Календарне планування Географія 9 клас Україна та світове господарство

Про матеріал

Календарне планування до курсу географія 9 клас "Україна і світове господарство". Аланування розроблено для вчителів географії. Складений згідно вимого Міністерство освіти та науки України, з обовязковими практичними роботами.

Перегляд файлу

ГЕОГРАФІЯ

 «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

9 ___  КЛАС

(52 години, 1,5 години на тиждень)

 

уроку

Дата

Тема уроку

1

 

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи.

Розділ І. Національна політика та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

2

 

Національна економіка. Секторальна модель економіки країни.

3

 

Практична робота №1. Аналіз секторальної моделі економіки.

4

 

Чинники розміщення виробництва.

5

 

Форми просторової організації національної економіки.

Тема 2. Світове господарство

6

 

Світове господарство та міжнародний поділ праці.

7

 

Типи економічних систем. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку.

8

 

Практична робота №2 Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (С-20) і визначення їх місця в сучасній, типізації країн за рівнем економічного розвитку.

9

 

Сучасне світове господарство. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив.

10

 

Тематичне оцінювання з тем «Вступ» та «Національна економіка і світове господарство».

Розділ ІІ. Первинний сектор економіки

Тема 1. Сільське господарство

11

 

Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Землезабезпеченість.

12

 

Сільське господарство України. Рослинництво .

13

 

Тваринництво в Україні. Сільськогосподарські райони.

14

 

Сільське господарство світу.

15

 

Практична робота №3 Визначення основних технічних культур, що їх вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей.

 

Тема 2. Лісове господарство

16

 

Лісове господарство в Україні та світі. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість.

Тема 3. Видобувна промисловість

17

 

Класифікація та закономірності розміщення мінеральних ресурсів Найбільші басейни паливних ресурсів в Україні та світі.

18

 

Практична робота №4. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу.

19

 

Видобування та закономірності розміщення родовищ металічних руд в Україні та світі.

20

 

Видобування інших видів природної сировини: кам’яна калійна соль, фосфорити, каолін в країнах світу та в Україні.

21

 

Тематичне оцінювання «Первинний сектор економіки»

Розділ ІІІ. Вторинний сектор економіки

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

22

 

Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс в Україні.

23

 

Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії в світі.

Практична робота №5.1. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.

24

 

Практична робота №5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу

 

Тема 2. Металургійне виробництво

25

 

Значення металургійного виробництва в господарстві, чинники розміщення в Україні.

26

 

Кольорова металургія в Україні.

27

 

Металургійне виробництво світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів.

28

 

Практична робота №6. Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні.

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

29

 

Хімічне виробництво в України. Основні центри чинники  формування. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків.

30

 

Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств в Україні та світі.

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

31

 

Машинобудування в Україні.

32

 

Практична робота №7 Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення.

33

 

Машинобудування світу. Найбільші країни-виробники та споживачі.

Самостійна робота № 1 Складання картосхеми розміщення головних районів чорної металургії світу.

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

34

 

Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію в Україні та світі.

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

35

 

Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти.

Дослідження. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах.

36

 

Виробництво продуктів харчування в світі.Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу.

37

 

Тематичне оцінювання з тем «Вторинний сектор економіки»

Розділ IV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

38

 

Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.

Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру

39

 

Транспорт України. Основні види в Україні.

40

 

Транспорт світу. Найбільші види транспорту в світі.

Самостійна робота № 2. Географія світового транспорту

Тема 2. Торгівля

41

 

Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні.

42

 

Світовий ринок товарів і послуг та його напрямки. Світова організація торгівлі (СОТ), Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН.

Тема 3. Туризм

43

 

Туризм та його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Основні туристичні регіони світу. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні та світі.

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоровя

44

 

Роль науки й освіти в суспільстві. Технополіси. Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі.

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування

45

 

Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Країни-офшори.

46

 

Аутсорсинг, його переваги. ІТ-аутсорсинг. Країни-лідери на світовому ринку програмування та аутсорсингу.

Розділ V. Глобальні проблеми людства

47

 

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення.

48

 

Самостійна робота № 3 Характеристика найважливіших проблем людства на сучасному етапі розвитку суспільства

49

 

Тематичне оцінювання «Третинний сектор економіки»

51

 

Узагальнення матеріалу за курс «Україна і світове господарство».

52

 

Повторення матеріалу за рік

 

.

 

docx
Пов’язані теми
Географія, Планування
Додано
3 вересня 2018
Переглядів
531
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку