15 березня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Презентація“ Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі в учнів початкових класів

Про матеріал

Особливо значущим с формування компетентності педагога, його особистісно-професійних якостей, здатності жити і працювати в Інноваційному режимі: прийняти і зрозуміти нове, опанувати інноваційну ситуацію.

Професіоналізм педагога і входжен­ня його в інноваційний режим роботи неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграє його налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, без чого неможливим є забезпечення нової якості освіти.

З точки зору інноваційної педагогіки, новою якістю освіти є належна якість не лише навчання, а й виховання, ступінь розвиненості особистості людини, яка навчається, її підготовленості до продовження навчання, самостійного життя.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

КЗ “Мирненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів імені воїна – інтернаціоналіста Падалки С. В.” З досвіду роботи вчителя початкових класів. Філоненко Валентина Михайлівна“ Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі в учнів початкових класів”2015 -2016рік style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 2

Портфоліо вчителя Філоненко Валентини Михайлівни

Номер слайду 3

Анкетні дані Філоненко Валентина Михайлівна 24.06. 1955 року, с. Мирне Освіта вища, Бердянський державний педагогічний університет вчитель початкових класів.організатор початкового навчання Місце роботи – Мирненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. воїна – інтернаціоналіста Падалки С. В. Стаж роботи: загальний 38роки; педагогічний 34 років. Кваліфікаційна категорія , дата присвоєння : І категорія -2007р..

Номер слайду 4

Подання. Методична рада К З “ Мирненська ЗОШ І –ІІІ ст. ім. воїна – інтернаціоналіста Падалки С. В. ” подає на розгляд методичної ради при відділу освіти, молоді та спорту Оріхівської районної державної Адміністрації Запорізької області матеріали з досвіду роботи вчителя початкових класів Філоненко Валентини Михайлівни з метою експертної оцінки в зв’язку з атестацією на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії. Досвід роботи Філоненко В. М. вивчався заступником директора з навчально-виховної роботи школи Затолокіною Н. П. Матеріали з досвіду роботи з теми “Використання інтерактивних технологій з метою підвищення якості навчально - виховного прцесу в початковій школі” розглядалися на засіданні методичної ради навчального закладу (протокол № від 20.01.2015) Директор школи Пакета Л. М.. Голові методичної ради Пакеті Л. М.

Номер слайду 5

Анотаціяна досвід вчителя початкових класів КЗ “ Мирненська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені воїна – інтернаціоналіста Падалки С. В. Філоненко Валентину Михайлівну. Навчання - основна форма розвитку пізнавальної активності молодших школярів. З одного боку, підчас навчального процесу школярі здобувають нові знання, які розширюють їхній світогляд, а з другого боку - у процесі активної пізнавальної діяльності розвішаються навчальні можливості учня, завдяки яким він може самостійно і творчо не лише використовувати запас знань, а й шукати нові, задовольняючи свої потреби в пізнанні. Роботу на уроках я будую у такій послідовності: цікаво - знаю - вмію. Я намагаюся зробити навчання не простішим, а зрозумілішим. «Важких наук немає. Складовими різноманітних інтерактивних технологій обов’язково є так звані пасивні й активні методи навчання. Неможливо одній дитині знати все, навіть у вузькій галузі. Учні повинні мати інші навички: мислити, розуміти суть речей, осмислювати ідеї і концепції, шукати потрібну інформацію, інтерпретувати її і застосовувати в конкретних умовах. Сутність інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємонавчанні вчитель – учень, учень – учень. При цьому вчитель і учень – рівноправні суб’єкти навчання.

Номер слайду 6

Проблема над якою працюю“Використання інтерактивних технологій з метою підвищення якості навчально - виховного прцесу в початковій школі ”  style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 7

Творче кредо вчителя… Щоб дати учневі іскорку світла, учителю треба виховувати у собі сонце…

Номер слайду 8

Здобуття практичних навичок; Проаналізувати, узагальнити і систематизувати результати і досвід своєї роботи ;Забезпечити відслідкування індивідуального прогресу;Об′єктивно оцінити свої можливості ;Фіксувати зміни й зростання за певний час ;Сформувати план подальшого професійного зростання. Мета портфоліо

Номер слайду 9

Актуальність теми Вирішила працювати над цією проблемою, якомога ґрунтовніше вивчити її, упровадити у свою роботу. Інтерактивні форми роботи на уроках допоможуть вплинути на традиційний процес навчання молодших школярів. Але що таке інтерактивне навчання? Це все найактуальніше, найдієвіше, найраціональніше з різних методик : Особистісно - зорієнтованого навчання ;парної та групової роботи на уроках;диференційованого навчання ;індивідуального навчання. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому,що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів, а це дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.

Номер слайду 10

Моя педагогічна філософія * Розвивати, навчати і виховувати особистість одночасно. Створення здорового мікроклімату в дитячому колективі, формуванні позитивних емоцій , взаємин їх регулювання та корекція . Створення умов для розвитку інтелекту школярів, їхніх здібностей, пізнавальних інтересів. Сприяти самореалізації особистості та всебічному розвитку. Враховувати індивідуальні, вікові та психологічні особливості учнів.

Номер слайду 11

Творчість – особлива спрямованість інтелекту* Реформування усіх сфер розвитку української держави значною мірою впливає на умови організації педагогічного процесу в сучасних школах. Це зумовлює принципово нові вимоги до діяльності вчителя та учня. * Саме все нове, відшукане, зараз називають «педагогічною інновацією», тобто — це процес створення, поширення і використання нових засобів для розв'язання тих педагогічних проблем, які досі розв'язувалися по-іншому.

Номер слайду 12

Слово „інтерактив” прийшло до нас з англійської від слова „interact’’, де „inter” – взаємний, а „act” – діяти. Отже, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес здійснюється за умови активної взаємодії всіх його учасників. У цьому процесі вчитель і учні розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі формування навичок і вмінь, вироблення цінностей, створення атмосфери співробітництва, взаємодії. Це дає педагогу змогу стати справжнім лідером дитячого колективу.Інтерактивне навчання. Слово „інтерактив” прийшло до нас з англійської від слова „interact’’, де „inter” – взаємний, а „act” – діяти. Отже, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес здійснюється за умови активної взаємодії всіх його учасників. У цьому процесі вчитель і учні розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі формування навичок і вмінь, вироблення цінностей, створення атмосфери співробітництва, взаємодії. Це дає педагогу змогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Номер слайду 13

Як зробити сучасний урок цікавимІнноваційні педагогічні процеси у початкових класах як шлях до якісної освіти. Нестандартні уроки в початкових класах

Номер слайду 14

Інноваційні педагогічні процеси у початкових класах як шлях до якісної освіти. Формування особистості, коли дотримуються певних умов:• створення позитивного настрою для навчання;• відчуття рівного серед рівних;• забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей;• усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів;• можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;• вчитель не є засобом „похвали і покарання”, а другом, порадником, старшим товаришем. Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносять до інноваційних. і її становлення відбувається у процесі навчання

Номер слайду 15

Організація навчання за моделями*Основна одиниця навчання – урок. Кожний урок будується за певною структурою і передбачає організацію навчання за різними моделями.* Ще у 60-х роках XX ст. Я. Голант виділяв активну і пасивну моделі навчання залежно від участі учнів у навчальній діяльності.* Розглянемо пасивну, активну та інтерактивну моделі навчання.

Номер слайду 16

Пасивна модель навчання учень виступає у ролі пасивного слухача; сприймає матеріал, який йому подає вчитель: відеофільм, текст із підручника тощо. використовуються методи, коли учні або дивляться, або слухають, або читають (лекція-монолог, пояснення нового матеріалу вчителем, демонстрація).

Номер слайду 17

Позитивні та негативні аспекти пасивної моделі навчання. Позитивні1. Можна подати великий за обсягом матеріал за короткий час.2. Одночасно сприймають матеріал усі слухачі.3. Витрачається мало часу на розповідь або пояснення. Негативні1. Учні пасивні, не спілкуються ні між собою, ні з учителем. 2. Не виконують ніяких завдань, час.3. Вчителю важко зрозуміти якість засвоєння поданого матеріалу.4. Відсутній контроль за знаннями.5. Як правило, невисокий відсоток засвоєння знань.

Номер слайду 18

Активна модель навчання. - вчитель і учень перебувають у постійному взаємозв’язку.- учень відповідає на запитання вчителя, розповідає. - вчитель має змогу співпрацювати з кожним учнем зокрема. - за такої моделі використовують активні методи навчання: бесіду, дискусію, фронтальне опитування тощо

Номер слайду 19

Позитивні і негативні сторони активної моделі: Позитивні1. Високий рівень інформації (проблемний метод).2. Велика кількість учнів, які одночасно можуть сприймати інформацію.3. Відсоток засвоєння матеріалу досить високий.4. Майстерність педагога відіграє велику роль в організації такого навчання.5. Учитель може про контролювати надані учням знання. Негативні1. Учні спілкуються тільки з учителем.2. Як правило, на уроці така модель використовується тільки для опитування.3. Учень перебуває у постійній напрузі „ спитає – не спитає ”.4. Учень може бути незадоволений тим, що його не запитали, не вислухали його думку.

Номер слайду 20

Інтерактивна модель навчання. - Схема цієї моделі відображає постійне спілкування вчителя з учнями, учнів з учнями. - Відбувається спілкування всіх членів колективу.- Під час навчання за такою моделлю використовують ділові та рольові ігри, дискусії, мозковий штурм, фронтальне опитування, круглий стіл, дебати.

Номер слайду 21

Позитивні та негативні сторони інтерактивної моделі: Позитивні1. Розширюються пізнавальні можливості учня (здобування, аналіз, застосування ін формації з різних джерел).2. Як правило, високий рівень засвоєння знань.3. Учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння знань учнів.4. Учитель має змогу розкритись як організатор, консультант.5. Партнерство між учителем і учнями та в учнівському колективі. Негативні1. На вивчення певної інформації потрібен значний час.2. Необхідний інший підхід в оцінюванні знань учнів.3. В учителя відсутній досвід такого виду організації навчання.4. Відсутні методичні розробки уроків з різних предметів.

Номер слайду 22

Інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті.- Їх перевага в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. - Значно підвищується особистісна роль вчителя – він виступає як лідер, організатор. - Але треба зазначити, що проектування і проведення уроку за інтерактивними технологіями потребують, перш за все, компетентності в цих Технологіях учителя, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями. Висновок

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Типи нестандартних уроків• бінарні уроки;• віршовані (римовані) уроки;• інтегровані (міжпредметні) уроки;• уроки-дискусії • уроки-дослідження • уроки-звіти• уроки-змагання • уроки-мандрівки • уроки - сюжетні замальовки

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Нестандартні уроки в початкових класах

Номер слайду 27

- Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру.- Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчально – пізнавальної діяльності учнів- Формують дух змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію навчально – пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Такі уроки найбільше подобаються учням, викликають творчий інтерес.

Номер слайду 28

Інтерактивні ігрові технології у навчально – виховному процесі. Гра як засіб активізації навчально – пізнавальної діяльностіІнтерактивні методи навчання в практиці роботиІнтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності

Номер слайду 29

Гра як засіб активізації навчально – пізнавальної діяльностіНавчально-виховний процес у початковій школі необхідно організовувати так, щоб гра залишалася присутньою як найбільш освоєна малюками форма діяльності. Ігри у початковій школі активізують інтерес та увагу дітей, розвивають пізнавальні здібності, кмітливість, уяву, закріплюють знання, вміння та навички, а також виконують роль емоційної розрядки. Використання різноманітних ігор у навчанні допомагає усунути авторитарну позицію вчителя. За допомогою гри створюється атмосфера доброзичливості, емоційного піднесення, вільного вибору. Вона викликає позитивні емоції та інтерес до навчання. Для дітей молодшого шкільного віку, а особливо шестиліток, ігрова діяльність має велике значення, бо є найбільш доступною формою діяльнос

Номер слайду 30

Види ігор

Номер слайду 31

Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учнів.

Номер слайду 32

Організація інтерактивного навчання передбачає використання дидактичних і рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення проблемної ситуації, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Впроваджуючи інтерактивні технології у навчально – виховну роботу, необхідно враховувати вікові особливості школярів.

Номер слайду 33

3.Інтерактивні методи навчання в практиці роботи. Мета моєї роботи — досягати мети уроку шляхом зацікавлення учнів, щоб навчання приносило радість, успіх і задоволенняя використовую такі форми і методи навчання, які б викликали у дітей цікавість до навчального матеріалу, бажання вчитися, прагнути успіху в опануванні основ наук.мені допомагають інтерактивні ігрові технології, оскільки молодші школярі постійно відчувають потребу в грі, ігровому спілкуванні, і гра для них — це перша можливість виявити себе як особистість, самовиразитись і самоствердитись.

Номер слайду 34

«Робота в парах». Всі діти в класі отримують можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером, і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати і вести дискусію. Під час роботи в парах використовую ігри: ”Конкурс красунь”, “Запали вогник”, “Заселіть будиночки”, “Прикрась ялинку”, “Чарівні клітинки” та інші. Я використовую не лише навчальні ігри, в ігри, як засіб взаємонавчання.

Номер слайду 35

використання дидактичних і рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення проблемної ситуації, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Впроваджуючи інтерактивні технології у навчально – виховну роботу, необхідно враховувати вікові особливості школярів. Організація інтерактивного навчання передбачає :

Номер слайду 36

Робота в групах надає всім учасникам можливість діяти, практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування (зокрема, відпрацювання прийомів активного слухання, прийняття спільного рішення, узгодження різких поглядів). Роботу в групах слід використовувати тоді, коли необхідно розв'язати проблему, з якою важко впоратись індивідуально та коли одним із очікуваних результатів є набуття навичок роботи в команді. Робота в групах

Номер слайду 37

“Мозковий штурм»«Мозковий штурм» є відмінним методом для використання досвіду учнів із метою розробки ідей .Є дуже специфічні правила й основні принципи для «мозкового штурму). «Мозковий штурм» найкраще спрацьовує в групах у кількості 5—7 осіб. Основні ознаки• Чітко визначте проблему або тему для «мозкового штурму». Працюйте в колі!• Оберіть лідера, який веде обговорення і заохочує появу нових ідей. Він повинен заохочувати кількість, а не якість ідей.• Щоб збільшити появу нових ідей, ви можете надати учням певний час на роздуми і після декількох хвилин розпочинати знову.

Номер слайду 38

«Криголами»На уроках української мови та читання дітям пропонується така форма як «криголами» — спеціально психологічно обґрунтовані вправи, використовуються на початку заняття. Вони ламають кригу відчуженості, згуртовують учнів, сприяють формуванню товариськості.

Номер слайду 39

„Будьмо знайомі!”У І класі, коли діти ще не знають один одного, доцільно використати таку вправу Учасники стають у коло, кожен називає своє ім'я і розповідає всім про улюблене заняття. Потім відбувається поділ на групи за улюбленими заняттями. Наприклад, хто любить малювати, грати в футбол, рибалити, дивитися мультики тощо. Таким чином, учитель має змогу довідатися про коло інтересів своїх вихованців і використовувати цю інформацію у плануванні виховної роботи, на уроках читання тощо.

Номер слайду 40

"Роби, як я»Коли діти втомилися на уроці, проводимо таку розминку: «Роби, як я”. Учні заплющують очі, а вчитель робить окремі шумові дії (оплески, тупотіння, стукіт по парті ручкою і т. д.). Діти на слух повинні відтворити те саме.

Номер слайду 41

Асоціативний кущ. Серед інтерактивних методів навчання вчителі початкових класів віддають перевагу методу побудови асоціативного куща, адже їм більш знайомі поняття «логічне дерево», «гірлянда асоціацій». На початку роботи вчитель визначає одним словом тему, над якою буде проводитися робота, а учні згадують все, що виникає в пам'яті стосовно цього слова. Спочатку висловлюються найстійкіші асоціації, потім —другорядні. Вчитель фіксує відповіді у вигляді своєрідного «куща», який поступово розростається».

Номер слайду 42

Асоціативний кущ “Вода. Властивості води.”

Номер слайду 43

Висновоквикористання інтерактивних ігрових технологій допомагає мені досягати мети уроку шляхом зацікавлення учнів, будувати навчально-виховний процес так, щоб навчання давало радість, успіх, задоволення та сприяло зміцненню здоров'я кожної дитини. Адже, здоров'я дитини — запорука її успішності.

Номер слайду 44

Номер слайду 45

Номер слайду 46

Методична тема. Рівень компетенцій з предмета. Науково-методична діяльність. Узагальнення досвіду роботи. Освітні технології, що застосовує вчитель. Підвищення кваліфікації

Номер слайду 47

Пасивне навчання. Вчитель. Учні Активне навчання. Вчитель. УчніВиди навчанняІнтерактивне навчання. Вчитель. Учні

Номер слайду 48

Слово „інтерактив” прийшло до нас з англійської від слова „interact’’, де „inter” – взаємний, а „act” – діяти. Отже, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес здійснюється за умови активної взаємодії всіх його учасників. У цьому процесі вчитель і учні розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі формування навичок і вмінь, вироблення цінностей, створення атмосфери співробітництва, взаємодії. Це дає педагогу змогу стати справжнім лідером дитячого колективу.Інтерактивне навчання. Слово „інтерактив” прийшло до нас з англійської від слова „interact’’, де „inter” – взаємний, а „act” – діяти. Отже, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес здійснюється за умови активної взаємодії всіх його учасників. У цьому процесі вчитель і учні розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі формування навичок і вмінь, вироблення цінностей, створення атмосфери співробітництва, взаємодії. Це дає педагогу змогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Номер слайду 49

Етапи роботи над методичною проблемою1 етап -інформаційно-діагностичний 2008-2009 н.р. Вивчення методичної бази з проблемної теми.2 етап – практичний Втілення ідей вчителя в роботі з проблемної теми.3 етап-творчий Розвиток педагогічної творчості з методичної теми.4 етап –результативний Розгляд досягнутих результатів з теми.5 етап -підсумковий Підбиття підсумку з практичної роботи.

Номер слайду 50

Етапи роботи над методичною проблемою1 етап -інформаційно-діагностичний 2008-2009 н.р. Вивчення методичної бази з проблемної теми.2 етап – практичний Втілення ідей вчителя в роботі з проблемної теми.3 етап-творчий Розвиток педагогічної творчості з методичної теми.4 етап –результативний Розгляд досягнутих результатів з теми.5 етап -підсумковий Підбиття підсумку з практичної роботи.

Номер слайду 51

Технології інтерактивного навчання. Фронтальна. КооперативнеІнтерактивні ігри. Навчання у дискусіїАжурна пилка. Мікрофон. Навчаюся- вчуся. Мозковий шторм. Робота в парах. Робота в малих групах. Карусель Спрощене судове слухання. Драмати-зація. Рольова гра. Обери позицію. Прес Пошук інформаціїКоло ідей. Обличчям до обличчя Один –удвох - усі разом. Обличчям до обличчя

Номер слайду 52

Вивчення нового навчального матеріалу. Уроки. Формування і вдосконалення вмінь та навичок. Узагальнення та систематизації знань Контролю і корекції знань, умінь та навичок. Закріплення та застосування знань, умінь та навичок Комбіновані уроки

Номер слайду 53

Структура уроківмотивація ;оголошення, представлення теми та очікування навчальних результатів;надання необхідної інформації ;інтерактивна вправа – центральна частина заняття ; підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.

Номер слайду 54

Результати педагогічної діяльностіПозитивна динаміка навченості учнів. Результативність участі учнів в предметнихолімпіадах, конкурсах. Результати державної підсумкової атестації учнів

Номер слайду 55

Номер слайду 56

Рекомендації Всі питання, розглянуті в роботі є актуальними і допоможуть вчителям початкових класів в їх діяльності по формуванню гармонійно розвинутої, активної і творчої особистості, яка здатна самостійно будувати, планувати власні ідеї, своє сьогодення і майбутнє. Застосування в навчально-виховному процесі інтерактивних педагогічних технологій дозволить вирішити основне завдання сучасної початкової освіти – навчити дітей вчитися, тобто: вміти зрозуміти - запам’ятати - засвоїти - принести до власної ціннісної системи - стати компетентною . Матеріали, представлені у досвіді, можуть бути адаптовані для учнів з різним рівнем розвитку та класів як з традиційною, так і нетрадиційною методикою навчання . Опубліковую матеріали з досвіду роботи щодо проведення уроків в Інтернеті.    

Номер слайду 57

Література  Бутрім В. Інтерактивні дидактичні ігри в початковій школі . – К.: Шкільний світ. БВПШ. – 2007. Вашуленко О. Читацька компетентність молодшого школяра:теоретичний аспект.—К.: Початкова школа.-2011.№5 . Грицюк О.І.Інтерактивні технології навчання молодших школярів.//Початкове навчання та виховання. Науково-методичний журнал.-2011.-№8. Державний стандарт початкової загальної освіти. – К.: Початкова школа. – 2006.-№2. Методичні рекомендації щодо розвитку навички читання. – К.: Освіта. – 1993. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи. – К.: Початкова школа. – 2006. Поспєлкіна І. Інтерактивні технології навчання.// Початкова освіта. Науково-методичний журнал. – 2006. – №6. Радченко І. О., Орлова О. М. Новий тлумачний словник сучасної української мови. – К.: ПП Голяка В. М., –2006. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрис. – 1997. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах. – К.: Магістр. – 1997. Сухарева Н. Застосування інтерактивних технологій на уроках читання.// Початкова освіта. – 2007. – №8.

pptx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
5185
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку