Проєкт на тему: «Як досягти успіху у безконфліктному спілкуванні».

Про матеріал
Мета проєкту: формування в учнів навичок безконфліктного спілкуання, шляхом конструктивного розв’язання конфліктів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Проєкт на тему: «Як досягти успіху у безконфліктному спілкуванні». Підготувала: вчитель основ здоров’я Коноваленко Людмила Миколаївна

Номер слайду 2

Інтелектуальний конкурс-вікторина«Що я знаю про здоровий спосіб життя?»

Номер слайду 3

Мета проєкту:формування в учнів навичок безконфліктного спілкуання, шляхом конструктивного розв’язання конфліктів. Завдання проєкту:розширити знання учнів про конфлікт, його види, причини й наслідки конфліктів; про правила ефективного спілкування;розглянути перешкоди, які заважають спілкуванню та ефективні шляхи розв’язання конфліктних ситуацій; навчити знаходити конструктивні способи розв’язання проблемних ситуацій; уникати небажаної маніпуляції іншими людьми;розвивати навички безконфліктного спілкування; формувати в учнів почуття єдності з колективом, спонукати учнів до роботи над собою;сприяти взаєморозумінню в класі, колективі; виховувати повагу до товаришів, почуття відповідальності за свої слова та вчинки.

Номер слайду 4

Стислий опис проєкту: Проєкт для учнів 7 – 8 класів. Об’єднання учнів по групам. Аналіз інформації, систематизація та представлення у формі презентації. Проведення практичної роботи. Виконавши даний проект діти, відповідають на ключові питання, а також завдяки сформованих вмінь конструктивно розв’язують конфлікти за допомогою сформованих навичок безконфліктного спілкування. Результати своєї роботи учні надають у вигляді презентації, демонструють вправи розв’язання конфліктів за допомогою навичок безконфліктного спілкування, складають пам’ятки, проводять соціологічне вхідне та вихідне опитування та обробляють ці дані. Підводять підсумки опитування та проекту в цілому. Оцінювання діяльності учнів у проекті.

Номер слайду 5

Навчальні предмети, з якими пов’язаний освітній проєкт: основи здоров’я, історія, інформатика, математика. Класи: 7 – 8. Державні освітні стандарти та навчальні програми: Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постановка КМУ від 23.11.2011 р.№1392)Навчальні програми з предмета «Основи здоров’я»: Основи здоров’я, 5-7 клас. – Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Основи здоров’я 5-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. Основи здоров’я, 8-9 клас. – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Основи здоров’я 5-9 класи. – К.: «Ірпінь», 2005. Навчально-методичні матеріали «Основи здоров’я». – Х.: Харківська академія непепервної освіти, 2015.

Номер слайду 6

Цілі та очікувані результатирозуміти поняття конфлікт, його види, причини на наслідки виникнення конфліктів;розуміти перешкоди, які заважають ефективно спілкуватись;навчитись уникати небажаної маніпуляції іншими людьми;провести соціологічне вхідне та вихідне опитування («Чи конфліктна ви людина»);відпрацювати навички конструктивного розв’язання конфліктів між дітьми;освоїти основні правила та навички ефективного спілкування;освоїти ІКТ-технології, програми Power Point.опанувати навички роботи в команді, вміння брати відповідальність на себе, критично осмислювати інформацію, безпечно працювати в Інтернеті.розкрити творчий потенціал учня;вдосконалити вміння згуртуватися.

Номер слайду 7

Вхідні знання та навички:формулювати та представляти власні думки;шукати та добирати інформацію з різних джерел та мережі Інтернет;мати навички роботи в офісних програмах;використовувати мультимедійні технічні засоби;вміти готувати презентації;використання життєвого досвіду, можливі пережиті конфліктні ситуації. Формування та розвиток компетентностей:здоров’язбережувальна;ціннісно-смислова;загальнокультурна; навчально-пізнавальна;інформаційна;комунікативна;особистісного самовдосконалення.

Номер слайду 8

Планування реалізації проєкту: Що потрібно зробити перед початком проєкту?1. Ознайомитись з проектом та правилами його виконання.2. Проінформувати про форми оцінювання.3. Опрацювати відповідний матеріал за допомогою підручника та Інтернету. Консультація вчителя.4. Об’єднатись в групи та обрати спікера, розподілити обов’язки.5. Провести соціологічне вхідне опитування в школі між іншими учнями «Чи конфліктна ви людина».6. Розпочати роботу над презентацією (над теоретичною її частиною). Що потрібно зробити протягом проєкту?Кожна група отримує практичне завдання: І – відпрацювати навички конструктивного розв’язання конфліктів між дітьми, (складають правила конструктивного розв’язання конфлікту, скласти пам’ятку, представити по 2 способи на розв’язання конфлікту). Консультація вчителя.ІІ – відпрацювати навички безконфліктного спілкування. Група розробляє правила ефективного спілкування, скласти пам’ятку, представити по 2 способи на безконфліктне спілкування. Консультація вчителя. Завершення роботи над презентацією. Підготовка до виступу.

Номер слайду 9

Що потрібно зробити по завершенні проєкту?Представити завершену презентацію іншим учням. Провести соціологічне вихідне опитування «Чи конфліктна ви людина». Опрацювати отримані дані (у вигляді діаграм). Підвести підсумки тестування. Консультація вчителя. Відповіді на запитання від учасників освітнього процесу. Підсумки всього проєкту. Враження після проєкту.

Номер слайду 10

Приблизний час, необхідний для реалізації освітнього проекту: 3 тижня. Друковані матеріали: Підручник з основ здоров’я для 6 класу загальноосвіт. навч. закл./ Т. Є. Бойченко, І. П. Василашко, С. В. Василенко та ін. – К. : Генеза, 2014. Підручник з основ здоров’я для 7 класу загальноосвіт. навч. закл./ О. В. Тагліна. – Х. : Ранок, 2015. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з розвитку соціальних навичок у курсі «Основи здоров’я» Влонцова Т. В., Пономаренко В. С: — К.: Видавництво «Алатон», 2016. — 232 с. Програма факультативного курсу «Сприяння просвітницькій роботі „рівний — рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя»: Навч.-метод, посіб. / Н. О. Лещук, Ж. В. Савич. — К.: Наш час, 2007 Використання мережі Інтернету. Додаткове приладдя та витратні матеріали: Комп’ютер (ноутбук), мережа Інтернет, проектор, мультимедійна дошка, папір А4 – для виготовлення пам’яток.Інше: в проекті залучаються вчителі з історії, інформатики, математики, психолог.

Номер слайду 11

Диференціація навчання: Внутрішня диференціація (організація навчального процесу, за якої індивідуальні особливості учнів ураховуються в умовах роботи вчителів у звичайних класах). Даний проект готується учнями 7-8 класів, а впроваджується по всій школі (1-9 кл.).

Номер слайду 12

Оцінювання знань та вмінь учнів: Самооцінка. Оцінювання вчителем.вміння користуватись джерелами інформації; необхідна і достатня глибина проникнення в проблему, залучення знань з інших областей; правильність сформованих та відпрацьованих навичок;доведеність рішень, що приймаються, уміння аргументувати свої висновки; активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей; колективний характер рішень, що приймаються; характер спілкування і взаємодопомоги учасників проекту;естетика оформлення результатів виконаного проекту;уміння відповідати на питання, лаконічність і аргументованість відповідей. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2011 р. №996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі середньої освіти»Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 р. №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі середньої освіти»

Номер слайду 13

Дякую за увагу!

pptx
Додано
24 грудня 2023
Переглядів
267
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку