12 жовтня о 18:00Вебінар: Медіаграмотність на уроках української мови: фейки, перевірка інформації та створення медіапроєктів

Презентація "Вирощування рослин традесканції стебловими живцями"

Про матеріал
Зміст і завдання курсу природознавства початкової ланки освіти вимагають нових переходів до організації навчальних процесів, спрямованих на розвиток здібностей школярів, формування навичок самостійного наукового пізнання та самореалізації особистості. Вирощування рослин в класній кімнаті стимулює пізнавальну діяльність молодших школярів, дає змогу набути практичних навичок щодо заготовки та вкорінення живців рослин, догляду та спостереження за ними в процесі росту.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Науково-дослідницька діяльність в початковій школіПроект учнів 4 класу. Керівник проекту Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 2

«Вирощування рослин традесканції живцями»

Номер слайду 3

Методологічна основа діяльності: Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ ст. »(1993 р.) Закони України « Про освіту»(1991р.), «Про загальну середню освіту»(1999р.)Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) (2001 р.)Національна доктрина розвитку освіти (2002 р.)Державний стандарт базової початкової освіти ( 2012 р.)де3 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 4

Сьогодні існує багато форм і методів навчання природознавства, що орієнтовані на краще засвоєння учнями матеріалу, підвищення якості їх умінь і навичок. З метою стимуляції пізнавального ставлення до навчання, розвитку творчого і продуктивного мислення, уміння спілкуватися один з одним, використовую експеримент як дієвий метод навчання, що сприяє формуванню пізнавальних інтересів4 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 5

Мета проекту: формування в учнів засобами навчального експерименту системи знань про розмноження рослин пагонами, біологічні процеси, як складову, необхідну для соціалізації та самореалізації особистості; підвищення рівня навчальних досягнень, формування компетентності творчої продуктивної діяльності учнів.5 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 6

Мета проекту : формування активної діяльності учнів, самостійності за умов гуманізації навчального процесу для розвитку природничих компетентностей як умови формування наукового світогляду учнів на уроках природознавства;формування уявлень про нерозривний взаємозв’язок природних процесів;стимулювання й розвиток навчальних мотивів; створення атмосфери доброзичливих взаємин у класі, що необхідно для підтримування в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання працювати разом з однолітками.6 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 7

Актуальність дослідження: Зміст і завдання курсу природознавства початкової ланки освіти вимагають нових переходів до організації навчальних процесів, спрямованих на розвиток здібностей школярів, формування навичок самостійного наукового пізнання та самореалізації особистості.7 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 8

Актуальність дослідження: Оновлення сучасної системи освіти змінює вимоги до знань, умінь та навичок з природознавства на компетентний підхід до навчання як учителя, так і учня, головне питання якого: «З якою метою навчати?» Формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань. Опанування способами навчально-пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. Забезпечення самоствердження та самореалізації особистості молодшого школяра. 8 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 9

Новизна проблеми: переосмислення змісту та розробка нових підходів до вивчення природознавства із застосуванням активних методів навчання, розвиток предметних компетентностей, формування наукового світогляду учнів . 9 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 10

: Для розв’язання цієї проблеми реалізую такі завданнями :формування, розвиток та вдосконалення умінь активної пізнавальної діяльності школярі;виховання самостійності. Об'єктом дослідження є організація активної навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів під час проведення експерименту.10 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 11

Предмет дослідження: зміст, форми й методи організації навчання та керування експериментально-пізнавальною діяльністю школярів .11 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 12

Провідні ідеї дослідження:розвиток компетентностей учнів на уроках природознавства та в позаурочний час як інтегрованого результату навчальної діяльності;організація експериментально-дослідницької діяльності випускників початкової ланки з урахуванням логіки пізнання; створення умов для вияву потенційних можливостей молодших школярів;розвиток в учнів інтересу до самопізнання і самовизначення, прагнення до творчості.12 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 13

Провідні ідеї дослідження: розкриття наукового та світоглядного потенціалу предмету природознавства як важливої умови формування майбутнього інтелекту нації. Оволодіваючи світоглядом, дитина по-новому починає бачити світ як дещо єдине ціле, прагнутиме до гармонії з природою.13 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 14

Очікувані результати. Підвищення рівня наукової природничої компетентності учнів в процесі практико-експериментальної діяльності. Створення педагогічних умов для формування ціннісних орієнтацій учнів, становлення їхньої самосвідомості, розвитку загальних та соціальних здібностей у процесі дослідницько-пошукової діяльності. Узагальнення та систематизація матеріалів проекту. Презентація досвіду використання експериментальної роботи в системі навчально-виховного процесу. Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 15

Типологія проекту. Тип проекту за кінцевим результатом: методико-практичний. Зміст проекту: теоретико-практична діяльність. Термін роботи над проектом: лютий 2015 – квітень 2015 року. За змістом: предметний. За кількістю учасників: груповий. За тривалістю: короткостроковий. За ступенем самостійності: репродуктивно-дослідницько-творчий. За характером контактів: внутрішньошкільний.15

Номер слайду 16

Учасники експерименту16 Черкес Єлизавета. Лезіна Софія. Гордієнко Марія. Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 17

17 Гусяк Володимир. Захарченко Максим. Лебедєв Максим. Зубков Богдан Зубков Костянтин

Номер слайду 18

Керівник проекту. Шаповалова Тетяна Григорівна18 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 19

Послідовність здійснення експериментуІ етап – підготовка водного розчину, живців традесканції.ІІ етап – організація спостереження за розвитком живців.ІІІ етап – посадка живців у грунт та догляд за ними.ІУ етап – підведення підсумків експерименту.19 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 20

Обладнання: Пластикові ємності з водно-добривним розчином – 8 штук. -чорноземом Жестяні ємності з простою водою – 8 штук. Живці традесканції для пророщування – 16 штук. Горщики з чорноземом – 8 штук. Щоденники експерименту.20 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 21

І етап –підготували водний розчин з рідким добривом у пластикових ємностях та помістили в нього частину живців традесканцій21 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 22

22 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 23

23 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 24

24 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 25

І етап –підготували воду в жестяних ємностях та помістили в нього іншу частину живців традесканцій25 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 26

ІІ етап – спостереження за розвитком живців. Через чотири доби у живців, що знаходилися у водному розчині з добривом, з’явилися корінці 26 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 27

ІІ етап – через чотири доби у деяких живців, що знаходилися у жестяних ємностях, корінці почорніли, що свідчить про несприятливі умови для росту корінців 27 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 28

У жестяних ємностях з простою водою у живців рослин корінці не з’явилися28 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 29

Висновок: добриво, розчинене у воді, позитивно вплинуло на розвиток кореневої системи живців традесканцій29 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 30

Вимірюємо довжину корінців живців30 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 31

Вимірюємо довжину живців рослин 31 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 32

У живців з’явилися нові листочки32 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 33

ІІІ етап – посадка живців традесканції з розвиненими корінцями в грунт33 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 34

Живці вже у горщиках34 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 35

Всі живці висаджено35 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 36

Занотовуємо результати спостережень до «Щоденників експериментів»36 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 37

ІУ етап Підведення підсумків експерименту37 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 38

Ось такими стали живці традесканції38 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 39

Ось такими стали живці традесканції39 Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 40

Загальні висновки : Добриво, розчинене у воді, позитивно вплинуло на появу корінців та ріст живців традесканції. Пересадка живців у грунт та догляд за рослинами сприяли укоріненню та доброму розвиткові рослин. Спостереження за розвитком живців та рослин сприяло поповненню природознавчих знань, вдосконаленню умінь та навичок.40 Шаповалова Тетяна Григорівна

pptx
Додано
24 березня 2019
Переглядів
357
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку