23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Презентація "Використання фреймових структур на уроках української мови і літератури"

Про матеріал

У презентації подано технологію фреймування матеріалу, що забезпечує активізацію розумових дій, засвоєння великого обсягу інформації, розвиває пам'ять,

активізує довготривале і мимовільне запам'ятовування та

вимагає згорнутого, компактного вигляду подачі інформації навчального матеріалу.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Хижняк Ірина Василівна Томаківський НВК «ЗОШ І-ІІІст. – ДНЗ» №1 Томаківського р-ну Дніпропетровської обл.

Номер слайду 2

Причини структурування інформації зріст обсягу інформації збільшення кількості навчальних предметів необхідність уміння швидко орієнтуватися в інформаційному просторі уміння самостійно здобувати знання уміння критично мислити

Номер слайду 3

Необхідність пошуку нових методів і технологій, які б забезпечували активізацію розумових дій забезпечували засвоєння більшого обсягу інформації в ті ж терміни навчання розвивали пам’ять задіювали психологічні можливості людського мозку активізували довготривале і мимовільне запам’ятовування вимагали згорнутого, компактного вигляду подачі інформації навчального матеріалу

Номер слайду 4

Дієвими є такі способи вивчення навчального матеріалу опорні конспекти візуалізація застосування мультимедіа метод опор структурування концептне (фреймове) структурування.

Номер слайду 5

Завдання фреймового способу подання знань Згорнути й компактно подати навчальний матеріал Це завдання можна вирішити шляхом використання фреймового способу подання знань, який отримав свою назву від поняття «фрейм»

Номер слайду 6

Фрейм - це стереотип, стандартна ситуація. Фрейм (англ. frame — «каркас, остов», «будова, структура, система», «рамка», «окремий кадр фільму» та ін.) — структура, шаблон, що відображає у свідомості (пам'яті) людини певні ситуації, за якими творяться нові.

Номер слайду 7

ОПОРА

Номер слайду 8

Структура фрейму включає три основні типи даних Поняття (назва фрейму) Характеристика (назва термінала—вершини нижнього рівня) Значення характеристики (заповнювач термінала)

Номер слайду 9

нижнього рівня Вершина слоти слоти комірки слоти вікна слоти вікна комірки комірки вікна вікна вікна висновок заповнювач заповнювач заповнювач заповнювач заповнювач заповнювач заповнювач комірки НАЗВА ФРЕЙМ

Номер слайду 10

Українська Материнська колискова Кирило і Мефодій заборони, укази державна веселкова журавлина барвінкова мелодійна солов'їна незалежна Т.Г.Шевченко І.П.Котляревський Зникає мова – зникає нація абетка 1769, 1775. 1708 ,1720. зачинатель основоположник 1991р Конституція України стаття 10 1574 “Буквар” Іван Федоров МОВА

Номер слайду 11

Українська Материнська колискова Кирило і Мефодій заборони, укази державна веселкова журавлина барвінкова мелодійна солов'їна незалежна Т.Г.Шевченко І.П.Котляревський Зникає мова – зникає нація абетка 1769, 1775. 1708 ,1720. зачинатель основоположник 1991р Конституція України стаття 10 1574 “Буквар” Іван Федоров МОВА

Номер слайду 12

За Р.В. Гуріною Фрейм – це жорстка конструкція, каркас, який містить в якості елементів порожні комірки, вікна, рядки, що повинні бути заповнені і можуть багаторазово перезавантажуватись (на відміну від опорних конспектів і структурних схем) новою інформацією.

Номер слайду 13

О.М.Михайлов Одну й ту ж інформацію можна представляти різними методами і формами роботи: «Часто те, на виклад чого сто років тому назад потрібно було цілий курс лекцій, тепер можна пояснити за декілька хвилин за допомогою двох-трьох написаних на дошці формул». асоціативні малюнки символи схеми опорні слова графічні організатори які сприяють згортанню, спрощенню, візуалізації тієї інформації, яку необхідно засвоїти.

Номер слайду 14

Безбатченко Знущання підлітків Ненависть на долю Вперто шукав правду. Життєвий поділ на «хазяїна і робітника» «Хіба ревуть воли..» Панас Мирний Образ Чіпки Дід Улас Розповіді про нещасливу долю батька. кріпацьку неволю. Бунт громади Ненависть на панів «..перерізав би панів..» Катування Чіпки “Нема землі” Несправедливо відібрали землю. Вимагання хабара. Ненависть до всіх людей Втрата ниви-втрата віри у справедливість. Шукав право працювати на власній землі “Лихе товариство” Опустився на саме дно життя. Грабунки, пияцтво, вбивство Прагення помсти насильникам. Намагання боронити правду Вибори у земство Чіпку було виведено з управи. Кривда – поштовх до помсти Хотів порядку у селі та справедливості То хто ж він? Чіпка? Слизька стежка Винищення сім’ї Хоменків Самогубство Галі Ненависть до всього Каторга Не знайшовши справедливості, Чіпка почав мстити без розбуру, його це звело нанівець

Номер слайду 15

ОПОРНІ СХЕМИ у вигляді малюнків, графіків, формул дозволяють стискати інформацію та ефективно використовувати зоровий канал, через який надходить від 80 до 90% всієї інформації. схеми-опори є індивідуальними, неповторними, виявляють особисте бачення конкретною людиною певної теми. фреймові схеми-опори дозволяють стискати інформацію в десятки і сотні разів, тому що вона відображає стереотипну ситуацію. фрейми є стереотипними, уніфікованими, можуть заповнюватися багаторазово. Фрейми

Номер слайду 16

І опори, і фрейми мають спільні риси Наочність Працюють на образне мислення Компресують інформацію Активізують зорову пам’ять

Номер слайду 17

Опори: індивідуальні, неповторні, особисте бачення конкретною людиною певної теми Фрейми: стереотипні, уніфіковані, можуть заповнюватися багаторазово Спільні риси: наочні, працюють на образне мислення, компресують інформацію, активізують зорову пам’ять Спільне й відмінне між опорами й фреймами

Номер слайду 18

Перевага фреймів вони мають високу ємність, легко використовуються під час проблемного навчання передбачають самостійну роботу учнів, що в сучасних умовах розвитку освіти є достатньо актуальним формують інтелектуальний і пошуковий досвід; формують прийоми дослідницької пізнавальної діяльності залучають до наукового пошуку, творчості

Номер слайду 19

Процес згортання інформації вимагає від учня таких моментів високого рівня розуміння матеріалу уміння виділення з тексту основного змісту подання стислої інформації у вигляді фреймових моделей і схем

Номер слайду 20

Фреймове структурування є й інтерактивним навчанням передбачає роботу в парах у групах дає можливість навчатися культурі спілкування навчає відповідальності за створення продукту навчання навчає здатності до узагальнення

Номер слайду 21

Щастя “Щастя” за словником Щастя – це психоемоційний стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості. “Філософія щастя” за Г. Сковородою Споріднена праця Любов до рідного краю Любов до природи Духовний розвиток “Щастя” очима митців “Розмова, звана Алфавіт…”” “Бджола та Шершень” “De libertate” “ коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодитиму” “Ой ти, пташко жовтобока” “Вступні двері до християнської Добронравості” “Серед чорної мли, коли помітно вогоник – то щастя” (Сава Божко) “Найпрекрасніші і водночас найщасливіщі людиті, хто проживсвоє життя, піклуючись про щастя інших”( В. Сухомлинський) “Яке глибоке щастя – жить, Буть гідним імені людини, Народу й людськості ( М. Рильський) Цінуй - Люби - Поважай - Прощай - Допомагай Будь щасливим!!!

Номер слайду 22

Актуальність методики використання фреймів у вивченні української мови та літератури полягає у таких ключових моментах У створенні можливості уникнути протиріччя між необхідністю постійно збільшувати обсяг освітньої інформації і навчальними можливостями учнів В уникненні роздрібнення навчального матеріалу У з’єднанні елементів навчання в одне У забезпеченні глибокого й міцного засвоєння знань учнями

Номер слайду 23

Основні положення, що обґрунтовують застосування фреймового підходу в навчанні української мови подання лексичного, граматичного матеріалу у вигляді фреймів дозволяє істотно підвищити якість і швидкість навчання високоефективний спосіб стиснення мовної, дискурсивної інформації у вигляді схем, моделей, алгоритмів-сценаріїв називається фреймуванням фреймова організація знань є основою розуміння і довгострокового запам'ятовування лінгвістичної інформації

Номер слайду 24

Вивчення елементів української мови за допомогою фреймів включають такі підходи до навчання компетентнісний системно-діяльнісний фреймовий до організації знань у процесі навчання культурологічний особистісно орієнтований комунікативний

Номер слайду 25

Структурування навчальної інформації полягає у спеціальній побудові матеріалу з урахуванням певних принципів Системність (чітка логічна структура, доступна організація знань) Інтерактивність (ефективний зворотний зв’язок між учасниками навчання, між учнем й інформацією) Модульність (інформація розбивається на кілька автономних модулів, кожен з яких ділиться на блоки, теми, кожен модуль має закінчений, логічний, цілісний характер) Адаптивність (адаптація навчальної інформації до інтелектуальних потреб учнів)

Номер слайду 26

Використання фреймів під час вивчення словесності передбачає дотримання певної послідовності Вибудувати каркас змісту певного навчального матеріалу, розділивши його на певні сектори Визначитися з фокусом – темою, яка актуалізується в центрі каркасу Продумати назви слотів Здійснити вербальне наповнення фреймових структур Такий фрейм є візуалізацією, яка дає змогу розгортати відповідь за певним сценарієм, кроки якого визначаються назвами слотів

Номер слайду 27

Маруся Чураївна Дівчина з легенди 1658 р. горить Полтава Відомості про батька Марусі – Гордія Чурая Пісні О. Кобилянська , Л. Костенко Історичне минуле України Формування козацтва Боротьба проти поляків на чолі з Б.Хмельницьким Страта батька Марусі у Варшаві Пісня “ Віють вітри, віють буйні ” Невідома доля Марусі Смерть Гриця “ Сидить голуб на березі “ “ Ой не ходи Грицю “ Легенда про трагічне кохання Зілля Підступність матері Гриця Зрада Гриця Бобренка

Номер слайду 28

Головні цілі навчання за допомогою фреймового підходу якісне навчання всіх учнів: навчання української мови з максимальним використанням розумових можливостей, знань, умінь і особистісних якостей до досягнення максимально можливого рівня підготовки кожним учнем; інтелектуальний розвиток особистості: формування уявлення про мову як багаторівневу систему зв'язаних один з одним елементів.

Номер слайду 29

Нерівність душ Соціальна Духовна Етична “Наталка Полтавка” І.П.Котляревський “Лісова пісня” Леся українка “Маруся Чурай” Л.Костенко возний Наталка Лукаш Мавка Маруся Гриць “не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись” “У лісі в нас нема свекрух ніяких” “ могу лі я без волокіти и убитков получити во вічноє владєніє тебе - движимоє і недвижимоє іменіє… владіти тобою і розпоряджатись?» “жінка буде гірше наймички, гірше кріпачки” “Знайся кінь з конем, а віл з волом” “В нас так нема, як у людей, - навіки” “я тебе за те люблю найбільше, чого ти сам в собі не розумієш” “(мати) не люблять лісового роду” “щоб наші людські клопоти збагнути, то треба справді вирости не в лісі” “хто не зріс між вами, не зрозуміє вас” “Чи він мені, чи я йому - нерівня, Нерівня душ – це гірше, ніж майна” Почав “жити на дві душі” “Любов любовю, а життя життям” “Моя любов чолом сягала неба, А Гриць ходив ногами по землі!” “незаглибима душа”

Номер слайду 30

Постійне залучення учнів до створення фреймів дає змогу розвинути низку загальнонавчальних умінь удосконалити загальнонавчальні вміння учнів: аналіз, конкретизування, синтез, узагальнення, виділення головного, що забезпечує вдосконалення стратегічної компетенції учня; пояснити сутність ключових понять теми; здійснити компресію вихідного тексту; структурувати, упорядкувати і систематизувати знання, збільшити обсяг пам’яті, швидкість запам’ятовування.

Номер слайду 31

Свічка Захист Надія на краще життя Вогник Світло Буква “ Ї “ Господня свіча Повстанець Іван Свічка Заборона світла у ХV-XVIст. Іван Малкович “Свічечка букви “Ї” “ Збереження української мови Вказує шлях людині Янгол-охоронець Свічка- невмирущість народу Іван Кочерга “Свіччине весілля” Дістали право на світло Київ під владою литовських феодалів Грамота з дозволом запалювати світло Іван Малкович “Із янголом на плечі”

Номер слайду 32

Інтенсивне навчання досягається мозок активно сприймає образну інформацію, схеми, символи, малюнки, навчальний матеріал стає доступним і добре запам’ятовується, учні не просто пасивно сприймають представлену картинку, а є її співтворцями, у класі і вдома вони повинні доповнити зміст опорного конспекту, під час відтворення навчального матеріалу спрацьовує зорова пам’ять: перед очима спочатку виникає картинка-опора з символами, асоціативними малюнками, а потім інформація «нанизується» на ці зорові образи, допомагаючи учням якісно відтворити зміст вивченого.

Номер слайду 33

НЕБО Відділ тіла ВОЛЯ ПТАХ ЛЮДИНА Політ Рух Зорі ховаються під крила Бачили різні на світі дива довіра Чесноти правда мрія “нащо крилатим грунт під ногами” Мрія хату вшив щедрість “живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має” Не можна описати і пером журавки втрата моральних цінностей поезія вірність убиває небо убиває мрію заздрість Екологія душі “Крило” Б.Олійник “Крила” Л.Костенко молились естети матеріальні блага розкрадали поети на крилах нажився обгородився І сниться небо Порубаним крилам “Крила” І.Драч

Номер слайду 34

Умова доцільного використання фрейму на уроках дотримання єдності зовнішньої і внутрішньої форм структури фрейму; зовнішня форма – це сукупність структурних елементів фрейму; а внутрішня – це змістове наповнення, тобто все те, що мають осмислити і зрозуміти учні у процесі опрацювання навчальної інформації, згорнутої у такий спосіб (знаків, символів, графічних зображень, засобів мовленнєвого подання навчальної інформації тощо).

Номер слайду 35

Таїна кохання Соня і Марфа Вірність Смерть Любовний трикутник Підступність Зрада Чекання Рішучість Мавка Наталка Маруся Соломія Анна Маруся Наталка Михайло Гриць Лукаш Мати Гриця Брати Анни мати Лукаша Анна Михайло Гриць Соломія Мавка, Лукаш, Килина Маруся ,Гриць, Галя Анна, Михайло, Микола За творами: “Лісова пісня” Лесі Українки, “Наталка Полтавка” І.Котляревського, “Украдене щастя” І.Франка, “Дорогою ціною” М.Коцюбинського, “Маруся Чурай” Л.Костенко, “Три зозулі з поклоном” Гр. Тютюнника.

Номер слайду 36

Людина Особистість Частина суспільства Права Добро і зло Сім’я геніальна роздвоєння особистості героїчна митці і народ патріоти Олена Ляуфлер учитель і діти Сава і Рахіра брати сварки “згода” розбіжності думок взаєморозуміння Маруся Чурай “Я” Григорій Многогрішний Легенди Л.Костенко “Маруся Чурай” Микола Хвильовий “Я(романтика)” І.Багряний “Тигролови” І.Франко “Мойсей” Л.Костенко “Маруся Чурай” М.Коцюбинський “Intermezzo” О.Довженко “Україна в огні” О.Кобилянська “Людина” Б.Грінченко “Украла” О.Кобилянська “Земля” І.Нечуй-Левицький “Кайдашева сім’я” І.Франко “Украдене щастя” Ю.Яновський “Подвійне коло” Б.Грінченко “Каторжна”

Номер слайду 37

Завдання Придумати назви слотів до певної теми (певною мірою, це є очікувані результати розумової діяльності). Заповнити слоти, використовуючи основні і допоміжні матеріали. Придумати асоціативні малюнки до певної теми. Створити власний словничок скорочень до певної теми, використати його під час складання фрейму. Дібрати приклади до сформульованих фактів. Запропонувати своє бачення способу фреймового представлення теми. Обґрунтувати власну позицію щодо означеної проблеми. Поставити проблемні питання учневі, який доповідає. Визначити цінність опрацьованої інформації для власного розвитку.

Номер слайду 38

«БИТВА» Світ «Буковинські Карпати» Світ «Наємники» Багато наємників: “Гурра!..” Поїзд, мов змія Ворог Горстка людей Локомотив Павуки Кущі дикої рожі Птахи Високий мох Краса у барвах флори Таємна тиша Прадавній ліс грубе обличчя подерта, замащена одежа озброєний тяжко покалічені стало навіки нездатними до праці стратило життя ПРИРОДА - храм Рушійна СИЛА цивілізації Ялини кололи в лице, рвали волосся і чіпалися ворожо одежі Почіпляли сіті Стояли, мов непроходимі стіни Висох, вирваний і пошматований наємниками Орли і яструби пролітали сумовито, наїжали люто пера Після протистояння

Номер слайду 39

Битва природи з людиною у кольорах і почуттях Велич Карпатської природи Приїзд ворога-локомотива Смерекові ліси Краса у барвах флори Великий мох Сосни Удари сокирою Крик “Зрубати!” Ніч перед боєм Початок бою з деревами Кепкують з кожної зміни Розкошують у власній красі Царювали розкішшю Багатство зелені Темно-брунатний Ніколи не тиканий Буяв лагідними хвилями Вік було важко вгадати Красу та об’єм важко змалювати Столітні дерева небо гори місяць Пришибло щось, ніби блискавка Із дерев витікала кров Затьмарене грізно чорною барвою Гірська буря Передсмертний настрій Мов великий матово-червоний круг

Номер слайду 40

Фрейм повинен відповідати поставленій меті; мати кілька рівнів складності; розвивати аналітичне мислення; містити практичні приклади; фреймова модель повинна бути відкритою; повинна враховувати не тільки значення слів, але й факти реальності; повинна бути також практичною, не перевантаженою детальним описом зв'язків і відносин між поняттями; відображати всю інформацію, що відноситься до певної ситуації.

Номер слайду 41

Митець Людина художник гравер драматург письменник фолькльорист етнограф громадський і політичний діяч приклад для наслідування сумне дитинство трагічна доля сироти-кріпака неможливість навчатися заслання слава після смерті нездійснена мрія Оксана Коваленко Ганна Закревська Варвара Рєпніна Надія Тарнавська Агата Ускова Федосія Кошиць Ликерія Полусмак

Номер слайду 42

Сучасний учитель в умовах невідповідності між ускладненням змісту програми й часом, відведеним на вивчення матеріалу, повинен володіти різними способами структурування інформації з метою оптимізації навчання і вироблення здатності учнів самостійно здобувати, структурувати і використовувати інформацію для забезпечення власних навчальних і життєвих потреб.

ppt
Додано
9 травня 2018
Переглядів
1946
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку