Проект "Корисні копалин рідного краю"

Про матеріал

У процесі захисту учнівських проектів поглибити знання з теми;навчитися отримувати корисну інформацію з додаткової літератури та повідомлень однокласників;перевірити вміння учнів самостійно добирати матеріал та повідомлення його учням;розвивати спостережливість, уміння порівнювати, класифікувати;виховувати естетичне сприймання об'єктів природи (краси гірськихпорід), прагнення та усвідомлення потреби збереження кориснихкопалин.

Перегляд файлу

 

Назва проекту - « Корисні копалини рідного краю»

Автори - учні  3-Б класу Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10

Координатори – вчитель початкових класів Глущенко Є.О.

Мета проекту: ознайомитись із корисними копалинами нашої місцевості;  розвиток вміння учнів працювати з різними джерелами інформації, презентувати результати своєї діяльності.

Завдання проекту:

 1. Визначити які корисні копалини є в нашому краї.
 2. Знайти інформацію про підібрані корисні копалини.
 3. Збагатити словниковий запас учнів.

Паспорт  проекту « Корисні копалини рідного краю»

 1. За видом діяльності, що домінує в проекті, - практично зорієнтований
 2. За змістовим аспектом - природничо-науковий
 3. За кількістю учасників - груповий
 4. За тривалістю виконання - короткотривалий
 5. Програмно-технічнезабезпечення проекту:
 • доступ до інформаційнихресурсів;
 • використання ІКТ при підготовці до захисту проекту;
 • матеріали на друкованійоснові.
 1. Очікуваний результат:
 • Інформаційне повідомлення;
 1. Об’єкт пізнання – корисні копалини рідного краю.

 

 

Тема. Корисні копалини рідного краю

Мета: в процесі захисту учнівських проектів поглибити знання з теми;навчитися отримувати корисну інформацію з додаткової літератури таповідомлень однокласників;перевірити вміння учнів самостійно добирати матеріал таповідомлення його учням;розвивати спостережливість, уміння порівнювати, класифікувати; виховувати естетичне сприймання об’єктів природи (краси гірськихпорід), прагнення та усвідомлення потреби збереження кориснихкопалин.

Тип уроку: урок захиступроектів.

Обладнання: Виставка виробів з корисних копалин, проекти (плакатиучнів), карта України.

       Хід уроку

І.Організаційний момент

-Сьогодні у нас незвичайний день.Цього дня до нас завітали гості.А в народі кажуть,що добрий гість-дому радість.Давайте з ними привітаємося.

1)Вправа Синоптик

-Так як кожен урок природознавства ми починаємо з прогнозу погоди,я прошу синоптика повідомити прогноз погоди на сьогоднішній день.

D:\Users7\UserF\Desktop\296_1711\IMG_1838.JPG

-Сьогодні 17 листопадаНа території Сумської області спостерігається така погода

Небо чисте, блакитне ( або похмуре, сірувате).

Опадів немає ( іде дощ). Температура повітря -…4.

НашІ предки помІтили, якщо 17листопада снІганадує , то в наступномуроціхлібаприбуде.

 ІІ .Актуалізація опорних знань

Розповідь про осінь

Листопад - сумний місяць. Зникають яскраві барви, з дерев опадає останнє листя. Осінній дощ може йти день, два, цілий тиждень. Хмари закрилисонечко
1)Гра «Звільнихмаринкувіддощу»  До нас залетілахмаринка і принесла запитання на краплинкахдощу .Візьмітькраплинки, дайте відповіді на запитання і відпустітьхмаринкувисоко в небо.
- Щотаке опади? ( Вода ,яка випадає з повітря на поверхнюземлі. Опади – цедощ, град, сніг, роса, іній.)
- Чим вимірюють температуру повітря? (Термометром)
- Щоназиваєтьсявітром? (Вітер – церухповітря)
- Зякихгазівскладаєтьсяповітря? ( Повітряскладається з азоту,кисню, вуглекислого та іншихгазів)
- В яких станах буває вода? ( В рідкому, твердому,газоподібному)

Відповідівашіправильні. То ж давайте відпустимохмаринкувисоко в небо. Отже, погода  сприяє  нашому уроку . Отже, працюємо. 
2)Робота в парах ( учень – учневі) Задаютьзапитання один одному по темі корисні копалини.
 

ІІІ.Повідомлення теми і мети уроку.

На  уроках  природознавства  ми  мали  змогу  познайомитись  з  поняттям  « гірські  породи», « корисні  копалини»  і  знаємо, що  людина, яка  вивчає  і  шукає  родовища  гірських  порід  – це  геолог. А  геологи – народ  непосидючий, люблять  мандрувати  і  робити  відкриття. Тому  пропоную  і  нам   спробувати  свої  сили – здійснити Презентацію проекту Корисні копалини рідного краю розказати які існують види корисних копалин  Сумщини та як їх використовує в своїй діяльності людина. Урок у нас сьогодні- проект. Ми з вами готувалися до нього. Багато з вас вели дослідницьку роботу, пошукову.

-А зараз ми прослухаємо результати роботи над проектом ,в  ході якого учні нашого класу були об’єднані в три групи.Кожна група презентуватиме по черзі свої напрацювання.

 

IV.Узагальнення і систематизація знань учнів

Презентація 1 групи «фахівці»

Наша група  «Фахівці». Ми поставила перед собою питання дізнатися про корисні копалини Сумщини,а для цього учасники нашої групи  побувають у ролі досвідчених фахівців .Отже, до нас прибули науковець,промисловець,геолог,економіст,еколог.

До слова запрошуємо науковця…

Науковець.Сумська область розташована на північномусходіУкраїни. СьогодніСумська область входить у десятку найбільшекологічноблагополучнихрегіонівУкраїни.Натериторіїобластірозташовано 294 родовища по 21 виду кориснихкопалин. Серед них найбільшважливезначеннямають горючі корисні копалини – нафта, природний газ, торф. Область доситьбагататакож на неметалевікориснікопалини: кам'яну та калійнусолі, сірку, крейду, гіпс, вапняки, будівельніпіски і камінь.


Геолог.

Я … - геолог. Я хочу повідомити, що зараз ведутьсягеологорозвідувальніроботи для виявленняновихродовищкориснихкопалин.Розвідані запаси кам’яноїсолі, які належать до Роменськогосоляного куполу. Відкритіродовищакам’яного і бурого вугілля. Проте, у зв’язку з тим, щоціродовищаглибокогозалягання, їхрозробкавважаєтьсянедоцільною. А ось торфом Сумська область дужебагата. На сьогоднівідомоблизько 230 родовищ. Основнамаса торфу розташована на півночі і заходіобласті. Неабиякезначеннямаютьпіски і піщаники. Відомоблизько 60 родовищпіщанихпорідбудівельнихпісків. 

 

Промисловець. Я … - промисловець. На територіїнашоїобласті є багатокориснихкопалин, які широко використовуються в промисловості. У господарськійдіяльностіширокезастосування у Сумськійобластізнайшлипіски, піщаники, глини, гіпси, піщанакрейда. Важливим видом сировинивважаютьсяглинисті породи. Цечудовийбудівельнийматеріал( для виготовленняцегли)на Роменських та Сумських цегельних заводах.


Еколог.

Я … - еколог. Люди дуже часто наносять шкоду навколишньомусередовищу, особливо при добуваннікориснихкопалин. І це не означає,що вони роблятьцецілеспрямовано, аджевсілюблятьнавколишнєсередовище, в якомуживуть.

 

Економіст.

Я … - економіст. Я хочу зосередити вашу увагу на тому, щокориснікопалини з часом можуть бути повністювикористанілюдиною, адже запаси їх практично не поповнюються, оскількишвидкістьутвореннякориснихкопалинвимірюєтьсямільйонамироків, вченідоводять, що запаси кориснихкопалиннашоїобластіможуть через декількадесятківроківвичерпатися.Томуслідраціонально і економновикористовуватиприродніресурси, бережно ставитися до виробів, виготовлених з них.D:\Users7\UserF\Desktop\296_1711\IMG_1839.JPG


Науковець – людина, яка глибокообізнана з теоретичною і практичною сторонами данногопитання. 
Промисловець – людина, яка займаєтьсяпереробкою та виготовленнямпродукціїз кориснихкопалин. 
Геолог – людина, яка займаєтьсяпошукомродовищкориснихкопалин. 
Економіст – людина, яка займаєтьсяраціональнимвикористаннямкориснихкопалин. 
Еколог – людина, яка займаєтьсяохороноюнавколишньогосередовища. 
 

Висновок

Ми дійшли висновку,що  Сумщина багата на корисні копалини

 

Я дякую нашим шановним “фахівцям” за підготовку і участь в проекті. 
Фізкультхвилинка. 
- А зараз давайте на хвилинкузаплющимоочі і уявимо, щоопинилися в чудовомукуточкуприроди.D:\Users7\UserF\Desktop\296_1711\IMG_1859.JPG Ми бачимокрасиве, місце, яке вражаєсвоєю осінньою красою. З дерев повільноопадаєостаннєлистя, начепофарбованечарівнимпензлем у жовтогарячийколір. Вонозамріянокружляє у повільномутаночку, поки тихо долетить до землі. Приємнойтидоріжкою, коли під ногами лагідношарудитьрізнобарвний килим осені. А високо в блакитномунебібезперестанкупливуть темно-синіхмаринки, нагадуючисвоїмиобрисамирізнихказковихперсонажів
Як хороше, як гарнонавкруги! Спасибітобі, осінь, за цю красу! 

 

Презентація 2 групи «Дослідники»

Наша група….«Дослідники»

 

Ми поставили перед собою питання дослідити корисні копалини Сумщини ,а також,як їх використовує в своїй діяльності людина.Ми створили виставку виробів,які виготовляються з корисних копалин нашого краю.

Торф бурого кольору, мякий, крихкий, ламкий, легший за воду. Горить тьмяно, утворює багато диму. Його використовують як паливо, після згорання торфу залишається багато попелу. Торф використовують і як підстилку для свійських тварин, як добриво для полів.

Глина і пісок необхідні для виготовлення цементу. При зволоженніпластична, при нагріванні (випалі) стаєміцною і твердою. Глина можеутримувати воду.Вироби, виліплені з глини і випалені у вогні, називаються керамічними.Зізвичайноїглинивиготовляютьгорщики для квітів, глечики, миски та інший посуд. З білої глини виготовляють фарфоровий та фаянсовий посуд (,тарілки,чайники),  реактивні двигуни, різноманітні технічні деталі. Такоїглини є багато в Україні. Є особлива глина, яка йде на виготовленнявогнетривкоїцегли та посуду, який не тріскаєтьсянавіть за дужевисокоїтемператури.Глинижовтого, рожевого, червоного, сірого, зеленого кольорівзалежновідїхніхвластивостейвикористовуються длявиготовлення цегли, домашніх прикрас (декоративних статуеток, вазонів для квітів), гончарного посуду.

Глини використовуються у медицині, застосовують при виробництві паперу, фарб, гуми, мила,цементу, алюмінію.

D:\Users7\UserF\Desktop\296_1711\IMG_1845.JPG

Природний газ – вкрай важлива для людства корисна копалина

 Він безбарвний, з ледве відчутним запахом. Під час горіння виділяє багато тепла. З газу отримують: пластмаси, штучний каучук для виготовлення гуми. По лініях газопроводів він надходить у великі міста та села.

 

Нафта – масляниста темно-бура рідина. Вона легша за воду, тому її важко загасити під час пожежі. Вона горить і виділяє більше тепла, ніж кам’яне вугілля. З нафти виготовляють безліч корисних речей : бензин, гас, машинні мастила, пластмасу, штучний каучук, синтетичні волокна, фарби, лаки, ліки, асфальт та інше. Нафту добувають за допомогою свердловин.

-А зараз запрошуємо вас до дослідницької лабораторії ,щоб провести дослід з корисною копалиною нашої місцевості. Ми запросили лаборанта ,який проведе  дослід

-Сьогодні ви побуваєте ще в одній цікавій ролі.  Ви будете юними дослідниками.За планом – схемою аналізу корисної копалини вам потрібно буде дослідити властивості корисної копалини ,яка знаходиться на ваших партах.

1. Розглянькориснукопалину.Яка назва цієї корисної копалини?

 В якомустані вона знаходиться в природі: в твердому чирідкому?

2. Якого вона кольору?

3. Чимає запах? Понюхай.

4. Вкинь в склянку з водою і розмішай. Розчиняєтьсячинерозчиняється у воді?

5. Чи горюча кориснакопалина?

6. Спосібдобування. 

5. Перевіркавиконаноїроботи

 D:\Users7\UserF\Desktop\296_1711\IMG_1851.JPG
Дослід 1.
1. Розглянькориснукопалину.Яка назва цієї корисної копалини?


- Розглянтепісок. Скажіть, твердий вінчирідкий? Визначтейогоколір.

Дослід 2.

- Понюхайте його. Чимає він запах?
Дослід 3.
Киньте шматочокпіску в склянку з водою. Щопомітили? Чирозчинивсяпісок? D:\Users7\UserF\Desktop\296_1711\IMG_1854.JPG
- То ж яківластивостімаєпісок?

- Чисподобалось вам проводитидосліди? Зякою метою ми проводили досліди?

Висновок. Ми переконались  в  тому, що  корисні  копалини

відіграютьважливу  роль  у  виробництві  багатьох  видів  продукції, без  них  важко  уявити  сучасне  життя.

 

 

Презентація 3 групи «Літератори»

Наша група«Літератори»

Ми поставила перед собою питання знайти загадки,ребуси  кросворди про корисні копалини….

 

Піднеслисірник і вмить

Під чайником, як живі,

Розпустилисьпелюстки

Золотаво – голубі.

Роблять з мене речовини: 


Фарби, штучніїтканини,

Ліки і картон, пластмаси,

Отже, справжнє я багатство.

Хоч уболотінародився,

Але й на полізнадобився.

Бо я ще й добривочудове .

А ще – зігрію я будови,

Бо і напаливозгоджусь.

Чивпізнали, як я звусь? (Торф

 

Масляниста рідина.

Зрізким запахом вона,

Темно-бурийколірмає,

Під землею залягає.

Чорним золотом її

Звутьвсі люди на землі.

Знеїроблять, любийдруже,

Гас, бензин, машинне масло,

Фарбу, гуму і пластмаси.

 

Мене кожен в школізнає!

Учням я допомагаю

Щось на дошцінаписати,

На асфальтімалювати.

Дітямрадість я даю

А зовуся… (крейдою).

 

РозгадуваннякросвордуD:\Users7\UserF\Desktop\296_1711\IMG_1865.JPG

1. Місцевідкритоговидобуваннякориснихкопалин, якізалягають не глибоко.

2. Людина, яка займаєтьсяпошукомкориснихкопалин.

3. Кориснакопалинабілогокольору, яку широко використовують в будівництві і не обходиться вмедицині для лікування травматизму.

4. Один ізвапняків, якийвикористовується у будівництві. А такожнеобхідний у школі. Білий, крихкий, залишаєслід на дошці.

5. Кориснакопалина, з якоївиготовляєтьсякерамічний посуд.

6. Місце, де залягаєбагатокорисноїкопалини.
7.Копалини приносять людям користь. Тому вониназиваються як?

Відгадайтеребуси про гірські породи. D:\Users7\UserF\Desktop\296_1711\IMG_1862.JPG

Висновок

Шановні учасники проекту ви плідно попрацювали,

Зробили дуже багато ,багато цікавого дізналися.

Перевіримо що ви запам’яталинайкраще

Перед вами на партах знаходятьсяаркуші з тестовимизавданнями. Вам потрібнопідкреслитиправильнівідповіді на запитання.

Група,яка набере більше балів,тобто правильних відповідей,перемагає.

D:\Users7\UserF\Desktop\296_1711\IMG_1869.JPG

- 1. Як утворилисягірські породи?

а) людьми;

б) природою;

в) тваринами.

2. Якібуваютьгірські породи?

а) тверді й рідкі;

б) тверді й газоподібні;

в) тверді, рідкі й газоподібні.

3. Як видобуваютькориснікопалини?

а) відкритим способом;

б) прикритим способом;

в) відкритим і закритим способом.

4. Як поділяютькориснікопалини?

а) горючі;

б) горючі, рудні;

в) горючі, рудні й нерудні.

5. Як потрібновикористовуватикориснікопалини?

а) економно;

б) дбайливо й економно;

в) знищувати.

6. Щотакеродовище?

а) багатствогірськихпорід, якізнаходяться на поверхніЗемлі;

б) місце, де залягаєбагатокорисноїкопалини;

в) природнітіла, якізнаходяться в Землі.D:\Users7\UserF\Desktop\296_1711\IMG_1870.JPG

Командири  взяли листки і перевіряємо по моїх відповідях

Біля правильної відповіді ставимо +,біля неправильної -.І підраховуємо правильні відповіді.А тепер помножте на 2 правильні відповіді.

 

V. Підсумок уроку.

Ми з вами підійшли до завершенняроботи над проектом по кориснихкопалиннашої області.

Що ми прагнулизробити?

Чивдалося нам цезробити?

Багата в нас природа, неповторнаїї краса. Щоб вона приносила нам радість, щоббагатстваїїмножилося для майбутніхпоколінь, треба оберігатиїї, дбати про неї. Все, що є в нашійкраїні: багатінадракориснихкопалин, рослинний і твариннийсвіт, гори і вода, і кожен з нас віддитини до людинипохилоговікувідповідає за йогозбереження і розумневикористання.

На Землі, удомівселюдському –

Протиріч і негараздів тьма.

Будьте, люди, обережні в ньому!

Іншоїдомівки в нас нема!

Ви всісьогоднідобрепрацювали і багатодізналися про кориснікопалини.

Молодці!

 

1

 

docx
Додано
30 листопада 2018
Переглядів
446
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку