23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Презентація "Роль потенціалу в підвищенні рівня якості навчання і виховання молодших школярів в умовах гуманізації навчально воховного процесу."

Про матеріал
Гуманізація навчально-виховного процесу є однією з тих проблем, які можна назвати "вічними". У матеріалі розкрито сутність, особливості та напрямки гуманізації.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Роль потенціалу уроку в підвищенні рівня якості навчання і виховання молодших школярів в умовах гуманізації навчально-виховного процесу Підготувала вчитель початкових класів ЗОШ I-II ст.с.Мукошин Марчук Б.О.

Номер слайду 2

Вихователь, який не затискує, а визволяє, не пригнічує, а підносить, не мне, а формує, не диктує, а вчить, не вимагає, а запитує, переживає разом з дитиною багато натхненних хвилин… Януш Корчак

Номер слайду 3

Сучасна школа має стати середовищем, де відбувається становлення духовно зрілої, вільної особистості, спроможної захищати загальнолюдські цінності. В основі навчально-виховного процесу має бути гуманістичний принцип навчання, виховання та міжособистісних стосунків педагога та учня.

Номер слайду 4

Запроваджувати гуманний підхід у навчанні і вихованні дітей потрібно починаючи з дошкільного віку на рівні дошкільних навчальних закладів, а в початковій школі здійснювати наступність і продовжувати гуманізацію навчально-виховного процесу.

Номер слайду 5

В основу своєї діяльності педагоги початкових класів можуть взяти ідеї гуманізації педагогічного процесу, обговорення яких нині знаходить широке відображення в педагогіці. Ці ідеї пронизують праці педагогів минулого – Я.А.Коменського, Ж.Ж.Руссо. К.Д.Ушинського.

Номер слайду 6

Гуманізація педагогічного процесу – це його олюднення, забезпечення з боку тих, хто виховує, любові і уваги до дітей, поваги до їхньої гідності. При цьому слід враховувати стан здоров’я, вік, потреби, інтереси, рівень розвитку, стать, індивідуальність, створювати умови для різнобічного і повноцінного розвитку.

Номер слайду 7

Для того щоб ефективніше здійснювати гуманізацію педагогічного процесу в початковій школі , бажано керуватись рядом принципів, які покладені в основу гуманістичних концепцій виховання. Назвемо їх. Принцип рівності Принцип діалогу Принцип співробітництва

Номер слайду 8

Принцип рівності За цим принципом у системі взаємовідносин "вчитель-учень" вчителеві потрібно змінити своє відношення до учня. Позиція педагога по відношенню до учня, яку можна визначити прийменником "над" або так звана позиція "п’єдестал", яка характерна для авторитарного стилю, має змінитися на позицію, яку можна визначити прийменником " разом з учнем" .За таких умов вчитель і учень будуть виступати як рівноправні учасники педагогічного процесу.

Номер слайду 9

Принцип діалогу Активність діалогічного спілкування за гуманістичного підходу має забезпечуватись у двохсторонньому напрямку: не лише вчителеві ставити запитання, а учням відповідати, а й заохочувати дітей ставити запитання, висловлювати свої пропозиції, вносити власні ідеї, тобто активно включатись в діалог.

Номер слайду 10

Принцип співробітництва За цим принципом вчитель має організувати роботу з дітьми таким чином ,щоб учні включалися в роботу на уроці як його партнери. Ефективний спосіб організації співробітництва на уроці – створення ситуації вільного вибору учнями навчального завдання.

Номер слайду 11

Вибір учнями свого завдання серед аналогічних, Наприклад, учитель пропонує: " Прочитайте всю вправу. Запишіть одне речення. З ним на вибір виконайте одне із запропонованих завдань". Вибір учнями об’єктів для спостережень (наприклад, під час екскурсії, прогулянки). Вибір з кількох ілюстрацій однієї, яка найбільше відповідає змісту твору. Вибір свого завдання серед тих, які мають визначення рівнів складності: легко, важко, найважче. Для цього вчителеві потрібні, наприклад, картонні планшети, у прорізи яких вставляються картки з різними за складністю завданнями. Вибір учнями завдання серед варіантів, написаних на дошці, під час самостійної роботи тренувального характеру. Зрозуміло, їх треба розташовувати так, щоб очевидною була відмінність.

Номер слайду 12

Гуманний вчитель вірить в можливості учня, підтримує його зусилля в складних ситуаціях, виражає впевненість в досягненні позитивного результату

Номер слайду 13

При гуманізації педагогічного спілкування змінюються пріоритети в оцінці особистісних вчинків учня. Педагог спрямовує свої зусилля на підтримку , зміцнення і розвиток всього того позитивного, доброго, розумного, що є в кожного учня, а не на боротьбу з поганим, негативним..

Номер слайду 14

Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними, тоді й діти поспішатимуть у школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем. Ш. Амонашвілі

Номер слайду 15

На шляху до гуманізації педагогічного процесу в початковій школі слушними будуть поради Ш.О.Амонашвілі, автора гуманно-особистісної школи, школи життя: провокуйте дискусію з дітьми. Подякуйте опісля; вводьте на уроках миттєвості мовчання, думання (про себе, про рідних, про добро і зло, вміння відчувати серцем); виявляйте своє оптимістичне ставлення до можливостей учня. Особливо коли його спіткала невдача ; залучайте батьків до шкільного життя, пропонуйте їм відвідувати уроки; спілкуйтеся з дитиною як з дорослою людиною; смійтеся разом з дітьми, веселіться, грайтеся; навчіться вибачатись перед дитиною; допускайте на уроці помилки. Надавайте дітям можливість виявити їх і виправити. Подякуйте за сприяння; не ставте у приклад одного учня іншому, ні за старанністю, ні за поведінкою.

Номер слайду 16

Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учня, він - досконалий учитель. Л. Толстой Людина завжди навчається лише у тих, кого любить. Ті, у яких ми вчимося, правильно називаються вчителями, але не всякий, хто вчить нас, заслуговує це ім’я. Й. Гете

Номер слайду 17

Кожна дитина - художник. Труднощі в тому, щоб залишитися художником, вийшовши з дитячого віку. Пабло Пікассо Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості. Василь Олександрович Сухомлинський

Номер слайду 18

Яким жахливим був би світ, якби не народжувалися постійно діти, що несуть з собою невинність і можливість всякої досконалості! Джон Раскін

Номер слайду 19

Педагоги відкривають нові перспективи для виховання творчої, мислячої, гуманної особистості учня з розвинутою особистою гідністю і повагою до інших людей.

Номер слайду 20