23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Презентація "Розрядка у міжнародній політиці"

Про матеріал
У презентації надано аналіз історичним подіям та діям очільників наддержав періоду розрядки і припинення "холодної війни" в 70-ті - 90-ті роки ХХ ст.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Відеоурок «Період розрядки вміжнародній політиці»всесвітньої історії, 11 клас. Розробила: Тетяна Вікторівна Пекар вчителька історії Одеської загальноосвітньоїшколи №45 І-ІІІ ступенів Одеськоїміської ради Одеської області  "Мир – перша умова розвитку культури"            Олексій Толстой

Номер слайду 2

РОЗРЯДКА (фр.detante – послаблення напруженості) — період розвитку міжнарод-них відносин у 1970-ті  рр, для якого характерні ослаблення протиборства між СРСР і США й нормалізація відносин між ними, взаємні поступки й  компроміси. У  цей період вживали заходів з  обмеження гонки озброєнь і розвитку співробіт-ництва в різних сферах. Фактично починається в 60-ті роки ХХ ст.1. ПЕРЕДУМОВИ РОЗРЯДКИ

Номер слайду 3

Хронологія періоду розрядкикін.60-х – 70-х рр. ХХ ст. – період розрядки1970 р. - договори між СРСР і ФРН, НДР і ФРН, Польщею і ФРН, Чехословаччиною і ФРН про відмову від претензій на перегляд кордонів у Європі.1971 р. - чотиристороння угода між США, СРСР, Англією і Францією стосовно Зах. Берліну1972 р. - візит Р. Ніксона до СРСР і підписання договору ПРО (про обмеження систем про-тиракетної оборони) і ОСО-1 (про обмеження стратегічних наступальних озброєнь строком на 5 років) 1974 р. - договір між СРСР і США про обмеження підземних ядерних випробувань серпень 1975 р. – Нарада з безпеки і співробітництва в Європі в Гельсінкі. Підписання Гельсінського заключного акту.1977 р. - розпуск СЕАТО і СЕНТО1979 р. - договір між СРСР і США ОСО-2 (не був ратифікований сенатом США)Основні персоналіїДжон КеннедіРичард Ніксон. Леонід Брежнєв. Рональд Рейган. Л. Брежнєв. Р. Ніксон. Р. Рейган

Номер слайду 4

Перший період розрядки (1953-1956 рр.) – втрачені можливості«Кажуть, начебто Радянський Союз пропонує принцип мирного співіснування тільки із тактичних кон'юнктурних міркувань. Але відомо, що за мирне співіснування ми з такою наполегливістю виступали й раніше , з перших років Радянської влади.» (Із доповіді М. С. Хрущова на ХХ з'їзді КПРС, 14 лютого 1956 р.) Це було заявлено під час випробувань мега ядерної бомби на Новій Землі. Женевська конференція, 1954 р. Вирішення питань Корейськоївійни та війни в Індокитаї Проголошення незалежності Австрії, 1955 р.

Номер слайду 5

ДНЯЗ підписали 190 країн. Ця унікальна міжнародна угода ґрунтується на домовленостях між неядерними і ядерними державами. У 1995 р. договір продовжили безстроково. Ядерні держави (офіційні): Велика Британія, Китай, СРСР (після його розпаду - Росія), Франція і США. 1 червня 1968 р. - Генеральна Асамблея ООН схвалила Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Відкритий для підписання з 1970 р. Сьогодні не є учасниками ДНЯЗ Ізраїль, Індія, Пакистан та КНДР. Перегляд відео! КНДР здійснила найпотужніше у своїй історії випробування ядерної бомби. MIND UA, 04.09.2017 р.І. Щупак. Всесвітня історія, 2019. - С. 207 МІЖНАРОДНІ УГОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ І ЗНИЩЕННЯ ЗБРОЇ

Номер слайду 6

Важливим кроком на шляху заборони зброї масового знищення стало підписання 10 квітня 1972 р. - Конвенція про заборону розробки, виробництва та нагромад-ження запасів  бактеріологічної  (біологічної) й токсичної зброї та про їх знищення. Конвенція набрала чинності 26 березня 1975 р. Українська РСР, яка була співавтором проекту Конвенції, ратифікувала її 21 лютого 1975 р. Конвенція забороняє розробку, нагромадження та придбання мікробіологічних чи інших біологічних речо­вин або токсинів у кількості  , що не виправдовується мирними цілями. Держави-учасниці зобов'язалися зни­щити будь-яку біологічну зброю та засоби й доставки в дев'ятимісячний строк після набрання чинності цією Конвенцією. Участь держав у Конвенції про біологічну зброю    Підписали і ратифікували    Приєдналися    Невизнані держави, що дотримуються умов КБТЗ    Тільки підписали    Ті, що не підписали. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ РОЗРОБКИ, ВИРОБНИЦТВА ТА НАГРОМАДЖЕННЯ ЗА-ПАСІВ ТА ЇХ ЗНИЩЕННЯ БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ  (БІОЛОГІЧНОЇ) Й ТОКСИЧНОЇ ЗБРОЇВ даний час її учасниками є 163 держави, які зобов'язалися не розробляти, не виробляти і не накопичувати біологічну зброю (БЗ).

Номер слайду 7

Другий період розрядки (60-ті-70-ті рр. ХХ ст.)жовтень1963 р. - президент Джон Кеннеді підписує Договір про часткову заборону випробувань ядерної зброї (Московсь-кий договір про заборону ядерних випробувань). Договір наклав заборону про проведення ядерних випробувань в 3-х середовищах - атмосфері, космосі і під водою, але не за-боронив під землею. Дві з 5-ти ядерних країн не приймали участь – Франція і Китай. 1972 р. – у Москві підписано радянсько-американський Договір щодо протиракетної оборони (ПРО) і Договір щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ОСВ).1970 р. - Договори між СРСР і ФРН, НДР і ФРН, Польщею і ФРН, Чехословаччиною і ФРН про відмову від претензій на перегляд кордонів у Європі.1971 р. - Чотиристороння угода між США, СРСР, Англією і Францією стосовно Західного Берліна лютий 1972 р. - послання президента США Р. Ніксона конгресу, у якому зазначалося, що СРСР досяг воєнно-стратегічного паритету зі США.

Номер слайду 8

2. РАДЯНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ УГОДИПочаток 1970-х рр. - справжній прорив в радянсько-американських відносинах. В 1972-1974 рр. було укладено 41 радянсько-американське міжурядову угоду, тобто більше, ніж за 40 попередніх років після встановлення радянсько-американських дипломатичних відносин. Серед цих домовленостей - такі найважливіші документи, як Договір між СРСР і США про обмеження систем протиракетної оборони, підписаний 26 травня 1972 р. (договір ПРО)1972 р. - основи взаємовідносин між СРСР і США У преамбулі Договору ПРО сторо- ни констатували розуміння згуб-ності спустошливих наслідків по-тенційної ядерної війни, необхід-ності припинення гонки озброєнь та прагнули «сприяти пом'якшен-ню міжнародної напруги та укріп-ленню довіри між державами». СРСР і США зобов'язувалися обмежити системи ПРО, знищити чи демонтувати наявні системи або їхні компоненти, так само не передавати ці системи захисту іншим державам. Річард Ніксон і Леонід Брежнєв. Москва, 1972 р. Підписання договору ПРО між СРСР і США. Р. Ніксон і Л. Брежнєв. Москва, 1972 р.

Номер слайду 9

Обкладинка журналу «Time», 1974 р. назустріч Л. Брежнєва і Р. Форда1973 р. - візит Л. Брежнєва до США, підписання угоди про запобігання ядерній війні. 1974 р. - зустріч Л. Брежнєва у Владивостоці з президентом США Дж. Фордом. Укладення попередньої угоди про співробітництво в га-лузі контролю над озброєнням 1974 р. - Договір між СРСР і США про обме-ження підземних ядерних випробувань Л. Брежнєв і Дж. Форд 23—24 листопада 1974 р. у Владивостоці пройшла робоча зустріч Л. Брежнєва з президентом Д. Фордом, на якій було досягнуто домовленостей, шо відкрили мож­ливості кількісного та якісного обмеження додаткових компонентів стратегічних сил обох країн. Сторони домовилися обмежити стратегічні носії кожної держави до 2400 одиниць. Нову угоду передбачалося підписати не пізніше кінця 1975 р. Вона мала діяти з 1977 по 1985 р. і заступити тимчасову угоду, підписану в межах ОСО- 1. Крім того, будо домовлено продовжити в 1980—1981 рр. переговори щодо подальшого обмеження і скорочення стратегічних наступальних озброєнь на період після 1985 р.

Номер слайду 10

1 серпня 1975 р. підписано Підсумковий акт – найважливіший по- літичний документ у формуванні міжнародних відносин і в наші дні. Розділи: I - з питань безпеки в Європі;II - з економічного, науково-технічного співробітництва та охорони навколишнього середовища;III - з гуманітарних питань;IV - з урахування й виконання положень Підсумкового акта; продовження розвитку міжнародних контактів, зокрема організації нових зустрічей і нарад, подібних до Гельсінської. Такі зустрічі держав-учасниць загальноєвропейської наради відбулися згодом у Белграді (1977-1978), Мадриді (1980-1983), Стокгольмі (1984-1987), Відні (1986-1989). Гельсінська нарада стала унікальним, безпрецедентним явищем у міжнародному житті, відігравши велику роль у стабілізації становища у світі, запобіганні сутички між двома системами, що призвело б до загибелі людської цивілізації.31 липня – 1 серпня 1975 р. - Нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі, Фінляндія, м. Гельсінкі.

Номер слайду 11

Леонід Брежнєв – лідер СРСР – 1964-1982 рр.1968 р. – придушення «Празької весни» у Чехословаччині1973 р. – візит до США – угода про запобігання ядерної війни1974 р. – договір між СРСР і США про обмеження ядерних випробувань1975 р. – учасник Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі 1975 р. – спільний політ кораблів «Союз» і «Аполлон»1979 р. – договір між СРСР і США ОСО-2 (не ратифікований сенатом США)грудень 1979 р. – вторгнення радянських військ в Афганістанпоч. 80-тих рр. – розміщення у Східній Європі радянських ракет малої і середньої дальностіРічард Ніксон – президент США (1969-1974 рр.)зовнішньополітична доктрина: «розрядка» («реалістичне стримування»)1972 р. – візит до СРСР і підписання договору ПРО і ОСО-1. Зменшення загрози ядерної війни;1972 р. – візит до Китаю і нормалізація відносин. Виведення військ з В'єтнаму (в’єтнамізація війни). Джеральд Форд – президент США (1974 – 1976)- зовнішньополітична доктрина: продовження політики “розрядки”;- 1975 р. - підписано Гельсінкські угоди- 1974 р. - візит до СРСР у зустріч з Л. Брежнєвим- 1975 р. - закінчення В'єтнамської війни. ВОЛЯ ЛІДЕРІВ НАДДЕРЖАВ ЩОДО РІВНЯ РОЗРЯДКИРональд Рейган – президент США (1981 – 1988)- Програма Стратегічної оборонної ініціативи (СОІ), більш відомою за назвою «зоряних війн». - поголосив СРСР «імперією зла» та закликав до «хрестового походу» проти комунізму.1985 р. – переговори з М. Горбачовим і початок нормалізації відносин з СРСР;- домовленості щодо скорочення кількості озброєнь.

Номер слайду 12

ПОЛІТИКА «НОВОГО ПОЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ» (1985-1991 рр.)Політика «нового мислення» - новий курс у міжнародній політиці,перехід від конфронтації до співробітництва – пов’язаний з ім’ям лідера СРСР Михайла Горбачова, який прийшов до влади в період системної кризи соціалізму в березні 1985 р. «Ядром нового мислення є визнання пріоритету загальнолюд-ських цінностей, а точніше – виживання людства…» (М. Горбачов. Перебудова і нове мислення для нашої країни і для усього світу. 1987 р.)1985 р. - на Стокгольмській конференції з питань довіри і безпеки в Європі Радянський Союз запропонував вивести із Середземномор’я як радянські, так і американські кораблі — носії ядерної зброї, згодом — військові флоти США і СРСР. Було узгоджено широкий комплекс політичних і військово-технічних заходів щодо зниження ризику війни в Європі Карикатура на сприйняття«нового мислення»1985 р. – М. Горбачов оголосив про припинення розгортання ракет серед-ньої дальності (СС-20) у країнах Східної Європи і в Європейській частині СРСР з квітня 1985 р. та про введення із серпня 1985 р. одностороннього мораторію на ядерні випробування, що діяв півтора року (з 6 серпня 1985р)

Номер слайду 13

19–21 листопада 1985 р. - перша за роки радянської «перебудови» радянсько-амери-канська зустріч на вищому рівні між президентом США Р. Рейганом і радянським ліде-ром М. Горбачовим у м. Женеві (Швейцарія). За результатами переговорів було дося-гнуто принципової згоди про значне скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Січень 1986 р. - М. Горбачов висунув програму ліквідації до кінця століття зброї масового знищення1986 р. - зустріч у Рейк’явіку лідерів СРСР і США; домовленість про 5%-ве скорочення стратегічних наступальних озброєнь упродовж п’яти років. Угоду не було підписано через суперечку в питаннях про розгортання програми СОІ. «Пора поставити питання різко і однозначно: заборонити ядерну зброю! І більш того: заборонити війну! »,- сказав М. Горбочов 10 жовтня 2016 р. на конференції, присвяче-ній 30-річчю зустрічі керівників СРСР і США в Рейк'явіку

Номер слайду 14

Грудень 1987 р. - радянсько-американський договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності в Європі (ДРСМД і РМСД) підписали М. Горбачов і Р. Рейган у Вашингтоні. Крім того, Радянський Союз брав на себе зобов’язання знищити анало-гічні ракети в Сибіру та на Далекому Сході. Договір вступив у дію в червні 1988 р. і передбачав скорочення ядерних потенціалів на 4%. Ракети «Першинг-2» для знищення, січень 1989 р. Радянський інспектор вивчає ракету «Томагавк» наземного базування перед її знищен-ням, жовтень 1988 р. Американські інспекториу Читі, 1988 р. Радянські інспекторижовтень 1988 р.

Номер слайду 15

15 березня 1989 р. - завершення виведення радянських військ із Афганістану. Листопад 1989 р. - зустріч на Мальті М. Горбачова і Д. Буша. Спільна заява про завершення «холодної війни». Вони проявили свою волю. ЗАВЕРШЕННЯ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ»Зустріч М. Горбачова і Д. Буша-старшого.

Номер слайду 16

1990 р. - Договір між ОВД і НАТО про скорочення звичайних озброєнь в Європі 1990 р. - початок виводу радянських військ зі Східної Європи 3 жовтня 1990 р. - об’єднання Німеччини 1991 р. - радянсько-американська угода про скорочення стратегічних наступальних озброєнь 1991 р. - ліквідація ОВД і РЕВБульдозер руйнує Берлінський мур неподалік Потсдамської площі. 12 листопада 1989 р. Ліквідація символу «холодноївійни» - Берлінської муру. С.207-211 С.207-211

Номер слайду 17

ЗАВЕРШЕННЯ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» НАПРИКІНЦІ ХХ СТ. МАЛО ВЕЛИКЕ МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ:

Номер слайду 18

ВОЛЯ ЛІДЕРІВ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ»Рональд Рейган – президент США (1981 – 1988)- Програма Стратегічної оборонної ініціативи (СОІ), більш відомою за назвою «зоряних війн». - поголосив СРСР «імперією зла» та закликав до «хрестового походу» проти комунізму.1985 р. – переговори з М. Горбачовим в Женеві щодо досягнення домовленостей про скорочення ядерних наступальних озброєнь і початок нормалізації відносин з СРСР;Грудень 1987 р. - радянсько-американський договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності в Європі (ДРСМД і РМСД), Вашингтон (М. Горбачов і Р. Рейган). Михайло Горбачов - лідер СРСР (1985-1991)7 квітня 1985 р. - припинив в СРСР розгортання ракет середньої дальності СС-20 та у Східній Європі6 серпня 1985 р. -ввів односторонній мораторій СРСР на ядерні випробування, який діяв півтора року. Січень 1986 р. - висунув програму ліквідації до кінця століття зброї масового знищення1987 р. - початок політики національного примирення у гарячих точках планети: Анголі, Ефіопії, Нікарагуа, Афганістані, Камбоджі. Початок виведення радянських і кубинських військ із цих країн15 березня 1989 р. - завершення виведення радянських військ із Афганістану. Листопад 1989 р. - зустріч на Мальті з Д. Бушем. Спільна заява про завершення «холодної війни»1991 р. - радянсько-американська угода про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-1 1991 р. - ліквідація ОВД і РЕВДжордж Буш – президент США (1989-1993)Зовнішньополітична доктрина «стримування і залякування»Листопад 1989 р. - зустріч з М. Горбачовим. Спільна заява про завершення «холодної війни»1991 р. - радянсько-американська угода про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-1 1994 р. – у Москві підписав заяву про ліквідацію ядерної зброї в Україні

Номер слайду 19

СИСТЕМАТИЗУЙТЕ ТА УЗАГАЛЬНЮЙТЕ ЗНАННЯ. Дайте відповідь на питання1. Охарактеризуйте передумови і причини політики розрядки.2. Встановіть особливості Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 3. Які зміни, що відбулися у зовнішній політиці СРСР, США, ФРН та інших держав у 1970-х роках. 4. Розкрийте основний зміст Гельсінського акту - Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі у 1975 р. 5. У чому полягає історичне значення Заключного акту НБСЄ 1975 р. для Європи і для України? 7. Дайте характеристику основних принципів «нового політичного мислення» у міжнародних відносинах. Читати §29. Період розрядки у міжнародній політиці. І. Щупак. Всесвітня історія. – 2019. – С.207-211 Письмово: Які наслідки та значення мало завершення «холодної війни» для країн світу і для СРСР? (На основі аналізу нової геополітичної ситуації в світі після краху комуністичного блоку).

Номер слайду 20

Усього доброго!Дякую за увагу!До зустрічі!

Номер слайду 21

І. Щупак. Всесвітня історія. – 2019. С.207-211 Гісем О. В. Всесвітня історія. 10-11 класи: Наочний довідник. – К.: 2007, С.154-155http://litopys.net/ru/thisday/month/7/day/1/id/4513 Фото / 1 июля 1968 года подписан договор «О нераспространении ядерного оружия»https://eurasia.expert/sssr-ratifitsiroval-dogovor-o-nerasprostranenii-yadernogo-oruzhiya/ Советский Союз ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года. Источник: https://fireman.club/inseklodepia/dogovor-o-zapreshhenii-ispyitaniy-yadernogo-oruzhiya-1963-goda/ При копировании материалов, ссылка на источник обязательна © fireman.clubhttps://histrf.ru/biblioteka/b/samyi-vazhnyi-doghovor /Договір щодо протиракетної оборони (ПРО) і Договір щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ОСВ), 1972 р. Найбільш важливий договір https://histrf.ru/biblioteka/b/samyi-vazhnyi-doghovorhttps://www.google.com.ua/search?q=фото+1974+Брєжнєв+Форд https://www.wikiwand.com/uk/Договір_про_нерозповсюдження_ядерної_зброї 7dniv.info – Новини, фото, подіїВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Демченко Лілія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Савіна Наталія Кузьмівна
  Своєчасно, з огляду на карантин, дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Щупак І.Я.)
Додано
7 квітня 2020
Переглядів
3950
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку