Урок "Світове господарство. МПП та НТР."

Про матеріал
Розробка уроку вивчення нового матеріалу з географії 10 клас "Світове господарство. Міжнародний поділ праці та НТР."
Перегляд файлу

Тема: Світове господарство. МПП та НТР.

Мета: сформувати первинні уявлення про світове господарство, міжнародний поділ праці та інтеграцію праці, закономірності поділу світового господарства і його структуру; визначити вплив НТР на галузеву структуру і територіальну організацію виробництва; з'ясувати місце України у світовому господарстві; сприяти розвитку глобального сприйняття світу у учнів.

Обладнання: економічна карта світу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань

Що вивчає соціально-економічна географія світу?

Пригадайте з курсу 9 класу:

а) що таке господарство країни?

б) що таке спеціалізація?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вивчаючи світові природні ресурси, ви мали змогу переконатися, що природа неоднаково наділила країни світу своїми багатствами. Крім природних ресурсів кожна країна має свої соціальні та культурні особливості, своєрідне географічне положення, природні умови. Усі ці чинники ведуть до розвитку одних галузей та відсутності інших. Жодні величезні імперії не могли повністю забезпечити себе всіма необхідними товарами та послугами. Унаслідок цього виникала потреба завозити товари з інших країн та можливість продавати до інших країн надлишок своїх товарів. Торгівля між країнами обумовила встановлення стійких різнобічних взаємозв’язків між ними. Ці взаємозв’язки сприяли утворенню світового господарства. Світове господарство стосується безпосередньо кожного з нас. Ми користуємося речами, виготовленими в Туреччині, Польщі, Китаї, країнах Європи та багатьох інших. В Україні чимало вітчизняних товарів містять у своєму складі складові, вироблені поза її межами. Світове господарство пройшло тривалий шлях свого розвитку i продовжує змінюватися у наші часи.

Які особливості має сучасне світове господарство, які чинники на нього впливають, яке місце посідає Україна у світовому господарстві, ви дізнаєтеся сьогодні на уроці.

Щоб опанувати сьогоднішню тему уроку, щоб більш зрозумілою та до­ступною вона для нас стала, нам потрібно визначитися з деякими питаннями:

1. Чи поділені побутові обов'язки між членами ваших сімей?

2. Чи маєте ви вдома якісь певні     побутові, обов'язки?

Тобто у вас дома здійснено поділ праці на побутовому рівні. Взага­лі існують професійні поділи праці (поділ роботи за професіями), тех­нічний поділ праці. Коли загальний процес праці поділяється на окре­мі операції.

Ви знаєте, що давнішній поділ праці базувався на статевій приналежності: жінки займалися збиранням, а чоловіки – мисливством. Наступним етапом стало відділення ремісництва від землеробства, потім в середньовічній Європі професійні ремісники почали об’єднуватися у цехи та общини.

Тренінг «Вибір спеціалізації».

Гру­пи отримують різний набір пред­метів, матеріалів та знарядь праці і за 34 хв. повинні щось виготови­ти:

А) папір;

Б) папір, ножиці, фло­мастери;

В) папір білий та кольоро­вий, клей, ножиці;

Г) нитки, скотч, дріт, ножиці.

   Отже, хто які товари чи послуги виробляв?

   Чому ви вирішили виробляти саме таку продукцію?

   Що вплинуло на ваш вибір, ваше рішення?

Чому так сталося, що у вас різна спеціалізація?

Висновок. На спеціалізацію впли­нули наявні ресурси, певні знання, мислення, життєвий досвід.

Країни — як люди. Кожна країна має свою долю: народжується, росте, розвивається: одні — швидше, інші — повільніше. Кожна людина у своєму житті робить вибір професії, яка допоможе їй у майбутньому. Від вибору професії залежить дуже багато. Якщо  людина зробить удалий вибір, то і професія буде допомагати їй жити, зробить людину успішною, багатою, незалежною, а її життя — повноцінним.

Робити такий вибір, вибір «професії» (спеціалізації), тобто приймати рішення, що виробляти, як і для кого, тобто яким шляхом розвитку піти: інтенсивним чи екстенсивним, доводиться й кожній країні. Бо від правильності вибору «професії», від того, наскільки він раціональний, залежить добробут народу тієї чи іншої країни, в тому числі  і нашої. Отже, тема уроку надзвичайно важлива, а як саме вона звучить, я сподіваюсь, ви мені скажете самі.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Світове господарство – це історично складена сукупність національних господарств усіх країн світу, пов’язаних між собою всесвітніми економічними зв’язками, в основі яких лежить МПП.

Робота за схемою. Як же складалося світове господарство? Розглянемо етапи цього процесу.

Перший етап: період утворення стародавніх імперій, піч час якого спостерігалося посилення тенденції до інтеграції.

Другий етап: епоха Великих географічних відкриттів, коли встановилися регулярні торгово-фінансові й виробничі зв’язки між країнами, регіонами i континентами, які багато віків перебували в ізоляції, що гальмувало їх розвиток. Центром процесу формування світового господарства стала Європа, яка ще декілька сторіч утримувала абсолютну першість у розвитку капіталістичних відносин.

Третій етап формування світового господарства почався після закінчення Другої світової війни – у другій половині ХХ ст., коли колишні колонії отримали незалежність почали розвивати власну економіку i тим самим включатися у світове господарство.

Четвертий етап: наш час. пов’язаний перебудовою економіки країн колишнього соціалістичного табору.

Як ви вважаєте, що є організуючою основою світового господарства?

Організуючою основою світового господарства є міжнародний географічний поділ праці (МГПП) – вища форма суспільного поділу праці. МГПП виражається в спеціалізації окремих країн на виробництві певних видів продукції, послуг i подальшому обміні ними.

Головні чинники МПП:

географічне положення країн (наприклад спеціалізація на морському рибальстві приморських країн);

природно-ресурсна база (визначає спеціалізацію країн на галузях видобувної промисловості, сільського та лісового господарства, відпочинку, туризму);

соціально-економічні умови (розвиток окремих галузей під впливом історичних, національних i релігійних особливостей, рівень розвитку продуктивних сил, нагромадження капіталу, НТП тощо).

Міжнародною спеціалізацією визначається господарська діяльність багатьох країн. Наприклад, Саудівська Аравія є постачальником на світовий ринок нафти, Канада - зернових, Замбія міді, Японія – робототехніки, радіоелектроніки, автомобілів, капіталу.

Проблемне запитання.

Які країни менше залежать від коливань цін на світовому ринку: які постачають один-два види продукції, або ті, які постачають більше видів продукції? Відповідь обґрунтуйте.

Світове господарство – складна система, в якій розрізняють галузеву та територіальну структуру.

Галузева структура – це сукупність споріднених груп галузей, які виробляють однорідну продукцію, надають різноманітні послуги і здійснюють суспільно корисну діяльність різних видів.

Територіальна структура – це розміщення i розподіл галузей господарства по країнах, регіонах, континентах.

У сучасному світовому господарстві виділяють три головні економічні центри:

Європейський (на чолі з Німеччиною) Західна Європа – тут відбувся глибокий процес економічної інтеграції, що призвів до створення ЄС, куди на сьогодні входять 27 держав. На ці країни припадає 20 % ВВП світу.

Американський (з провідною роллю США) Північна Америка – наймогутніше ядро (економіки США, Канади, Мексики – разом утворюють економічне об’єднання НАФТА). На нього припадає 25 % національного продукту та виробництва промислової продукції світового господарства.

3. Азіатсько-Тихоокеанський (з керівною роллю Японії) Азіатсько-Тихоокеанський регіон (Японія, Китай і «далекосхідні тигри»). 1/5 світового економічного потенціалу. Тут сформувалось інтеграційне утворення АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії.

На територіальну i галузеву структуру СГ значно впливає Науково-технічна революція (НТР).

Науково-технічна революція – це корінний якісний переворот у продуктивних силах людства на основі перетворення науки на провідний чинник розвитку суспільного виробництва, на безпосередню продуктивну силу.

НТР почалася в середині ХХ ст. під впливом найвидатніших науково-технічних відкриттів. Зросла взаємодія науки і техніки – різко змінила всі сфери суспільного життя.

Продовженням НТР є інформаційно-технічна революція. Зросли вимоги до рівня освіти, кваліфікації, культури, організованості й відповідальності працівників

Завдяки НТР із середини ХХ ст. відбуваються якісні зміни в розвитку СГ. Вони пов’язані з створенням нових джерел енергії, новітніх знарядь праці, нових матеріалів і нових технологічних процесів – біотехнологій і робототехніки.

В умовах НТР СГ як економіко-географічна система зазнало значних впливів.

Вплив НТР на СГ:

стрімкий розвиток наукомістких галузей – електроніки, робототехніки та ін. при деякому скороченні традиційних галузей промисловості – текстильної, вугільної тощо;

широке впровадження ресурсозберігаючої техніки та технологій, пов’язаних з економією палива i сировини, використанням вторинної сировини, природоохоронної техніки та технологій на основі використання замкнутих технологічних схем;

впровадження у виробництво нових технологічних досягнень (роботизованих цехів i дільниць), що підвищило продуктивність праці, зменшило зайнятість працездатного населення у матеріальному виробництві;

деконцентрація виробництва, яка вплинула на переміщення деяких виробництв розвинених країн у менш промислово розвинені райони та прискорила промислове освоєння не лише позаагломераційних територій розвинених країн, а й кран «третього світу», що мають значні запаси сировинних ресурсів i дешеву робочу силу;

перенесення до кран «третього світу» окремих підприємств легкої промисловості, а також екологічно небезпечних нафтопереробних підприємств i підприємств кольорової металургії.

– перетворення науки на важливу сферу діяльності.

V. Закріплення матеріалу

Що таке світове господарство? Міжнародний географічний поділ праці?

Що є основою міжнародного географічного поділу праці?

Назвіть основні риси НТР?

Як НТР впливає на галузеву та територіальну структуру СГ?

Ну, що ж, ми плідно попрацюва­ли, а тепер я перевірю, як ви зрозу­міли, що таке МГПП. Зараз кожна група отримає по дві секретних по­силки з невідомої країни. Подумайте над вмістом посилки і скажіть, про що він вам говорить і який висновок про рівень розвитку цієї країни, її міжнародну спеціалізацію ви можете зробити і зробіть припущення, з якої країни ця посилка. Свою думку обґрунтуйте.    

Посилки

Арахіс.

Кава.

Банани, какао.

Нафта, бензин, ДТ.

Мідь, квіти, бавовна, алюміній.

Путівка на курорт, купальник,  окуляри, крем для засмаги.

Літак, авто, поїзд, модний одяг, сир, шампанське, парфуми, пшениця, цукор, кукурудза, ви­ноград, зображення музеїв, палаців, пляжів.

Легковий автомобіль, корабель, комп'ютер, дисплей, магніто­фон, калькулятор, годинник, мобільний

9.телефон, кімоно, нецке, гроші, фотоапарат.

Підсумок уроку

Прийом «Мікрофон»

-    Як ви вважаєте, чи важлива ця тема, яку ми вивчаємо? Чи має вона якесь значення безпосередньо для нас з вами? Ну що нам до того МГПП?

(Ми в щоденному житті користуємося речами, виготовленими в різних країнах світу; Україна теж є частиною світового господарства і бере участь в МГПП; зараз світ інтегрується все більше і більше)

  -     Уявіть, що ви спеціалісти із зовнішньоекономічного маркетингу й отримали доручення скласти пропозиції щодо успішної інтеграції України у світовий ринок.

(Найбільш перспективним напрямом повинен стати туризм; потрібно розвивати потужну металургію машинобудування, енергетику; найкраще розвивати сільське господарство.)

 

VІ. Підсумок уроку

Заключне слово.

– Процес формування світового господарства, що почався кілька тисяч років тому, зараз знаходиться на четвертому етапі свого розвитку

– Міжнародний географічний поділ праці – спеціалізація господарства країн світу на виробництві певної продукції для подальшого обміну

– Структура світового господарства за останні десятиліття істотно змінилася під впливом НТР.

– НТР триває та прогресивно впливає на світове господарство, нукаючи людство до нових відкриттів, досягнень i прагнень.

Домашнє завдання.

Вивчити конспект

Прочитати § 16-18

Завдання по групам: підготувати характеристики провідних галузей промисловості світу (обз.: графіки, діаграми).

doc
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
21 листопада 2019
Переглядів
57
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку