24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Організація ефективної освітньої взаємодії під час викладання англійської мови в дистанційному режимі: 7 кроків до успіху

Про матеріал
Пандемія Covid-19 вже змінила звичний світовий порядок і може глибоко змінити освіту на краще. Протягом століть цей сектор був консервативним та стійким до змін. Технології перетворюють екран ноутбука на аудиторію, де студенти та викладачі бачать одне одного та, співпрацюють в навчальній взаємодії. Але пандемія змусила всіх терміново оволодівати цифровими інструментами та новими методиками та технологіями. Освіта розвивається наразі швидшими темпами, ніж у будь-який інший період новітньої історії. Поряд з 7 звичками високоефективних вчителів пропонуємо 7 кроків щодо організації ефективної освітньої взаємодії.
Перегляд файлу

Організація ефективної освітньої взаємодії під час викладання

іноземної мови в дистанційному режимі: 7 кроків до успіху

(із досвіду роботи викладача іноземної мови Гольтцш В.Ю.,

Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського

Херсонського державного університету)

ВСТУП

https://hundred.org/en/collections/quality-education-for-all-during-coronavirus

Пандемія Covid-19 вже змінила звичний світовий порядок і може глибоко змінити освіту на краще. Протягом століть цей сектор був консервативним та стійким до змін. Технології перетворюють екран ноутбука на аудиторію, де студенти та викладачі бачать одне одного та, співпрацюють в навчальній взаємодії. Але пандемія змусила всіх терміново оволодівати цифровими інструментами та новими методиками та технологіями.

По-перше, COVID-19 виявив велику прірву у тому, як використовуються цифрові технології в освітньому середовищі для покращення викладання та навчання. Крім того, ми бачимо кардинально різну ситуацію забезпечення гаджетами шкіл міст та сільської місцевості, які є просто постачальниками контенту, і тими, які можуть максимально навчатись, пропонуючи набагато більше, ніж доступ до навчальних матеріалів (в Інтернеті та по радіо чи телебаченню). Постає питання, чи є школа здатною запропонувати чітко сплановані та ретельно відібрані кроки для розбудови цифрового навчання разом із відповідними механізмами моніторингу. Акцент повинен бути не тільки на наданні ресурсів, а й на залученні до активної участі в заняттях та активного зворотного зв’язку - ситуація, коли педагоги надають пріоритет якості навчального діяльності.

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, здобувачів освіти та батьків. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати та мотивувати учнів та давати раду технічним проблемам виявилося зовсім непросто. І Україна не стала винятком – жодна освітня система світу не була готова до такої ситуації.

В теоретичній частині нашого дискурсу ми, між іншим, спираємось на інтернет-видання ЮНЕСКО «Covid-19: Рекомендації щодо планування рішень для дистанційного навчання», та методичні рекомендації «Організація дистанційного навчання в школі», видані МОН України в травні 2020 за авторством Алевтини Лотоцької та Оксани Пасічник, також численні джерела проекту Google for Education, подані в опису до цього вебінару. 

Як визначено в наказі МОН України від 25.04.2013 №466 «Про затвердження  Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за №703/23235, дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. (слайд 4)

Дистанційне навчання передбачає доступ до інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, а також те, що вчителі володіють технологіями дистанційного навчання.

1. ПІДСУМКИ ДИСТАНЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТОГО ДОСВІДУ.

Взаємодія всіх учасників освітнього процесу – один із найважливіших факторів функціонування кожної шкільної спільноти. В умовах дистанційного навчання, коли вчителі і учні не можуть бути поруч, особливого значення набуває бажання і докладені зусилля для налагодження взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу: адміністрацією закладу, педагогами, здобувачами освіти  та батьками.

Директор нашого навчального закладу (Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського ХДУ) М.В. Климович виконала своє завдання як керівника закладу освіти – обговорити зміну форми навчання з педагогічним колективом, було обрано онлайн платформи, організовано та запроваджено навчання з використанням дистанційних технологій. Тобто, колегіально обрали оптимальний варіант, виходячи із технічних можливостей закладу, викладачів, здобувачів освіти та батьків. Викладачі, в свою чергу, виконували не менш важливе завдання – налагодження комунікації зі студентами та батьками.

Хочу зазначити, що визначальними є не лише наявність техніки та доступ до мережі інтернет у вчителі та учнів, але і специфіка початкової, основної та старшої школи. Велику роль відіграє рівень сформованості самостійної роботи учнів. Адже, йдеться саме про організацію навчального процесу вдома, а не про те, що батьки візьмуть на себе функцію «вчителя», пояснюючи навчальний матеріал своїм дітям.

Уникнути безладу в БФПК допомогло призначення відповідальної особи – координатора дистанційного навчання, яка комунікувала з викладацьким складом щодо питань, пов’язаних з новою ситуацією. На допомогу в опануванні інструментарієм викладачам були запропоновані експрес-курси, адже, зрозуміло, що якщо б до початку дистанційного навчання колеги не надто активно користувались електронними засобами в роботі, то оволодіти складними для них інструментами було б важко.

Перед початком роботи, а також перед заліково-екзаменаційною сесією дирекція, заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділеннями Початкової  та Дошкільної освіти коледжу провели онлайн конференції з залученням студентів та їхніх батьків щодо обговорення форм співпраці та координування роботи усіх у зручному форматі. Педагоги домовились з батьками про конструктивний зворотній зв’язок, мобілізували доступні інструменти для зв’язку шкіл, батьків, вчителів та учнів один з одним; створили групи в соціальних мережах, щоб забезпечили регулярну взаємодію, включити заходи соціального піклування та намагалися передбачити можливі психосоціальні виклики, з якими студенти можуть зіткнутися, коли будуть ізольовані. Оскільки у багатьох батьків відсутній досвід дистанційного навчання, не можна покладати всю відповідальність за навчання дітей лише на них, але без допомоги батьків не обійтися. Завдання батьків – створити умови для навчання їхніх дітей, завдання педагогів – навчати і давати зворотній зв’язок.

В документах ЮНЕСКО наголошується на тому, що дуже важливими є саме захист конфіденційності та безпеки даних. Треба оцінювати безпеку даних під час завантаження освітніх ресурсів у веб-простори, а також при обміні ними з іншими організаціями чи особами. Переконайтесь, що використання програм та платформ не порушує конфіденційність студентів.

Викладачі, але також і учні опинились у винятковій ситуації. Викладачі мали оптимізувати (скоротити, комбінувати) навчальний матеріал, обрати певні завдання для контролю його засвоєння. В учнів з’явилась можливість списування, а для вчителів постала проблема справедливого оцінювання. Отже, формування звички дотримання правил академічної доброчесності вже стало невід’ємною частиною навчально-виховного процесу.

На слайд: Педагогічні прийоми, які спонукатимуть здобувачів освіти самостійно виконувати завдання. Якщо вчитель …

 • заохочуватиме і хвалитиме дітей, коли бачитиме, що робота виконана самостійно, хоч і не ідеально;
 • даватиме робочі завдання, де рівень складності наростає від елементарного до дуже складного (якщо дитина виконала завдання лише до половини, вчитель/ка дякуватиме за зроблену роботу і пояснить складніший матеріал додатково);
 • даватиме індивідуальні завдання кожному хоча б раз на кілька тижнів, можна вибірково;
 • даватиме завдання з готовими відповідями з проханням спробувати спочатку виконати завдання самостійно, не підглядаючи, а якщо щось незрозуміло — звернутися за роз’ясненнями до вчителя/вчительки;
 • даватиме завдання, які передбачають власні міркування та висловлення власної думки дитини, а не вибір з готових відповідей.

Що стосується повернення до очного навчання, то існує кілька можливих сценаріїв після завершення карантину. Проте в будь-якому з них необхідно провести діагностику та аналіз опанування учнями матеріалу, пропонованого під час дистанційного навчання. Зважаючи на те, що в базовій школі учні вивчають багато предметів, надзвичайно важливо відвести на цей процес достатньо часу для уникнення перевантаження та зайвого емоційного напруження. Якщо є можливість, варто застосовувати метод спостереження за діяльнісними проявами опанованих компетентностей окрім або замість

контрольних робіт, базованих на засвоєнні теоретичних відомостей. Для забезпечення виконання освітніх програм закладу в разі потреби необхідно:

 - розробити індивідуальні навчальні плани;

 - відвести час на додаткові консультації;

 - скоригувати календарні плани наступних періодів для збалансованого включення матеріалу, який змушено пропустили за час карантину;

 - якщо діагностовано, що учні перебувають на різних етапах опанування матеріалу, для подальшого забезпечення ефективного освітнього процесу доцільно застосовувати методику змішаного навчання.

2. КОМПЕТЕНТНОСТІ, НЕОБХІДНІ ЗДОБУВАЧАМ ОСВІТИ В МАЙБУТНЬОМУ https://edu.google.com/latest-news/future-of-the-classroom/?modal_active=none

Освіта розвивається наразі швидшими темпами, ніж у будь-який інший період новітньої історії. Серед освітян зростає усвідомлення того, що сьогоднішній навчальний план повинен розвиватися, щоб відповідати дійсності завтра. Кого ж ми з вами навчаємо та  виховуємо? Крім інструментів та технологій, студентам необхідно виробити нові навички вирішення комплексних проблем, ефективно співпрацювати та висловлювати ідеї по-новому; такі навички, як цифрова грамотність та вміння побудувати комунікацію, матимуть вирішальне значення для молоді, яка шукатиме роботу в майбутньому.

В проекті «Освіта в ХХІ столітті» за основу покладено – «життєві ролі», які виконуватиме учень впродовж життя. Це такі ролі: 1. Особистість, яка реалізувала себе. 2. Особистість із прагненням підтримки інших. 3. Людина, здатна до самоосвіти на протязі усього життя. 4. Активний учасник культурного розвитку. 5. Висококваліфікований працівник, професіонал, відповідальний і свідомий своїх дій. 6. Інформований громадянин. 7. Захисник навколишнього середовища.

3. ДІЄВІ ПОРАДИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ: 7 ЗВИЧОК ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ВЧИТЕЛІВ (за версією https://www.rejoiceinternationalschool.com/7-habits-of-highly-effective-teachers/ )

З колегами циклової комісії Іноземної філології коледжу ми визначились з онлайн платформами для роботи (Google Classroom, ZOOM, SKYPE), кожен викладач створив для комунікації зі студентами групи у вайбері/ інстаграмі/кімнату у фейсбуку, також активно користувались послугою Messenger фейсбука та інструментарієм Gmail. Завуч склала розклад занять, розміщений на офіційному сайті закладу, таким чином, щоб студенти 1 і 2 курсу змогли переглядати телевізійні уроки Всеукраїнської школи онлайн для школярів і долучатися до занять, які проводились викладачами коледжу. Для студентів 3 і 4 курсу функціонував розклад, за яким заняття проводились викладачами коледжу з використанням   дистанційних інструментів, поєднуючи таким чином дистанційне та онлайн навчання. Також зазначений алгоритм дій під час дистанційного навчання.

1. З закриттям навчальних закладів здобувачі освіти та педагоги стикаються з проблемами, знайомими багатьом сім’ям, де діти навчаються, а батьки працюють віддалено. Саме тому, починаю з найважливішого – налагодження та підтримання сталого зв’язку та співпраці з батьками. Щоб дібрати аргументів для розмов з батьками, пропоную скористатися Рекомендаціями з активного навчання вдома (англійською та російською мовами) - «Рекомендации по активному обучению дома в период приостановки образовательного процесса в очной форме: развитие у учащихся навыков саморегулирования во время вспышки COVID-19», видані Інститутом ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті . Край важливим автори вважають також підтримання психічного та фізичного здоров’я під час домашнього навчання. В методичних матеріалах є рекомендації, які стосуються планування збалансованого режиму навчальної та ігрової діяльності, мотивації до навчання через гру і необхідності виконання щоденних помірних фізичних вправ для оптимального співвідношення навчальної, ігрової та фізичної активності здобувачів освіти.

Саморегулююче навчання – характерна риса активного здобувача освіти  

Після закриття навчальних закладів дітям різних країн світу були запропоновані альтернативи, а саме певні онлайн-ресурси, для початку активного навчання поза закладами освіти.

ПРИКЛАД: Студенти зі слабким Інтернет-зв’язком знайшли вихід: дістатися до сусіднього населеного пункту, щоб завантажити домашнє завдання і виходити на зв’язок для участі в парах.

Активне навчання - результат внутрішнього прагнення до навчальної діяльності. Навіть за відсутності сприятливих умов ми можемо власними зусиллями створити умови для навчання. У процесі навчання не опускати руки, стикаючись з труднощами. Коли самі учні стають керівниками процесу власного навчання, вони займаються саморегульованим навчанням, в ході якого учні перетворюють свої розумові здібності на вміння виконувати робочі завдання в різноманітних галузях діяльності.

ПРИКЛАД: школярі не лише долучилися до дистанційного навчання, вони виробили власний режим дня, щоб знаходити час для навчання та відпочинку.

Отже, з колегами ми вирішили для забезпечення живого зв’язку з батьками студентів, створити групи в вайбері, в які класні керівники та дирекція коледжу мали змогу надсилати актуальну та важливу інформацію, яка стосується навчання та безпеки студентів.

Звісно, це наша з вами просвітницька робота, але затрати часу і душевних сил виправдовують себе. У період призупинення освітнього процесу в очній формі важливо не тільки сумлінно освоювати матеріал навчальних курсів, але також виробити корисні життєві навички, необхідні для самостійного регулювання навчального процесу. Наприклад, кожного дня вставати вчасно, виконувати фізичні вправи, спілкуватися з батьками так, щоб всебічно зміцнювати високі морально-інтелектуальні принципи, підтримувати хорошу фізичну форму, займатися художньою творчістю і трудовою діяльністю. Ми, викладачі, стаємо дороговказом для батьків, а вони, в свою чергу, допомагають власним дітям.         

1) Скласти ефективний план навчання та «віконечок» для відпочинку(для учнів/ студентів) – за основу взяти розклад уроків, надісланий школою;

2) Після 50-60 хвилин навчальної діяльності влаштувати 15-хвилинну перерву для маленького полуденка, прогулянки, це сприятиме кращій концентрації на завданнях.

Правильне планування допоможе понизити рівень стресу дітей і батьків. Заохочуйте скласти разом з дитиною письмовий розклад на весь тиждень, визначати пріоритети, вчитися ставити мету, завдання і строки, як дорослі на роботі.

3) Важливо пояснити необхідність встановлення чіткого та сталого режиму для сну, читання, тренувань, користування цифровими пристроями, відпочинку та дозвілля – таким чином формуються корисні навички навчальної та трудової діяльності.

2. Справжні вчителі завжди в пошуку натхнення. Долучайтесь до зустрічей та обговорень з колегами, діліться досвідом та ресурсами. Ніби це щоденний душ нових ідей, який збагачує вас, навіть якщо ви просто гортаєте стрічку в Facebook або Google.

3. Світ змінюється зі швидкістю світла, кожного місяця з’являються нові гаджети з налаштуваннями, про які ви раніше навіть не мріяли. Будьте відкритими до змін, які зроблять ваше викладання та навчання для молодого покоління легшим.

4. Будьте позитивно налаштованими. Діти дуже чутливі щодо вашого настрою, будь-який прояв негативу знищить бажання вчитися і зростати. Не будьте кимось, до кого страшно звернутись. Посміхайтеся і смійтеся разом!

5. Дуже важливо, щоб в вашому класі було весело, оскільки це допомагає знизити рівень стресу та напруги або попередити їх. Студенти, зазвичай, в захваті від живих емоцій, гумору та природньої поведінки вчителя. Отже, нехай саме вами захоплюються!

6. Ефективний вчитель ставить загальну мету і визначає шлях її досягнення, і от йти до неї маленькими кроками разом допоможе підвищити вмотивованість та повірити у власні сили.

Вчитель має очікувати високих здобутків і успіхів від студентів, навіть, якщо вони не здатні їх досягти. Як-то кажуть, тягніться до неба, а не дістанете, то будете падати серед зірок.

7. Надважливим завданням вчителя – отримувати зворотній зв’язок (Feedback) в реальному часі в класі, але ще важливіше – регулярно при викладанні в дистанційному режимі. Відгуки також надають важливу інформацію, яку викладачі можуть використовувати для підвищення ефективності своїх онлайн-матеріалів.

Під час навчання в режимі он-лайн, зворотний зв’язок дає учням змогу оцінити свій прогрес та визначити потенційні сфери самовдосконалення. Це сприяє саморефлексії, збільшує засвоєння знань та заохочує конструктивну дискусію з викладачами чи іншими учнями в Інтернеті.

Як творець контенту, ви, без сумніву, хочете переконатися, що ваші онлайн-курси максимально привабливі, корисні та мотиваційні для учнів. Активний збір зворотного зв’язку дозволяє постійно вдосконалювати свої продукти та процеси, покращуючи досвід навчання для ваших користувачів та допомагаючи їм досягти навчальних цілей.

Позначаючи 7 звичок високоефективних вчителів, тепер хочу запропонувати вашій увазі 7 кроків до успіху в організації ефективної навчальної взаємодії, в деяких моментах вони будуть перетинатися. Намагаючись дійти до істини, пропустіть через себе, уявіть, що це ви студенти, вимушені навчатися вдома під час пандемії Covid-19.

1. Надішліть електронною поштою листа або голосове повідомлення, зателефонуйте студентам, щоб нагадати їм, що ви все ще присутні в їхньому житті.

Розкажіть їм, як ви змінюєте свій графік, щоб вирішити нову ситуацію, і що зміна є частиною життя. Наприклад, ви можете поговорити про те, що саме читаючи їхні письмові роботи, ви вирішили розпочати своє генеральне прибирання, яке відклали назавжди.

Поміркуйте над поняттям суворого оцінювання та продовжуйте кидати виклики та підтримувати своїх учнів. Як педагоги, ми часто повинні збалансувати суворість та підтримку, і наразі студентам знадобиться більше підтримки, ніж суворості. Оцінюйте роботи гуманно, з розумінням, що студенти розгублені, невпевнені в собі, так само не знаючи, що всіх нас очікує завтра, як ви самі. Випромінюйте надію та оптимізм, наприклад, «Коли ви повернетеся цієї осені ...» Це допоможе студентам з нетерпінням чекати повернення в навчальний заклад.

Повторіть деякі теми, які ви вивчали в класі. Особливо для тих учнів, яким не вистачає навчального середовища, це, ймовірно, допоможе активізувати їхню пам’ять та нагадати їм, що вони все ще є частиною єдиної навчальної спільноти. Наприклад, у своєму електронному листі ви можете сказати щось на кшталт «Пам’ятаєте, коли ми говорили про це в класі ...»

Студенти нашого закладу активно спілкуються в коледжі та в поза навчальний час. Від самого початку пандемії проводилась активна інформаційна робота про COVID-19 та страх перед хворобою та її наслідками. Скажіть, якщо вони потребують допомоги, можуть звернутися до вас. Найголовніше, запитайте кожного зі своїх учнів, як ви можете їм допомогти.

2. Підготуйтеся до проведення заняття онлайн-класу. Найкраще потренуватись офлайн перед початком. Перед сеансом перевірте все необхідне обладнання, наприклад, ваш Інтернет, ноутбук, камеру тощо. Підготуйте завдання, якими ви хочете поділитися після онлайн-класу, як-от перелік питань, пов’язаних із темою.

3. Організація Warming-Up для вдалого початку: https://eslspeaking.org/top-5-esl-warm-up-activities/

Викладач пропонує студентам назвати певне слово на будь-яку літеру: Ssports, Ffoods, Hhobbies. Потім, використовуючи чат сервісу ZOOM/Skype/Google Meet, студенти пишуть свої слова і по черзі будують речення зі словами.

Також, знаходьте час для ігор, напевне, студенти звернуться до них пізніше, якщо їм сподобалось на занятті: https://www.eslgamesplus.com/

4. Сучасні дистанційні навчальні курси використовують системи управління процесом навчання на базі інтернету, складаються з цифрового матеріалу для читання, записів уроків для прослуховування та перегляду на електронних пристроях в зручний для учня час,  електронну пошту, дискусійні форуми, чати та функціонали тестування у віртуальному класі. Зазвичай, більшість таких систем підтримують асинхронне навчання, яке дозволяє учням користуватися більшістю функцій в зручний для них час, але також застосовують технології для синхронного навчання (відео в реальному часі, аудіо, спільний доступ до електронних файлів за сталим розкладом). Завдання навчання з залученням технологій в таких умовах полягає в тому, щоб впроваджувати соціально-технічні інновації в навчальну практику для застосування студентами та організаціями незалежно від часу, місця або перебігу навчання, що підвищує ефективність та результативність. Отже, технології високого рівня можуть бути інтерпретовані як підтримка будь-якої навчальної діяльності новітніми засобами комунікації.

Все більше студентів уже в дитинстві отримують доступ до електронних приладів. Для збереження власної безпеки вони мають стати свідомими громадянами цифрового простору і навчитися відповідально користуватися цифровими технологіями. Цифрове громадянство – це спосіб підготовки студентів до життя у високотехнологічному суспільстві. В період, коли  заклади освіти зачинені, одночасно з вивченням навчальних дисциплін, ви можете розвивати та удосконалювати навички, необхідні громадянину цифрового простору. До речі, таке завдання може взяти на себе класний керівник (у співпраці з вчителем інформатики) і створити клуб громадян цифрового простору, де діти будуть знайомитись з такими питаннями: закон про захист авторських прав, безпека в онлайн-просторі та кібербулінг. Потім, в ролі супергероїв, які долають труднощі та погрози цифрового простору, вони почнуть передавати отримані ними знання своїм товаришам, а також батькам та вчителям, в формі усних виступів та відео-зустрічей.

Під час онлайн-сесій робіть належні перерви, щоб студенти мали час подумати над темою та поставити свої запитання, а також просто відпочити хвильку. Заохочуйте учнів не тільки ставити запитання чи висловлювати думки, пов’язані з темою, але й відповідати на запитання однокласників. Опублікуйте домашнє завдання відразу після сеансу та надайте чіткі інструкції його виконання. Не забувайте про відгуки учнів. Це допоможе вам дізнатися їхню точку зору щодо заняття.

5. Намагайтесь надати підтримку учням та батькам щодо використання цифрових інструментів. Впроваджуйте заходи, щоб забезпечити доступ студентів до програм дистанційного навчання, у тому числі людей з обмеженими можливостями або з низьким рівнем доходу, якщо лише обмежена їх кількість має доступ до цифрових пристроїв. Розгляньте можливість тимчасової децентралізації таких пристроїв від комп’ютерних класів шкіл для сімей та підтримуйте їх через Інтернет. В коледжі маємо приклад, коли студентка із кабінету сільського голови надсилала виконані домашні завдання з різних дисциплін, оскільки Інтернет зв’язок вдома був надто слабким. Вважаю, що педагоги мають запропонувати студентам «запасний варіант», завдання із друкованого джерела, доступного студентам без сталого інтернет зв’язку.

6. Виходячи з звичних моделей навчання, ми у своїй роботі з колегами надаємо перевагу активний та інтерактивній навчальній взаємодії - більше самостійності для студентів в навчальному процесі! В Бериславському фаховому педагогічному коледжі студенти обирають для себе курси варіативної складової навчального плану на поточний навчальний рік, активно виконують завдання педагогів (наприклад, студенти старших курсів добирають актуальні пісні іноземною мовою для студентів молодших курсів для музичної хвилинки, вони супроводжують студентів-початківців в перші тижні навчання, відповідаючи на всі питання, беруть шефство в процесі підготовки до виховних заходів ). За матеріалами Google, 65% американських вчителів стверджує, що активна позиція та навчання під керівництвом студентів є надзвичайно цінним у розвитку навичок ХХІ століття.

Почати потрібно з особистих цілей та особистої траєкторії навчання студента, а це означає починати з того, чого саме студент хоче навчитися, чого досягти. Вчитель повинен використовувати всі свої знання, щоб поставити правильні запитання та заохочувати розмірковувати, а не просто викладати інформацію. Скажу лише, що питання силабусу вже активно обговорюється не лише у вищих навчальних закладах.

https://educationonair.withgoogle.com/events/learning-around-the-world?utm_source=email&utm_campaign=FY19-Q2-global-demandgen-website-other-futureoftheclassroom

Сприяння груповій роботі https://skillshop.exceedlms.com/student/path/30509/activity/42415

Сприяння змістовній груповій роботі є невід’ємною частиною навчання ХХІ століття. При розробці групового досвіду навчання користуйтесь онлайн-інструментами. Спершу треба буде продумати варіанти та план групової спільної роботи, яка відповідає вашим навчальним цілям та змістовно залучає учнів (можна звернутися до документів Google Диску для мотивації групової співпраці).

7. Поділіться цитатами вкінці свого уроку, нехай це буде частиною останнього завдання. Побажання здоров’я і добра налаштує ваших учнів позитивно та гармонійно до кінця дня, а, може, і до вашої наступної зустрічі. Або змусить їх замислитись, а це теж дуже важливо!

ВИСНОВКИ:

Важливо проаналізувати ефективність технологій, використаних під час дистанційного навчання на карантині, зокрема й для того, щоб продовжити використовувати деякі з них для змішаного навчання, електронної підтримки очних занять тощо. Для цього потрібно визначити практики та технології, які підтвердили свою успішність, і застосовувати їх надалі. Наприклад, технології організації інтерактивних опитувань чудово працюють на очних уроках, цифрові творчі завдання можуть використовуватись для проєктних підходів, а практика формувального оцінювання має стати звичною, незалежно від форми організації освітнього процесу.

При активному навчанні учні займаються великими і маленькими проектами, які передбачають, головним чином, такі види діяльності як лист, обговорення, рішення задач або рефлексія. Подібне навчання відрізняється від «традиційного» методу викладання, при якому учні є пасивними одержувачами знань від фахівця - воно передбачає, щоб учні активно включилися в процес навчання.

Викладач/вчитель/ка зобов’язаний(а) виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених результатів навчання, тобто надавати інформацію щодо обсягу та змісту навчального матеріалу, завдання на його закріплення, перевіряти й оцінювати їх та надавати відгуки на виконані завдання. Саме педагог співпрацює з усіма учасниками освітнього процесу. Він/вона має розуміти мету, план виконуваних завдань, інструментарій для праці, її обсяг та методику оцінювання виконаної роботи.

Студенти/учні повинні опрацьовувати навчальні матеріали для оволодіння відповідними компетенціями та досягнення передбачених освітньою програмою результатів навчання, дотримуючись принципу академічної доброчесності. Зі свого боку, батьки зобов’язані забезпечити належні умови для навчання, сприяти виконанню завдань та досягнення передбачених результатів.

Найбільш імовірно, що та чи інша форма змішаного навчання буде застосовуватись і надалі, тож закладу освіти варто докладно дослідити можливі технологічні рішення для забезпечення безперервного навчального процесу, організувати підвищення кваліфікації для вчителів, запропонувати ознайомчі курси чи окремі заняття для учнів та батьків.

Хотілося б, щоб досвід, набутий за умов екстреного переходу до умов дистанційного навчання, був використаний не лише для розвитку цифрових компетентностей учнів та вчителів, але й для рефлексії щодо особливостей цифрової педагогіки, яка ставатиме дедалі важливішою частиною освітнього ландшафту надалі.

Дистанційне навчання сьогодні стає рівноправною формою освіти поряд з денною формою навчання. При цьому, воно є перспективним з огляду на посилення тенденції навчання протягом усього життя, є економічно вигідним для навчальних закладів тощо. Не лише тому, що більшість дистанційних студентів є працюючими, дорослими, а так, їх часто вирізняє висока вмотивованість. Нам треба бути готовими до різних сценаріїв подальшого перебігу навчального процесу в період пандемії Covid-19. За таких умов особливого значення набуває якість навчального середовища. Дистанційне навчання, маючи об’єктивні переваги – гнучкість, відкритість, інтерактивність, значна індивідуалізація тощо, – але не позбавлено й певних недоліків. Ізольованість студента ускладнює процес спілкування між ним і викладачами, а також іншими студентами. Зворотний зв’язок є не лише засобом спілкування в дистанційному середовищі, але й одним з основних засобів навчання. Він здатен значно підвищити обмежений вплив викладача на студента.

Коли вас цікавить те, що ви викладаєте, привернути увагу своїх учнів набагато простіше. Заохочуйте їх запитувати в чаті, реагувати підняттям руки. Для реалізації методу мозкового штурму та знаходження рішень навчальних проблем в групах, використовуйте інструмент Whiteboard, що на Google Диску.

Вважаю, що перед нами постали нові виклики в освіті: нам треба прагнути до індивідуалізації навчання і одночасно намагатися інтенсифікувати самостійну роботу учнів, розширювати інформаційні потоки при використанні Internet.

Використання інноваційних технологій під час навчання, дозволяє домогтися:

- розвитку бажання вчитися,

- збільшення кількості студентів, які прагнуть творити, виконувати нестандартні завдання, проводити пошукові роботи, створювати проекти,

- підвищення працездатності на уроці, швидке сприйняття нового матеріалу,

- розвитку навички культури спілкування,

- створення сприятливого мікроклімату, відносин товариськості і взаємодопомоги.

 

ДЖЕРЕЛА ТА КОРИСНІ РЕСУРСИ:

 1. Ресурси для забезпечення навчання онлайн/ офлайн: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions#
 2. Ресурси від Фейсбук: https://www.facebook.com/fbgetdigital/educators
 3. COVID-19: The best resources for online teaching during coronavirus: https://www.futurelearn.com/info/blog/resources-for-online-teaching-during-coronavirus
 4. Досвід роботи вчителя математики та інформатики Масенко Світлани Анатоліївни «Формування ключових компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій»http://masenko-lana.blogspot.com/p/blog-page_94.html
 5. Детальніше про відповідь ЮНЕСКО на вплив корона вірусу на освіту https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 6. Вебінари ЮНЕСКО https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/webinars

https://en.unesco.org/news/dealing-obstacles-distance-learning

 1. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition
 2. https://edu.google.com/latest-news/future-of-the-classroom/?modal_active=none
 3. https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-learning-solutions
 4. https://blog.google/outreach-initiatives/education/global-accessibility-awareness-day-2020/
 5. Сприяння груповій роботі https://skillshop.exceedlms.com/student/path/30509/activity/42415
 6. https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/
 7. https://vidzhome.com/wp-content/uploads/2020/06/new_teacher.jpeg
 8. Зворотній зв’язок – feedback: https://elearningindustry.com/meaningful-feedback-online-learning
 9. Ігри для навчання: https://elearningindustry.com/tags/elearning-games
 10. Муліна Н.І. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. article_Mulina_kyiv_13.pdf;jsessionid=34D4FBC5E7DF9D9AE3D944A2D7C189A5
 11. Bill Pelz (MY) three principles of effective online pedagogy Article in Journal of Asynchronous Learning Network 8(3) · January 2007 https://www.researchgate.net/publication/242584812_MY_three_principles_of_effective_online_pedagogy
 12. https://elearningindustry.com/7-tips-prepare-for-teaching-online
 13. https://educationonair.withgoogle.com/events/learning-around-the-world?utm_source=email&utm_campaign=FY19-Q2-global-demandgen-website-other-futureoftheclassroom
 14. https://elearningindustry.com/online-teaching-during-covid-19-lockdown-conduct-classes
 15. https://elearningindustry.com/tags/elearning-best-practices
 16. https://elearningindustry.com/from-instructor-to-effective-online-facilitator
 17. https://elearningindustry.com/learning-process-in-online-education-8-ways-enhance
 18. https://teachremotely.harvard.edu/best-practices
 19. http://designingforlearning.info/writing/ten-best-practices-for-teaching-online/
 20. https://www.insidehighered.com/advice/2020/03/17/10-strategies-support-students-and-help-them-learn-during-coronavirus-crisis
 21. ESL warm-up activities and time fillers – more than 30 fun ways to start a class https://eslgames.com/no-prep-warm-up-activities/
 22. Різнорівневі мовні ігри: https://www.eslgamesplus.com/
 23. Налаштування на позитив! https://www.elle.com/uk/life-and-culture/a31891185/coronavirus-quotes/
 24. https://www.goodreads.com/quotes/tag/coronavirus-quotes
 25. https://mysteryscience.com/flowers/mystery-3/trait-variation-inheritance-artificial-selection/90?r=94307371
 26. Ресурси для викладачів: https://www.bbc.co.uk/teach
 27. https://www.listenaminute.com/e/education.html
 28. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_Tense_vv410422jo
 29. https://www.purposegames.com/de/ ігри англійською, німецькою, французькою, іспанською мовами.
 30. https://www.gamestolearnenglish.com/
 31. http://www.soundgrammar.com/
 32. http://elllo.org/index.htm
 33. https://agendaweb.org/
 34. https://www.eslgamesplus.com/
 35. https://eslspeaking.org/top-5-esl-warm-up-activities/
 36.  Платформи для вивчення мов:

https://www.bbc.co.uk/bitesize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
3 серпня
Переглядів
108
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку