Презентація "Взаємозв'язок ключових та предметних компетентностей"

Про матеріал
Розкрито поняття ключової компетентності та її складових, предметної компетентності та їх взаємозв'язок.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Взаємозв’язок ключових і предметних компетентностей

Номер слайду 2

“Дай мені рибку, і я буду їсти її весь день, навчи мене ловити рибку, і я буду їсти її протягом всього життя.” Східна народна мудрість

Номер слайду 3

Компетентнісний підхід – результативно-діяльнісна освіта Ключові компетентності (універсальні) Предметні компетентності Загально-предметні компетентності

Номер слайду 4

Ключова компетентність – спеціально структурований комплекс якостей особистості, що дає можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів. Ключові компетентності: вміння вчитися; загальнокультурна; громадянська; здоров’язбережувальна; компетентності з ІКТ; соціальна.

Номер слайду 5

Вміння вчитися Учень вміє вчитися, якщо він визначає сам або приймає мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати. Прийняття мети Добір засобів її досягнення Виконавські дії Контроль і оцінка результатів Навчальна діяльність визріває в надрах ігрової і лише поступово стає провідною. Вміння вчитися: організовувати своє робоче місце; орієнтуватися у часі та берегти його; планувати свої дії; доводити роботу до кінця.

Номер слайду 6

Загальнокультурна компетентність духовно – моральні основи життя людини. особливості національної і загальнолюдської культури в побутовій і культурно – дозвіллєвій сфері. культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ. роль науки та релігії в житті, засвоєння наукової картини світу. Громадянська компетентність усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й соціально-культурного середовищ. знання своїх прав і обов’язків. здатність екологічно мислити. бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе.

Номер слайду 7

Здоров’язбережувальна компетентність уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку; усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності; взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням; удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я; дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування.

Номер слайду 8

Компететності з ІКТ Здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією. Вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою. Соціальна компетентість Проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві; Продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими; Конструктивне розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за наслідки вчинків.

Номер слайду 9

Предметна компетенція – сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії для розв’язання навчальної проблеми (задачі, ситуації). Учень має уявлення, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює. : Знання «Я знаю що…» Діяльність «Я вмію це зробити… Я можу… Я роблю…» Творчість «Я створюю… Я придумую…» Емоційно-ціннісна сфера «Я прагну… Я хочу…» У дидактичному вимірі результат компетентнісної освіти можна підкреслити таким виявом індивідуальності учня:

Номер слайду 10

Загальнонавчальні уміння і навички. навчально-організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання); загальномовленнєві (формування умінь висловлюватися, спілкуватися працювати з текстовою інформацією); загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати, застосовувати й перетворювати навчальний матеріал, прогнозувати); контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів). рефлексивні (висловлювати емоційні, інтелектуальні, оцінювальні, рефлексивні судження).

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Взаємозв'язок ключових і предметних компетнтностей

Номер слайду 13

ppt
Додано
3 квітня
Переглядів
28
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку