Презентація "Розгалуження"

Про матеріал
Основні поняття про алгоритми. Команда розгалуження if. Повна команда розгалуження. Коротка команда розгалуження. Команда goto. Складена команда. Команда вибору (case)
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Програми з розгалуженням

Номер слайду 2

План1. Основні поняття про алгоритми2. Команда розгалуження if 2.1. Повна команда розгалуження 2.2. Коротка команда розгалуження 3. Команда goto. Складена команда 4. Команда вибору (case)

Номер слайду 3

Розгалуження – це вибір однієї з команд в залежності від значення умови. Логічний вираз — це засіб записування умов для відшукання потрібних даних. Логічний вираз може приймати значення true (істинність) або false (хибність). Логічні вирази бувають прості та складені. Простий — це два арифметичні вирази, з’єднані символом відношення, а складений — це прості логічні вирази, з’єднані назвами логічних операцій: not, and і or.

Номер слайду 4

Розглянемо означення логічних операцій. Означення 1. Операція NOT А дає істинний результат, якщо ло-гічний вираз А є хибний і навпаки. Означення 2. Операція A AND В дає істинний результат лише тоді, коли обидва логічні вирази є істинні. Означення 3. Операція A OR В дає істинний результат, якщо хоча би один з логічних виразів є істинний. Подвійну нерівність 1<х<5 як складений логічний вираз запи­сують так: (1<х) and (х<5). Сукупність нерівностей вигляду х<1; х>5 – та. К: (х<1) ог (х>5). Прості логічні вирази, які входять у складені, завжди беруть у дужки.

Номер слайду 5

Команда розгалуження if (умовна команда) Повна команди розгалуження має вигляд if <логічний вираз> then <команда 1> else <команда 2>;Приклад. Нехай х=9. У результаті виконання командif х>7 then у:=х*х else y:=sin(x); if х<5 then z:=exp(x) else z:=sqrt(x); отримаємо y=81,z=3.

Номер слайду 6

Задача 1. Обчислити і вивести значення складеної функції у у деякій заданій користувачем точці х, якщоy=𝒍𝒏𝒙, 𝒙<−𝟏,𝒔𝒊𝒏𝒙, −𝟏≤𝒙<𝟏,𝒄𝒐𝒔𝒙, 𝒙≥𝟏. program Myfunction; uses Crt; var x,y:real;begin clrscr; writeln('введіть x’); readln(x); if x < -1 then y:=ln(abs(x)) elseif (x>=1) and (x=0 then writeln('Дане рівняння має дійсні розв'язки') elsebeginwriteln(’Дані введені некоректно'); writeln(’Pівняння дійсних розв'язків не має’ ); goto 99; end;finish: readln end.

Номер слайду 11

4. Команда вибору (case) case <вираз> of<список значень 1> : <команда 1>;…< список значень n> : <команда n> else <команда n+1>end;

Номер слайду 12

Задача 3. Нехай населені пункти позначені номерами від 1 до 8. Вартість одного квитка до конкретного пункту k визначається так: Cina=22, k=1,25, k=2,3,4,30, k=5,6,35, k=7,8. Скільки коштуватимуть т квитків до населеного пункту, номер якого вводять з клавіатури?  

Номер слайду 13

program Kvytky; uses Crt;var k,m,cina:integer; beginclrscr; writeln('Введіть номер пункту та кількість квитків: );readln(k,m); case k of1: cina:=22;2..4 : cina:=25;5,6: cina:=30else cina:=35end;write(m, ' квитків до пункту’, k, ’ коштують’); writeln(m*cina); readln end.

Номер слайду 14

Домашнє завдання: Задача 4. Скласти програму для обчислення коренів лінійного рівняння вигляду Ах + В = С.1. Математична модель:якщо А=0, В=С, то коренем рівняння є будь-яке число;якщо А=0, В≠С, то коренів рівняння не існує;якщо А≠0, В=С, то X=0;якщо А≠0, В≠С, то Х= (С – В) / А. Дякую за увагу!

pptx
Додано
11 лютого 2021
Переглядів
1273
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку