10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація "Тайм-менеджмент педагога"

Про матеріал

Розробка представляє собою поради щодо правильного розподілу часу: наведено сім основних принципів тайм-менеджменту педагога. Тема, яку обрала, є дуже актуальною, зважаючи на сучасний швидкий ритм життя. Розрахована в основному для вчителя.

Перегляд файлу

Щербина Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПЕДАГОГА

 

 

 

 

 

м.Першотравенськ

2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зібраний матеріал узагальнює

найосновніші принципи тайм-менеджменту.

Це практичні поради щодо правильного розподілу

 часу для визначення правильних

пріоритетних цілей і повсякденних справ.

Розраховано для всіх,

хто прагне навчитися тайм-менеджменту.

 

 

 

ВСТУП

 

   Тайм-менеджмент – це динамічна галузь менеджменту.  Її основне завдання – виявлення принципів ефективного управління часом. Перші ідеї про правила організації робочого часу з'явилися в 60-х роках минулого століття в країнах Заходу у відповідь на прискорення темпів життя, а широко застосовуватися стали лише з 80-х років.

   Термін «time management» вперше з'явився в 70-х роках ХХ століття. Один із підприємців Данії, Клаус Меллер, стверджує, що авторство належить саме йому. Цей бізнесмен у 1975 році заснував компанію «Time Management International (TMI)» і винайшов блокнот Time Manager, який став прототипом органайзера. Він же організував навчальні тренінги-презентації: як і яку сторінку потрібно заповнювати в цьому блокноті,  як це допоможе у плануванні та управлінні часом.

   Технологія "тайм-менеджмент" за своєю суттю є глибоко педагогічною, оскільки вона

• включає взаємодію учасників навчально-виховного процесу;

• адекватна компонентам педагогічного процесу (мета, завдання, зміст, методи, засоби, форми і результати взаємодії);

• формує ціннісний підхід до часу, феномена самоорганізації;

• сприяє особистісному зростанню учасників навчально-виховного процесу, здійснюючи часову навігацію самоосвіти та конкретних умінь самоорганізації.

   Основні принципи педагогічної технології тайм-менеджменту:

1. Орієнтація на час як цінність.

2. Самоосвіта та індивідуальність рішень.

3. Необхідність моніторингу власної ефективності мислення.

4. Спрямованість на ефективність, досягнення та невичерпність резервів

ефективності.

   Технологія тайм-менеджменту відкриває можливість ефективно планувати розклад свого дня, тижня, місяця. У навчально-виховному  процесі є певні завдання, які за своїм характером є обов’язковими, що вимагають чіткої організації, планування, і головне – своєчасного виконання. Тайм-менеджмент допомагає визначити пріоритети, здійснити попереднє планування й чітку організацію, контролювати власний час.

   Основні завдання тайм-менеджменту:

 1. підвищення власної працездатності;
 2. постійний контроль за якістю виконаного;
 3. аналіз щоденного розпорядку дня та його оптимізація;
 4. вдосконалення навичок використання бюджету власного часу;
 5. вміння відмовлятися від неефективних і нераціональних видів діяльності;
 6. раціональне планування часу й виконання всіх поставлених завдань у визначені проміжки часу;
 7. правильна організація часу для педагогічної діяльності та відпочинку.

 

   Головне правило тайм-менеджменту – щодня робити крок уперед. Наприкінці кожного дня слід здійснювати аналіз виконаних завдань та часу, який було витрачено на їх виконання. Необхідно визначати причини, які які вплинули на невиконання поставлених завдань, викликали невдачу.

   Ефективне використання тайм-менеджменту як технології формування культури розумової праці передбачає врахування індивідуальних особливостей відповідних механізмів, таких як біологічний час, тип організації часу, темперамент.

   Не викликає сумнівів той факт, що розглянута нами технологія формування культури розумової праці є глибоко педагогічною, незважаючи на її традиційний розгляд як технології сфери менеджменту; враховує мету, методи, засоби і форми навчального процесу; формує ціннісний підхід до навчально-вихового процесу, зокрема до самоорганізації, і як результат – сприяє раціональному використанню часу та особистісному самовдосконаленню й саморозвитку учасників навчально-виховного процесу.

   Отже, використання технології тайм-менеджменту відкриває можливість для підвищення конкурентноспроможності загальноосвітніх навчальних закладів, перлиною і рушійною силою яких є організований, цілеспрямованний і відповідальний колектив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИП 1

Планування дії

Кожен із вас, безперечно, планує свою діяльність. У тайм-менеджменті планування  може бути жорстким і гнучким.

Жорстке — це намітити чіткий план, де кожна справа ніби прив'язана до певного часу. Це зручно в масштабах року (наприклад,річний план установи).

Гнучке планування зручне для плану дня. Скажімо, за день потрібно зробити деякі справи — пишемо список і виконуємо. В якій послідовності і коли саме, як поєднувати жорстке і гнучке планування — вирішуємо по ситуації. Головне — план повинен бути.
Фахівці стверджують, що планування вивільняє час.
У ТМ є цікаве правило, яке називається Правило 6 «П» правильне попереднє планування   попереджує   погані    показники.

Я впевнена на 100%, що у кожного є такі справи, які не хочеться виконувати, але рано чи пізно виконати його необхідно. Такі справи тайм-менеджменською мовою називаються «жабами».


- Напишіть на аркуші паперу свої «жаби», скільки згадали за 1 хв, і «з'їдайте» щоранку по одній. Ви здивуєтеся, але через декілька тижнів у Вас не залишиться ні однієї жаби.

- У кожного з Вас є справи, виконання яких лякає великим обсягом, і ви не знаєте, з чого розпочати. Тайм-менеджменською мовою їх називають «Слонами».


Самі розумієте — проковтнути цілого «слона» за раз практично неможливо. Але можливо нарізати його на «біфштекси» і з'їсти їх по-одному.

Завжди залишайте певний резерв часу на «форс-мажор».

Не дивлячись на завантаженість роботою, не забувайте піклуватися про себе і тоді Ви все встигнете.

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИП 2

 


Щоб досягти чогось, ми спочатку повинні конкретно знати, чого ми хочемо. Тільки наявність чіткої мети дає можливість досягти бажаного.

У цьому й полягає другий принцип тайм-менеджменту: «Формулювання цілей і завдань».

Ще цей принцип має назву SMART

Згідно з ним принципом мета може бути:
• конкретна
• вимірна
• досяжна за певний період
• актуальна або істинна
• обмежена в часі

 

Мета також повинна бути значимою, орієнтованою на результат, чітко сформульованою і здійсненою у визначений час. Інакше  досягнутий результат може відрізнятися від запланованого.

 

ПРИНЦИП 3

Дуже важливим при  виконанні будь-якої справи є поетапне досягнення мети. Важливо правильно розрахувати свої можливості.

Існує декілька робочих і дієвих інструментів, що дозволяють зробити свої плани і завдання більш наочними і конкретними.
Один з таких методів називається «Діаграма Ганта». Поясню, як це виглядає на практиці.

ПРИНЦИП 4

 

 

У кожної людини є багато планів. Для їх здійснення, звичайно, варто керуватися принципом «від головної справи до менш важливої».
Можна все життя робити речі правильно. Але краще – робити правильні речі.

У тайм-менеджменті існує  «Закон Парето» . Він є універсальним і застосовується у будь-якій сфері діяльності.

Наприклад: 20% інформації приносять 80% знань по даній темі, а решта 80% тільки 20%. Перевірте цей принцип обов'язково, проаналізувавши одну  зі своїх останніх справ.

Іншим вагомим методом у тайм-менеджменті є Метод Ейзенхауера. Це техніка розстановки пріоритетів.

Відокремлювати головні справи від другорядних, причому робити це швидко і правильно – дуже цінне для організації часу уміння. І головним помічником у цьому може стати.

 

 

 

За методикою Ейзенхауера виділяють такі категорії  справ:

Категорія А: Важливі і термінові

Сюди входять всі невідкладні справи: проекти з «палаючим терміном»; все те, що необхідно виконати без зволікання. Не допускайте появи цих справ! Намагайтеся передбачити їх появу!

Категорія Б: Важливі і не термінові

У цій групі повинні бути зосереджені справи, які наближають Вас до мети. Вони стосуються Вашого особистісного розвитку. Зосередьте всі Ваші зусилля справах цієї категорії – вони принесуть найбільшу віддачу.

Категорія В: Не важливі і термінові

Виконання цих справ ніяк не наблизять Вас до досягнення Вашої мети. Думайте про цілі!

Категорія Г: Не важливі і не термінові

Як не сумно, більшість таких справ, які роблять дуже маленький внесок у Ваше життя. Однак вони часто бувають цікавими і навіть приємними. Це може бути розмова з друзями по телефону в робочий час, чаювання,  перегляд серіалів та ін. Зі справами цієї категорії треба діяти жорстко.

 

 

ПРИНЦИП 5

Вміння концентруватися на головному, не відволікаючись на сторонні справи, — найважливіша практична навичка, яка допоможе вирішити пріоритетні завдання.

Одна з найбільш дієвих технік вивільнення часу – делегування. Це складова класичного менеджменту; це спосіб доручити частину наших справ іншим людям.

Прикладом може бути:

 • підготовка до позакласного заходу,
 • проведення години спілкування,
 • випереджаючі завдання.

Делегування – це засіб ефективного управління, при якому відбувається передача  завдання,  а також повноважень  і відповідальності на виконання іншим особам.

Ще одна важлива навичка для реальної економії часу: вміння говорити «ні».
Не подумайте, що потрібно відмовляти всім підряд.

Уміння сказати «ні» стосується в першу чергу  тих людей і справ, які позбавляють нас  енергетичних і тимчасових ресурсів, не даючи нічого натомість.

Пам'ятайте, що навіть невелика незапланована перерва  може стати причиною зриву планів.

ПРИНЦИП 6

 
Періодично варто оглядатися назад і робити прагматичні висновки зі свого досвіду управління часом. Вивчайте свої помилки і обов'язково їх аналізуйте.

Зрештою, створюйте свої правила по управлінню часом, свої «фішки», адже ви унікальні і ваше життя, ваша діяльність — унікальна.

ПРИНЦИП 7


У гонитві за успіхом та особистою результативністю ніколи не нехтуйте відпочинком, я скажу більше того — плануйте відпочинок, також як і ваші бізнес-завдання!

Для управління часом повноцінний відпочинок – найважливіший елемент успіху.


Не можна економити на сні, власних вихідних та спілкуванні з близькими – це такі ж важливі фактори ефективного тайм-менеджменту, як планування і постановка цілей.

Бажаю вам розумно підходити до розподілу часу.

І нехай ви будете керувати ним, а не навпаки.

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПРИНЦИПИ ТАЙМ- МЕНЕДЖМЕНТУ

Номер слайду 2

ПРАВИЛО 6 «П»: правильне попереднє планування попереджує погані показники Принцип 1 «ПЛАНУВАННЯ ДІЇ»

Номер слайду 3

Принцип 1 «ПЛАНУВАННЯ ДІЇ» «зовсім не хочу» «занадто складно» «маленькі складові великої справи»

Номер слайду 4

ЛУЦІЙ СЕНЕКА: «Коли я не знаю, до якої гавані мені тримати курс, жоден вітер не буде для мене попутним».

Номер слайду 5

ПРИНЦИП 2 «ЦІЛІ. ЗАВДАННЯ» SMART • конкретна • вимірна • досяжна за певний період • актуальна або істинна • обмежена в часі

Номер слайду 6

Принцип 3 «ФІКСАЦІЯ ДІЙ» «МЕТОДИКА ГАНТА» Проект «Відкриваємо Україну» Створення команди Мета, очікувані результати Онлайн-завдання Ідеї проекту Відео-презентація команди Шкільний етап Міський етап Фінал проекту

Номер слайду 7

Принцип 4 «ПРІОРИТЕТИ» «ЗАКОН ПАРЕТО»: 20% зусиль дають 80% результату, інші 80% зусиль дають лише 20%

Номер слайду 8

Принцип 4 «ПРІОРИТЕТИ» «МЕТОД Е Й З Е Н Х А У Е Р А» техніка розстановки пріоритетів Категорія А: Важливі і термінові Категорія Б: Важливі і не термінові Категорія В: Не важливі і термінові Категорія Г: Не важливі і не термінові

Номер слайду 9

Принцип 5 «Д Е Л Е Г У В А Н Н Я»

Номер слайду 10

Принцип 6 С А М О О Ц І Н К А Чому я не досягаю поставлених цілей? Чому досягнення мети було недостатньо ефективним (можливо, потрібно більше часу або важких зусиль)? Що зробити наступного разу, щоб уникнути подібної ситуації?

Номер слайду 11

Принцип 7 «В І Д П О Ч И Н О К»

Номер слайду 12

Гармонія в житті залежить від правильного тайм- менеджменту

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Ободовська Лариса В'ячеславівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. михайлова галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Птіцина Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Герасимова Наталья
  Дуже змістовна презентація.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
zip
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
10 січня 2018
Переглядів
4421
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку