17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, ЇХНІЙ СКЛАД

Про матеріал
Мета: □ навчальна: забезпечити засвоєння учнями поняття «продукти хар¬чування», відомостей про основні складові харчових продуктів, їхнєзначення для організму людини та джерела білків, жирів, вуглеводів,мінеральних солей, вітамінів; формувати уміння обирати продукти дляповноцінного харчування, навичок систематизації та аналізу навчаль¬ного матеріалу; □ розвивальна: сприяти розвиткові інтересу учнів до процесу набут¬тя знань та установлення основних критеріїв раціонального хар¬чування; □ виховна: виховувати культуру споживання їжі, формувати особиступозицію з питання раціонального харчування.
Перегляд файлу

 

Тема: ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, ЇХНІЙ СКЛАД

Мета:

 • навчальна: забезпечити засвоєння учнями поняття «продукти хар­чування», відомостей про основні складові харчових продуктів, їхнєзначення для організму людини та джерела білків, жирів, вуглеводів,мінеральних солей, вітамінів; формувати уміння обирати продукти дляповноцінного харчування, навичок систематизації та аналізу навчаль­ного матеріалу;
 • розвивальна: сприяти розвиткові інтересу учнів до процесу набут­тя знань та установлення основних критеріїв раціонального хар­чування;
 • виховна: виховувати культуру споживання їжі, формувати особиступозицію з питання раціонального харчування.

Обладнання, матеріали та наочність: картки із зображенням продуктівхарчування, склянки, столові ложки, відерця з водою.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 • Перевірка наявності учнів; підготовленості їх до уроку, наяв­ності робочого одягу.
 • Створення позитивного емоційного настрою учнів.

Учитель. Доброго дня, діти! Сьогодні під час заняття ми з вамивирушимо в цікаву подорож. А щоб вона була саме такою і ви впев­нено почувалися, це заняття потрібно звільнити від страху: ніхтонікого й нічого не боїться, ніхто нікого не лякає, на занятті в насмає панувати атмосфера абсолютної довіри.

Давайте один одному всміхнемось

Й натхнення з усмішки зачерпнемо,

Із настроєм почнемо працювати

Та перешкоди будь-які долати!

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Учитель висловлює сподівання, що тепер учні зможутьшвидко й правильно дати правильні відповіді на запропонованіпитання.

 •           Кінь сталевий вівса не просить, але оре і косить. (Трактор)
 •           Замість тисячі лопат я один копати рад. (Екскаватор)
 •           Воду качає, город поливає. (Насос)
 •           Всю білизну позбирала та старанно відіпрала. (Пральна машина)
 •           Сміття все попідбирає й порошинки позбирає. (Пилосос)
 •           Що спільного між цими предметами? (Це різноманітні машини)

Учитель. До машин належать і автомобілі. А чи може автомо­біль зрушити з місця без палива? (Ні)

 •   Так само і людина. Щоб зростати, бігати, вчитися, працюва­ти, гратися, необхідна енергія. Звідки вона береться?

Правильне харчування перший ключ до здоров’я і добро­го самопочуття, без яких важко досягнути максимальної праце­здатності.

Давньогрецькому філософу Сократу належить вислів: «Ми жи­вемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити».

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель

Аби своє життя розумно проживати,

Слід два важливі правила постійно пам’ятати:

Ніж їсти, що завгодно, побудь голодним ти,

Ніж бути з кепським другом, побудь на самоті.

Омар Хайям

 •           На вашу думку, чому славетний Омар Хайям звертав увагу на

харчування?

На цьому уроці ми з вами впевнимося, що якість життя можли­во покращити завдяки правильному харчуванню. Рушаймо в по­дорож країною Victus. Ця країна розташована зовсім недалечко, а їїмешканців ми зустрічаємо повсякчас. Вони допомагають кожномумати гарне самопочуття, бути бадьорим та енергійним, тобто бутиздоровим. Але, якщо неправильно з ними поводитись, то вони мо­жуть нашкодити організмові й навіть викликати хвороби. Що ж це

за загадкова країна? Відповідь криється у її назві:Victus. у перекладіз латинської «продукти харчування».

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

Тема уроку «Продукти харчування, їхній склад або подорожкраїноюVictus.».

То ж наш девіз життя:

«Перш ніж за стіл мені сісти

Я подумаю, що краще їсти».

VІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 

 

Мите, що ми їмо.

Поль Брегг

Учитель. Кожен живий організм у процесі життєдіяльностібезперервно витрачає речовини, які входять до його складу. Значначастина цих речовин «спалюється» (окислюється) в організмі, вна­слідок чого вивільняється енергія. Цю енергію організм викорис­товує для підтримки постійної температури тіла, для забезпеченнянормальної діяльності внутрішніх органів (серця, дихального апа­рату, органів кровообігу, нервової системи і так далі), і особливо длявиконання фізичної роботи.

Енергія виробляється організмом людини із їжі. Дитячий орга­нізм відрізняється від дорослого швидким розвитком, формуванняморганів та систем. Цими фізіологічними особливостями викликаніпотреби дітей у поживних речовинах та енергії. У свою чергу, висо­кі потреби в поживних речовинах та енергії на одиницю маси тіладітей потребують правильного добору харчових продуктів та їх спів­відношення.

 •         Як же правильно добирати продукти?

Наша їжа містить основні харчові речовини: білки, жири, вугле­води, вітаміни, мінеральні речовини та воду.

Білки основний пластичний матеріал, з якого організм будуєсвої клітини і тканини. Якщо в організмі недостатньо білка, то ди­тина може відставати у рості або мати недостатню масу тіла, змен­шується стійкість організму до інфекцій, дитина часто хворіє нареспіраторні захворювання.

Негативно впливає на організм не тільки мала кількість білка,але і його надлишок. Це спричиняє схильність до алергічних захво­рювань. Чим менший вік дитини, тим вища потреба у білках на 1 кгмаси тіла: від 3-7 років 3-3,5 г, від 8-12 років 2,5-3 г, старші

 1. років від 2 до 2,5 г.

 

Важливе значення в харчуванні дітей мають жири. Вони забез­печують енергетичні витрати, сприяють кращому засвоєнню білків,вітамінів. Недостатня кількість жирів негативно впливає на станорганізму; уповільнює ріст і розвиток, зменшує опір інфекціям,з’являються запалення на шкірі. Надмірне вживання жирів такожнегативно впливає на організм. Надлишок жирів знижує засвоюва­ність їжі, зокрема білків, а також призводить до утворення в орга­нізмі великої кількості отруйних речовин.


 

 

 

 


 

 

 

Норма споживання жирів на добу: 90-100 г (з них 1/3 частинамає надходити з рослин).


 

До основних харчових речовин належать і вуглеводи. Вони є го­ловним джерелом енергії і сприяють перетравленню та засвоєннюжирів і білків. За недостатнього надходження вуглеводів з їжеюпорушується засвоєння інших харчових речовин (білків та жирів),погіршується травлення. Надлишок вуглеводів також шкідливовпливає на стан організму; виникає прискорене утворення жиру,знижується опір дитячого організму до захворювань, виникаютьалергічні реакції.

До вуглеводів відносять глюкозу, фруктозу, цукор (сахаро­зу), крохмаль. У шкільному віці за добу рекомендується вживати290-340 г вуглеводів. Вуглеводи витрачаються на роботу м’язів (фі­зична праця, рух, дихання, робота серця та інше).


 

Співвідношення білків до жирів і вуглеводів у раціоні:

 • для дітей молодшого шкільного віку1:1:6;
 • для дітей більш раннього віку1:2:3;
 • для дорослих1:1:4.

У їжі, яку вживає дитина, обов’язково повинні бути мінеральніречовини, які входять до складу клітин та тканин. Вони потрібнідитині для правильного росту і розвитку кісткової, м’язової тканин,кровотворної і нервової систем.

Серед мінеральних речовин особливе значення має кальцій,який бере активну участь в утворенні кісткової тканини та зу­бів. Він необхідний для правильного функціонування нервової там’язової систем. Кальцій бере участь у процесах зсідання крові.


 

Організму дитини також необхідний фосфор.


 

Залізо є складником гемоглобіну.


 

Магній також необхідний для зміцнення кісткової тканини.Якщо його недостатньо, погіршується засвоєння їжі.


 

Дуже важливим є надходження до організму солей натрію такалію. Ці елементи регулюють водно-сольовий обмін.


 

У харчових продуктах натрію мало, тому його вводять з кухон­ною сіллю.

До складу їжі дитини повинні входити і мікроелементиречо­вини, що містяться в організмі в незначних кількостях, але необхід­ні для його життєдіяльності. Це мідь, цинк, марганець, кобальт,фтор, йод. На мікроелементи багата печінка, яєчний жовток, овочі.Мідь і кобальт беруть участь у кровотворенні.


 

Йоднеобхідний для діяльності щитовидної залози. У разі недо­статнього надходження йоду в організм розвивається зоб, погіршу­ється розумова діяльність.


 

Фторбере участь у формуванні зубів і кісткового скелету, міс­титься у питній воді. Загальна добова потреба організму дорослоїлюдини в мінеральних речовинах 13,6-21 г. При цьому важливеправильне співвідношення мінеральних речовин у їжі. Так, спів­відношення кальцію, фосфору і магнію у харчуванні повинно бути1:1,5:0,5. Найсприятливіше воно в молоці, буряках, капусті, цибулі,менш сприятливе у крупах, мясі, рибі, макаронах.

Для підтримування в організмі кислотно-лужної рівноваги необ­хідно правильно поєднувати у харчуванні продукти, що містять мі­неральні речовини лужної дії (кальцій, магній, натрій), на які багатімолоко, овочі, фрукти, картопля, і кислотної (фосфор, сірка, хлор),що характерно для м’яса, риби, яєць, хліба, круп.

Мінерали потрібні для життєдіяльності організму, вони берутьучасть у багатьох процесах:

 • дають міцність нашому скелету;
 • сполучають органічні структури (білки і ліпіди);
 • активізують ферментні системи;
 • контролюють водний баланс (осмосу і виділення);
 • регулюють кислотно-лужну рівновагу;
 • посилюють ефект нервово-м’язової передачі;
 • взаємодіють з гормонами, вітамінами, іншими регуляторами.

Велике значення в харчуванні дітей мають вітаміни, які є регу­ляторами обмінних процесів в організмі. Вони відіграють великуроль у підвищенні опору захворюванням, тісно пов’язані з проце­сами росту й розвитку. Вітаміни частково утворюються в організміабо надходять з їжею. Безпосереднє значення для здоров’я людинимають близько 20 вітамінів. Нестача хоча б одного з вітамінів при­зводить до серйозних порушень в організмі, такі стани називаютьавітамінозами. Вітаміни А, С, Д, Е, РР і групи В регулюють процесобміну речовин, підвищують працездатність, опір організму різнимзахворюванням, знижують стомлюваність. Основне джерело — мо­лочні продукти, яйця, жири, крупи, хліб, сирі овочі, ягоди й фрукти.

Слово «вітамін» вигадав американський біохімік Казимир Функ.Він відкрив, що речовина «амін», котра міститься в оболонці рисо­вого зернятка, життєво необхідна людині. З’єднавши уііа (що в пере­кладі з латинської значить «життя») з «амін», дістав слово «вітамін».

(Інсценування «У гості до нас завітали вітаміни». Презентація ві­тамінів.)

Учитель. Важливу роль в організмі дитини відіграє вода. Усіпроцеси обміну речовин, що відбуваються в організмі, можливітільки за участі води, завдяки розчиненню в ній багатьох хімічнихсполук. Вода необхідна для видалення кінцевих продуктів обміну.Жодна жива клітина, жоден живий організм не може існувати безводи. Вода входить до складу усіх органів і тканин людського тіла.Кров містить близько 80 % води. Усі процеси в організмі пов’язаніз наявністю води, з розчинними в ній речовинами. Відомо, що лю­дина може існувати тривалий час (понад місяць) без їжі, але за від­сутності води людина гине через декілька днів. Необхідна кількістьводи на добу в середньому дорівнює 2-2,5 л.

Для дитини шкідливі як надлишок, так і недостатня кількістьводи. За надлишкового вживання рідини набрякають клітиниі тканини, виникає додаткове навантаження на серцево-судиннусистему, нирки. Недостатня кількість води в організмі дитини при­зводить до згущення крові, підвищення температури, порушеннятравлення. У шкільному віці для здорових дітей добова потребау воді становить приблизно 8 г на 1 кг дитини.

Фізкультхвилинка

Учні поділяються на команди. Кожній команді потрібно запов­нити склянку водою, яку по черзі вони переноситимуть столовоюложкою з відерця, що розташоване на певній відстані.

Учитель. Білки, жири, вуглеводи це ніби паливо для на­шого організму, без якого він не може рости, виконувати свої функ­ції. Під час засвоєння будь-якого харчового продукту виділяєтьсяпевна кількість енергії. Вона становить його енергетичну цінність.Цю енергію вимірюють у калоріях (кал) або кілокалоріях (ккал).

Якою має бути калорійність добового раціону для підліт­ків 11-12 років? За підрахунками вчених, вона має становити2350-2750 ккал. Скільки при цьому потрібно щодня вживати біл­ків, жирів, вуглеводів? Доведено, що для 11-12-річних дівчатокі хлопчиків продукти харчування мають містити: білків 96 г,жирів 96 г, вуглеводів 382 г. Білки та жири є тваринного й рос­линного походження, їхнє співвідношення має становити відповід­но 60 і 40 %.

Часто ми чуємо від лікарів, учителів, батьків, що діти порушу­ють режим харчування або не дотримують його.

Що називають режимом харчування та яким він має бути?

До режиму харчування входять:

 • кількість їжі;
 • час харчування впродовж доби;
 • розподіл добового раціону за його енергетичною цінністю, хі­мічним складом.

Режимом визначається продуктовий набір та кількість їжі насніданок, другий сніданок, обід, полуденок, вечерю. Інтервали міжїжею та витрачений на неї час теж визначаються режимом.

 • Для дітей віком 11-12 років найраціональнішим вважають чо­тириразове або п’ятиразове харчування.
 • Перерви між вживанням їжі не повинні перевищувати 3,5-4 год.
 • Вживати їжу бажано в один і той самий час.

Як правильно розподіляти їжу за калорійністю протягом дня

Учитель. На перший сніданок має припадати 20-25 % добово­го раціону, на другий сніданок 10 %, на обід 40 %, на підвечі­рок 5-10 %, на вечерю 10-15 %.

Харчуватися слід регулярно, поєднуючи ситний сніданок з по­живним обідом і легкою вечерею. Бажано привчити себе до другогосніданку та підвечірку з фруктів і бутерброда з чаєм. Не варто вта­мовувати голод солодощами і солодкою водою.

На сніданок рекомендується їсти продукти, багаті на білки таклітковину. Це можуть бути яйця, пластівці для сніданку, мюслі,вівсяна каша. Якщо додати до пластівців мед, окрім клітковини,організм отримає необхідну йому глюкозу.

Продукти, які містять білки тваринного походження, кращеїсти в першій половині дня. Перед сном не бажано вживати про­дукти, що перевантажують шлунок і порушують сон. Найкращевечеряти стравами з кисломолочних та молочних продуктів, ово­чами, фруктами. Добре їсти продукти, багаті на крохмаль: мака­рони, рис, картоплю. Вони допоможуть спокійно заснути. Какао,кава, шоколад збуджують нервову систему, тому їх бажано вжива­ти у першій половині дня. Не забувайте і про те, що овочі, фрукти,кефір мають сечогінну дію. Тож вечеряти варто не пізніше ніж задві години до сну.

За своєї недбалості ми недоїдаємо овочі і фрукти, які маємо вдо­ма. Чому нема щоденно на нашому столі моркви, капусти, горіхів,столового буряка, яблук, перцю, цибулі, часнику? Адже морква це пам’ять, розум дітей. Вона покращує обмінні процес мозку. Спри­яє підвищенню працездатності.

Покращує розумові здібності дітей капуста, чорниці, цибуля,горіхи, кмин. Горіхи впливають не тільки на розумові процеси,але і підвищують імунітет до захворювань. Щоденно треба з’їдати4-5 горіхів. Столовий буряк містить багато заліза, що входить доскладу гемоглобіну крові.

На наших столах сьогодні з’являється дедалі більше заморськиховочів і фруктів. Проте медики рекомендують не зловживати ними,бо наш організм генетично запрограмований на місцеву їжу. Завждинамагайтеся їсти продукти, багаті на клітковину.

Вибирайте свіжі овочі та фрукти, хліб грубого помелу, горіхи,боби. Помірно вживайте м’ясо, молоко, сир і яйця, зрідка дозволяй­те собі солодощі.

Дотримуйте цих правил, і тоді мешканці країни Уісіиззавждидопомагатимуть вам.

VШ. ОСМИСЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Iваріант

Робота з робочими зошитами для учнів (робота в групах)

Учні складають правила харчування, аналізуючи поради меш­канців країни Vіс^и8 (приказки).

 1. група
 • Краще 7 разів поїсти, аніж 1 раз нажертися.
 • Сніданок з’їж сам, обідом поділись з другом, а вечерю віддайворогу.

Правило: «Харчуватися треба регулярно, не менше 4-5 разів надень, в один і той самий час».

 1. група
 • Їжа, яка не перетравлюється, з’їдає того, хто її їсть (АбульФао-радж).
 • Старовинна індійська притча говорить: бог при народженнікожної людини відмірює їй ту кількість їжі, яку вона повинназ’їсти. Той, хто зробить це занадто швидко, швидше й помре.Правило: «Помірне вживання їжі».
 1. група
 • Добре прожуєш — солоденько ковтнеш.
 • Хто довго жує, той довго живе.

Правило: «Їжу слід приймати спокійно, не поспішаючи».

IIваріант

Гра з використанням карток із зображенням продуктів

Завдання. Уявіть, що ви зараз підете до магазину, де вам необхід­но «купити» три корисні продукти, але з такою умовою, щоб одинз них містив багато білків, інший жирів, третій вуглеводів,мінеральних речовин, вітамінів.

Учні розказують, чому саме вибрали ці продукти та для яких страввони їх придбали.

ІХ.ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА«ОЗНАЙОМЛЕННЯЗ ПРОДУКТАМИ — ОСНОВНИМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ БІЛКІВ,ЖИРІВ, ВУГЛЕВОДІВ, МІНЕРАЛЬНИХ СОЛЕЙ, ВІТАМІНІВ»

Послідовність виконання роботи

 1. Розгляньте мешканців країни Victus. Складіть таблицю. В окре­мі колонки випишіть харчові продукти, багаті на білки, жири,вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни. Які з них найчастішеповторюються в різних колонках?

Рис. 59. Мешканці країни


 

2. Ознайомтеся з наданим текстом і таблицею «Вміст вітамінів у продуктах харчування» (див. додатковий матеріал до уроку). Випишіть з наданого тексту продукти харчування, багаті на хі­мічні елементи і вітаміни, які необхідні для функціонування організму та заповніть таблицю:

 1. Зробіть висновок, які продукти містять майже усі поживні речо­вини.

Х. РЕФЛЕКСІЯ

 • Скласти підсумковий текст за наступною схемою:

Під час подорожі країною Уісґи:мені відкрились:

 • три найважливіших поняття...
 • три найважливіших дії...
 • три найважливіших почуття...

XI.МОТИВАЦІЯ ОЦІНОК ЗА УРОК, ВИСТАВЛЕННЯ ЇХ У ЖУРНАЛ,ЩОДЕННИКИ

XII.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Знайти прислів’я і приказки, у яких згадані мешканці країнипродукти харчування).Високий рівень: створюємо проект «Здорове харчування».Разом із батьками піти до магазину, відібрати корисні продуктидля приготування страв. Пояснити, чому ви вибрали саме ці про­дукти, чим вони корисні.

XIII.ПРИБИРАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

image10

 

МАТЕРІЛИ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Продукти основні постачальники білків, жирів, вуглеводів,мінеральних солей, вітамінів»

Солі кальцію (Са) містяться в багатьох продуктах харчування,як рослинного, так і тваринного походження. Дуже багато кальціюв молоці (1 %-ї жирності), твердому швейцарському і плавленомусирі, йогурті та інших молочнокислих продуктах, курячих яйцях,крупах та овочах. З овочів, що містять високу концентрацію каль­цію, можна відзначити селеру, салат, цибулю, зелені оливки. Середфруктів найбільший вміст кальцію відзначається в куразі, інжиріі родзинках. Серед горіхів і бобовихв кунжуті, мигдалі, сушенихсоєвих бобах. Високий вміст кальцію у вяленій рибі з кістками,а також у сардинахкістками).

Залізо (Ге). З’єднання заліза є необхідною складовою частиноюбагатьох тканин організму. Значна кількість заліза міститься в чер­воних кров’яних тільцях (еритроцитах), цей елемент також входитьдо складу деяких життєвоважливих ферментів. Добова потребаорганізму дорослої людини в залізі становить 15-18 мг. Недолік за­ліза призводить до розвитку недокрів’я.

Залізо міститься в мясі риби, птиці, свинині, яловичині, хлі­бі, гречаній крупі, гранатах, а також у багатьох інших овочахі фруктах.

Солі натріюта калію (К). Ці елементи регулюють водно-сольовий обмін. Калій міститься в овочах, фруктах, молоці, мясі,сушених плодах (курага, урюк, чорнослив, родзинки), рибі, шпинаті,борошні, крупах. У харчових продуктах натрію мало, тому його вво­дять з кухонною сіллю.

Магній (Мд). Цей елемент відіграє велику роль у мінеральномуобміні. Обмін його солей пов’язаний з обміном фосфору і кальцію.Солі магнію беруть участь у хімічних перетвореннях з’єднань фос­фору, активізують ферменти. Магній сприяє зміцненню кістковоїсистеми, благотворно впливає на стан м’язової і нервової систем.Зокрема, наявність магнію в організмі в достатній кількості істотнознижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Добова норма споживання магнію дорослою людиною становить200-300 мг. Основні джерела елемента хліб з борошна грубогопомелу, крупи, бобові, картоплю, зелені овочеві культури, горіхи,молоко, а також спеціалізована мінеральна вода з високим вмістоммагнію.

Вітамін А (ретинол) і каротин. Цей вітамін бере участь у ба­гатьох видах обміну речовин. Він необхідний для здоров’я очей,оскільки впливає на слизову оболонку і забезпечує нормальні про­цеси зору. Бере участь в утворенні світлочутливого речовини сіт­ківки очей, грає важливу роль у забезпеченні нічного і сутінковогозору. Нестача вітаміну може призвести до погіршення зору, в першучергу втрачається здатність бачити в сутінках, розвивається курячасліпота. Денний зір також погіршується: звужується поле зору і по­рушується здатність розрізняти кольори.

Крім того, вітамін А важливий для імунологічних процесів:він сприяє відновленню слизових оболонок всього організму (осо­бливо після їх поразки), а також стимулює регенерацію шкірнихпокривів. Вітамін А сприяє нейтралізації вільних радикалів, якідуже небезпечні для організму людини, оскільки руйнівно діютьна слизову оболонку. Пошкодження ж слизової роблять її більшуразливою для проникнення в організм бактеріальних і вірусних ін­фекцій. Виходячи з цього слід зробити висновок, що для збережен­ня здоров’я очей, підтримання імунної системи організму вітамінА вкрай необхідний. Вітамін А міститься в основному в продуктахтваринного походження: свинячій, яловичій печінці та печінці риб,молоці, вершковому маслі, сирах, курячих яйцях і рибячому жирі.Концентрація вітаміну в молоці влітку значно вище, ніж взимку,оскільки в літню пору року в кормах тварин міститься більше ка­ротину — провітаміну А.

У рослинних продуктах міститься тільки каротин, який, по­трапляючи в організм людини, переробляється на вітамін А. Дужебагато каротину в моркві і в усіх інших овочах і фруктах червоногоі оранжевого кольору: томатах, червоному солодкому перці, кура­зі, абрикосах, ягодах обліпихи та ін. В зеленому салаті, капусті,зеленому горошку, зелені цибулі і петрушки також міститься про­вітамін А, але в цих овочах його зміст набагато нижче, ніж у пере­рахованих вище.

Вітамін А належить до групи жиророзчинних вітамінів, томувін набагато швидше і краще засвоюється разом із жирами. Реко­мендується вживати овочі, насичені вітаміном А, разом з жирноюїжею, що істотно допомагає в короткий термін заповнити дефіцитвітаміну в організмі. Можна поєднувати моркву, наприклад, зі сме­таною або рослинним маслом, подавати у вигляді гарніру до м’ясноїстрави та ін.

Вітамін В2 (тіамін). Тіамін, поряд з марганцем та деякими про­теїнами, бере участь в основних обмінних процесах, а також у кро­вотворенні. Він підтримує здоров’я шкірного покриву і слизовихоболонок організму. Цей вітамін є складовою частиною ферментів,сприяє виробленню дуже важливих для нашого організму гормонів.Він забезпечує надходження глюкози до нервових закінчень і моз­ку, сприяє скоординованого взаємодії всіх нервових вузлів, добревпливає на роботу нервової системи. Гіповітаміноз В2 проявляєтьсяслабкістю м’язів, болями в ногах, ослабленою увагою, підвищеноюдратівливістю.

У разі сильної недостачі вітаміну В1 може розвинутися полінев­рит множинне запалення нервових стовбурів. Це захворюван­ня, яке носить також назву «бери-бери», розвивається за тривалогоодноманітного харчування зерновими продуктами (звільненимивід зовнішніх оболонок зерна), а також під час вживання рису якосновного продукту харчування. Добова норма споживання цьоговітаміну для дорослої людини становить 1,5 мг. У разі напруженоїфізичної і нервово-психічної діяльності потреба організму в цьомувітаміні збільшується.

Тіамін міститься в продуктах і рослинного, і тваринного похо­дження. Значна кількість В1 міститься в хлібних виробах з борошнагрубого помелу, особливо з висівок. Досить висока концентрація тіа­міну відзначається в крупах, горосі, квасолі, а також мясі (особливов нежирних сортах свинини і субпродуктах). Багато вітаміну в горі­хах, пивних і пекарських дріжджах. За необхідності додаткову ві­тамінізацію проводять за рахунок прийому синтетичних препаратіввітаміну В1.

Вітамін Е (токоферол). Цей вітамін захищає клітини організмувід вільних радикалів, сприяє знешкодженню (інактивації) про­дуктів обміну речовин. Він нормалізує діяльність м’язової систе­ми, запобігає м’язовій слабкості і стомленню. Завдяки його впливузнижується інтенсивність запальних процесів (антиоксидантна дія)і поліпшується зір. Токоферол тісно пов’язаний з функцією ендо­кринної системи, особливо статевих залоз, щитовидної залози, гі­пофіза.

Добова норма споживання вітаміну дорослою людиною стано­вить 20 мг. Міститься вітамін Е в продуктах рослинного і тваринно­го походження. У великій кількості вітамін присутній у рослиннихоліях (особливо в соняшниковій, бавовняному і соєвому). Багато то­коферолу в пророщеної пшениці й злакових культурах. В овочах, мо­лоці, вершковому маслі, бобових, курячих яйцях, мясі та рибі вміствітаміну невелике, хоча у разі щоденного вживання того чи іншогопродукту цілком можливо забезпечити організм токоферолом.

Вітамін D (кальциферол). Цей вітамін впливає на мінеральнийобмін, забезпечує процес всмоктування кальцію і фосфору в кишеч­нику, сприяє відкладенню кальцію в кісткових тканинах. Вітамін ^вкрай важливий для профілактики рахіту у дітей. В організмі лю­дини він утворюється у разі опромінення сонцем.

Добова норма споживання вітаміну дорослою людиною стано­вить 0,005 мг. Дефіцит вітаміну виникає внаслідок відсутності уль­трафіолетового опромінення, під час роботи в умовах полярної ночі.Міститься вітамін  виключно в продуктах тваринного походження:сметані, вершках, молоці, яйцях, печінці тріски і тунця, а такожу деяких інших морепродуктах.

Вміст вітамінів у продуктах харчування (з розрахунку на 100 гпродукту)


 

Назва продуктів

Вітаміни (мг)

каротин

А

В1

В2

РР

С

Варена ковбаса

0,25

0,20

2,50

Яйце

0,35

0,07

0,44

0,20

Тріска

0,01

0,09

0,16

2,30

Короп

0,02

0,14

0,13

1,50

Молочні про­дукти: молоко

0,02

0,02

0,13

0,10

0,6

Сметана

(10 %-ї жирності)

0,06

0,03

0,10

0,15

0,5

Банани

0,12

0,04

0,05

0,6

10

Апельсини

0.05

0,04

0,03

0,20

60

Кавуни

0,1

0,04

0,03

0,24

7

Журавлина

0,02

0,02

0,15

15

Чорна сморо­дина

0,10

0,02

0,02

0,30

200

Солодке: харчо­вий цукор

Тістечкоз кремом

0,15

0,04

0,05

0.50

Сир російський

0,26

0,04

0,30

0,30

1,5

Морозиво

0,04

0,03

0,20

0,05

0,6

Борошнянівироби і крупи:чорний хліб

 

 

0,18

0,11

0,67

 

Білий хліб

0,16

0,08

1,60

Борошно

(будь-яке)

0,17

0,08

1,20

Вершкові сухарі

0,12

0,08

1,07

Рисова крупа

0,08

0,04

1,60

Гречка

0,53

0,20

4,20

Пшоно

0,62

0,04

1,55

 

Назва продуктів

Вітаміни (мг)

каротин

А

В1

В2

РР

С

Картопля

0,02

0,12

0,05

0,90

20

Буряк

0,01

0,02

0,04

0,20

10

Морква

9,0

0,06

0,07

1,0

5

Кабачки

0,03

0,03

0,03

0,60

15

Капуста

0,02

0,06

0,05

0,40

50

Цибуля

0,05

0,02

0,20

10

Кріп

1,0

0,03

0,10

0,60

100

Петрушка

1,70

0,05

0,05

0,70

150

Щавель

2,5

0,20

0,10

0,30

43

Фрукти таягоди: виноград

 

 

0,05

0,02

0,30

6

Яблука

0,03

0,01

0,03

0,30

13

 

Вміст мінеральних речовин у продуктах харчування(з розрахунку на 100 г продукту)

Назва продуктів

(мг)

К (мг)

Са (мг)

М’ясні та рибні продукти:яловичина

60

315

9

М’ясо курки

110

194

16

Варена ковбаса

1000

250

10

Яйце

71

153

55

Тріска

78

338

39

Короп

101

12

Молочні продукти:Молоко

50

146

121

Сметана (10 °%-ї жирності)

50

124

90

Сир (нежирний)

44

115

176

Вершкове масло

81

26

24

Сир російський

1000

116

1000

 

Назва продуктів

(мг)

К (мг)

Са (мг)

Морозиво

50

156

148

Борошняні вироби і крупи:чорний хліб

580

200

40

Білий хліб

370

130

25

Борошно (будь-яке)

10

120

18

Вершкові сухарі

300

110

24

Рисова крупа

26

54

24

Гречка

167

70

Пшоно

40

200

27

Овочі:

картопля

28

568

10

Буряк

86

288

37

Морква

21

200

51

Кабачки

2

238

15

Капуста

13

185

48

Цибуля

18

175

31

Кріп

43

335

223

Петрушка

79

340

245

Щавель

15

500

47

Фрукти та ягоди:виноград

26

265

45

Яблука

26

148

16

Банани

31

350

8

Апельсини

13

197

34

Кавуни

16

64

14

Журавлина

 

119

14

Чорна смородина

32

372

 

Солодке:харчовий цукор

1

3

2

Тістечко з кремом

15

80

37

 

Раціональне харчування

Раціональне харчування (гаґю«розумний») це фізіологічноповноцінне харчування здорових людей із врахуванням їхньоговіку, статі, характеру праці та інших факторів.

Раціональне харчування сприяє збереженню здоров’я, опорушкідливим факторам навколишнього середовища, високій фізичнійй розумовій працездатності, а також активному довголіттю. Вимогидо раціонального харчування складаються із вимог до:

 • харчового раціону;
 • режиму харчування;
 • умов прийому їжі.

Вимоги до харчового раціону:

 1. енергетична цінність раціону повинна покривати енергозатратиорганізму;
 2. належний хімічний склад — оптимальна кількість збалансова­них між собою поживних речовин;
 3. добра засвоюваність їжі, яка залежить від її складу і способуприготування;
 4. високі органолептичні властивості їжі (зовнішній вигляд, кон­систенція, смак, запах, колір, температура);
 5. різноманітність їжі за рахунок широкого асортименту продуктіві різних прийомів їхньої кулінарної обробки;
 6. здатність їжі (склад, об’єм, кулінарна обробка) створювати від­чуття насичення;
 7. санітарно-епідемічна безпечність.

Режим харчування включає час і кількість прийомів їжі, інтер­вали між ними, розподіл харчового раціону за енергоємкістю, хіміч­ним складом і масою за прийомами їжі.

Умови прийому їжі: відповідна обстановка, сервіровка столу, від­сутність відволікаючих від їжі факторів.

У шкільному віці (6-14 років) діти потребують у середньому10 467-11 304 кДж (2500...2700 ккал) на добу.

Якщо продукти будь-якої групи відсутні, то порушується обмінречовин. Набір продуктів у добовому раціоні з енергетичною цінніс­тю 12 560 кДж (3000 ккал) становить:

 • 350 г хліба;
 • 40 г круп’яних виробів;
 • 5 г бобових;
 • 360 г картоплі;
 • 380-450 г овочів;
 • 200-220 г фруктів і ягід;
 • 190-210 г м’яса;
 • 50-55 г риби;
 • 0,5 л молока і кисломолочних продуктів;
 • 15 г сметани;
 • 20 г твердого сиру;
 • 30 г м’якого сиру;
 • 2 яйця на 3 дні;
 • 30 г вершкового масла;
 • 25 г рослинної олії.

Їжа повинна мати приємний смак і аромат, відповідну консис­тенцію та температуру (не сильно гаряча і не холодна). Їжа, поданадо столу, повинна викликати бажання їсти.

Для української кухні характерне використання різноманіт­ного асортименту продуктів. З м’яса переважає свинина, яловичи-

на, птиця. З круп у великій кіль­кості споживають пшоно, рис,гречані, пшеничні, ячні крупи,з бобових квасолю, з овочів картоплю, буряки, капусту біло­голову свіжу і квашену, гарбузи,редьку, щавель, шпинат, морк­ву, томати, огірки, солодкий пе­рець, баклажани, цибулю, часник,а з плодів та ягід вишні, сливи,груші, смородину, малину, полу­ниці. Для приготування солодких

страв використовують мак і мед. Як приправу до страв застосовуютькріп, петрушку, м’яту, кмин, перець, корицю та ін.

Більшість українських страв поєднання різних продуктівхарчування тваринного і рослинного походження. Ці продукти міс­тять речовини, які за хімічним складом поділяють на неорганічні(вода, мінеральні речовини) й органічні (білки, жири, вуглеводи, ві­таміни, ферменти). Від їхнього вмісту і кількісного співвідношеннязалежать хімічний склад, енергетична цінність, колір, смак, запахі властивості продуктів харчування, якість готових страв.

Правила поведінки під час їжі

 1. Ніколи не набивайте їжею рот.
 2. Не ковтайте їжу доти, доки як слід не прожуєте.

3.Жуйте їжу із закритим ротом. Відкриваючи рота, ви плямкатимете

4.Не розмовляйте під час пережовування їжі. Вона може потрапи­ти в дихальні шляхи. Розмовляти можна лише тоді, коли в ротіне залишилося їжі.

5.Доки ви повністю все не проковтнули, не кладіть до рота наступ­ну порцію їжі.

6.Пийте тільки тоді, коли в роті вже немає їжі. Не намагайтеся задопомогою рідини проковтнути їжу, яку ви погано прожували.

Вода та її роль в організмі

Жодна жива клітина, жоден живий організм не може існуватибез води. Вода входить до складу усіх органів і тканин людськоготіла. Кров містить близько 80 °% води.

Усі процеси в організмі пов’язані з наявністю води, з розчинни­ми в ній речовинами. Відомо, що людина може існувати тривалийчас (місяць і більше) без їжі, але за відсутності води людина гинечерез декілька днів. Необхідна кількість води на добу в середньомудорівнює 2-2,5 л.

Щоб відповісти самому собі на питання: «Скільки ж я п’юводи?», необхідно з’ясувати, що ж таке вода.

Вода і рідина — це різні речі. Рідиною може бути будь-який на­пій, водою — тільки вода. Для того щоб з рідини отримати воду,організму необхідно витратити багато енергії. Ось і виходить, щозамість того, щоб допомогти організму, ми задаємо йому додатковезавдання.

Від якості і кількості випитої води залежить наше з вамиздоров’я. Коли ми п’ємо мало води (1-2 склянки на добу), відбува­ється закислення та обезводнення організму.

У свою чергу це приводить до кисневого голодування, застуднихзахворювань, швидкої стомлюваності, зниження працездатності,алергічних проявів, поганого сну, дратівливості, плаксивості, під­вищення кристалів холестерину і солей сечової кислоти, малорухо-мості еритроцитів (склеюються в довгі нитки), появи болей у серці,депресій, зниження пам’яті, слуху, зору, підвищення артеріальноготиску, набряків.

У разі дотримання питного режиму через 3-4 місяці можна по­збавитися від вищеперелічених проблем і перші результати, такіяк нормалізація сну, поліпшення настрою і працездатності, позбав­лення від головних болей і депресії, нормалізації кров’яного тискуможна спостерігати вже через 10-14 днів.

Але усе добре в міру щедре питво, у свою чергу, викликає по­силену роботу серця і нирок. Крім того, з організму вимиваютьсякорисні для нього речовини, особливо мінерали і деякі вітаміни.

 

 

1

 

docx
Додано
15 квітня
Переглядів
115
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку