16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Презентація теми " Корисні копалини України. Паливні корисні копалини"

Про матеріал
Тема " Корисні копалини України, їх класифікація за використанням, закономірності поширення. паливні корисні копалини" Урок вивчення нового матеріалу
Перегляд файлу

Показовий урок 8 клас

Тема : « Корисні копалини України, їх класифікація за використанням, закономірності поширення. Паливні корисні копалини».

Мета уроку:

 навчальна : поглибити знання про особливості різних видів корисних копалин; сформувати уявлення про багатства і різноманітність корисних копалин України; виявити закономірності їх поширення, проаналізувати особливості паливних корисних копалин країни; удосконалити навички роботи з тематичними картами;

  розвивальна : розвивати навички аналітичного мислення, практичні навички раціонального природокористування;

виховна: виховувати відповідальне ставлення до природних багатств;

 Тип уроку: комбінований;

 Обладнання : підручник, атлас, фізична, геологічна, тектонічна карта України, колекції корисних копалин,  презентація, контурна карта.

Опорні та базові поняття: корисні копалини, паливні мінеральні ресурси, родовище, мінерально – сировинний басейн.

Очікувані результати: учні зможуть : наводити приклади корисних копалин України, їх основні родовища залягання, та їх використання ; встановлювати звязки  корисних копалин із тектонічними структурами, геологічною будовою території.

Географічна номенклатура : Донецький та Львівсько – Волинський камяновугільні басейни, Дніпровський буровугільний басейн, Західний, Східний, Південний нафтогазоносні райони.

 

Епіграф уроку:

  « Природа – це не те, що ми отримали у спадок від предків, а те, що ми взяли у борг у наших нащадків»

                                            Рабіндранат Тагор ( індійський письменник)

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

 • Привітання  учнями;
 • Перевірка присутності учнів;
 • Перевірка наявності зошитів, підручників, атласів, карт.

 

Усім доброго дня! На початку нашого уроку хочу побажати всім присутнім здоровя, успіхів, творчості, креативності . Бажаю, щоб кожен із нас отримав задоволення від сьогоднішнього уроку.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

    Завдання 1. Географічний крос. ( слайд № 1)

 1. Які форми рельєфу характерні для території України ?
 2. Скільки відсотків займають рівнини, гори?
 3. Чи є на території України плоскогір’я ?
 4. Рельєф – це…
 5. Ерою нового життя є …
 6. Найвища точка України…
 7. Форми рельєфу нашої місцевості?

 

  Завдання 2. Робота з картою ( біля дошки)

 1. Показати на карті слідуючі об’єкти : Причорноморська низовина, Донецька складчаста структура, гори Карпати, Кримські гори, Дніпровсько – Донецька западина, Подільська височина.
 2. Що означають такі цифри : 2061, 515, 1545, 471, 342.

 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 Під час вивчення літосфери , корисних копалин в попередніх класах ми частково ознайомлювалися з поняттями « гірська порода», « мінерал», які вони бувають за походженням.

 Давайте пригадаємо ці поняття, тому що вони нам знадобляться на нашому уроці.

Прийом « Геологічна мозаїка»

Я називаю поняття, а ви говорите їх визначення.

Геологія- наука , що вивчає склад, будову та історію розвитку Землі.

Метаморфізм – процес перетворення гірських порід у глибинах земної кори під впливом високих температур і тиску.

Тектонічна структура- ділянка земної кори, що має спільний давній фундамент і складається з менших структур.

Щит – частина платформи, де кристалічний фундамент виходить на поверхню.

Платформа – стійка, вирівняна ділянка літосферної плити.

Плита – частина платформи, де кристалічний фундамент перекритий осадовим чохлом.

Сладчаста область –порівняно рухома ділянка земної кори, в межах якої шари гірських порід зімяті в складки.

 

Пригадайте класифікацію корисних копалин ( слайд 2)

 

  Паливні                              Рудні                                Нерудні

камяне вугілля              залізна руда                    камяна сіль, вапняк

буре вугілля                 марганцева руда               калійна сіль, глина

торф                                мідна руда                       сірка, фосфорит

нафта                            поліметалева руда              пісок

природний газ             оловяна руда

Використовуючи знання з попередніх уроків , скажіть чи є в Україні передумови для утворення паливних ресурсів? Доведіть…

Паливні корисні копалини переважно повязані з тектонічними западинами, бо саме там умови найбільш сприятливі для іх утворення.

 • Донецько – Дніпровська западина
 • Причорноморська западина
 • Прикарпатський прогин

IY. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Людина почала використовувати паливні корисні копалини з давніх- давен. На території України вперше видобувати нафту почали ще з ІІІ ст.до н.е., а в 13 ст. Марко Поло привіз з Китаю грудки камяного вугілля , про яке розповідав, що « це камінь, який дає при горінні тепла більше, ніж дрова». Всього 150 -200 років назад металургійні заводи працювали на дровах, а з кінця 20 століття – нафти і газу, як більш калорійного , економічного, транспортабельного палива.

На території України є всі види палива. Проте за сумарними запасами серед паливних ресурсів найбільше камяного вугілля, яким Україна може забезпечити впродовж дікількох сотень років.

Багато мінералів і гірських порід, що містяться в земній корі, є корисними копалинами, тобто завдяки своїм властивостям можуть ефективно використовуватися у різних галузях господарства. Велике значення корисні копалини мають для енергетики, металургійної та хімічної промисловості, будівництва. Окремі види корисних копалин широко застосовуються для лікування ( озокерит, мінеральні води, грязі), у сфері науки і техніки ( алмази, графіт, радіоактивні, рідкісні та рідкісноземельні метали), побуті та  ювелірній справі ( коштовне, напівкоштовне каміння, благородні метали). А кухонну сіль щодня ми вживаємо в їжу. Корисні копалини як можливі джерела енергії чи сировина для різних галузей економіки називають мінерально – сировинними.

 

Y. Вивчення нового матеріалу.

Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо забезпеченість України паливними корисними копалинами.

Головне питання на яке ми повинні дати відповідь « Земля не належить нам. Це ми належимо Землі».

Під час уроку досліджуємо такі питання ( слайд 3)

 • Чим зумовлена різноманітність корисних копалин?
 • Як територія України забезпечена паливом?
 • Виявити найголовніші басейни корисних копалин
 • Визначити, де та як використовують паливні корисні копалини.

 

 

Вчитель:

Тривала історія геологічного розвитку території України та розташування її в межах різноманітних тектонічних структур, складених різновіковими гірськими породами, сприяла утворенню тут численних корисних копалин. Багато мінералів і гірських порід , що містяться в земній корі, є корисними копалинами. Тобто завдяки своїм властивостям можуть ефективно використовуватися в різних галузях господарства.

А зараз звернемося до карти корисних копалин, то можна помітити, що вугілля знаходиться на платформі, утворилося в умовах накопичення осадових порід,  а в тектонічних прогинах знаходиться переважно нафта і газ.

Висновок: розміщення корисних копалин нерозривно повязане з тектонічною будовою ( слайд 4)

Під час уроку заповнюється таблиця

Корисна копалина

Тектонічна структура

Басейни, та їх характеристика

Камяне вугілля

Волинська плита, донецька складчаста структура

Донецький, Львівсько - Волинський

Буре вугілля

Український щит

Дніпровський буровугільний басейн

Нафта, газ

Передкарпатський прогин, Дніпровсько – Донецька западина, Причорноморська западина

Передкарпатський, Дніпровсько – Донецький, Причорноморський

Торф

платформа

Північ України

 

Давайте виявимо основні басейни камяного вугілля на території України. Як ви гадаєте, чому ми починаємо характеристику саме з камяного вугілля?

До яких тектонічних структур приурочені басейни камяного вугілля ?

Учні за допомогою презентації характеризують камяновугільні басейни України ( слайд 5)

Донецький камяновугільний басейн

Донецький камяновугільний басейн – найбільший та найважливіший в Україні. Він розміщений на територіях Луганської, Донецької . Дніпропетровської та частково Полтавській та Харківській областях. Починаючи з XYIII ст. у цьому басейні почали добувати вугілля. Нині загальна площа Донецького камяновугільного басейну становить 40 тис. км .кв., а промислові запаси понад 40 млрд.т.

У  Донецькому камяновугільному  басейні виявлено коксівне вугілля ( близько 30 % загальних запасів),газове та енергетичне – антрацит. Середня глибина залягання вугільних пластів у Донбасі – 500-700 м, але подекуди сягає 1200 м.  Потужність пластів , що розробляються, коливається від 0,5 до 2 м.

На якості вугілля позначається значний вміст у ньому сірки. Крім того, у вугільних пластах Донбасу міститься багато горючого газу – метану, що нерідко призводить до небезпечних вибухів.

 

Львівсько – Волинський вугільний басейн ( слайд 6)

 

Львівсько – Волинський камяновугільний басейн  другий за значенням в Україні. Він знаходиться на північному заході країни на межі Львівської та Волинської областей. Перші шахти цього басейну почали працювати з 1952 року. Його площа 10 тис км.кв., на коксівне припадає близько третини усіх запасів басейну. Вугілля залягає на глибині 300- 700 м., майже горизонтально.

Дніпровський буровугільний басейн  ( слайд 7)

Найбільші запаси бурого вугілля зосереджені в Дніпровському буровугільному басейні. Він простягається вздовж Дніпра з північного заходу на південний схід територією Житомирської, Київської , Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей. Невеликі запаси є також у Передкарпатті та Закарпатті.

Прийом « Проблемне питання»

 • Чому необхідно раціонально використовувати  камяне вугілля?
 • Вугілля – це вичерпні чи невичерпні ресурси?

 

Фізкультхвилинка

Встаньте діти, посміхнемось

До землі нашій вклонимось

І до Сонця потягнемось

Вітерцем покрутимось

Ще й присядем кілька раз

До роботи знову час

 

Пригадаємо фізичні властивості нафти та природного газу ( слайд 8)

 

                   Нафта                                                       Природний газ

Забарвлення червоно – коричневе,      газоподібна корисна копалина,

буває жовто – зелене і чорне,              без кольору і запаху, горить

зустрічається безбарвна,                       голубим кольором, використо-

має характерний запах.                       вується як паливо та сировина для

легша за воду, у воді не розчинна         хімічної промисловості

 

 В Україні є три нафтогазоності регіони: східний, західний, південний

 

Донецько - Дніпровський ( східний ) ( слайд 9)

Донецько – Придніпровський нафтогазоносний регіон знаходиться на північному сході України в межах Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської і Луганської областей. Нафта та газ цього регіону приурочена до Дніпровсько – Донецької западини.

Розвідування покладів нафти у цьому регіоні розпочалося у середині 30 – х років XX ст., а їх експлуатація у повоєнні роки. Найбільша глибина залягання нафтових горизонтів- понад 5 тис.метрів. Це головний нині район видобутку нафти і газу в Україні. Він дає 57 % нафти та 90 % газу, що видобувались в Україні.

Нафтові родовища: Леляківське, Радченківське, Качанівське, Гнідинцівське, Глинсько – Розбишівське.

Газові родовища: Шебелинське,Хрестищенське, Єфремфівське, Кегичівське, Західнохрестищенське, Качанівське та ін.

 

Карпатський нафтогазоносний регіон ( західний) ( слайд 10)

  У межах Передкарпатського , Закарпатського прогинів, Карпатської складчастої структури, найстаріний в Європі район нафтовидобування; багато родовищ вичерпані. У Передкарпатті та Карпатах промисловий видобуток нафти почався ще в 1775 році.

Найвідоміші родовища- нафти : Бориславське, Битківське, Долинське,

     газу : Опарське, Ходновицьке, Калузьке, Дашевське, Косівське

 

Причорноморсько – Кримський (південний ) регіон ( слайд 11)

 

У межах Причорноморського прогину. Відомо понад 20 родовищ газу і нафти. Регіон мало вивчений, поклади на глибинах від 200 до 500 м, на суходолі та в шельфовій зоні.

Причорноморська провінція є найперспективнішою, але складні умови видобутку паливних корисних копалин  в акваторіях потребують нових технологій, які в Україні недостатньо освоєні.

 

Горючі сланці. Сланцевий газ ( слайд 12)

 

Горючі сланці – в межах Українського щита, ДДЗ, смугою вздовж східного схилу Карпат, товщина покладів сягає 1,5 км.

Найбільші родовища в Кіровоградській та Черкаській областях.

Бовтинське родовище сланців. Горючі сланці можуть бути паливом для хімічного виробництва, використовують для отримання смол, наявні запаси майже не використовуються.

 Сланцевий газ – Юзівська ( Харківська , Донецька обл), Одеська ( Львівська, Івано – Франківська обл.) ділянки, на сьогодні необгрунтовано економічну та екологічну доцільність використання.

 

Торф ( слайд 13)

Родовища торф розташовані у Волинській, Рівненській та Чернігівській областях ( в заболочених районах, на півночі і заході країни).

 Запаси становлять близько 2,5 млрд. т; використовують як паливо для місцевих потреб, сировину для органічних добрив, видобуток незначний.

 

 

Вчитель .Чи є  паливні корисні копалини в нашій області та нашому регіоні?( так, ми живемо в Західному Донбасі, так ще можна назвати наш економічний регіон)

      Виступ запрошеного на урок шахтаря, який дає коротку характеристику  вугільним шахтам компанії ДТЕК розташованих на території нашої Миколаївської ОТГ.

 

YI. Закріплення вивченого матеріалу.

             Запитання та завдання ( слайд 14)

1.   На які групи поділяються корисні копалини залежно від їх використання?

     2.   Чим пояснюється розмаїття видового складу корисних копалин в  Україні?

     3.   Назвіть та покажіть на карті найбільші вугільні басейни , нафтогазоносні райони.

    4.   Які екологічні проблеми повязані з видобуванням паливних корисних копалин?

 

     YII. Рефлексія. ( слайд 15)

« Нас запитують…»

 1. Чи можна загасити нафту, що горить, водою? ( ні – нафта легша за воду)
 2. Які 4 нафтопродукти необхідні, щоб міг рухатися автомобіль, або автобус? ( бензин, змащувальне масло, гума, дизельне паливо)
 3. Який продукт нафти захищає одяг від пошкодження міллю? ( нафталін)

 

YIII. Підсумок уроку (слайд 16)

 

 • З паливних ресурсів Україна найкраще забезпечена камяним вугіллям;
 • Нових технологій та коштів потребує розробка нафти і газу;
 • Усі ресурси країни треба використовувати раціонально, комплексно, оскільки вони обмежені і належать до не відновлюваних ресурсів.

 

Вчитель. Я дуже вдячна вам за плідну співпрацю на сьогоднішньому уроці.

Оцінювання учнів.

 

       IX. Домашнє завдання.

 

Опрацювати параграф 20.

На контурну карту України  нанести родовища паливних корисних копалин.

Написати есе « Як досягти гармонії між людиною і природою?»

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
14 листопада 2019
Переглядів
837
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку