8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Презентація. ВОЛОДИМИР ДРОЗД. «Білий кінь Шептало»

Про матеріал
Дана презентація чудово підійде для проведення мультимедійного уроку з української літератури. Використані методи (евристична бесіда, проблемні запитання) допоможуть восьмикласникам характеризувати образи головних героїв твору, досліджувати, як випробування гартують характер, як виникає протест проти будь-якого насильства над людиною. Школярі матимуть змогу осмислювати вчинки персонажів, визначати типові та індивідуальні риси, робити власні висновки, аналізувати вчинки героїв. Використовуються різні форми та методи роботи, які втілені за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Запропоновані завдання мають різні ступені складності, тому можуть бути використані й під час проведення контрольної роботи. Кількість слайдів - 45.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Володимир Дрозд«Білий кінь Шептало»

Номер слайду 2

Тема уроку. ВОЛОДИМИР ДРОЗД. «Білий кінь Шептало». Проблема свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності та мрії, людини в суспільстві, її знеособлення

Номер слайду 3

Літературний диктант. Три основні жанрові форми прози …Прозовий твір малого обсягу з динамічним роз-витком сюжету. Зображується один епізод або подія з життя героя — це …Прозовий твір, у якому органічно поєднується елементи реального та фантастичного, побутового та міфологічного, дійсного та уявного, таємничого називається …

Номер слайду 4

Хто ступив кілька кроків, гепнувся у грязюку і по-котився по дорожній хлюпавці?Який художній засіб використано у висловлюванні "...мовчала трава, мовчало віддалік громаддя ко-пиць…"Думка письменника про зображувані в творі яви-ща, виражена в художніх образах — це ... Це спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на прихованні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями.

Номер слайду 5

Оповідання, повість, романоповіданняхимернийкінь Шепталометафораідеяалегорія. Відповіді

Номер слайду 6

Перечитайте сторінки веселої автобіографії під назвою «Як я народився» чи в’язку небилиць із далекого минулого, чи фантастичне оповідання «Пігмаліон», чи, наприклад, притчу «Сонце», і перед вами відкриється багатобарвний, іронічно-химерний, парадоксально «зміщений» світ казко-вих образів і реальних проблем…Його звернення до умовно-символічних засобів відображення зумовлено прагнення поглибити й урізноманітнити аналіз соціально-морального стану сучасника. М. Жулинський

Номер слайду 7

Життя закоротке для щастя, а задовге для терпіння. Народна мудрість

Номер слайду 8

Епіграф до твору: ...сутеніє; раптомна галявині – кінь – самотній. Р. М. Рільке

Номер слайду 9

Тема: розповідь про буденне життя коня Шептала.

Номер слайду 10

Ідея: возвеличення гармонії, яка простежується у взаємостосунках людини із світом тварин.

Номер слайду 11

Основна думка: людина і природа — взаємопов’язані, бо становлять єдине ціле.

Номер слайду 12

Жанр: оповідання. Проблематика:людина в суспільстві;свобода і неволя;особистість і натовп;дійсність і мрія.духовне каліцтво і рабство;самообман;втрата внутрішньої свободи; відмова від боротьби.

Номер слайду 13

Композиція. Експозиція: знайомство читача з конем. Зав’язка: Степан з конем Шепталом вирушив за зеленим харчем для свиней. Кульмінація: Шептало на волі, насолодження нею. Розв’язка: повернення коня додому.

Номер слайду 14

Лейтмотив твору:краса природи належить тому, хто її розуміє, цінує, вшановує.

Номер слайду 15

Головні герої оповідання «Білий кінь Шептало»: кінь Шепталоконюх Степан

Номер слайду 16

Білий кінь. Наші предки вірили в те, що колісницю Сонця возять білі коні. При арконському храмі пошановували білого коня, присвяченого Світовиду. Кельтську богиню творення Епону часто зображували верхи на білому коні. Отже, образ білого коня асоціюється з благородством, вищістю, обраністю.

Номер слайду 17

Складаємо інформаційне гроно. Що ж собою символізує білий кінь?Які з цих слів ми можемо віднести до білого коня Шептала? Свою відповідь обґрунтуйте. А чи стали якісь з цих слів ключовими у проблематиці оповідання? Які саме?

Номер слайду 18

Однією з ключових проблем твору є проблема мрії і дійсності. Мрії та дійсність. МРІЇДІЙСНІСТЬ

Номер слайду 19

Характеристикою образу коня Шепталаг) виправдання тиранії;д) небажання виділятись;1. Походження коня, його масть.2. Особливе становище Шептала на стайні (в табуні).3. Удавана покірність.4. Несподіваний бунт.5. Розкіш перебування на волі.6. Риси характеру коня:а) прагнення до волі, гордість;б) терплячість та покірність;в) вміння пристосовуватись;7. Повернення до гурту.

Номер слайду 20

Цитатний план«Змалку ненавидів він табун, гурт, і в загорожі, і на пасовиську волів бути сам».«З конюхом у нього особливі стосунки».«Шептало старанно, щоб не виказати засмучен-ня Степановим рішенням, жував скошену вранці траву…»«Вони, люди, знають: на Шептала можна покластися».

Номер слайду 21

5. «Образа була така несподівана, приголомшлива, глибока…»6. «І тоді сталося несподіване для хлопчика, для Степана і для самого Шептала».7. «Білий кінь сп’яніло заіржав, не в силі стриму-вати буйної радості».8. «Шепталові неждано закортіло почути Степанів голос».9. «…вже не був білим конем».10. «Двір знайомо пахнув перепрілою травою та вівсянкою».

Номер слайду 22

11. «Змалку ненавидів він табун, гурт, і в загорожі, і на пасовиську волів бути сам».12. «З конюхом у нього особливі стосунки».13. «Шептало старанно, щоб не виказати засмучення Степановим рішенням, жував скошену вранці траву…»14. «Вони, люди, знають: на Шептала можна покластися».15. «Образа була така несподівана, приголомшлива, глибока…»

Номер слайду 23

16. «І тоді сталося несподіване для хлопчика, для Степана і для самого Шептала».17. «Білий кінь сп’яніло заіржав, не в силі стримува-ти буйної радості».18. «Шепталові неждано закортіло почути Степанів голос».19. «…вже не був білим конем».20. «Двір знайомо пахнув перепрілою травою та вівсянкою».

Номер слайду 24

Чи конфліктує наш герой? Якщо так, то з ким?З табуном, конюхом, із самим собою. Яке його місце у табуні?Чи можна навести паралель: кінь у табуні — це людина у суспільстві?

Номер слайду 25

Образ білого коня Шептала Образ білого коня Шептала — алегоричний. Він уособлює яскраву людську особистість, яка під впливом повсякденного життя втрачає свою індивідуальність, губить кращі риси свого характеру, пристосовується, починає діяти, «як усі».

Номер слайду 26

Лише на мить вирвавшись із неволі, кінь відчув себе щасливим, але потім усе ж дійшов висновку, що краще бути покірним та слухняним під захистом сильнішого, надавати перевагу реальності, а не мрії.

Номер слайду 27

У кожного є три характери: той, який йому приписують; той, який він сам собі приписує; і, нарешті, той, який є насправді…Віктор Гюго

Номер слайду 28

Чи погоджуєтесь ви зі словами Віктора Гюго?Як ви вважаєте, якої проблеми з твору може стосуватися ця фраза?А хто з відомих вам митців також порушував проблему індивідуальності у своїх творах?Як ви вважаєте, чи є актуальною вона в наш час?Яким чином люди можуть проявити свою індивідуальність? Чи легко це зробити? А чи легко зберегти індивідуальність у сучасному світі?Поміркуйте

Номер слайду 29

Письменники-шістдесятники часто порушують проблему особистості у суспільстві у своїх творах, з деякими з них ви вже знайомі, зокрема: Григір Тютюнник «Дивак»Ліна Костенко «Кольорові миші»Василь Симоненко «Ти знаєш, що ти – людина?»Володимир Дрозд «Білий кінь Шептало»Ірина Жиленко «Підкова»

Номер слайду 30

«Соціалізація душі» (виправдальні підстави для будь-якого стану) головного героя оповідання «Білий кінь Шептало»Внутрішнє мовлення Шептала містить позитивну характеристику Степана«Степанова добрість, Степан ніколи не вб'є його, ніколи не посилає на важку роботу, Степан терпить». Роздуми Шептала про Степана, які є носіями лінії виправдання.«Степан справді буває дуже злий. Немов щось находить на нього, але з ким цього не трапляється, та ще при такій службі. Скільки нас на одні плечі...»

Номер слайду 31

Сліпа відданість тому, на чиєму боці сила.«Білому коневі бувало по-справжньому гірко, коли його зневажали та били, але незабаром у Шептала прокидалася винувата довірливість до кривдника». Духовна деградація.«Він не мститиметься Степанові за ті випадкові удари, без цього не можна, без цього ніякого порядку не було б серед коней». «Соціалізація душі» (виправдальні підстави для будь-якого стану) головного героя оповідання «Білий кінь Шептало»

Номер слайду 32

Розбіжність між високою самооцінкою людини, гідної поваги, і її низькою соціальною роллю. Несуміжне протиставлення.«Вони, люди, знають: на Шептала можна покластися. Такий покірний і роботящий, тільки віжок торкнись, уже чує, вже розуміє, підганяти не доводиться». Негативний досвід існування в соціумі спричинює духовне спустошення, неспроможність, травмованість вольової сфери.«Степан озирається і, ніби вперше помітивши Шепталову сваволю, люто блимає з-під рудих брів:— «Ах ти ж, ледаче зілля!»«Робоча худобина, яку вільно запрягати, поганяти, стьобати батогом кожному Степанові».

Номер слайду 33

Поділяємо ті погляди, котрі диктує наша «роль».«Протягом усього життя в конюшні обманював себе: він давно не був білим конем». Пристосування до того, що є.«Хай завтра у привід відправить чи до міста, а згодом вони з конюхом порозуміються. Недаремно ж білим коням дано розум». Розбіжність між високою самооцінкою людини, гідної поваги, і її низькою соціальною роллю.

Номер слайду 34

Ідея покарання за непослух.«Свистів батіг, і вибухав лайкою Степанів голос»: «Батіг гострий, наче коса, — з чіпкої білої сириці, він (кінь) біжить по стерні, а батіг жалить, жалить». Маніпулювання людиною, її волею.«Шепталові подумалося, що весь сьогоднішній вечір — і коли біг, вирвавшись із хлопчачих рук, і коли вигулювався серед високих трав та в річці — він відчував владну Степанову руку». Соціальне становище через «батіг», «Степанову руку».

Номер слайду 35

Інстинкт залежності від можновладців.«Так застоялий жеребець змагається з вітром у прудкім бігу по колу, напнувши довгі віжки, один кінець яких тримають сильні руки». Вторгнення у світ почуттів і відчуттів людини зумовлює несправжність її суспільної поведінки.«Він тільки прикидався покірним і рвав голоблі з останніх сил». Соціальне становище через «батіг», «Степанову руку».

Номер слайду 36

Під впливом соціуму зникає «само-буття» особистості, що, власне, й становить її елітарність, бо XX ст. не знає іншої еліти, крім людей, які в несприятливих соціальних обстави-нах залишилися собою. В. Дрозд

Номер слайду 37

Тестове опитування1. Епіграфом до твору В. Дрозд обрав словаа) Е. Ремарка;б) Р. Рільке;в) О. Пушкіна; г) П. Загребельного.2. Якої шкоди завдав підпасок коню?а) Поранив ногу;б) вибив око;в) поранив шкіру на спині;г) обпік худобу.

Номер слайду 38

3. Робота, яку недолюблював виконувати білий кіньа) перевозити гній;б) орати поле;в) їздити до міста;г) катати малий дітей у святкові дні.4. Якого кольору був Шептало, коли поверну-вся додому після вільної прогулянки?а) Сірого;б) білого;в) вороного;г) чорного. Тестове опитування

Номер слайду 39

5. За Шепталову сваволю Степан називав йогоа) ледачим зіллям;б) старою клячею; в) лиходієм;г) хитрим стрибунцем.6. Мати білого коня працювала уа) селян, обробляючи землю;б) цирку, розважаючи публіку;в) фермера;г) лісника. Тестове опитування

Номер слайду 40

7. Вирвавшись на волю, кінь Шептало побіга) до лісу;б) понад берегом річки, по мілині; в) вздовж проїжджої частини дороги;г) додому.8. Стукіт копит коня порівнювався іза) гуркотом на небі;б) рухом поїзда по залізничній колії;в) звуком дятла, який перебував на стовбурі дерева;г) музичним тактом. Тестове опитування

Номер слайду 41

9. Предки Шепталаа) були спортивними конями;б) виступали в цирку;в) возили дітлахів;г) брали участь у військових подіях.10. На думку Шептала, головне, що дано білим коням, так цеа) спритність;б) кмітливість;в) розум;г) вміння поводити себе з людиною. Тестове опитування

Номер слайду 42

11. Як білий кінь охарактеризував сам себе? Він був:а) брикливим і жорстоким;б) байдужим до всього; в) принциповим і водночас відповідальним; г) покірним і роботящим. Тестове опитування

Номер слайду 43

12. Про що розповідала мати Шепталу, коли той був малим?а) Важке коняче життя;б) дідів і прадідів;в) майбутню його красу, силу і велич;г) необхідність якісного харчування. Тестове опитування

Номер слайду 44

В. Черватюк «Перші промені»Володимир. Черватюк

Номер слайду 45

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗнати зміст усього твору, уміти переказувати, виділяти головне, коментувати, пояснювати підтекст, робити висновки.

pptx
Додано
7 травня
Переглядів
106
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку