Презентація з біології та екології для учнів 11 класу "Екологічні чинники та їхня класифікація"

Про матеріал
Презентація з біології та екології для учнів 11 класу (рівень стандарту) "Екологічні чинники та їхня класифікація" висвітлює питання: основні завдання аутекологічних досліджень, екологічні чинники та їхні особливості, класифікації екологічних чинників, найзагальніша класифікація екологічних чинників (абіотичні, біотичні, антропічні). Може бути використана при вивченні нового матеріалу під час дистанційного або змішаного навчаання
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Екологічні чинники та їхня класифікація

Номер слайду 2

План. Основні завдання аутекологічних досліджень. Екологічні чинники та їхні особливостіКласифікації екологічних чинників. Найзагальніша класифікація екологічних чинників: - абіотичні; - біотичні; - антропічні

Номер слайду 3

Про бджіл, гумор та дослідження. Карл Ріттер фон Фріш (1886-1982) австрійський етолог, дуже любив мед й улюбленим об’єктом досліджень були бджоли;лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини в 1973 р. «за відкриття, пов’язані зі створенням та встановленням моделей індивідуальної та групової поведінки тварин»Встановив, що комахи у похмурий день як компас використовують: язик для сприйняття пахучих молекул повітря;пару вусиків для пошуку квітів на дотик;сенсили для сприйняття шуму квітки, що розхитується;щупики для розпізнавання нектару;складні очі для сприйняття поляризованого видимого світла. Чому ці дослідження вважають аутекологічними?

Номер слайду 4

Аутекологія{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}факторіальна екологія, екологія особинрозділ екології, що вивчає вплив чинників довкілля на окремі організми, популяції і види (рослини, тварини, гриби, бактерії);К, Шретер (1855-1939), швейцарський ботанік, 1896р., запропонував термін аутекологія;Основні завдання - вивчення екологічних зв’язків організму із середовищем, типів середовища життя, різноманіття екологічних чинників і закономірностей його впливу, різноманітності адаптацій та механізмів їх формування, класифікації екологічних груп організмів, життєвих форм

Номер слайду 5

Аутекологія {8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}ХХ ст. аутекологія доповнилась розділами:про функціональну роль організмів в екосистемах та їхні життєві стратегії;про екологічні ніші;про різні види біоіндикації (фіто-, бріо-, ліхеноіндикація) та біотестування. Останні роки – формуються нові напрями досліджень, що зумовлені зростанням впливу антропічних чинників на живі організми, а саме:вивчення механізмів адаптації організмів до різних видів забруднення середовища;вивчення явищ заселення організмами нових територій;небезпеки біологічного забруднення;негативного впливу на аборигенні впливи

Номер слайду 6

Аутекологічні дослідження {8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Вивчення впливу екологічних чинників на організми впродовж їхнього життєвого циклу. Об’єкт досліджень: організми окремих видів рослин, грибів, тварин. Мета досліджень: встановлення способів і закономірностей формування адаптацій організмів у певному середовищіРезультати досліджень застосовують:в рослинництві, тваринництві, бджільництві, рибництві, лісових господарствах для вибору сортів рослин та порід тварин, які найдоцільніше вирощувати або розводити в конкретному районі;в медицині для визначення впливу ксенобіотиків на здоров’я людини;в еволюційній біології для виявлення закономірностей чинників на формування адаптацій

Номер слайду 7

Екологічні чинники {8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}рушійна сила процесів у взаємовідносинах організмів і середовища;чинять прямий або опосередкований, позитивний чи негативний вплив;можуть бути подразниками: - обмежувачами; - модифікаторами; - сигналами{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}усі природні компоненти й явища навколишнього середовища, що впливають на живі організми

Номер слайду 8

Значення дії чинників {8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}адаптаційне - формування пристосувань на різних рівнях організації життя;модифікаційне – пристосування у відповідь на зміни середовища та зміни дії чинників;сигнальне – джерело інформації про стан середовища;біонавігаційне – магнітний вплив забезпечує визначення місцеіснування або напрямків переміщення у просторі;вітальне – дія чинників різної інтенсивності може сприяти життєдіяльності;летальне – може спричиняти загибель організмів

Номер слайду 9

Особливості екологічних чинників {8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Природа чинниківфізична- світлові промені, магнітні поляхімічна- сольовий склад води, вміст киснюбіологічна- віруси, бактерії, рослини{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Мінливість чинниківтемпература на дні Світового Океану стала - +4˚Стемпература повітря в пустелі Сахара вдень - +50˚С, вночі - 0˚СОрганізми сприймають режими – послідовності змін за певний проміжок. Для характеристики середовищ життя використовують поняття світлового, температурного, водного режимів впливу чинників

Номер слайду 10

Екологічні чинники {8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}можуть змінюватись під дією живих організмівможуть бути незмінними{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Ресурси навколишнього середовищачинники, які організми використовують, споживають, тим самим зменшуючи їх кількістьвода, кисень або вуглекислий газ повітря, схованки, місця для розмноження. Умови існуваннячинники, до яких організми змушені пристосовуватися, але вплинути на них не можутьсвітло для бджіл, птахів - умова зорової орієнтації

Номер слайду 11

Класифікація екологічних чинників {8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Існує близько десяти груп екологічних чинників, які підлягають класифікації:{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}За походженням: За характером впливу:космічні;фізичні;геологічні;хімічні;техногеннібіологічніЗа об’єктом впливу:індивідуальні;групові;видові;соціальні

Номер слайду 12

Класифікація екологічних чинників{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Існує близько десяти груп екологічних чинників, які підлягають класифікації:{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}За середовищем виникнення: За ступенем впливу:атмосферні;летальні;гідрологічні;екстремальні;едафічніобмежувальні{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Залежно від мінливості:періодичні- добові зміни температури;неперіодичні- виверження вулканів;стабільні- земне тяжіння

Номер слайду 13

Найпоширеніша класифікація екологічних чинників{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}За природою впливу:абіотичні- вплив чинників неживої природи;біотичні- вплив чинників живої природи;антропічні- прямий або опосередкований вплив діяльності людини

Номер слайду 14

Найпоширеніша класифікація екологічних чинників{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Абіотичні факторикліматичні- вплив світла, температури, вологості;атмосферні- вплив повітря;едафічні- вплив ґрунту;гідрологічні- вплив води;топографічні (орографічні)- вплив рельєфу

Номер слайду 15

Найпоширеніша класифікація екологічних чинників{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Біотичні факторисимбіотичні, нейтральні та антагоністичнівірусогенні, мікробіогенні, фітогенні, мікогенні, зоогеннівнутрішньовидові, міжвидові

Номер слайду 16

Найпоширеніша класифікація екологічних чинників{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Антропічні фактори техногенні- вплив галузей промисловості;антропогенні- опосередкований вплив людини

Номер слайду 17

Екологічні чинники{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}відрізняються мінливістю у просторі й часі: Періоди в історії Земліпотеплінняпохолодання. Зміна температури впродовждобисезону. Температура має різне значенняна поверхні Земліу глибинах Світового океану

Номер слайду 18

Висновки. Основними завданнями аутекологічних досліджень є вивчення впливу екологічних чинників на організм та формування в них адаптацій на такий вплив. Екологічні чинники є компонентами навколишнього середовища, що мають різну фізико-хімічну природу, особливості та значення для живих організмів. Різноманітність екологічних чинників пов’язана з різноманітністю умов довкілля, що впливають на існування живого та визначають біологічне різноманіття

Номер слайду 19

Домашнє завдання. Опрацювати §35, стор. 134-135 (виконати самостійну роботу з ілюстрацією письмово (всім); завдання «Біологія+Світло» або «Біологія+Екологія» письмово (одне на вибір), відповідати на питання усно;Переглядати презентацію на сайті «Дистанційне навчання»

Номер слайду 20

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 12
Оцінки та відгуки
 1. КЛИМЕНКО ОКСАНА
  Щира подяка автору!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Яцук Наталія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Переметчик Наталя Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Шилова Наталія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Товстолес Лариса
  Дякую за чудову роботу.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Коцюр Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Улиганець Анжеліка
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Пашаєва Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Иголкина Яна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Глова Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Трофімова Тетяна Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Мітіна Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 9 відгуків
pptx
Додано
17 січня 2021
Переглядів
21645
Оцінка розробки
5.0 (12 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку