28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів

Про матеріал

Орієнтовний конспект уроку з інформатики з теми "Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Використання довідкової системи текстового процесора".

Перегляд файлу

1

 

РОЗДІЛ: Основи роботи з текстовою інформацією

ТЕМА УРОКУ: Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Використання довідкової системи текстового процесора

МЕТА УРОКУ:

 • начальна: пояснити поняття «системи обробки текстів», «текстовий процесор», їх призначення, можливості, класифікацію; ознайомити з різними форматами файлів; навчити створювати, відкривати, зберігати текстові документи; навчитися використовувати довідкову систему;
 • виховна: виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи за ПК;
 • розвивальна: розвивати мислення, навчальний інтерес.

ОБЛАДНАННЯ УРОКУ: комп’ютер, інструкції з техніки безпеки у комп’ютерному класі, підручник, навчальна презентація.

ТИП УРОКУ: засвоєння нових знань, вмінь та навичок.

КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОЦІ:

Основні поняття

 

Основні знання

Текстовий редактор

 

Класифікація систем обробки текстів

Текстовий процесор

 

Призначення текстового процесора

Видавнича система

 

 

 

Основні засоби взаємодії з текстовим процесором

Головне меню

 

Спеціальні комбінації клавіш

Панель інструментів

 

Формати файлів документів

Область завдань

 

Довідкова система та її використання

ОСНОВНІ ЕТАПИ УРОКУ:

Етап

 

Тривалість (хв.)

Організаційний етап

 

2 хв.

Актуалізація опорних знань

 

5 хв.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку

 

3 хв.

Сприймання та усвідомлення нового навчального матеріалу

 

15 хв.

Робота учнів над вправами по застосуванню знань

 

 

10 хв.

Релаксація

 

3 хв.

Підсумки уроку

 

5 хв.

Домашнє завдання

 

3 хв.

 

ХІД УРОКУ

Етап І. Організаційний етап

 

Що робить учитель

Що роблять учні

Вітається

Вітаються

Фіксує відсутніх учнів

Відповідають на запитання вчителя

Перевіряє готовність учнів до уроку

 

Перевіряє готовність до уроку кабінету та наявність обладнання

 

 

Форма навчання на даному етапі: колективна.

Метод навчання на даному етапі: бесіда.

 

Етап ІІ. Актуалізація опорних знань

Що робить учитель

Що роблять учні

Вчитель пропонує учням відповісти на запитання

Учні відповідають на запитання вчителя, висловлюють свою думку

 

Форма навчання на даному етапі: колективна.

Метод навчання на даному етапі: фронтальна бесіда.

Зміст запитань до класу

 1. До якої категорії прикладного програмного забезпечення належать системи обробки текстів?

{текстові редактори}

 1. У якому форматі зберігаються документи створені у програмі Блокнот?

{У форматі *.txt}

 1. Як у програмі Блокнот зберігати та відкривати файли?

{Файл-Зберегти або Файл-Зберегти як; Файл-Відкрити}

 1. Які операції з текстом не можна виконати в Блокноті?

{форматування тексту, підтримка правопису, вставлення графічних та інших об’єктів, оформлення сторінок}

 

 

 

 1. Як записується шлях до файла?

{шлях записується у вигляді скінченного впорядкованого ланцюга імен, розділених символом «/», який як правило починається з імені пристрою і включає всі імена вкладених папок}

Дані питання дають змогу пригадати відомості, які учні використовуватимуть на уроці.

 

Етап ІІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку

Що робить учитель

Що роблять учні

Вчитель повідомляє тему уроку, мету та основні завдання

Слухають вчителя, занотовують тему уроку до зошита

 

Етап IV. Сприймання та усвідомлення нового навчального матеріалу

Що робить учитель

Що роблять учні

Вчитель викладає теоретичний матеріал даної теми, посилаючись на підручник та навчальну презентацію

Слухають вчителя, занотовують основні поняття

Ілюструє основні вміння, які повинні засвоїти учні на комп’ютері

Слідкують за діями вчителя

 

Форма навчання на даному етапі: колективна.

Метод навчання на даному етапі: пояснювально-ілюстративний.

Засоби навчання на даному етапі: комп’ютер, підручник, презентація.

План вивчення навчального матеріалу

 1. Класифікація систем обробки текстів.
 2. Огляд середовища текстового процесора.
 3. Створення, збереження й відкриття документа.
 4. Формати файлів документа.
 5. Використання довідкової системи.

 

 

 

Основний зміст навчального матеріалу

 1. Класифікація систем обробки текстів

Програмні засоби, призначені для обробки текстів, можна поділити на три великі класи:

 • Текстові редактори;
 • Текстові процесори;
 • Навчальні видавничі системи.

Текстові редактори – програми, призначені для введення, редагування і збереження у файлі неформатованого тексту, усі символи якого мають однакові параметри відображення. Текст у файлах текстового формату подається рядками. Кожен рядок закінчується кодом кінця рядка. Прикладами найпростішого текстового редактора є програма  Блокнот із Стандартних програм операційної системи Windows. Текстові редактори використовують здебільшого для створення простих текстових документів, які не потребують спеціального оформлення. Важлива перевага цих програм полягає в тому, що створені за їх допомогою файли мають невеликий обсяг і простий формат, оскільки містять лише символи тексту, без додаткових кодів, призначених для опису параметрів форматування.

Текстові процесори забезпечують роботу з форматованим текстом, що має певні параметри оформлення: шрифт, розмір шрифту, написання, колір, абзацні відступи й інтервали тощо. Основні функції текстових процесорів:

 • Введення тексту з клавіатури;
 • Редагування та форматування текстів;
 • Збереження документів;
 • Друкування.

Настільні видавничі системи використовують для розробки професійної поліграфічної продукції, зокрема кольорової. Прикладами видавничих систем є Adobe PageMaker, QuarkXPress тощо. Видавничі системи мають зручні засоби для створення багатосторінкових складних видань і дають змогу отримати матеріали, що задовольняють вимогам типографії. Текстовий процесор Microsoft Word, особливо останніх версій, можна сміливо віднести до настільних видавничих систем середнього класу.

 1. Огляд середовища текстового процесора

Текстовий процесор Microsoft Word – це програма, призначена для роботи в системі Windows, а тому його інтерфейс організовано за тими ж принципами, що й інтерфейси інших Windows-програм.

Вікно Microsoft Word містить рядок заголовка, де зазначено ім’я активного документа і назву програми. Під рядком заголовка розташоване меню програми, панелі інструментів і робоча область, у якій користувач вводить і редагує текст, а також інші стандартні елементи Windows-вікон. Зліва та у верхній частині робочої області розміщено лінійки, що дають змогу бачити розміри об’єктів документа.

Область завдань – це спеціальне вікно, що відкривається праворуч від робочої області й містить команди для виконання найпоширеніших дій.

 1. Створення, збереження й відкривання документа

Під час роботи з будь-яким текстовим документом користувач виконує принаймні три дії: створює документ, зберігає його у файлі та відкриває цей файл для подальшого редагування, перегляду чи друку.

Після запуску програма Microsoft Word автоматично створює новий документ. Із новоствореним документом можна відразу працювати: вводити в нього текст з клавіатури, редагувати його, змінювати вигляд тощо, а потім зберегти у файлі, надавши йому змістовне ім’я.

Після внесення до документа необхідних змін результат роботи потрібно зберегти у файлі на диску.

Збережений документ можна відкрити будь-коли – під час іншого сеансу роботи з програмою Microsoft Word або навіть на іншому комп’ютері.

 1. Формати файлів документів

Програма Microsoft Word дає змогу як зчитувати, так і зберігати документи в багатьох форматах. Для вибору формату в діалогових вікнах, призначених для зберігання і відкривання документів, є розкривний список Тип файлу.

Найпоширеніші формати:

 • Документ Word (*.doc)  - власний формат документа текстового процесора Word. У цьому форматі документи зберігають за замовчуванням.
 • Шаблон документа (*.dot) – формат шаблона, на якому можуть базуватись інші документи.
 • Текст у форматі RTF (*.rtf) – формат RTF (розширений текстовий формат), що є також універсальним форматом текстових файлів, у якому зберігається форматування тексту.
 • Звичайний текст (*.txt) – простий текстовий формат, що зберігає лише символи та не зберігає форматування.
 • Веб-сторінка (*.htm; *.html) – формат веб-сторінки. Його використовують у разі розміщення документа в Інтернеті.
 1. Використання довідкової системи

Під час роботи з програмою Microsoft Word у користувача може виникнути багато запитань. Відповідь можна спробувати знайти у довідковій системі програми. Це можна зробити у два способи:

 1. Уведіть запит у поле Введіть запитання, яке розташоване у верхньому правому куті вікна програми, у рядку меню.
 2. Скористайтеся областю завдань Довідка Word, що відкривається командою Довідка – Довідка: Microsoft Office Word. Поле Пошук тут має те саме призначення, що й поле Введіть запитання в рядку меню.

Висновки

 • Текстові редактори – програми, призначені для введення, редагування і збереження у файлі неформатованого тексту, усі символи якого мають однакові параметри відображення.
 • Текстові процесори забезпечують роботу з форматованим текстом, що має певні параметри оформлення: шрифт, розмір шрифту, написання, колір, абзацні відступи й інтервали тощо.
 • Настільні видавничі системи використовують для розробки професійної поліграфічної продукції, зокрема кольорової.
 • До основних засобів, за допомогою яких користувач взаємодіє з програмою Word, належать меню, панелі інструментів, область завдань.
 • Для прискореного вибору команд меню використовують спеціальні комбінації клавіш.
 • Файли документів, створених у програмі Word, мають розширення doc. Документ Word можна також зберігати у звичайних текстових файлах, у вигляді веб-сторінок, шаблонів тощо.
 • Для отримання довідкової інформації слід увести запит у поле Введіть запитання або вибрати команду Довідка – Довідка: Microsoft Office Word.

 

Етап V. Робота учнів над вправами по застосуванню знань.

 

Що робить вчитель

Що роблять учні

Пропонує виконати практичні завдання

Учні виконують завдання

 

Форма навчання на даному етапі: індивідуальна.

Метод навчання на даному етапі: практична робота.

Засоби навчання на даному етапі: комп’ютер, підручник.

Зміст практичних завдань

 1. Робота за комп’ютером: ст. 308 Вправа 28.1.1. Ознайомлення з елементами вікна текстового процесора.
 2. Додаткові завдання:
 1. Назвіть спільні елементи вікна Мій комп’ютер, браузера Internet Explorer та текстового редактора MS Word.
 2. Назвіть елементи вікна лише текстового редактора MS Word.
 3. Складіть доповідь, використовуючи схему:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап VI. Релаксація

 

Що робить вчитель

Що роблять учні

Пропонує виконати учням вправи для очей

Виконують вправи

Комплекс вправ для очей

Вправи виконуються сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд – прямо, відвернувшись від комп’ютера.

 1. Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вгору-прямо, додолу-прямо без затримки в кожному положенні. Повторити 5 разів і 5 разів у зворотному напрямку.
 2. Заплющити очі на рахунок «раз-два», розплющити очі і подивитись на кінчик носа на рахунок «три-чотири».
 3. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.

 

Етап VII. Підсумки уроку

 

Що робить вчитель

Що роблять учні

Пропонує відповісти учням на запитання

Відповідають на запитання

 

Форма навчання на даному етапі: колективна.

Метод навчання на даному етапі: бесіда.

Зміст запитань до класу

 1. Чим відрізняється тестовий процесор від текстового редактора, а видавнича система від текстового процесора?

{Текстовий процесор відрізняється від текстового редактора тим, що текстовий процесор забезпечує роботу з форматованим текстом, тоді як текстовий редактор призначений для роботи з неформатованим текстом. Видавничі системи відрізняються від текстового процесора тим, що мають зручні засоби для створення багатосторінкових складних видань, хоча останні версії текстового процесора Microsoft Word можні сміливо віднести до настільних видавничих систем середнього класу}

 1. Назвіть формати файлів у яких можна зберегти документ у програмі Word.

{*.doc, *.dot, *.rtf, *.txt, *.htm,*.html }

 1. Як можна отримати довідкову інформацію щодо роботи в текстовому процесорі?

{1)Ввести запитання у поле Введіть запитання, яке розташоване у верхньому правому куті вікна програми, у рядку меню; 2)Скористатися областю завдань Довідка Word, що відкривається командою Довідка-Довідка: Microsoft Office Word}

 1. Навіщо на вашу думку до стандартних застосувань Widows долучено програму Блокнот, якщо є набагато потужніша программа Word від того самого виробника?

{Зокрема для створення текстових документів, які не потребують спеціального оформлення. Створені в Блокноті файли мають невеликий обсяг і простий формат}

 

Етап VІII. Домашнє завдання

 

Що робить вчитель

Що роблять учні

Повідомляє домашнє завдання

Занотовують домашнє завдання, задають питання, якщо щось не зрозуміло

Зміст домашнього завдання

 1. Завдання за підручником.
 2. Заповнити таблицю:

Дія

Способи виконання (2 варіанти)

Створення документа

 

Відкриття документа

 

Збереження документа

 

 

docx
До підручника
Інформатика 9 клас (Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
Додано
5 липня 2018
Переглядів
283
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку