29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Проект "Мій шлях професійного розвитку" з географії на тему: "Використання краєзнавчих матеріалів на уроках географії"

Про матеріал

Саме використання краєзнавчого підходу сприяє зростанню інтересу до даного предмету, формування глибоких і міцних знань, орієнтує учнів у виборі майбутньої сфери професійної діяльності.

Перегляд файлу

Тернопільський обласний комунальний інститут

післядипломної педагогічної освіти

 

 

 

ПРОЕКТ

МІЙ ШЛЯХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

 

на 2014-2019 р.р.

 

 

 

 

 

Слухача групи курсів підвищення кваліфікації

Гаврилюк Ольги Сергіївни,

вчителя географії

Іванковецької загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів 

Науковий керівник

Брик Роман Степанович

доцент кафедри методики викладання навчальних предметів і освітнього менеджменту кандидат педагогічних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль2014


 1. Науково-методична проблема слухача.

Усе суще на Землі народжують природа і праця.

Уміння трудитися – щирий скарб для людей.

Езоп.

 

Уроки географії є надзвичайно важливими в житті кожної людини. Географія – це саме життя. «Наскільки корисна географія роду людському – всякий тямущий усвідомити може» (М.Ломоносов). Виходячи з нормативних освітніх документів, на уроках географії в учнів формується цілісний географічний образ Землі, картографічна грамотність і культура, уміння практично застосовувати набуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно знаходити та аналізувати її, розвивається геопросторове мислення, обґрунтовується доцільність наукового підходу до природокористування, здійснюється виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого господаря, гуманіста і природолюба.

«Ніщо не розвиває так розум людський, як географія» (І.Кант). на уроках географії формуються компетентності, які дозволять молоді впевнено йти у життя. А починається це від рідного дому, від батьківського порогу, від стежки, яка веде за околицю. Така позиція дає можливість дійти до серця дитини, відкрити дитячу душу, запалити вогонь бажання вчитися. А ще необхідні висока професійна майстерність, яка шліфується з дня у день, від уроку до уроку, і вивчення, апробація та використання інноваційних методів навчання.

«Пізнай свій рід, свій нарід, свою землю – і ти побачиш свій шлях у життя». У цій глибокій філософській думці Г. Сковороди – важливе значення краєзнавства для формування особистості. К. Ушинський обґрунтував можливість реалізації краєзнавчого принципу у вихованні дітей, який передусім передбачав комплексність, усебічність, доцільність вивчення рідного краю, своєї Вітчизни. Видатна педагог і просвітитель С. Русова вважала, що прищепити дитині національні риси можна лише орієнтуючись на специфіку природи, географічного розташування, клімату, історії рідного краю. В.О.Сухомлинський наголошував, що вивчення географії слід починати від малої Батьківщини, рідного села, містечка, міста – «до більш широкого світу». Тож, на мою думку важливою навчально-методичною проблемою є: «використання краєзнавчих матеріалів на уроках географії». Саме використання краєзнавчого підходу сприяє зростанню інтересу до даного предмету, формування глибоких і міцних знань, орієнтує учнів у виборі майбутньої сфери професійної діяльності. Коротко систему своєї роботи можу сформулювати так:

- розповісти так щоб зацікавити;

- пояснити так, щоб складне стало зрозумілим;

- створити проблемну ситуацію, щоб розбудити думку;

- перевірити знання і уміння учнів так, щоб виявити їх дійсний рівень.

Відомий педагог А.Дістервег писав «Без прагнення до наукової роботи вчитель елементарної школи неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається». Щоб цього не сталося, не припиняю творчого пошуку, використовую ті технології, які приносять найкращі результати у навчально-виховному процесі, сприяють формуванню стійкого інтересу до вивчення предмету.

Робота вчителя географії є цікавою, багатогранною, захоплюючою. Справжнім мистецтвом є практичне застосування педагогічної теорії. «Не бійтесь досконалості, Вам її не досягти», - ці слова С.Далі спонукають до творчого пошуку, допитливі очі дітей не дають зупинитися на досягнутому; наполегливість, систематичність, цілеспрямованість ведуть до нових відкриттів, звершень.

 

2. Мета і завдання програми саморозвитку.

 

Модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Тому основною метою саморозвитку  вчителя має стати досягнення бажаного рівня професійної компетентності для здійснення особистісного професійного розвитку задля ефективного навчання, формування національних цінностей учнів шляхом використання особистісно-орієнтованих технологій.

Кожен сучасний вчитель має усвідомити, що самоосвіта – це потреба, яка захищає його від інтелектуального зубожіння, це усвідомлений процес пізнавальної діяльності, це вдосконалення будь-яких рис людини або її навичок, це постійний пошук, зростання, розвиток.

 Завдання проекту:

 • постійно вдосконалювати свої вміння та навички педагогічної майстерності, вивчати та апробувати нові педагогічні технології;
 • підвищити рівень особистої професійної компетентності з досліджуваної проблеми;
 • підвищити ефективність проведення навчальних занять шляхом доцільного застосування інноваційних методів навчання;

-  постійно опрацьовувати нововедення та систематизувати інформацію;

     -   виконати аналіз літератури та педагогічного досвіду з проблеми;

     -  узагальнити та популяризувати власні напрацювання.

3. Кредо () педагога.

«Мета навчання дитини полягає в тому, щоб зробити її здатною розвиватися далі без допомоги вчителя»

Е.Хаббар

4. Програма.

№ з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відмітка про виконання

Модуль 1 . Загальнометодологічна і теоретична підготовка (осмислення програмних положень у галузі розбудови національної освіти, ознайомлення з інноваціями в освіті)

1.1.

Опрацювати науково-методичні посібники

1.1.1

Варакута О.М., Швець Є.С. Готуємося до уроків географії. Економічна і соціальна географія України.. 9 клас: Посібник для вчителя. - Тернопіль: Астон, 2007. -286 с.

 

І півріччя

2014 – 2015 н.р.

 

1.1.2

Пілат Н.М. Цікава географія: На допомогу вчителю. – Тернопіль: Начальна книга – Богдан; 2009.- 96с.

І півріччя

2014 – 2015 н.р.

 

1.1.3

Соціальна екологія. Навчальний посібник (за ред. Л.П. Царика). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 208с

І півріччя

2014 – 2015 н.р.

 

1.1.4

Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. – Київ: Альтерпрес, 2007.

ІІ півріччя

2014 – 2015 н.р.

 

1.1.5

 

 

 

 

 

 

 

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної і старшої школи./ Г.О. Ковальчук, Л.Б. Паламарчук, О.Я. Скуратович. – Х.: Гімназія, 2004. – 296с.

ІІ півріччя

2014 – 2015 н.р.

 

1.2.

Опрацювати статті у фаховій періодиці

1.2.1

Гетьман В.І Роль природного середовища  у збереженні національної ідентичності // Географія та економіка в сучасній школі: Педагогічна преса.-2010.-№9.-с.37-42

І півріччя

2015 року

 

1.2.2

Л.І. Федорченко Як провести інтегрований урок // Географія:Основа.-2013.- №14.-с.2-9

ІІ півріччя

2015 року

 

1.2.3

Лис Ю.В. З любов’ю до дітей та вірою в майбутнє // Географія та економіка в сучасній школі: Педагогічна преса.-2013.-№11.-с.20-22

І півріччя

2016 року

 

1.3.

Опрацювати інтернет-ресурси

1.3.1

Сайт вчителя географії Комар Н.В. http://knv.at.ua

2015 р.

 

1.3.2

Методична допомога для вчителя географії  http://geo-teacher.at.ua/

постійно

 

1.3.3

Теорія та нові підходи до вивчення географії http://world.freeglobus.com

І  півріччя

2016 року

 

1.3.4

Освітній шкільний інтернет-портал Острів знань http://ostriv.in.ua

ІІ півріччя

2016 року

 

1.3.5

Учительський журнал on-line

http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/      geografiya.

 

2015 р.

 

Модуль 2. Фахово-функціональна підготовка.

2.1

Вивчення нормативних документів і нових навчальних програм (інваріантної і варіативної складової)

2.1.1

Опрацювати програму з географії для 6-9 класів 6 класі за новим Держстандартом)

 

 

Протягом

 2014-2015 н.р.

 

2.1.2

Наказ МОН "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

 

Протягом

2014-2015н.р.

 

2.1.3

 

Опрацювати Методичні рекомендації щодо вивчення географії.

постійно

 

2.1.4

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти (23 листопада 2011 р.)

І півріччя

2014 – 2015 н.р.

 

2.1.5

 

Опрацювати методичні листи про початок та закінчення навчального року у поточних навчальних роках

Серпень

Квітень поточних років

 

 

2.1.6

 

Опрацювати методичні рекомендації щодо вивчення географії у поточних навчальних роках

Серпень поточних років

 

2.1.7

 

Опрацювати методичні листи щодо проведення ДПА з географії у 9 класі у поточних навчальних роках

Квітень кожного року

 

 

 

2.2.

Ознайомлення з новими навчально-методичними комплексами (підручники, зошити, методичні посібники для вчителя)

2.2.1

Вивчати передовий педагогічний досвід вчителів географії (Гавленко Н.М., Короленко Г.І., Липівець Н.В. та інші)

І півріччя

2015р.

 

2.2.2

Г.П. Ромасишин, І.Б. Климюк та інші. Збірник задач з географії (детальні розвязки). Тернопіль. Лілея. – 2013.- 43с.

І півріччя

2015р.

 

 

2.2.3

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Практикум з курсу «Фізична географія України»: 8 клас. – Камянець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 64с.

І півріччя

2015р.

 

 

2013

2.2.4

Кобернік С.Г. Підсумкові контрольні роботи з географії. 8 клас. Додаток до практикуму/ С.Г.Кобернік, Р.Р. Коваленко. - Камянець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012.-52с.

І півріччя   2015р.

 

2.3.

Опанування методикою використання засобів навчання

2.3.1

Розробити пакети олімпіадного матеріалу для підготовки учнів

систематично

 

2.3.2

 Оформити папку «Екологічні проблеми».

2014-2016р.

 

 

2.3.3

Виготовити стенди:

 • «Мандрівники Землі»;
 • «Моя мала Батьківщина -Тернопільщина»:
 • «Природа України».

 

2015-2018р.

 

2.3.4

 

Приймати участь і оформити матеріали учасників конкурсів:

 • «Стежками рідного краю»;
 • «Мальовнича Україна»;
 • «Моя Батьківщина – Україна».

2015-2017р.

 

2.3.5

Розробити комплект малюнків – підказок для перевірки знань номенклатури учнів 7 класу «Географія материків і океанів»

 

2015-2018р.

 

2.4.

Позаурочна діяльність

2.4.1

Проведення відкритих уроків та заходів для вчителів-колег міжшкільного методоб’єднання

Регулярно

згідно плану методичної роботи

 

2.4.2

Приймати  участь у методичній роботі школи

постійно

 

2.4.3

Приймати  участь у методичній роботі району

постійно

 

 2.4.4

Залучення учнів до участі у шкільних, районних, обласних конкурсах та олімпіадах

постійно

 

2.4.5

Підготувати і провести з учнями тиждень географії в школі

2014-2018р

 

2.4.6

 

Підготувати і провести з учнями виховний захід «Доторкнутись до природи можна лише серцем»

2014-2018р

 

2.5.

Робота з учнями (обдарованими та педагогічно занедбаними)

2.5.1

Розробити завдання для участі учнів 8-9 класів в шкільних олімпіадах з географії.

Щорічно

 

2.5.2

Практика ведення щоденника педагогічних спостережень, створення «ситуацій успіху», система педагогічних заохочень.

Постійно

 

2.5.3

 

Взяти участь у районних олімпіадах з географії.

Щорічно

 

Модуль 3. Інноваційні технології в навчально-виховному процесі

3.1.

Ознайомитися з технологіями

 

 критичного мислення;

2016р.

 

 

 проектною технологією;

2015р.

 

 

 біоадекватною технологією.

2017р.

 

3.2.

Апробувати на уроках технології

3.2.1

Провести інтегрований урок у 9 класі (географія і правознавство) на тему: «Національний та етнічний склад населення. Національна політика України».

ІІ півріччя

2015р

 

 

3.2.2

 

Провести  інтегрований урок з географії та математики у 6 класі на тему: «Узагальнення знань з визначення географічних координат на прикладі материка Євразії»

І півріччя

2017р

 

 3.2.3

Проводити  уроки з використанням ІКТ у 6-9  класах згідно з навчальною програмою

систематично

 

3.2.4

 

Апробувати у своїй діяльності інші інноваційні технології

Постійно

 

Модуль 4. Загальнотехнічна (технологічна ) підготовка (використання ІКТ в навчально-виховному процесі)

4.1.

Створення мультимедійних презентацій

4.1.1

«Природа і людство»

І півріччя

2015р

 

4.1.2

«Тварини і рослини Червоної книги України»

ІІ півріччя

2015р

 

4.1.3

«Історія дослідження Землі»

ІІ півріччя

2015р

 

4.1.4

«Ландшафти України»

І півріччя

2015р

 

4.1.5

 

«Чудеса України»

І півріччя

2015р

 

4.1.6

 

«Рельєф України»

ІІ півріччя

2015р

 

4.2.

Розробка методичних і дидактичних матеріалів за допомогою текстового редактора

4.2.1

Розробка системи уроків, дослідницьких і практичних робіт з загальної географії 6 клас. (за новою програмою)

Протягом

2014-2015н.р.

 

 

4.2.2

Розробити систему різнорівневих завдань з географії материків і океанів  7 клас відповідно до навчальної програми

(за новою програмою)

2015-2016рр.

 

4.2.3

 

Розробити систему різнорівневих завдань з географії України 8 класі відповідно до навчальної програми

(за новою програмою)

2016-2017рр.

 

4.2.4

Розробити систему різнорівневих завдань з географії світу  9 клас відповідно до навчальної програми

(за новою програмою)

2017-2018рр.

 

4.3.

Зібрати добірку словників (в електронному варіанті),опанувати методику їх використання на уроці

4.3.1

Складання термінологічного словника з географії 7 клас

Протягом                    2014-2019 рр

 

4.3.2

uk.wikipedia.org/wiki/Електронний_словник

Протягом                    2014-2019 рр

 

4.3.3

www.geograf.com.ua.glossary.  (географічний словник термінів в галузі країнознавства).

Протягом                    2014-2019 рр

 

4.4.

Використання Веб-технологій у навчальному процесі. Web-2.0

4.4.1

Ознайомитися із послугами Web-2.0

 

 

4.4.2

Ознайомитися із можливостями соціальних сервісів Google, зокрема можливостей використання їх як сховища навчальних матеріалів, та створення форм — як можливостей дистанційного спілкування з учнями та батьками у вигляді анкетних даних

 

 

 

4.4.3

Ознайомитися з можливістю використання відео сервісів (YouTube) для використання у навчання учнів.

 

 

4.4.5

Розробити систему домашніх завдань із використанням  Вікі-технологій.

 

 

4.4.6

Ознайомитися більш детальніше з можливостями Всеукраїнської шкільної освітньої мережі Щоденник та використовувати можливості даної системи у спілкуванні з батьками та учнями дистанційно

 

 

 

Модуль 5. Опанування технологіями педагогічних вимірювань та оцінювання якості освіти

5.1.

Розробка діагностичного інструментарію (анкети, тестові завдання тощо)

5.1.1

Розробити різнорівневі тестові завдання для поточного контролю  учнів 6-9 класів відповідно до тем календарного планування

2017р.

 

5.1.2

Розробити різнорівневі тестові завдання для тематичного контролю учнів 6-9 класів відповідно до тем календарного планування (завдання для тематичних атестацій)

2016р.

 

5.3

 

Розробити геовікторини для учнів 6-9 класів

2018р.

 

5.1.4

 

Пошук та систематизація анкет, що виступають як діагностичний інструментарій.

2018р.

 

Модуль 6. Участь у методичній роботі.

6.1.

Робота над індивідуальною науково-методичною проблемою

6.1.1

Опрацювати відповідну літературу з теми «Використання краєзнавчих матеріалів на уроках географії».

постійно

 

6.2.

Підготовка виступу на методоб’єднанні ( педраді, семінарі)

6.2.1

Підготувати виступ на районне методоб’єднання на тему: «Використання краєзнавчих матеріалів на уроках географії».

2015р

 

6.2.2

Підготувати виступ на міжшкільне методоб’єднання на тему «Форми і методи навчально-виховного процесу на уроках географії».

І півріччя

2015 року

 

6.2.3

 

Підготувати виступ на методоб’єднанні на тему «Організація самостійної роботи учнів на уроках географії».

ІІ півріччя

 2015 року

 

6.2.4

Підготувати виступ на педраду на тему «Адаптація учнів 6 класу до вивчення географії за новою програмою у  старшій школі»

І півріччя

2015 року

 

6.3.

Участь у конкурсах

6.3.1

Надіслати власні матеріали та розробки уроків з географії у редакцію «Шкільний світ» для друку

2017р

 

6.3.2

Розмістити власні матеріали та розробки уроків з географії на сайті школи

2017р

 

6.4.

Проведення майстер-класів, тренінгів тощо

6.4.1

Брати участь у засіданнях  творчої лабораторії вчителів географії з вивчення культурологічних тем з географії у 6-9 класах

регулярно

згідно плану методичної роботи

 

 

Модуль 7. Формування здоров’язбережувальних компетентностей

7.1

Ознайомитися із сучасними здоров’язбережувальними технологіями, опрацювавши відповідну літературу

2014-2015р

 

7.2

Посилити увагу до медико-гігієнічних норм організації і проведеня навчально-виховного процесу.

постійно

 

7.3

Розробити систему фізкультурно-оздоровчих вправ для збереження власного здоров’я.

2014-2015р

 

 

7.4

Розробити програму впровадження екологічних здоров’язберігаючих технології з метою виховання в учнів любові до природи

2015р

 

7.5

 

 

 

 

 

Модуль 8. Формування загальнокультурних особистісних компетентностей

 

2015р

8.1

Ознайомитися з програмним та методичним забезпеченням для викладання курсу «Етногеографія» у 6 класі, «Рідний край» (фізична географія) у 8 класі, «Рідний край» (економічна і соціальна географія) у 9 класі.

І півріччя 2015 року

 

8.2

Участь у туристсько-краєзнавчих екскурсіях

Протягом                    2014-2019 рр

 

8.3

Взяти участь у тренінгах щодо вивчення географії у 6-9 класах

систематично

 

 

5.  Прогнозований результат.

 • Розширення кола знань вчителя та учнів з географії;
 • Формування творчої, національно свідомої, духовно багатої особистості;
 • Оволодіння новими методами та технологіями навчання і викладання, удосконалення всіх видів педагогічної компетенції, інтелектуальної, комунікативної, методичної, дидактичної, проектної, підвищення рівня організації навчально-виховного процесу;
 • Складання порт фоліо, презентації досвіду, подання матеріалів для друку у професійних виданнях.

6. Форма звіту.

Представлення результатів роботи в рамках програми у формі звіту з демонстрацією матеріалів індивідуального порт фоліо на курсах підвищення кваліфікації.
 

 

1

 

docx
До підручника
Географія 9 клас (Кобернік С. Г.,Коваленко Р. Р.)
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
1014
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку