презентація з економіки для 11-го класу

Про матеріал
презентація, яку можна додатково використовувати на уроках економіки під час вивчення теми "Інфляція"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Інфляція — це багатопланове соціально-економічне явище, яке характеризує співвідношення між кількістю паперових грошей, обсягом вироблених товарів та послуг і темпами зростання рівня цін. Інфляційний процес означає знецінення грошей стосовно золота, товарів та іноземних валют.

Номер слайду 3

Показники виміру інфляції

Номер слайду 4

Під час інфляції має місце: Знецінювання грошей по відношенню до золота. Знецінювання грошей по відношенню до товару. Знецінювання грошей по відношенню до іноземної валюти.

Номер слайду 5

Загальний рівень цін та інфляція: Інфляція – стійка тенденція зростання середнього рівня цін, що супроводжується зниженням купівельної спроможності національної грошової одиниці (лат. “роздувати”) або підвищення загального рівня цін в країні. Дефляція – процес зниження середнього рівня цін та зростання купівельної спроможності національної грошової одиниці.

Номер слайду 6

Причини інфляції: Непродумана політика центрального банку (швидке збільшення пропозиції грошей); Незбалансованість державних видатків і прибутку (дефіцит бюджету); Кредитна експансія (розширення кредиту); Інфляційно небезпечні інвестиції (збільшення державного боргу); Неекономічні чинники (політична нестабільність, втрата довіри до уряду); Інфляційні очікування;

Номер слайду 7

Вимірювання інфляції Індекс споживчих цін (дефлятор) – показує рівень інфляції у відсотках: Р1 х Q1 – ринкова вартість споживчого кошика у поточному році; Р0 х Q0 – ринкова вартість споживчого кошика в базовому році. Темп інфляції – приріст загального рівня цін за певний період у відсотках: ІСЦ1 – індекс споживчих цін у поточному році; ІСЦ0 – індекс споживчих цін у базовому році;

Номер слайду 8

Негативні наслідки інфляції: Знецінення грошей, в результаті чого падає купівельна спроможність громадян; Інфляційні очікування створюють дефіцит товарів; Гроші втрачають функцію засобу обігу, що приводить до “бартеризації економіки” Гроші перестають виконувати функцію міри вартості Падіння продуктивності виробництва.

Номер слайду 9

Інфляція попиту (АD) є результатом зростання сукупного попиту без зростання обсягу виробництва. “Багато грошей бігає за малою кількістю товарів”. Причини: збільшення витрат: споживачів, підприємців, державних витрат; збільшення чистого експорту. Інфляція витрат (АS) наслідок збільшення витрат виробників, що приводить до зменшення сукупної пропозиції Призводить до стагфляції, тобто до одночасного росту інфляції і безробіття. Причини: підвищення номінальної заробітної плати, яке не супроводжується збільшенням продуктивності праці; Збільшення цін на ресурси.

Номер слайду 10

Графічне зображення інфляція попиту (АD) інфляція пропозиції (AS)

Номер слайду 11

Методи боротьби з інфляцією: Вплив на сукупний попит з метою стримування його зростання: підвищення ставки процента; скорочення державних витрат; підвищення рівня оподаткування; стримування росту заробітної плати без відповідного зростання продуктивності праці. Інші заходи: фіксація цін (стримування цін); індексація доходів (тільки у випадку інфляції витрат).

Номер слайду 12

Види інфляції За характером: відкрита; прихована. 2. За місцем поширення: локальна; світова. За можливістю прогнозування: очікувана; неочікувана. 4. За темпами підвищення цін: помірна (повзуча) – до 10% річних; галопуюча – до 200% річних; гіперінфляція >200% річних. 5. За причинами: інфляція попиту; інфляція витрат (пропозиції).

Номер слайду 13

В 50-60 роки інфляція проходила в більшості країн помірними темпами. В зв'язку з нафтовою кризою початку 70х років інфляція стала виходити з-під контролю держави, дезорганiзуючи нормальний економічний процес. Середньорічний рівень приросту роздрібних цін за час з 73 по 80 р. р. підскочив в середньому на 9%.

ppt
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Крупська Л. П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
6 квітня 2020
Переглядів
1301
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку