Презентація. Самоосвіта вчителя Інтерактивна взаємодія-онлайн між учасниками освітнього процесу

Про матеріал
Групова та командна робота забезпечують ефективну взаємодію між учнями, а також роблять керування вчителя непрямим. Адже педагог виступає насамперед організатором початкового і завершального етапів роботи: формулює завдання та алгоритм дій для його виконання, разом із учнями бере участь в оцінюванні досягнутих результатів. Дуже важливо, що за таких умов оцінюється робота всієї групи, а не окремих учнів. Помилки дітей обговорюються тільки в групі. Тож робота учнів перетворюється з індивідуальної діяльності кожного школяра на ефективну співпрацю.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інтерактивна взаємодія-онлайн між учасниками освітнього процесу. Розробка « Довідник вчителя» на основі  вебінара для вчителів « На Урок»Самоосвіта вчителя

Номер слайду 2

Інтерактивне навчання-це навчання, побудоване на основі спілкування та взаємодії, що реалізуються і в технологіях, і в методах, і в організаційних формах. Термін “інтерактивний” походить від англійського слова “interact”, де “inter” – взаємний, “act” – діяти. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень, і вчитель є рівноправними суб'єктами навчального процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють здійснювати. Інтерактивний – це здатність взаємодіяти в режимі бесіди, діалогу з чимось (комп'ютером), або з кимось (людиноюІнтерактивне навчання – це навчання, яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу Сама організація інтерактивного навчання передбачає моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, використання рольових ігор

Номер слайду 3

Головна ідея інтерактивного навчання. Під час навчання йде процес спілкування, в якому відбувається обмін інформацією, вміннями, досвідом між учнями та вчителем або учнем та учнем. Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів Групова та командна робота забезпечують ефективну взаємодію між учнями, а також роблять керування вчителя непрямим. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання спів-праці), де й учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють. За таких умов оцінюється робота всієї групи, а не окремих учнів. Педагог виступає насамперед організатором початкового і завершального етапів роботи: формулює завдання та алгоритм дій для його виконання, разом із учнями бере участь в оцінюванні досягнутих результатів. Помилки дітей обговорюються тільки в групі. Робота учнів перетворюється з індивідуальної діяльності кожного школяра на ефективну співпрацю. 

Номер слайду 4

Головна перевага систем дистанційного навчання в межах інтерактивної взаємодії-онлайн Вважається можливість онлайн взаємодії викладача і учня, доступ до навчального матеріалу у зручний для учасників навчального процесу час, автоматизація подачі розв'язків задач та їх перевірка, облік виконання програми курсу. Технології навчальноих платформ дозволяють використовувати можливості веб-програмування для реалізації та розміщення інтерактивних демонстраційних матеріалів безпосередньо у навчальних курсахІнтерактивність мотивує учасника онлайн-системи, сприяє підвищенню зацікавленості, доволяє повторювати спробиІнтерактивність дозволяє учню у реальному часі отримувати реакцію системи

Номер слайду 5

Етапи навчального спілкування в режимі он-лайн{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Етапи Цілі Визначення цілей заняття Практична, виховна, розвиваюча. Визначення умінь міжособистісного спілкування: -залежність від задачі і мети, яка може досягнутися лише спільними зусиллями; -залежність від єдиного навчального матеріалу(завдання, лабораторної роботи, тексту, вправи тощо; -залежність від джерел отриманої інформації (якщо учні користуються одним спільним джерелом інформації, то вони не виходять за межі загальної інформації і є обмеженими в інформаційному просторі)Організація робочих місць, відбір навчального матеріалу. Повинне забезпечуватися вільний доступ до кожного учасника команди, викладача і дошки. Навчальний матеріал залежить від поставленого завдання та від рівня знань учнів. Формування навчальних груп, розподіл ролей між учасниками. Команд не більше 4. Команди формуються за дружніми стосунками, спільності інтересів або випадковому вибору викладача. Бажано, щоб учні у групах були рівномірними за навчальними здібностями. Учень краще вчиться тоді, коли вчить когось. Повідомлення завдань і очікуваних результатів. На цьому етапі потрібно дати чіткі інструкції до завдань. Перевірити чи всі учасники команд розуміють їх. Продемонструвати зв'язок завдання та навчального матеріалу. Повідомити як саме та за якими показниками (критеріями) буде оцінюватися їх робота.

Номер слайду 6

Етапи навчального спілкування в режимі он-лайн{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Етапи Цілі Спостереження за ходом спільної діяльності учнів. Вчитель виступає у ролі фасилітатора навчального процесу та спостерігає за правильністю виконання завдань і дотриманням правил всіма учасниками команд. Організація колективного обговорення ефективності обраної ними стратегії взаємодії та оцінювання роботи учнів. В кінці роботи здійснюється спільне обговорення поставленого завдання та аналізується ефективність вибраної ними стратегії. Взаємодія у процесі співпраці учнів та їх кінцева оцінка ефективності діяльності в режимі співробітництва виявляє слабкі місця і допомагає визначити можливості вдосконалення навчальних досягнень учнів та їхніх умінь спілкуватися.

Номер слайду 7

Набувають популярності нові організаційні форми навчання. Ці форми навчання не обмежуються класною кімнатою, зокрема навчального співробітництва з використанням комп’ютерних технологій – це педагогічний підхід, який передбачає колаборативне (спільне) навчання у мережі Інтернет і характеризується активним обміном інформацією між всіма учасниками групи та спільним конструюванням знань. Такі системи забезпечують підтримку групи учнів, які виконують у співробітництві спільне навчальне завдання. Ця форма навчання реалізується за допомогою систем спільної навчальної діяльності, під якими розуміють програмні середовища, що функціонують на об’єднаних у мережу комп’ютерах.

Номер слайду 8

Деякі приклади інструментів для співпраці{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ГрупиІнструменти. Спільна робота. Google Docs (https://www.google.com/intl/uk_ua/docs/about/) Office Online (https://www.office.com/) Wiki (https://www.wikipedia.org/) Quip (https://quip.com/) Concept Inbox (http://conceptinbox.com/)Управління проектом та завданнями Asana (https://asana.com) Jira (https://ru.atlassian.com/software/jira) Trello (https://trello.com/)Висновок. Серед завдань, які постають перед викладачем та учнем, щодо взаємин у такому співробітництві, можна віднести: зменшення конфліктності у педагогічній діяльності; збільшення ефективності діалогічного спілкування; ефективність доцільного планування навчання викладачем. До основних умов ефективної організації навчального співробітництва в освітньому процесі, слід віднести необхідність забезпечення постійного спілкування усіх учасників, свідомої творчої взаємозалежності, активної особистої участі у спільній роботі, особисту та колективну відповідальність за прийняття рішень, постійного формування навичок роботі у команді з метою підвищення її ефективності.

pptx
Додано
18 березня 2020
Переглядів
2421
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку