Презентація "Земля - наш спільний дім"

Про матеріал
Нестандартний урок з астрономії , фізики ,екології та географії з використанням 3 D та 4D моделювання, голограмного зображення планети Земля як елементу STREAM-освіти, який сприяє розвитку важливих властивостей і навичок здобувачів освіти у здобутті майбутньої професії . Місце проведення: ДПТНЗ ДВПУБ Вчитель фізики : Одновалова Н.В.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Земля - наш спільний дім. Нестандартний урок з астрономії , фізики та географії з використанням 3 D та 4 D моделювання, голограмного зображення планети Земля як елементу STREAM-освіти, який сприяє розвитку важливих властивостей і навичок здобувачів освіти у здобутті майбутньої професії . Місце проведення: ДПТНЗ ДВПУБ Вчитель фізики : Одновалова Н. В.

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Мета: перевірка засвоєння учнями навичок та вмінь, отриманих на уроках фізики, астрономії, географії, екології. Навчити учнів складати 3 D моделі та використовуючи відомі учням інтернет ресурси зацікавити їх до вивчення природничих наук. Формувати вміння практичного застосування знань, удосконалювати вміння й навички, забезпечити ситуацію вибору, розвивати уяву учнів. Формувати вміння виконувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію.

Номер слайду 4

Ключові компетентності : УМІННЯ ВЧИТИСЯ – передбачає формування індивідуального досвіду участі учня в навчальному процесі, уміння, бажання організувати свою працю для досягнення успішного результату; оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю й самооцінки. ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА компетентність – пов’язана із готовністю вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах. ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА (КОМУНІКАТИВНА) КОМПЕТЕНТНІСТЬ – передбачає опанування спілкуванням, здатність цінувати найважливіші досягнення національної, європейської та світової культур. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – пов’язана з готовністю робити свідомий вибір, орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя; оволодіння етикою громадянських стосунків, навичками соціальної активності; уміння організувати власну трудову та підприємницьку діяльності; оцінювати власні професійні можливості, здатність співвідносити їх з потребами ринку праці.ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – передбачає оволодіння новими інформаційними технологіями, використовувати джерела інформації для власного розвитку.

Номер слайду 5

Тип уроку : нестандартний, комбінований, застосування знань, умінь і навичок.узагальнюючий урок з використанням 3 D та 4 D моделювання, голограмного зображення планети Земля, як елементу STREAM-освіти. Обладнання: презентація уроку, фото планети Земля, 3 D та 4 D картки моделі планети Земля, заготовки з фанери, заздалегідь виготовлені призми для перегляду голографічного зображення планети. Використання інтернет ресурсів: IOS, You. Tube,Play.google.com, QR- кодів. Google Earth.

Номер слайду 6

Хід уроку:1. Актуалізація знань про планету Земля – невеличке опитування.2. Розподіл учнів на 4 групи. Робота в групах.3. Презентація – « Земля - наш спільний дім».4. Природничі науки, що займаються вивченням планети Земля. 5. Астрономічні відомості про нашу планету.6. Географічні відомості.7. Екологічний аспект розгляду теми – « Земля - наш спільний дім».8. Підведення підсумків та узагальнення.9. Обговорення шляхів поліпшення екологічної ситуації на планеті.10. Створення 3 D та 4 D моделей, голограмного зображення планети Земля.

Номер слайду 7

Актуалізація знань про планету Земля :1. Глобус – це ….. а) зменшена модель Землі б) збільшена модель Землі в) модель м’яча2. Форма Землі – це… а) кулі б) квадрату в) прямокутника3. Горизонт – це… а) уявна лінія між земною поверхнею і небом б) простір, який ми бачимо в) все, що ми бачимо у вікні 4. На якій планеті існує життя? а) Земля б) Венера в)Сатурн 5. Що підтверджують навколосвітні подорожі? а) Земля кругла б) Венера квадратна в) Марс квадратний 6. До якої групи належить наша планета? а) земной в) астероїди б) планет- гігантів

Номер слайду 8

Робота в групах:1. Група учнів працює над створенням голограми планети Земля, використовуючи для цього відповідне посилання на зображення та заздалегідь виготовленні призми. Цікаві відомості про нашу планету.2. Група учнів працює над створенням 3 D моделі планети Земля, використовуючи конструктор з фанери. 3. Група учнів працює над створенням 4 D моделі зображення планети Земля, використовуючи картки.4. Група учнів працює над створенням 3 D моделі зображення планети Земля на прикладі кладання молекули Фулерену С60. Завдання для груп закодоване QR- кодами. Очікуваний результат: створення 4 моделей планети Земля. 

Номер слайду 9

1. Група учнів працює над створенням голограми планети Земля, використовуючи для цього відповідне посилання на зображення та заздалегідь виготовленні призми. Цікаві відомості про нашу планету.http://play.google.com/store/apps/details?id=com.vyom.hologramprojector.video3

Номер слайду 10

Група готує повідомлення цікавих фактів про планету Земля1. Планета Земля це живий організм, який не тільки дихає, але й має свою температуру, яку самостійно регулює, споживає енергію та постійно змінює кожу.2. Існує доказовий факт, що гравітація на поверхні Землі розподілена не всюди рівномірно. Саме томулюдина може почувати себе в одном місці ваще, ніж у іншому.3. Протягом багатьох років проводяться різномонітні виміри, які фіксують збільшення орбіти Місяця та віддалення її від Землі.4. Астрономи наполягають на тому, що, через декілька мілліардів років, Земля та Місяць будуть підтверджені влияні атмосфери Солнця та знову зблизяться. І саме тоді Місяць підійде до Землі настільки близько, що буде розірвана на шматки та розкидана в космосі. Її останки будуть подібні до кілець Сатурну – вони створюють кільце над екватором Землі.5. Місяць відіграє важливу роль в існуванні Землі. Завдяки їй у нас е стабільність нахилу Землі відносно Сонця. Якбимісяця не було, Земля була б не «жилою» та з хаотичними змінами клімату.6. Існує теорія того, що життя на Землі здатна зберігтися на певній території. Підтвердженям цьому слугує той факт, що містом обитаня для третини всіх підвидів флори и фауни служат джунглі Амазонки.7. Що являє собою Земля в космосі? Схожа на величезну сферу, вкриту кам’яно-водною оболонкою і при цьому, мчить з шаленою швидкістю.8. Величезна енергія, що виходить із недр Землі , тримає океани та атмосферу. За допомогою цієї енергії були сформовані плити, що відокремлювали океан від магми.9. Всередині Землі завжди є величезний запас тепла та енергії, що використовується ним помимо енергії Сонця.10. Виверження вулканів, поява гір та землетрусів – все це наочно показує що наша планета і ми разом з нею ще живемо!11. Горы можуть бути не скрізь. Це говорить про відсутність плит, які при стиканні образують горні хребти.12. Найбільші горні хребти, пролягають під поверхнею океанів, оточуючи поверхню Землі. Показ відеоролика.

Номер слайду 11

2. Група учнів працює над створенням 3 D моделі планети Земля, використовуючи конструктор з фанери.

Номер слайду 12

3. Група учнів працює над створенням 4 D моделі зображення планети Земля, використовуючи картки. В Google Play скачать IOS для перегляду 4 D зображень , після введення коду навести камеру на картку та отримати об’ємне зображення планети Земля.

Номер слайду 13

4. Група учнів працює над створенням 3 D моделі зображення планети Земля (сфера) на прикладі кладання молекули Фулерену С_60. Склавши об’ємне зображення дана група учнів робить невеличке повідомлення про молекулу Фулерену.

Номер слайду 14

Фулере́н — молекулярне з’еднання, що являэ собою випуклы замкнены багатогранники, що складаються з трьохкоординованих атомів вуглецю. Своєю назвою фулерени винні інженеру та архітектору Річарду Бакминстеру Фулеру, його геодезичні конструкції побудовані за цим принципом. Первочергово даний клас з’єднання був обмежений лише структурами, включаючими тільки п’яти- и шестикутні грані. Якщо в склад молекули фулерену, крім атомів вуглцю, входят атоми інших хмічних елементів, то, якщо атоми інших хімічних елементів розміщені всередині вуглецевого каркасу, такі фулерениы називаються ендоедральними, якщо зовні — екзоедральними. В 1985 році группа винахідників — Роберт Кьорл, Харольд Крото, Річард Смоллі, Хіс и О’Брайен — дослідили мас-спектри парів графіту, отриманих при лазерному опромінені (абляції) твердого зразку, та знайшли піки з максимальною амплітудою, відповідні кластерам, що складаються з 60 або 70 атомов вуглецю. Фулерени в природіПісля отримання в лабораторних усмовах фулерени були знайдені в деяких зразках шунгитів Північної Карелії в фульгуритах США та Індії, метеоритах та доних відкладеннях, вік яких досягає 65 мільйонів років. На Землі фулерени створюються при горінні природного газа та разряде блискавки. Влітку 2011 року були оприлюднені результати досліджень проб повітря над Середиземним морем: в усіх 43 зразках повітря, взятих від Барселони до Стамбула, були виявлені фулерени. Фулерени в великій кількості були виявлені і в космосі: в 2010 году у вигляді газу, в 2012 году — в твердому стані. Фулерени дійсно володіють нелінійними оптичними властивостями. В 1999 році дослідники з Університету Відня продемонстрували застосування корпускулярно-хвильового дуалізму до молекул фулеренів C60. Молекулярний кристал фулерену є напівпровідником з шириною забороненої зони ~1.5 е. В та його властивості в більшості аналогічні властивостям інших напівпровідників. Тому ряд дослідів бул пов’язаний з питаннями використання фулеренів в якості нового матеріалу для діодів, транзисторів, фотоэлементів и т. п. Під дією видимого (> 2 э. В), ультрафіолетового та білш короткохвильового випрмінювання фуллерени полімеризуються і в такому вигляді не растворяються органічними розчинниками. Надпровідні з’єднання с С60 Молекулярніи кристал фулеренів — напівпровідники, однако на початку 1991 року було встановлено, що легіруваня твердого С60 невеликою кількістю лужного металу призводить до створення матеріалу с провідністю, який при низьких температурах переходить в надпровідник.Інші області застосування акумулятори та електричні батареив качестве добавок для получения искусственных алмазов методом высокого давления. При этом выход алмазов увеличивается на ≈30 %. для изготовления солнечных элементов мощнейшими антиоксидантамидля разработки противоаллергических средствв лечении вируса иммунодефицита человека

Номер слайду 15

Природничі науки, що займаються вивченням планети Земля: Астрономія. Фізика. Географія. Геологія. Біологія. Метеорологія. Екологія та ін.

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Довжина екватора – 40 000 км. Екваторіальний радіус – 6378 км. Полярний радіус – 6356 км. Перший глобус – 1492 рік німецький картограф Мартін Бегайм, що назвали «Земне яблуко». Будова Землі

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Екологічний аспект розгляду теми – « Земля - наш спільний дім».

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Номер слайду 44

Номер слайду 45

Номер слайду 46

. Нераціональне використання ресурсів та енергії – проблема без державних кордонів, як і більшість екологічних питань, котрі викликають занепокоєння людства сьогодні. Тому, заради нашого майбутнього, школярі повинні бути обізнані з проблемою енергозбереження і можливостями своєї участі в її вирішенні. Проблема енергозбереження дуже актуальна для України, бо, незважаючи на наявні запаси, використовувані енергоносії постачаються, переважно з інших країн. Україна лише на 25% забезпечує себе енергоресурсами, а 75% імпортує. Україна має значні природні ресурси та унікальне для Європи навколишнє середовище, але водночас є найбільш екологічно забрудненою країною регіону. На сьогодні наша країна є однією з країн світу, де енергія використовується найменш ефективно.

Номер слайду 47

Номер слайду 48

Номер слайду 49

Номер слайду 50

ЗАХОДИ, що допоможуть зберегти нашу планету для нащадків. Проводити заходи напрямлені на зниження енергозалежності . Наближиння стану будівель з нульовим споживанням енергії. Раціональне використання усіх ресірсів Землі. Впровадження енергозаощадних технологій в усіх сферах життя людини. Сортування сміття та ін.

Номер слайду 51

ДОПОМОЖИ ВРЯТУВАТИ ПЛАНЕТУ!

Номер слайду 52

Номер слайду 53

Номер слайду 54

Майбутне починається сьогодні

Номер слайду 55

pptx
До підручника
Астрономія (рівень стандарту) 11 клас (Головко М.В., Коваль В.С., Крячко І.П.)
Додано
27 квітня 2020
Переглядів
4266
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку