Презентація "Ринковий попит: зміст, фунція попиту від ціни

Про матеріал
Матеріал розроблено для використання як під час онлайн навчання, так і під час звичайних уроків. При поясненні задач застосована анімація для того, щоб учні розуміли покрокове рішення економічних завдань та алгоритм їх розв'язку. Такий формат зручно використовувати в ZOOM форматі, оскільки, учні значно краще сприймають візуалізацію нового матеріалу
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Діана Слюсар, вчитель економіки школи І-ІІІ ступенів №163 ім. М. Кирпоноса, міста Києва

Номер слайду 2

Пригадайте!Чи є тотожність поняття “вартість” та “ціна”?Назвіть фактори виробництва й види доходів, які отримують їхні власники

Номер слайду 3

Подумайте! Хто формує попит?Хто формує пропозицію?

Номер слайду 4

Попит. Попит (demand, D) — це платоспроможна потреба споживача. Попит — це та кількість товарів та послуг, яку споживач бажає і здатний придбати за кожного рівня цін у певний проміжок часу.

Номер слайду 5

Функція попиту. Залежність між обсягом попиту на певний товар та його ціною називають функцією попиту Qd = f (Р) де Qd (quantity) — кількість товару на яку заявлено попит; Р (price) — ціна цього товару.

Номер слайду 6

Шкала попиту{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Ціна шоколадного батончика (Р), грн. Кількість шоколадних батончиків, на яку заявлено попит (Qd), шт665748310216

Номер слайду 7

Величина попиту Величина попиту (обсяг попиту) — це певна кількість товару, яку споживач бажає і здатний купити за конкретну ціну.

Номер слайду 8

Величина попиту. Графічно величина попиту позначається окремою точкою на кривій попиту. Попит — усі можливі альтернативи покупок за кожної ціни, графічно — уся лінія D.

Номер слайду 9

Закон попиту1. Розсудливий покупець готовий купувати товари в меншій кількості за високого рівня цін і в більшій кількості — за низького рівня цін2. Діє закон спадної граничної корисності. Оскільки корисність кожної наступної одиниці блага менша, ніж попередньої, то покупець готовий придбати додаткову одиницю певного блага за нижчу ціну.

Номер слайду 10

3. впливає ефект доходу. Суть цього ефекту в тому, що зниження ціни певного товару означає зростання реального доходу споживача, його купівельної спроможності, а отже, і можливості придбати цей товар у більшій кількості4. Маємо ефект заміщення. Зростання ціни певного товару спонукає споживача замінити його споживання відносно більш дешевим субститутом, що призведе до зменшення обсягу попиту на цей товар у разі зростання ціни на нього.

Номер слайду 11

Винятки із правил. Ефект Гіффена, який стосується так званих «товарів для бідних». Товарами Гіффена називають малоцінні товари або товари низької якості, які мають високу питому вагу у структурі споживання покупця.

Номер слайду 12

Винятки з правил. Ефект Веблена, або ефект сноба, що стосується так званих «товарів для багатих». Цей ефект діє тоді, коли купується не сам товар, а престиж, пов’язаний із його придбанням. 

Номер слайду 13

Індивідуальний попит попит на товар окремого споживача

Номер слайду 14

Ринковий попитпопит на товар усіх споживачів, сума індивідуальних попитів. Його можна отримати, якщо додати величини індивідуального попиту за кожного рівня цін

Номер слайду 15

{21 E4 AEA4-8 DFA-4 A89-87 EB-49 C32662 AFE0}Ціна шоколадного батончика (Р) грн. Кількість шоколадних батончиків, на яку заявлено попит , шт. Величина ринкового попиту, штІ школярІІ школярІІІ школяр6654155796224811827310141135216181549

Номер слайду 16

Крива ринкового попиту

Номер слайду 17

У реальному світі крива попиту ступінчаста. В ідеальному варіанті крива ринкового попиту має вигляд прямої лінії та описується рівнянням: Qd = а + b * Рза від’ємного коефіцієнта b.

Номер слайду 18

Навчаємось разом. Задача 1. Серед покупців бананів двоє готові купити 1 кг за 10 грн, троє — за 12 грн, п’ятеро — за 8 грн, ще четверо — за 6 грн. Побудуйте криву попиту на банани.

Номер слайду 19

Навчаємось разом Розв’язання Перш за все складаємо шкалу попиту Починаємо з найвищої ціни, бо попит завжди обмежений бюджетом. Отже, за ціною 12 грн величина попиту складає 3. Якщо ціна на банани буде 10 грн, то ці три покупці, які готові були купити 1 кг за 12 грн, із великим задоволенням придбають їх за нижчою ціною. До них приєднаються також ще двоє покупців, які із самого початку були готові купити товар за 10 грн.  Тим самим величина попиту буде 5.  За умови продажу бананів за ціною 8 грн до попередніх п’яти покупців приєднаються ще п’ятеро, що свідчитиме про величину попиту 10.  Нарешті, за ціною 6 грн усі покупці, а їх 14, будуть готові купити цей товар.

Номер слайду 20

Навчаємось разом{9 DCAF9 ED-07 DC-4 A11-8 D7 F-57 B35 C25682 E}Ціна (Р), грн. Величина попиту (Q) , кг123105810614{9 DCAF9 ED-07 DC-4 A11-8 D7 F-57 B35 C25682 E}Ціна (Р), грн. Величина попиту (Q) , кг123105810614

Номер слайду 21

Навчаємось разом

Номер слайду 22

Навчаємось разом. Задача 2.  Відомо, що за ціною 50 грн покупці придбають 200 одиниць певного товару X, а за ціною 20 грн — 500 одиниць. Складіть рівняння попиту на товар X, якщо залежність між ціною та кількістю товару лінійна.

Номер слайду 23

Навчаємось разом. Перший спосіб. Знаючи, що QD =a-b. P, маємо систему рівнянь200=а-50b;500=a-20b. Віднявши від другого рівняння перше, маємо300-30b? Отже, b=10. Підставимо отримане значення в перше рівняння: 200=а-50х10;отримаємо а=700 Таким чином, рівняння попиту має вигляд: QD=700-10 P

Номер слайду 24

Навчаємось разом. Другий спосіб. Знаючи формулу прямої за координатами двох точок. Q-Q0 P-P0 Q1-Q0 P1-P0,підставимо відомі значення: Q-200 P-50500-200 20-50 Q-200=-10(P-50)QD=700-10 P

Номер слайду 25

Джерелоhttps://history.vn.ua/pidruchniki/krypska-economy-10-class-2018-profile-level/58.php

Номер слайду 26

Дякую за увагу!

pptx
До підручника
Економіка (профільний рівень) 10 клас (Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І.)
Додано
13 лютого
Переглядів
235
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку