10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація "Упровадження технології розвитку критичного мислення на уроках української мови та літератури"

Про матеріал

Презентація призначена для вчителів української мови, літератури та інших фахів, які впроваджують ТРКМ на своїх уроках. Стане в нагоді керівникам творчих груп та шкіл ППД, які займаються проблемами розвитку творчої особистості методами ТРКМ.


Зміст слайдів
Номер слайду 1

Упровадження технології розвитку критичного мислення на уроках української мови та літератури

Номер слайду 2

Ключові поняття: критичне мислення; принципи, методи і прийоми ТРКМ; переваги навчання на основі ТРКМ.

Номер слайду 3

Мета технології : навчити такого сприйняття навчального матеріалу, в процесі якого інформацію, яку отримує учень, можна розуміти, сприймати, порівняти з особистим досвідом і на її ґрунті формувати своє аналітичне судження. Актуальність технології : уміння самостійно вчитися, критично мислити, здатність до самопізнання і самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, наявність навичок, необхідних для життєвого вибору.

Номер слайду 4

Уміння критично мислити потрібне людині, щоб: усвідомлено сприймати навколишню дійсність; уміти сумніватися; мати власну думку, вміти її формулювати, аргументувати, обговорювати з іншими людьми, поглиблювати, а можливо, й змінювати; учитися не тільки на своїх помилках, а й на помилках інших; уміти прогнозувати наслідки своїх вчинків; розвиватися, самовдосконалюватися, ставати кращим; усе життя пізнавати істину, усвідомлюючи, що це процес безконечний; знайти прекрасне й захопливе хобі на все життя — ДУМАТИ!

Номер слайду 5

Мислення — це нове створення світу. А.Камю О.Пометун; Д.Лесятов; О.Тягло; К.Баханов; І.Бондарук М.Ліпман; А.Кроуфорд; С.Метьюз; С.Терно; Д.Клустер

Номер слайду 6

Критичне мислення полягає у ретельному обмірковуванні та оцінюванні будь-якої інформації, що передбачає її усвідомлене засвоєння, аналіз, узагальнення і, відповідно, прийняття або заперечення як результат оцінювання нового (С.Терно). Критичне мислення є вміле відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження, оскільки воно: а) засновується на певних критеріях; б) є таким, що самокоректується; в) випливає з конкретного контексту ( М.Ліпман). Критичне мислення є мислення соціальне й самостійне. Інформація є початковим, а не кінцевим пунктом критичного мислення. Воно починається з постановки запитань і проблем, які потрібно розв'язати (Д.Клустер). Сутність поняття “критичне мислення”

Номер слайду 7

Отже, критичне мислення – це: а) здатність чітко виділити проблему, яку необхідно розв'язати; б) самостійно знайти, обробити і проаналізувати інформацію; в) логічно побудувати свої думки, навести переконливу аргументацію; г) здатність обирати єдино правильне розв'язання проблеми; д) бути відкритим до сприйняття думок інших і одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції.

Номер слайду 8

Механізм критичного творчого мислення Пам’ять Проблемна ситуація в контексті Зіставлення минулого й теперішнього досвіду Критична оцінка Саморефлексія Творча самооцінка (формулювання власних критеріїв, висновків) Оцінка ситуації Творення нових смислів

Номер слайду 9

4 етапи формування критичного мислення 1 2 3 4 Актуаліза-ція знань, пробуд-ження інтересу до теми, визначен-ня мети Осмисле- ння нової інформа-ції, критичне читання та письмо Роздуми або рефлексія, формуван- ня власної думки стосовно матеріалу Узагальнення й оцінка інформації , визначення способів її розв’язання, з’ясування власних можливостей.

Номер слайду 10

Структурування уроку за ТРКМ Виникнення запитань - перший показник початку праці думки і розуміння. С.Л.Рубінштейн Актуалізація вже наявних знань з теми Пробудження пізнавальної діяльності Самостійне визначення учнями напрямків у вивченні нової теми: постановка питання, висування пропозиції, Обговорення мети уроку Осмислення нової інформації, критичне читання та письмо Робота з текстом , підручником Ідейно-художній аналіз твору Лекція або бесіда Перегляд відео Літературні дослідження Творчі роботи Обговорення Систематизація Переоцінка Нове тлумачення отриманих знань Проговорювання проблеми Фаза актуалізації Фаза побудови знань Фаза консолідації

Номер слайду 11

Методи й прийоми на етапі актуалізації Дошка запитань Незакінчене речення Обмін проблемами Знаємо – хочемо дізнатися - дізналися Мозковий штурм

Номер слайду 12

Методи й прийоми на етапі побудови знань Коло ідей, змінювані трійки Читання з маркуванням тексту, читання в па- рах,узагальнення в парах,спрямоване читання Подвійний щоденник Взаємне навчання ,інсценізація Навчаючи – вчуся, ажурна пилка

Номер слайду 13

Павутинка дискусії Дебати Дерево рішень Твір-п’ятихвилинка (есе) Займи позицію РОФТ(роль, отримувач, форма, тема) Методи й прийоми на етапі консолідації

Номер слайду 14

Елементи критичного навчання впроваджували: Навчання організовують так, щоб розвивати спостережли- вість школярів, допомагати зрозуміти об’єкт вивче-ння за допомо- гою навідних запитань. Розвиток особистості у процесі навчання може здійснюватися успішно лише за умови самостійного мислительного  пошуку, ініціативної діяльності учня. Платон, Піфагор К.Ушин- ський Евристична бесіда створює ситуацію самостійності мислення й забезпечує розвиток творчих здібностей, міцні й свідомі знання . Справжнім вважається навчання,яке має спрямова-ність на розви- ток дитини,її мислення.Розу- мові сили роз-виваються, коли учень зустрічає труднощі і само- стійно долає їх. Проблемність у навчанні забез- печує інтенсив- ну мислитель- ну активність при засвоєнні знань, створює умови для роз- витку здатнос- ті по-творчому розглядати предмет. В.Сухомлин- ський В.Неділько Є.Пасічник

Номер слайду 15

1 2 3 Активна мовленнєва діяльність. 4 5 Оцінювання результатів із використанням зворотного зв'язку "учні – вчитель“. Принципи та особливості критичного навчання Мислення вищого рівня (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, оцінювання). Міжособистісна взаємодія і постійна співпраця, оперування доказами. Формування власних суджень, позитивна взаємозалежність.

Номер слайду 16

Висновки ТРКМ формує : уміння працювати у різних галузях знань з інформаційним потоком; уміння висловлювати власні думки усно чи письмово, чітко та коректно по відношенню до оточуючих; уміння формувати власну точку зору; уміння розв’язування проблеми; уміння співробітничати та працювати у групі; здатність будувати конструктивні відносини з іншими людьми.

Номер слайду 17

Навряд чи є що-небудь більш важливе для знання, для спокійного життя і для успіху будь-якої справи, ніж уміння людини мислити. Джон Локк

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Герасименко Валентина Єгорівна
  Сучасно і своєчасно, дякую за презентацію.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
1 липня 2018
Переглядів
3985
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку