30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Презентація з теми "Сучасні підходи до організації навчання та використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови"

Про матеріал
Методичні матеріали використання інтерактивних методів та технік на уроках іноземної мови, практичні вправи та теоретичне пояснення.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Сучасні підходи до організації навчання та використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови вчитель – методист БЕЗСМЕРТНА Л.П. ЗЗСО №3, м. Чернігів

Номер слайду 2

Методи навчання - це - запланована форма всіх етапів навчання; процес, завдяки якому досягається певна мета ; упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя та учнів, спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань .

Номер слайду 3

Вибір методів навчання зумовлений : цілями навчання ; змістом навчального матеріалу та специфікою предметної області; темпом та терміном процесу навчання; стилем навчання та рівнем педагогічної майстерності вчителя; дидактичним та матеріально-технічним забезпеченням процесу навчання; рівнем підготовки учнів .

Номер слайду 4

Будь-який метод має забезпечувати : активну участь учнів у процесі навчання ; встановлення зворотного зв’язку в системі “педагог - учень ” ; можливість застосування набутих навичок і знань в реальних життєвих та навчальних ситуаціях; розвиток цільових навичок поведінки (самостійної творчої діяльності, роботи в малих групах ) ; мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях ; можливість отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях .

Номер слайду 5

Види методів : ТРАДИЦІЙНІ – спираються на вже написаних дослідженнях, теоріях, знаннях, основані на фактах, не залежать від власного досвіду, емоцій . АКТИВНІ – активізують емоційну діяльність , збільшують активну роль учнів , обмежують роль учителя ; у процесі здобуття знань, вмінь і формуванні навичок учень перевищує своєю активністю вчителя .

Номер слайду 6

Інтерактивне навчання Це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників навчального процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів . Інтерактив (англ.“inter”–взаємний, “act”-діяти ) означає взаємодіяти .

Номер слайду 7

Правила організації інтерактивного навчання : У роботу повинні бути залучені ( у тій чи іншій мірі ) всі учні . Активна участь учнів у роботі має заохочуватися вчителем . Учні можуть самостійно розробляти та виконувати правила роботи в малих групах . Для забезпечення продуктивної роботи у малих групах учнів має бути не більше 30 осіб у класі (чим менше, тим ефективніше ) . Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та малих групах і парах .

Номер слайду 8

“Tell me and I forget , teach me and I remember , involve me and I learn “ Benjamin Franklin “Скажи мені і я забуду, навчи мене і я запам’ятаю, задій мене - і я навчуся”

Номер слайду 9

Основне правило дидактики при засвоєнні матеріалу демонструє ефективність інтерактивних методів навчання: 20 % ми засвоюємо з того, що чуємо ; 35 % ми засвоюємо з того, що бачимо ; 50 % ми засвоюємо з того, що чуємо і бачимо ; 75 % ми засвоюємо з того, що чуємо, бачимо і в чому беремо участь ; 95 % матеріалу ми засвоюємо , якщо ми його чуємо, бачимо, із задоволенням беремо участь в процесі навчання і активно його репродукуємо .

Номер слайду 10

Чую і забуваю , бачу і пам’ятаю , дію і розумію . Конфуцій

Номер слайду 11

Використання інтерактивних методів сприяє : розвитку особистісних якостей учнів, таких як комунікабельність, співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т.д.; поліпшенню запам’ятовування, ідентифікації матеріалу і його використанню у повсякденному житті ; умінню самостійно здобувати знання ; розвитку критичного мислення; вихованню особистості і підготовці її до реального життя .

Номер слайду 12

Поділ інтерактивних методів : Метод дискусій ; Метод драматизації ; Метод проектів ; Метод аналізу і вирішення проблем ; Метод співробітництва чи роботи в групах .

Номер слайду 13

Вибір методу : ціль час, місце кількість учасників Методичні матеріали власні знання, вміння Система оцінювання тема, зміст метод

Номер слайду 14

Техніки навчання: - форми і способи (прийоми) навчання, що використовуються у різних видах роботи залежно від методу; - практичний процес навчання

Номер слайду 15

Інтерактивні ТЕХНІКИ Інтеграційні : - дискусія ; робота в малих групах ; - ігри Презентаційні : фільми ; виклад ; презентація ; робота з текстом Діяльні : Рольова гра ; інсценізація ; робота в малих групах ; - дерево прийняття рішень

Номер слайду 16

Метод дискусії Техніки навчання : Дебати “ за і проти ” ; Метаплан ; Критерійний покер ; Акваріум ; Мозаїка ; Дискусійне кафе; Кейс-метод, ін.

Номер слайду 17

Метод драматизації Техніки : Інсценізація ; Симуляція ; Рольова гра ; Дидактичні ігри ; Скрайбінг ; Шість капелюшків де Боно, ін.

Номер слайду 18

Метод аналізу і вирішення проблем Техніки : Мозкова буря ( Brainstorm ) ; SWOT ; Дерево прийняття рішень ; Плюси і мінуси ; Лекція / міні-лекція ; Діамантове ранжування ; Ментальна мапа (Mind Map); Барометр ; Зупинки із завданнями, ін.

Номер слайду 19

Метод співробітництва чи роботи в групах Ціль : учимо співпрацювати , планувати , організовувати , почуттю відповідальності , вмінню зав’язати контакти , керувати групою . Техніки : Пазл ( ажурна пилка – “ Jig Saw ’’ ) ; Метаплан ; SWOT ; Мозаїка; Естафета ; Плакат з висновками ; Інтелект (вісім розумових здібностей) ; Бінго , багато інших.

Номер слайду 20

Основні принципи роботи в групі: 100% відвідування; бути пунктуальним; бути толерантним; уважно слухати; не перебивати інших; лаконічно висловлювати думку; брати відповідальність за свої слова; поважати думку інших; активно працювати; не оцінювати співрозмовника, а надавати зворотню інформацію.

Номер слайду 21

Дебати “за і проти” Поділ класу на 2 групи ; Визначення теми і тривалості дебатів ; Підготовка аргументів ( тез і контртез ); Презентація аргументів по черзі ; Підбиття підсумків , пошук консенсусу .

Номер слайду 22

МЕТАПЛАН Проблема Чому не так, як повинно бути ? Якою є ситуація? Як повинно бути ? Висновки Що можемо зробити ( що залежить від нас ) ? Що не залежить від нас ? Аналіз

Номер слайду 23

S W O T S strengths W weaknesses O opportunities T threats внутрішні чинники зовнішні чинники міцні сторони, що в нас є для вирішення проблем проблемні сторони , чого не вистачає , що заважає які у нас виникають можливості , що можна використати , хто підтримує яка є небезпека , що може перешкоджа- ти

Номер слайду 24

Критерійний покер важливі критерії першочергові критерії 1 3 5 4 2 6 9 8 7 10 11 12

Номер слайду 25

Діамантове ранжування Використовується для роботи в групах , в методах дискусій та співробітництва . Кожна група малює плакат з 9-и діамантів : - першочергові аргументи - два важливі аргументи - аргументи середньої важливості - допоміжні аргументи - найменш важливий аргумент 1 5 2 2 3 3 3 4 4

Номер слайду 26

«Дискусійне Кафе» як прийом критичного мислення МЕТА: розуміння різних точок зору та мотивації вчинків інших людей. Вибір теми обговорення та об’єктів (історичні чи культурні постаті, літературні персонажі, представники різних професій, націй, та ін.); Розподіл ролей та довідкового матеріалу; Вибір «персонажами» команди однодумців; Підготовка до «зустрічі» (робота в команді); «Зустріч в кафе» - оголошення проблемного питання та презентація «героя» в дискусії .

Номер слайду 27

Варіанти ведення дискусій : « Мозаїка » Поділ класу на три групи ( 3 учні отримують ролі, решта –команда, але кожен говорить від свого імені); Дискусія в групах, дотримуючись правил. Якщо якась група закінчила дискутувати, вона може послухати сусідів. « Круглий акваріум » Коло стільців посередині класної кімнати (кількість стільців має дорівнювати кількості ролей); Дискутують ті, хто сидить на стільцях – решта спостерігає за колом. Можлива зупинка дискусії та заміна учасників тими, хто поза колом.

Номер слайду 28

Письмові роздуми на основі дискусій Як варіант додаткової роботи – по завершенню дискусій попросіть учнів написати роздуми над отриманим досвідом. Це може бути домашнім завданням. Орієнтовні питання: Чи змогли почуті твердження та аргументи опонентів змінити точку зору твого героя? Як ти почувався під час розмови? Коли тобі було комфортно, на якому етапі - під час захисту своєї думки чи переконування інших? Що ти дізнався про себе, поведінку людей під час проведення дискусії? Чи твоя власна точка зору співпадає з думкою твого персонажу?

Номер слайду 29

«Барометр» - практичний прийом впровадження елементів критичного мислення на уроках. Техніка «Барометр» дозволяє учням візуалізувати різні точки зору у форматі літери U(стрілки барометру, яка змінюється під впливом зовнішніх факторів). Етапи виконання вправи: 1. Підготовка простору ( в коридорі чи класі, таблички: «Повністю згоден», «Зовсім не згоден», «Не визначився». 2. Оголошення умов обговорення. 3. Озвучення теми бесіди (проблемна тема відповідно до уроку, ситуації). 4. Формулювання думок (зважити всі за і проти). 5. Вибір позиції кожним учнем залежно від їхньої точки зору. 6. Пояснення власного вибору (висловлення аргументованої повної думки, підтвердженої фактами). 7. Підбиття підсумків (чи змінилась перша думка: вона зміцнилась, ослабла, категорично змінилась…) Дистанційний Барометр: зображення на дошці літери U, відмітка кожним учнем своєї позиції. Конкретний вибір: так, ні, не визначився.

Номер слайду 30

Кейс-метод (Case study) Суть методу: використання конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень учнями. Робота над кейсом передбачає: - розбір конкретної ситуації з певного сценарію, який включає самостійну роботу; - «мозковий штурм» в межах малої групи; - публічний виступ із представленням та захистом запропонованого рішення; - контрольне опитування учасників на предмет знання фактів кейсу, що розбирається. Два етапи: - домашня самостійна робота (учні самостійно розглядають кейс, підбирають додаткову інформацію і літературу для його вирішення); - робота в класі (з’ясування проблеми, поділ учнів на малі робочі групи, обговорення в групах з використанням домашніх заготовок, онлайн ресурсів, вибір спікера від групи, запитання і доповнення з боку слухачів, голосування за спільне рішення загальної проблеми).

Номер слайду 31

Ажурна пилка (Jig Saw) Використовується для подачі друкованих матеріалів ЕТАПИ: 1.Вибір тексту і поділ його на сегменти . 2.Поділ аудиторії на малі групи – home teams, (кількість учнів відповідає кількості сегментів). 3.Перерозподіл аудиторії на експертні групи. 4.Читання й обговорення різних сегментів тексту в різних експертних групах. 5.Повернення в малі (домашні) групи й робота в них по обговоренню всього тексту (кожен експерт по черзі) . 6.Перевірка/контроль розуміння і засвоєння (тестові задання, запитання, переказ та ін.)

Номер слайду 32

Інтелект ( вісім розумових здібностей ) Математично – логічні здібності ; Рухові здібності ; Мовні здібності ; Орієнтаційно – просторові здібності ; Музичні здібності ; Інтраперсональні здібності ; Інтерперсональні здібності ; Природничі здібності .

Номер слайду 33

Шість капелюшків де Боно ( на основі шести способів мислення ) Білий - оперує фактами, опирається на перевірені аргументи і факти . Синій – лідер, керує роботою інших, проводить переговори, звертає увагу на ефективність членів команди . Зелений – аналізує, виконує, шукає альтернативні рішення, внутрішньо готовий діяти, має конкретні пропозиції . Жовтий – подібний до сонечка, бачить все добре, позитивне, має багату уяву, створює приємну атмосферу Чорний - бачить все негативне, слабкі сторони, реально оцінює, шукаючи мінуси . Червоний – до всього підходить емоційно, діє активно, керуючись інтуїцією та емоціями, помітний, голосно говорить .

Номер слайду 34

Мозкова атака (Brainstorm) Вибір теми, підбір учасників ; Безперервний потік ідей з боку групи, запис їх секретарем ; Фаза впорядкування і розвитку ідей ; Аналіз, відбір, допрацювання деталей ; Підсумки, розв’язання проблеми .

Номер слайду 35

Дерево рішень Формулюємо проблему для вирішення; Вибір найбільш суттєвих цінностей, інтересів, визначення пріоритетів ; пошук якомога більше розв’язків (кількість гілок на дереві відповідає кількості знайдених альтернатив ); Визначення позитивних і негативних результатів (плюсів і мінусів) кожного вибору; Прийняття остаточного рішення .

Номер слайду 36

Карта думок (Mind Map) Визначення ключових слів, фраз у тексті ; В центрі листка паперу зображуємо малюнок-символ даного поняття ; Проводимо промені з іншими ключовими словами ; На кожній лінії – слово чи вираз ; Після слів – інші малюнки-символи; Розгалуження з наступних асоційованих слів, виразів, малюнків …

Номер слайду 37

Техніка « скрайбінгу » Скрайбінг (з англійської scribe - робити екскіз, нарис) – це метод розповіді чи пояснення, який супроводжується графічною ілюстрацією змісту сказаного. прийом для творчої візуалізації навчального матеріалу. 1.Скрайбінг-фасілітація – супроподження розповіді схематичними малюнками, графіками, діаграмами, тощо у реальному часі. 2.Відеоскрайбінг – короткі яскраві відеопояснення з певних питань, які супроводжуються схематичними малюнками.

Номер слайду 38

Різновиди скрайбінгу: • мальований (схеми та малюнки зроблені від руки на будь-якій поверхні); - аплікаційний (на фон наклеюються чи накладаються готові зображення). • магнітний (зображення закріплюються на поверхні за допомогою магнітів); • фланелеграфний (готові зображення чіпляються до ворсистої поверхні за допомогою липучок тощо); • 3D-скрайбінг (об'ємні малюнки, які створюються за допомогою 3D-ручки). Інструменти для створення відеоскрайбінгу : Power Point  PowToon - онлайн-сервіс з набором готових шаблонів. GoAnimate - англомовний онлайн-сервіс, що дозволяє перетворити презентацію на мультиплікаційний фільм. Sparkol Video Scribe – програма для створення відеоскрайбів. Animaker – інструмент для створення 2D та 3D анімацій.

Номер слайду 39

Метод проектів Цілі : Вміння приймати рішення ( індивідуальні та групові ); Праця в малих групах ; Розв’язування конфліктів ; Ведення переговорів ; Презентація своєї роботи ; Активне слухання ; Підведення підсумків ; Оцінка своєї роботи ; Відповідальність перед собою і групою ; Розвиток творчих здібностей .

Номер слайду 40

Метод проектів Полягає у самостійному виконанні учнями завдань, що охоплюють більшу частину матеріалу, під прихованим наглядом учителя. Цей метод нівелює домінуючу роль учителя. Вчитель стає радником, спостерігачем, керівником у розвитку зацікавлень учнів. Він консультує, спостерігає за ритмом і порядком роботи над проектом, стимулює до подальших дій, підтримує учнів у їхній діяльності.

Номер слайду 41

Метод проектів Роль учня: бере на себе відповідальність за власне навчання. Він обирає теми, над якими працює, планує роботу, використовує різні джерела інформації, розподіляє завдання між членами групи, проводить дослідження, збирає матеріали, опрацьовує їх, відбирає, аналізує і, на завершення, представляє результати своєї чи групової роботи. Проектний метод не має своїх власних технік, він передбачає використання всіх попередніх вищезгаданих технік .

Номер слайду 42

Техніки поділу на малі групи 1,2,3,4 – зима, весна, літо, осінь ; 1 – 6 – король, королева, принц, принцеса , паж , слуга ; різнокольорові крапочки на долонях назви тварин на папірцях (витягти з капелюшка ) ; гра “люди до людей” : “Встаньте всі, хто любить …( має …/ чий улюблений колір / страва …) .

Номер слайду 43

HiNative - соціальна мережа для спілкування з носіями мов. GSE Teacher Toolkit - gives you fast access to GSE (Global Scale of English) learning objectives, grammar and vocabulary to help you plan lessons that are at the right level for your students. EFL/ESL Websites – Learning English

Номер слайду 44

https://www.pearsonelt.com/ - free English resources for your classroom

Номер слайду 45

allows you to add additional information to the photo with links, it can make embed tags - hyperlinks and text - directly to the image. You can add a link to anything: another photo, a site, video or audio. The international school laboratory GlobalLab is a community of like-minded people from different countries, united by the idea of a joint study of the world that surrounds them. connects 4.5 million students and teachers in 191 countries for teacher-designed cross-cultural and interactive projects.

Номер слайду 46

Бібліотека розробок : Розробки уроків Матеріали до уроків Матеріали до уроків Контрольні роботи Методичні рекомендації Сценарії Планування Позакласні заходи Виховна робота Майстер-класи Інші матеріали

Номер слайду 47

Основна концепція нової української школи

Номер слайду 48

Чим більше людей завдяки Вам зазнають розвитку , тим повнішою буде Ваша власна самореалізація .

ppt
Додано
26 липня
Переглядів
153
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку