Презентація "Вплив транспорту на навколишнє середовище"

Про матеріал
Характеристика впливу різного транспорту на екологію: рівень екологізації використання транспорту; заходи проти забруднення довколишнього середовища транспортом і їх ефективність; боротьба із забрудненнями на залізничному транспорті; збереження ландшафту.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Екологічний проект Транспортні викиди в атмосферу,їх вплив на здоров`я людини

Номер слайду 2

Автомобілі є справжнім лихом для міст. Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище супроводжується не лише споживанням природних ресурсів, але й його забрудненням шкідливими домішками. Об'єктами забруднення є атмосфера, гідросфера та літосфера, тобто найважливіші компоненти середовища існування людини.

Номер слайду 3

У своїй практичній діяльності людина використовує різні види транспорту, що мають пересувні і стаціонарні силові установки. Пересувні силові установки дозволяють пересуватися транспортному засобу по поверхні (сухопутної або водної, або в атмосфері). 

Номер слайду 4

Розрізняють такі види транспорту: автомобільний, залізничний (наземний і підземний – метро), повітряний, водний (річковий і морський), а також рейковий і безрейковий наземний електротранспорт (трамваї, тролейбуси). Електротранспорт надає забруднююча дія на середовище за рахунок шуму і електромагнітних випромінювань, а також за рахунок попадання в середовище речовин, застосовуваних при обслуговуванні цього транспорту.

Номер слайду 5

Ми підрахували кількість автомобілів, що проїжджають біля нашого села протягом дня . Вирахували (за таблицею гранично допустимих концентрацій) кількість оксиду карбону, що викидають легкові і вантажні автомобілі та мотоцикли. Для порівняння такі ж дослідження провесли у селі Червоний Кут, яке знаходиться в 9 км. від автотраси і селі Великі Жеребки, розташованому в 7 км. від автотраси. Дослідили середній вік жителів нашої місцевості і причини смертності. Проаналізувати стан рослинності, що росте понад дорогою. Вирахували кількість чадного газу, що поглинають дерева. Зробили висновки.

Номер слайду 6

У ході роботи, було виявлено, що протягом години біля с. Попівці в середньому проїжджає близько 170 - 175 автомобілів, з них : 47 – вантажівки, 18 – мотоцикли, 110 – легкові автомобілі. Знаючи, що легковий автомобіль за одну годину викидає близько 3 мг/.м куб. оксиду карбону (СО), вантажний до 6 мг/ м куб., а мотоцикл 1,5 мг/м куб., можу провести підрахунки за одну годину: 47 * 0,006 = 0,3 мг/м куб 18* 0,0015 = 0,027 мг/.м куб 110 * 0,003 = 0,33 мг/.м куб 0,3+ 0,27 + 0,33= 0,9 мг/.м куб

Номер слайду 7

Село Червоний Кут знаходиться на відстані 9 км. від автотраси. Село маленьке і кількість машин мінімальна. В середньому за добу по вулиці, яку ми брали як центр спостереження, проїхало 3 легкових автомобілі і 2 мотоцикли. За тими ж підрахунками середньодобові викиди СО становлять 0,03 мг/м. куб. Тривалість життя людей у цьому селі до 74 років. На цей показник чадний газ фактично не впливає.

Номер слайду 8

Село Великі Жеребки розташоване на відстані 7 км. від автотраси. На трьох вулицях села було проведено аналогічне дослідження і виведено загальну цифру, яка показує, що викиди чадного газу більші ніж у селі Червоний Кут утричі, але менші ніж у селі Попівці майже у 9 разів, і становлять 0,1 мг/м. куб.

Номер слайду 9

Головними причинами підвищеного забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом є :незадовільна якість автомоторного палива;низькі техніко-експлуатаційні показники парку автотранспортних засобів. Обидва ці фактори впливають на забруднення атмосфери як безпосередньо (наприклад, через неефективне спалювання палива), так і побічно (наприклад, через невиправдано високу витрату палива). Основними проблемами, зв'язаними з якістю автомоторних палив, є :низьке октанове число в більшій частині реалізованих бензинів;малі обсяги виробництва зимових сортів дизельного палива.

Номер слайду 10

Остерігайся автомобіля!!!Автотранспорт, що використовує етильований бензин, - основне джерело свинцевого забруднення атмосфери. Під час згоряння 1кг етильованого бензину в атмосферу викидається близько 1г свинцю (його ГДК у повітрі не повинно перевищувати 0,0007мк/м3к Ця кількість може отруїти на рівні ГДК близько 1400 тис. м3 повітря. Долаючи відстань,яка дорівнює 1 км,автомобіль викидає в атмосферу 0.28 кг СО2

Номер слайду 11

Автомобільний транспорт. Транспортний (вантажний, пасажирський)перевезення вантажу і пасажирів. Спеціальнийвиконання різних технічних функцій (підйомні крани, пересувні компресори тощо)Спортивнийдосягнення певних рекордів швидкості

Номер слайду 12

Напрями впливуруйнування природних ландшафтівстічні води, що утворюються при обслуговуванніВплив автомобільного транспортувикиди в атмосферне середовищевплив на флору і фауну. Шумове забрудненнятверді відходи.

Номер слайду 13

Транспорт. Основним джерелом забруднення атмосферного повітря в місті Хмельницький є автомобільний транспорт. Вантажний,автобуси15-17%Легковий80%

Номер слайду 14

У вихлопних газах двигунів містяться оксиди карбону,нітрогену,альдегіди,сажа,свинець. На сьогоднішній день вчені визначили в цих газах більш як 200 компонентів. Лише 5 із них –нетоксичні!

Номер слайду 15

Споживання палива в Україні   Паливо                                                  Роки 201420152016 Автомобільний бензин, тис.т 4608,0 4974,2 4192,6 Дизельне пальне, тис. т 7393,6 9201,4 9248,6 Керосин, тис. т 201,9 232,0 275,3 Природний газ, млрд. м3 80,0 78,3 83,6  

Номер слайду 16

Назва речовини Бензинові Дизельні Оксид вуглецю(CO),% 10 0,3 Вуглеводні (Cm. Hn),% 2 0,5 Оксиди азоту(NOx),% 0,6 0,2 Альдегіди (RCHO),% 0,2 0,05 Двооксид сірки(SO2),мг⁄м3 0,003 0,015 Сажа (С),мг⁄м3 100 2000 Сполука свинцю(Pb. O4),мг⁄м3 60 __ Канцерогени (бенз(α)пірен),мг⁄м3 25 10 Граничний вміст основних шкідливих речовин у ВГ бензинових двигунів і дизелів Граничний вміст основних шкідливих речовин у ВГ бензинових двигунів і дизелів 

Номер слайду 17

Наслідки впливу на організм людини. Оксиди карбону гемоглобін кисневе голодування. Карбон оксид в організмі людини діє на єритроцити,порушується транспорт кисню. У результаті розвивається кисневе голодування,що відразу ж відображається на стані центральної нервової системи

Номер слайду 18

Наслідки впливу на організм людини. Оксиди нітрогену в дихальних шляхах взаємодіють з водою і утворюють азотну кистоту,яка викликає не тільки подразнення слизових оболонок,але й тяжкі захворювання . Надзвичайно канцерогенним є бензапирен,який стимулює розвиток ракових пухлин

Номер слайду 19

Дослідження умов праці водіїв та перевезення пасажирів у міжміських автобусах показало, що у пасажирів до кінця декількагодинної поїздки з концентраціями монооксиду вуглецю в повітрі салону в межах 20-50 мг/м3 погіршується психофізіологічний статус, знижується активність на 18-41%, погіршується самопочуття у 16-31% випадків, погіршується настрій у 18-32% пасажирів. Крім того, знижується виробнича здатність на 35-85%, точність переробки інформації - на 30-60%, збільшується величина латентного періоду зорової та слухової реакції на 20-40%.

Номер слайду 20

Токсичними є й вуглеводні - недогорілі хімічні складники палива. Викиди цих речовин на перехрестях і біля світлофорів у декілька разів більші, ніж під час руху на магістралі. Це причина багатьох хронічних захворювань. Найнебезпечнішим вважається бензопірен, у якого вкрай активні канцерогенні властивості. Характерно, що при низькій швидкості пересування на частому гальмуванні (такі умови руху характерні для міст) обсяг викидів автомобіля збільшується у 3-5 разів, ніж під час руху на великій швидкості. У зв'язку з цим забруднення повітря в містах суттєво залежить від ширини вулиць, числа перехресть, наявності підземних переходів тощо. Цікавим є той факт, що у німецьких нормах про охорону атмосферного повітря обумовлено безперервний контроль у містах за рівнем вихлопних газів у повітрі, навіть з'явився новий колір світлофора - синій, при якому водії зобов'язані вимкнути двигун на перехресті, коли перевищено норматив забруднення повітря вихлопними газами. Світлофор обладнано газоаналізатором, що здійснює постійний моніторинг повітря на цьому перехресті.

Номер слайду 21

Середня тривалість життя населення нашої місцевості 67-74 роки. Однозначно не можна сказати від чого помирає кожна людина, звісно, вік і хронічні захворювання відіграють не останню роль, але, на мою думку, той факт, що люди живуть безпосередньо біля траси і щодня дихають повітрям, яке переповнене чадним газом, надзвичайно впливає на їх здоров’я, а потім і на завчасну смерть.

Номер слайду 22

Крім хімічного забруднення навколишнього середовища автомобіль створює непридатне шумове та вібраційне забруднення. Шум порівнюється з таким самим повільним вбивцею як смог «шумове забруднення» охопило всю планету. Шум оточуючого природного середовища дорівнює 30-60 децибелам (д. Б). До цього природного фону за сучасних умов додаються виробничі і транспортні шуми, рівень яких нерідко перевищує 100 децибел. Здавна відомий благодійний вплив на організм людини шумів природного середовища (шум листя, дощу, річки і т. і.). Статистика свідчить, що люди, які працюють у лісі, поблизу річки, на морі, рідше ніж мешканці міст хворіють нервовими і серцево-судинними хворобами. Проблема шуму стала невід'ємною в комплексі проблем сучасного міста. 60-80% міського шуму створює автотранспорт. Проти ХіХ ст. рівень шуму в містах зріс у 10-10000 разів. Сто років тому шум на центральних магістралях великих міст не перевищував 60 д. Б. Нині у великих містах є райони, де він перевищує 70 д. Б (санітарна норма для нічного часу - 40 д. Б). Інтенсивність шуму в розвинених країнах щорічно збільшується на 0,5-1 д. Б і це є одним з найнесприятливіших чинників, які призводять до захворювань. Дія шуму на організм людини багатогранна.

Номер слайду 23

Ми дослідили вплив автомобільних викидів на деякі рослини У рослин шавлії за умов забруднення довкілля викидами автотранспорту відбувається збільшення товщини губчастої паренхіми, зменшення відношення стовпчастої паренхіми до губчастої та щільності розташування продихів на поверхні листка. У чорнобривців за умов дії викидів автотранспортних викидів спостерігалося збільшення кількості продихів на одиницю поверхні листка, товщини палісадної паренхіми мезофілу листка, потовщення кутикули. Індикаторним видом, у якого за умов забруднення довкілля викидами автотранспорту посилюються риси ксероморфності є чорнобривці, сукулентності – шавлія.

Номер слайду 24

Альтернативні види палива Водень. Першi дослідження стосовно використання водню як палива для теплових двигунiв були проведенi ще в 20-х роках ХХ столiття. Характеристики водню як моторного палива такi: нижча теплота згоряння - 120 Мдж/кг, що перевищує теплоту згоряння рiдкого палива в 2,7—2,9 разу. Енергiя запалювання водню дуже низька i приблизно в 10 разiв нижча за вуглеводневе паливо. Швидкiсть згоряння водневоповтряної сумiшi висока, особливо збагачено воднем. Межi запалювання сумiшi за коефiцiєнтом надмiру повiтря дуже широкi становлять 0,15—10. За таких широких меж запалювання можливо регулювати потужнiсть двигуна лише зміною складу сумiшi. Пд час згоряння водневоповiтряної сумiші утворюється водяна пара, тобто виключається можливiсть утворення шкiдливих продуктiв неповного згоряння. Таким чином, водень як паливо для теплових двигунів має низку переваг перед вуглеводневим паливом. Проте є причини, як стримують широке використання водню в теплових двигунах, пов’язанi вони з його добуванням, зберiганням i особливостями роботи двигунiв. 

Номер слайду 25

Але в ході дослідження ми зрозуміли, що не дивлячись на всю шкідливість викидів, вони не є основним фактором смертності людей, до смерті призводять інші не менш важливі проблеми. Але напевно можна сказати, що дерева наші захисники і потрібно збільшувати їх кількість, таким чином збагачуючи природу і захищаючи себе. Тому наші дослідження були заслухані на сесії в сільській раді, де і було вирішено виділити кошти на придбання саджанців для висадки їх біля сел. Попівці . У долі природи – доля людини!

Номер слайду 26

Проблемне питання. Чи потрібно берегтися автомобіля?Чому?Провести досліди разом з батьками:білі шкарпетки натягнути на вихлопні труби легкового та вантажного автомобілів. Увімкнути двигуни на 3-5 хв

pptx
Додано
25 березня
Переглядів
537
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку