Президентські перегони

Про матеріал

Президентські перегони План роботи. 1. Звіт президента країни «Довірія». 2. Виступ кандидатів в президенти країни «Довірія». 3. Представлення програм кандидатів в президенти країни «Довірія». 4. Робота над програмою «Вчимося розуміти та поважати інших».

Перегляд файлу

Президентські перегони

 

План роботи.

1. Звіт президента країни „Довірія”.

2. Виступ кандидатів в президенти країни „Довірія”.

3. Представлення програм кандидатів в президенти країни „Довірія”.

4. Робота над програмою „Вчимося розуміти та поважати інших”.

Хід роботи.

Добрий день, шановні гості та дорогі мешканці країни „Довірія”.

Сьогодні у нашій країні один із найважливіших, найвирішальніших днів - у нашій країні „Довірія” розпочинається передвиборча кампанія, а якщо перевести на мову політики, а сьогодні ми з вами політики, у нас розпочинаються „Президентські перегони”. Ми підсумуємо нашу роботу, наше життя за цей рік, та накреслимо плани на майбутнє.

Роботу нашу ми побудуємо так:

1. Заслухаємо звіт нині діючого президента нашої країни Демидченка Валентина.

2. Виступ кандидатів в президенти країни „Довірія”.

3. Представлення програм кандидатів в президенти країни „Довірія”, та їх обговорення.

4. Робота над тренінгом „Вчимося розуміти та поважати інших”.

На початку 2006-2007 навчального року ви обрали президентом країни ”Довірія” Демидченка Валентина. На початку своєї діяльності Валентин представив нам свою програму роботи.

  Для того щоб порівняти чи дійсно наш президент втілив свою програму в життя, чи виконав свої обіцянки я пропоную вашій увазі відео ролик із зверненням нині діючого президента до народу країни „Довірія”, тобто до нас після перемоги на минулих виборах.

А зараз заслухаємо звіт нині діючого президента нашої країни Демидченка Валентина (виступ  президента країни „Довірія”).

 

Сьогодні на наших „перегонах” присутня голова вищої учнівської ради школи Гундер Юлія, тож запрошуємо її до слова. (Виступ голови шкільної ВУР).

Бути президентом це почесна і відповідальна посада. Президент – це приклад для своїх виборців, це перший помічник класного керівника. Багато висуванців на цю посаду, через деякий час, відмовилися прийняти участь у „перегонах” і залишилися найсміливіші це:

Демидченко Валентин – нині діючий президент;

Желєзняк Артем – президент минулого навчального року;

Желєзняк Максим – нині діючий прем’єр міністр;

Ясінський Володимир – міністр спорту та туризму;

Таран Юлія –

Запрошуємо кандидатів в президенти країни „Довірія”  представити свої програми.

(Заслуховуються програми кандидатів у президенти).

„Президентські перегони” Внашій країні тільки стартували. Більш детально ознайомитися зпрограмою кожного кандидата в президенти ви зможете протягом передвиборчої кампанії. У вас ще буде час подумати, зважити і зробити свій вибір.

Прослухавши виступи кандидатів у президенти я прийшла до висновку, що великою проблемою у нашій країні є взаємоповага. Чи завжди ми розуміємо, що відповідаємо за кожне наше слово. Ми відповідаємо за те, як нас зрозуміли, за ті наслідки, до яких можуть призвести наші слова. Спілкування буде приємне чи неприємне – це теж в першу чергу залежить від кожного з нас.

Існує вислів „спершу подумай, а потім скажи”. Насправді практично дотримуватися цієї поради дуже складно. Але якщо ми все ж таки будемо думати про те, що і як говоримо, аналізувати свої думки та слова, ми навчимося спілкуватися і ефективно, і толерантно, і просто приємно. Цьому можна і варто навчитися.

Я недаремно наголосила на понятті толерантність, тому що всі ми з вами і звичайно майбутній наш президент повинні бути толерантними людьми.

 

 

 

 

 

Інформаційне повідомлення

«Толерантна людина»

Поняття толерантності вперше зустрічається у 18 столітті. У своєму «Трактаті про віротерпимість» відомий французький філософ Вольтер писав, що «безумством є переконання, що всі люди мають однаково думати про певні предмети».

Розуміння толерантності не однакове в різних культурах, тому що залежить від історичного досвіду народів. У англійців толерантність розуміється як готовність і здатність без протесту сприймати особистість, у французів - як певна свобода іншого, його думок, поведінки політичних та релігійних поглядів. У китайській мові бути толерантним означає дозволяти великодушність по відношенню до інших.  В арабському світі толерантність -прощення, терпимість, співчуття іншому, а в персидському - ще й готовність до примирення.

Зараз толерантність розуміється, як повага і визнання рівності, віл мова від домінування та насилля, визнання прав інших на свої думи та погляди. Отже, толерантність перш за все має на меті прийняти інших такими, якими вони є і взаємодію з ними на основі згоди.

Поділ людей на толерантних і не толерантних є досить умовні Кожна людина в своєму житті здійснює як толерантні, так і нетолерантні вчинки. Але здатність поводити себе толерантно може сі особистісною рисою, а відтак - забезпечити успіх у спілкуванні.  Толерантні люди більше знають про свої недоліки та переваги, критично ставляться до себе і не прагнуть у всіх бідах звинуватити інших. Вони не перекладають відповідальність на інших. Толерантна людина не ділить світ на два кольори - чорний та білий. Вона акцентує на розбіжностях між «своїми» та «чужими», а тому готова вислухати та зрозуміти інші точки зору.

Почуття гумору і здатність посміятися над своїми слабкими сторонами - особлива риса толерантної людини. У того, хто здатний до  цього, менша потреба зверхньо ставитися до інших.

Отже, толерантна особистість знає і правильно оцінює себе. Її добре ставлення до себе співіснує з позитивним та доброзичливим ставленням до інших.

 

Так як сьогодні у нас розпочинаються „ Президентські перегони”, то я пропоную учасникам цих перегонів прийняти участь у грі:

 

„Якості та вміння важливі для ефективного спілкування”

 

 

Перед вами два опоненти перед якими одна і та сама цифра. Давайте уявімо діалог цих двох людей. ( До обговорення цифри, яку бачить один із опонентів, запрошуються по два кандидати в президенти і вступають в дискусію доводячи, що саме він бачить вірну цифру.)

 

 

Може це бути приблизно так:

А - Це шість

Б - Це дев'ять.

 А - Та ні, це шістка.

Б - Яка це шістка, коли це дев'ятка.

А - Це сама справжня шістка.

Б - Ти щось плутаєш. Це справжня дев'ятка.

А - Ти що не при розумі? Дивишся і не бачиш!

Б - Скоріше за все це тобі треба лікуватися!

 І так  далі...

2.   Після представлення плакату ведучий ставить учасникам запитання: «Чому учасник А і учасник Б не дійшли згоди?»

Важливий висновок. Невміння зрозуміти іншого, впевненість, що думка єдино правильна, небажання побачити ситуацію очима іншого - найкоротший шлях до непорозуміння, а часто й до виникнення конфлікту.

Отже. якщо ви прагнете ефективного спілкування, необхідно поводитися так, аби не ображати партнера, поважати точку зору іншого   та його особистість, незалежно від соціального положення, національності, індивідуальних особливостей, уподобань тощо. Таке спілкування називається толерантним.

 

 

 

Вправа «Асоціативний ряд

на слово толерантність»

( робота в групах)

Мета: засвоїти поняття «толерантність», розширити його зміст.

Кожна група по вертикалі записує слово толерантність і пропонує учасникам:

«Потрібно назвати характеристики людини, які асоціюються зі змістом поняття «толерантність» і починаються з букви вертикального ряду».

Т  -

О  -

л -

Е  -

Р  -

А  -

Н  -

Т  -

Н  -

І   -

С  -

Т  -

ь -

 

(Важливо слідкувати за тим, щоб називаючи характеристики людини учасники називали саме характеристики толерантності. При виникненні труднощів можна підказати і запитати чи підходить характеристика толерантній людині).

 

Приклад.

Т – терплячий, тактовний, турботливий,

О – обережний,

Л – люб’язний, лояльний,

Е – емпатійний (той хто вміє співчувати іншим),

Р – розумний, розважливий,

А - адекватний, акуратний ( в стосунках з іншими ),

Н – ненав’язливий,

І – інтелігентний,

С – стриманий,

Ь – символ толерантності м’якість.

Ви дуже добре виконали завдання. Кожен з вас, а кандидати в президенти особливо, повинні усвідомлювати, що ці риси повинні бути притаманні кожній вихованій людині.

Під час президентської кампанії між кандидатами у президенти будуть відбуватися дебати. для того, щоб вони проходили толерантно я пропоную групам  попрацювати над слідуючим завданням

Продовжується робота груп. Кожна група отримує завдання:

 1. Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви висловлюєте згоду своєму опонентові.

2. Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви висловлюєте незгоду своєму опонентові.

3. . Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви висловлюєте оцінку дій або вчинків вашого опонента.

  Кожна група по черзі вивішує і представляє результати своєї роботи.

  Після представлення пропонується учасникам визначити на напрацьованих плакатах і назвати ті вирази, які, на їх погляд, можна використати при толерантному спілкуванні(підкреслити їх на плакатах).

Вправа „Я-повідомлення”

Мета: навчити учасників висловлювати свої почуття без оцінок, невдоволення та образ.

Інформаційне повідомлення.

Важливо вміти проявляти толерантність в спілкуванні. Це передбачає не тільки прийняття іншого, а й уміння підтримати і допомогти йому. В конфліктній ситуації, коли людина переживає сильні негативні емоції, з’являються проблеми з їх вираженням. Одним із ефективних способів вирішення цієї проблеми є усвідомлення своїх почуттів і приговорювання їх партнеру. Саме цей спосіб і називається „Я-повідомленням”.

„Я-повідомлення” – це усвідомлення та промовляння вголос стану у зв’язку із ситуацією, що склалася. Використання під час спілкування „Я-повідомлень” допомагає висловити свої почуття, на принижуючи іншу людину (порівняйте: „Я дуже хвилююсь, коли тебе немає вдома об 11-й вечора” та „Ти знову прийшов додому об 11-й вечора?!”

„Я-висловлювання” – це промовляння вголос почуттів, які ви переживаєте у неприємній ситуації, визначення та формування власної проблеми з цього приводу („Вибач, але я відчуваю роздратування коли ти говориш це...”, „Коли чую твої слова, я навіть не знаю, що і сказати, настільки я розгублена”). Формуючи таким чином висловлювання, ми усвідомлюємо власну проблему: це – моя проблема, що я роздратований, це – мої відчуття, і ніхто крім мене не може зрозуміти, чому саме ці відчуття виникли у мене в цій ситуації. Важливо розуміти, що „Я-висловлювання” конструктивно змінює не тільки наше особисте ставлення до конфліктної ситуації, а й ставлення нашого партнера до неї. Людина завжди відчуває, коли її звинувачують чи хочуть перекласти відповідальність. Наше щире висловлювання своїх почуттів з позиції усвідомлення власної відповідальності за те, що з ним відбувається, не може нікого образити чи викликати агресію, а навпаки, спонукає нашого співрозмовника замислитися над правильністю і його власного вчинку.

„Я-повідомлення” включає в себе не тільки приговорювання свого емоційного стану, а й визначення умов та причин, що викликали цю ситуацію.

(Кожна група отримує пам’ятку для роботи над наступним завданням)

Пам’ятка

Виражати згоду тобі допоможуть такі фрази:

-   Це не викликає заперечень(сумніву)_

-   Я теж так думаю...

-  Я готовий з цим погодитися...

-   Мені близькі ці думки...

-  Я поділяю (підтримую) точку зору( думку ).

-  Я теж хотів це (про це) сказати...

-   Моя точка зору (моя думка, моя позиція)! повністю збігається...

-   Ніхто і не заперечує

А це місце для твоїх фраз

Ти не образиш іншого, якщо вираження своєї незгоди почнеш зі слів:

Мені так не здається...

-  Я думаю по-іншому (навпаки)...

-  Я дотримуюсь іншої думки...

-   У мене інша (протилежна ) точка зору...

-  Я дозволю собі не погодитись з вами...

-   На жаль, не можу погодитися з вами

-   Мені хотілося б висловити свою незгоду...

А це місце для твоїх фраз

При висловлюванні своєї оцінки дій іншого, можна розпочати фразу словами:

Якщо тобі подобаються такі дії та вчинки:

-   Мені подобається, як ти...

-  Я у захваті від того, як ти...

-   Ти молодець, коли...

-   Мені не завжди вдається так гарно, як тобі...

А це місце для твоїх фраз

Якщо ти не підтримуєш такі дії та вчинки:

-   Мені неприємно було бачити, коли ти...

-   Мені несподобалось...

-  Я був неприємно вражений...

-  Я вважаю, що так негарно...

-   Я думаю, що це недостойно тебе...

А це місце для твоїх фраз

Завдання для груп:

- Твій друг (подруга) попросив (попросила) у тебе одяг і порвав (ла) його.

- Ви з „сердечним другом (подругою) домовилися про похід у кіно. Ти чекав (ла), але не дочекався (лась).

- Батьки сварять за пізній прихід додому.

(Кожна група представляє свої варіанти вирішення  зазначеної ситуації, аргументуючи їх. При цьому бажано акцентувати увагу на використаних „Я-повідомленнях”).

Дане завдання показало, що ви усвідомили те, що в будь-якій ситуації людина, не залежно від своєї посади, звання, кількості грошей в кишені, повинна бути толерантною.

Підсумовуючи нашу роботу я пропоную скласти формулу толерантності:

Толерантність = взаєморозуміння + партнерство + повага + терпимість + гуманізм + рівність.

Ми не даремно склали цю формулу, тому що президент класу обов’язково повинен бути наділений такими якостями характеру

Я дякую всім за участь у сьогоднішній роботі, бажаю успіхів на виборах кандидатам в президенти. І на завершення нашої зустрічі я пропоную прослухати одну китайську легенду.

«ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТЕБЕ»

Колись давно у древньому Китаї жив дуже розумний, але дуже пихатий мандарин (знатний вельможа). Весь день його складався з примірок багатого вбрання та розмов з підданими про свій розум... Так минали дні за днями, роки за роками... Аж ось пройшов по всій країні поголос, що не­подалік від кордону з'явився мудрець, розумніший за всіх на світі. Дійшов той поголос і до нашого мандарина. Дуже розлютився він: хто може називати якогось там ченця най­розумнішою людиною у світі!? Але виду про своє обурення не подав, а запросив мудреця до себе у палац. Сам же заду­мав обдурити ченця: «Я візьму в руки метелика, сховаю йо­го за спиною і запитаю, що в мене в руках - живе чи мерт­ве. І якщо чернець скаже, що живе - я роздушу метелика, а якщо мертве - я випущу його...» І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібралося багато людей, всім хотіло­ся послухати словесний поєдинок найрозумніших людей у світі. Мандарин сидів на високому троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу ченця. Аж ось двері відчинилися, і до зали ввійшов невеличкий худорля­вий чоловік. Він підійшов до мандарина, привітався і ска­зав, що готовий відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, мандарин проказав: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках - живе чи мертве?» Мудрець трохи подумав, усміхнувся і відповів: «УСЕ В ТВОЇХ РУКАХ!» Збентежений мандарин випустив метелика з рук, і той по­летів на волю, радісно тріпочучи своїми яскравими криль­цями.

Отже, лише від вас залежить, чи буде ваша взаємодія з іншими живою, яскравою, плідною, чи навпаки.

І на згадку про нашу сьогоднішню зустріч я хочу всім присутнім подарувати пам’ятку:

ОЗНАКИ ТОЛЕРАНТНОЇ ЛЮДИНИ.

ТОЛЕРАНТНА

ЛЮДИНА:

Добре співпрацює з іншими на засадах партнерства

 

Готова миритися з думками інших

 

Поважає людську гідність

 

Поважає права інших

 

Сприймає іншого таким, яким він є

 

Здатна поставити себе на місце іншого

 

Поважає право бути іншим

 

Визнає різноманітність

 

Визнає рівність інших

 

Терпима до чужих думок, вірувань, поведінки

 

Відмовляється від домінування й насильства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви висловлюєте згоду своєму опонентові.

2. Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви висловлюєте незгоду своєму опонентові.

3. . Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви висловлюєте оцінку дій або вчинків вашого опонента.

 

1. Твій друг (подруга) попросив (попросила) у тебе одяг і порвав (ла) його.

2. Ви з „сердечним другом (подругою) домовилися про похід у кіно. Ти чекав (ла), але не дочекався (лась).

3. Батьки сварять за пізній прихід додому.

 

 

 

 

 

Пам’ятка

Виражати згоду тобі допоможуть такі фрази:

-   Це не викликає заперечень(сумніву)_

-   Я теж так думаю...

-  Я готовий з цим погодитися...

-   Мені близькі ці думки...

-  Я поділяю (підтримую) точку зору( думку ).

-  Я теж хотів це (про це) сказати...

-   Моя точка зору (моя думка, моя позиція)! повністю збігається...

-   Ніхто і не заперечує

Ти не образиш іншого, якщо вираження своєї незгоди почнеш зі слів:

Мені так не здається...

-  Я думаю по-іншому (навпаки)...

-  Я дотримуюсь іншої думки...

-   У мене інша (протилежна ) точка зору...

-  Я дозволю собі не погодитись з вами...

-   На жаль, не можу погодитися з вами

-   Мені хотілося б висловити свою незгоду...

При висловлюванні своєї оцінки дій іншого, можна розпочати фразу словами:

Якщо тобі подобаються такі дії та вчинки:

-   Мені подобається, як ти...

-  Я у захваті від того, як ти...

-   Ти молодець, коли...

-   Мені не завжди вдається так гарно, як тобі...

Якщо ти не підтримуєш такі дії та вчинки:

-   Мені неприємно було бачити, коли ти...

-   Мені несподобалось...

-  Я був неприємно вражений...

-  Я вважаю, що так негарно...

-   Я думаю, що це недостойно тебе...

 

1

 

Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку