціокультурної змістової лінії. Володіння українською мовою та використання її повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми

Номер слайду 19

Навчальний предмет «Я у світі» спрямовано на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання. Найважливішим виховним спрямуванням змісту названого предмета є формування в учнів найбільш значущих для українського народу цінностей: патріотизм, соціальна справедливість, первинність духовного щодо матеріального, гуманізм, працелюбство, взаємоповага; виховання в дитини свого власного «Я», віри у свої сили, здібності, талант; виховання творчої, соціально активної особистості, здатної бережливо ставитись до природи, світу, речей, розуміти значення життя як найвищої цінності.

Номер слайду 20

На уроках музичного мистецтва учні мають можливість ознайомитись з красою і мелодичністю української пісні, осягнути інтонаційні особливості музики українського народу, відчути національну своєрідність, спільне і відмінне в музиці різних народів. Необхідно відновити традиції української пісні під час  шкільних свят

Номер слайду 21

Головним завданням уроків образотворчого мистецтва є формування в учнів культури почуттів, основ національної та громадської свідомості.

Номер слайду 22

У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї; родини, дитячого угрупування; як учня, жителя міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій.  Тому школа має проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками, спрямовану на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій як українців так і представників різних національностей за участю психологів, істориків, працівників кримінальної міліції.

Номер слайду 23

В початковій школі закладається основа національної свідомості учнів, любов до рідної землі, своєї «малої батьківщини», виховується патріотична гордість за минуле і сучасне України, любов до рідної мови, формується духовно розвинена, творча, працелюбна особистість.

pptx
Додано
28 лютого 2019
Переглядів
665
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку