19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Проект "Писати треба грамотно"

Про матеріал
Проект "Писати треба грамотно" практично орієнтований, навчальний, колективний, середньотривалий. Підбірка слів та речень на різні правила орфографії та пунктуації. Сценарій презентації проекту - науково-практичної конференції за участю дітей і батьків.
Перегляд файлу

1

 

 

 

 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

Конотопської міської ради

Сумської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

«Писати треба грамотно»

 

 

 

 

                                   Виконавці проекту:

                                           учні 4-А класу,  їх батьки

 

                                                 Керівник проекту: класовод,

                                                 старший учитель Бондар Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотоп

2016

 

 

 

Загальні відомості про проект

 

Паспорт проекту

 

 1. НАЗВА ПРОЕКТУ: «Писати треба грамотно»
 2. УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ: учні та батьки 4-А класу, класовод Бондар Н.В.
 3. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОБЛЕМИ: реалізація нового Державного стандарту початкової загальної освіти, розвиток національної свідомості, любові до рідної мови, формування орфографічної та пунктуаційної  грамотності; уміння презентувати результати своєї роботи, необхідність формування товариськості та згуртування.
 4. МЕТА І ЗАВДАННЯ: оформлення папки «Писати треба грамотно» з прикладами слів і речень на різні орфограми та правила в рамках програми з української мови для початкових класів; розвиток орфографічної та пунктуаційної грамотності, вміння користуватися різними джерелами інформації, національної свідомості, любові до рідної мови; виховання відповідального ставлення до навчання.
 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ:
 • за кінцевим результатом – практично орієнтований;
 • за змістом – навчальний (українська мова);
 • за кількістю учасників – колективний;
 • за тривалістю – середньо тривалий.

     6.ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: початок – вересень 2015 р.;

                                              закінчення – 12 березня 2016 р.

 1. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:
 • значне підвищення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів;
 • формування полікультурної та інформаційної компетентностей;
 • підвищення мотивації учнів для отримання нових знань;
 • оформлення папки «Писати треба грамотно»
 1. КЕРІВНИК ПРОЕКТУ: Бондар Наталія Володимирівна

 

 

 

 

 

 

Етапи реалізації завдань проекту

 

 

І етап. Діагногстично – прогностичний

 1. Вивчення  нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

 2. Осмислення необхідності розвитку  орфографічної і пунктуаційної грамотності учнів, їх індивідуальної мислительної діяльності , формування зацікавленого ставлення учнів до пізнання.

  Термін:  вересень – грудень 2015 р.

 

 

 

ІІ етап. Підготовчий.

 Розподіл завдань між учнями класу.

       Термін: січень 2016р.

 

 

 

ІІІ етап. Діяльнісний

1. Виконання робіт над помилками з використанням пам’ятки  «Як виконувати роботу над помилками». Орфографічно правильний запис слів, у яких були допущені помилки, на спеціальні аркуші.

2.  Підбірка слів, речень  на певну орфограмму кожним учнем.

3. Підготовка учнями  доповідей на  мовні теми.

                  Термін:  січень 2016 р. – березень 2016 р.

 

 

 

ІV етап. Узагальнюючий

 Презентація проекту 

  Термін – березень 2016р.

 

 

 

 

 

                       Зміст

Власні назви    ……………………………………………. 4

Слова із префіксами  роз-,  без-…………………………….…6

Слова з префіксами   з-,   с-………………………………..7

Слова з ненаголошеними голосними е,  и, до

яких можна підібрати перевірне слово  ..………………... 7

Слова з подвоєними приголосними буквами…………….8

Слова з буквами й та ї…………………………………….. 9

Слова із буквосполученнями  дз, дж……………………..9

Речення із звертаннями…………………………………....10

Речення із однорідними членами, між якими

 треба ставити кому…………………………………….….10

Речення із однорідними підметами, присудками,

другорядними членами, між якими треба ставити

 кому, без сполучників та зі сполучниками

 а, але, та (в значенні але)……………………………...  10

Речення   з однорідними членами, між якими немає

коми ……………………………………………………....  11

Слова з парними дзвінкими та глухими приголосними.. 11

Слова з буквою є………………………………………..... 12

Слова з буквою ю ……………………..……………….… 13

Пом’якшення приголосного буквою  і  та буквою  ь ..… 13

Суфікси   -ськ-,  -зьк-,  -цьк-……………………………. 13

Слова з апострофом…………………………………….…14

Слова з буквосполученнями  ьо,  йо……………………..14

 Сценарій презентації проекту …………………………15    

 

Власні назви

                                           Ім’я,  по батькові,  прізвище

Тарас Григорович Шевченко

Іван Якович Франко

Леся Українка

Лариса Петрівна Косач

Всеволод Зіновійович Нестайко

Ліна Василівна Костенко

Зірка Захаріївна Мензатюк

Григір  Михайлович Тютюнник

 

 

Назви міст                          Назви річок,  морів

Конотоп                                  Дніпро

Суми                                       Сейм

Київ                                         Десна

Харків                                     Дністер

Чернігів                                  Дунай

Львів                                       Південний Буг

Одеса                                      Єзуч

Луганськ                                  Чорне море

Ужгород                                   Азовське море
Чернівці

                                

Назви озер                                  Назви гір

Світязь                                         Карпати

Синевір                                        Кримські гори

Шацькі озера                               Альпи

Ялпуг                                           Анди

Сасик                                           Кордільєри

Байкал                                         Уральські гори

 

 

 

Назви країн                  Назви сіл                  Клички тварин

Україна                         Козацьке                     Димок

Білорусь                        Сахни                          Рябко

Молдова                        Бочечки                      Рекс

Польща                          Хижки                         Бім

Словаччина                   Бондарі                       Волохан

Угорщина                      Жолдаки                     Багіра

Франція                          Шевченкове               Балу

 

                               

 

 

 

 

 

                                  

                                             

                 Слова із префіксами  роз-,  без-.

                          

розбивати         розбрат                   бездоріжжя               безбородий

розбагатіти       розвів                     безпритульність       безсоромний

розбити             розкласти               безсоння                   безвинний

розбирати         роз’єднатися          безпомічний             безфігурний

розбіг                розтопити               безсмертя

розбігатися       розгром                  безвість

роздути             розплатились         безробіття

розбір                розвалився             безсилля

розмір                розкаталися           безвольний

розмах               розлюбити             бездушність

розвідка             розсердився           безмежний

розквіт               розвернувся           безпека

розв’язка            розщебетався        беззахисний

розповідь            розказати               безадресний

розгін                  розвести                 безбарвний

розбив                 розвезти                 безкрилий

розказати             розламав                безвізовий

розвеселитися                                    безпровідний

розсміється                                         безвідповідальний

роздивитися                                        безрадісний

розщедрився                                       безхмарний

розмалював                                         безчесний

розмаїття                                             безпритульний

розтали                                                бездомний

розписати                                            безсніжна

розгладити                                           безвітряна

розсипати                                            безводний

розчесаний                                            безквитковий

розв’язання                                           безрідний

розтягти                                              безкрайній 

 

 

 

 

 

 

Слова з префіксами   з-,   с-.

                                                      

 

сказати                                             здавати

спалахнути                                      здавити

стовкти                                            звести

сфотографувати                              зжитися

схил                                                  зсадити

скинути                                            зціпити

стерти                                               зчепитись

сточити                                             зшити

схопити                                            зварити

спалах                                              змішати

стримати                                          зсипати

спланувати                                      зчистити

склеїти                                             зчесати

схуднути                                          збір

стемніти                                           збити

спаяти                                              зім’яти

сколоти                                            зекономити

сповзти                                            згоріти

скріпити                                          знести

скликати                                          зважити

списати                                            зламати

 

 

 

Слова з ненаголошеними голосними е,  и, до яких можна підібрати перевірне слово

                                

       Е                                                                     И

береза – березень                             зима - зимонька  

верба – вербна                                  число – числа

земля – підземний                            крило – крила

перо – пера                                        плита – плити

плече – плечі                                     швидкий - швидко  

сестра – сестри                                  кричить – крик

ребро – ребра                                    свистить – свист

весна – весни                                     писати - пише                     

кленовий – клен                                листок - лист

медовий – мед                                   рипить - рипнув

весло – весла                                     скрипить - скрип

село – села                                         крижаний – крига

 покремити - крем                             хвилястий – хвиля

 зеленіти – зелень, зелений              сирий - сирість

 

 

 

Слова з подвоєними приголосними буквами

 

 

розв’язання                 Ізабелла                 плаття              знаряддя

голосування               вугілля                   зняття              погруддя

полювання                 ллється                   заняття             груддя

пакування                   Ілля                        латаття             приладдя

малювання                 рілля

завдання                     Елла

іменник                       лляний                    волосся

займенник                   зілля                        колосся

прийменник                Алла

читання                       гілля

запитання

лікування

використання

плетіння

знання

письменник

звання

прання

манна

 

 

Слова з подвоєними буквами  -лл-,   -мм-.

 

      Обновлення,  забарвлення, розв’зання, завдання, прибирання, забруднення, до побачення, твердження, доведення, змінювання, відмінювання, закінчення, написання, коріння, міркування, займенник, прийменник, іменник, сподівання, кохання, варення, відвідування.

     Вугілля, гілля, свавілля, Ілля, Поділля, голландський, ллється, зілля, бадилля, безділля, безземелля, весілля, дозвілля, рілля, підземелля, рукоділля, лляний, виллю, безсилля.

 

 

                        Слова з буквами й та ї

 

      Поїзд, стоїть, гаївка, заїду, їжак, лілеї, Україна, солов’їна, їсти, гаї, під’їзд,  їздові, їдальня.

     Йосип, йорж, край, рій, район, йод, гай, рідний, чайка, лійка, йому, пухнастий.

 

 

Слова із буквосполученнями  дз, дж

                                      

 

     дз                                                                 дж

джміль                                                    віддзеркалювати

аджика                                                    передзвін

бджілка                                                   дзюркіт

бджола                                                    родзинка

бджоляр                                                   дзвінко

буджу                                                      подзьобати

джмелик                                                  кукурудза

джерело                                                   кукурудзяний

доводжу                                                   дзявкіт

таджик                                                     дзьоб

сиджу                                                       дзеркало

ходжу                                                       дзвінкоголосий

Джек                                                         ґудзик

Джеймс                                                    ґедзь

в’їжджати                                                дзиґа

народження                                             дзвіночки

саджанці                                                  дзвонити

джин                                                        дзижчати

джигіт                                                      дзень-дзелень

раджу

 

Речення із звертаннями

Друже лисе, довгих літ царювання    

 Тітонько Сово, навчіть мене розуму.

 Вітчизно моя, ти найкраща для мене, наймиліша.

 Чоловіче добрий, дуже  тебе прошу, випусти мене на волю.

 Слухайте, гей ви, боягузи, зараз  покажу щось дуже цікаве.  Відпусти мене, ведмедику, я тобі колись у пригоді стану. 

Це тобі, люба дружино, від мене дарунок.

 Не бійтеся мене, любі мої.                                                                      Як ся маєш, шановний?

 Від сорому куди тепер утечеш, борсуче?

 

 

 

 

 

Речення із однорідними членами, між якими треба ставити кому.

Підібрав Галанжа Максим

           В саду росли яблуні, груші, сливи, абрикоси.

           Вовк, заєць, лисиця  живуть у лісі.

           На змаганнях спортсмени бігають, стрибають, грають у футбол.

           Роботи вміють ходити, говорити, переносити різні речі.

           Кожна людина хоче миру, щастя, добра.

           Берізка прокинулася від сонця, від тепла, від радості, що знову прийшла весна.

           язика не має, а багато розповідає.

            Взимку сонце світить, та не гріє.

 

 

 

Речення із однорідними підметами, присудками, другорядними членами, між якими треба ставити кому, без сполучників та зі сполучниками

а, але, та (в значенні але).

Ми хоч бідні, але чесні.

Раптом  із куща пурхнула пташка, але не полетіла, а закружляла у них над головами.

Трава зів’яла, посохла, але не пожовтіла.

Зайчик оглянувся, присів, але не побіг з місця.

На землі лежали різнокольорові  дубові, кленові, березові листочки.

Ластівки, журавлі, лелеки восени відлітають у вирій.

Дерева були високі, стрункі та нерухомі.

За селом був ліс, невеликий, але густий.

У школі ми читаємо, пишемо, рахуємо, малюємо і співаємо.

Сонце взимку світить, але не гріє.

 

 

 

 

Речення   з однорідними членами, між якими немає коми

                                                                  

    

      Дороті побігла до хати і знайшла маслянку.

      У цьому закутку птахів майже не водилося, бо вони люблять вільний простір і щедре сонце.

       Колись я мав мозок і серце, тож знаю, чого вони варті.

       Страшила зустріла фея в серпанковому вбранні й діамантовій короні.

       Озма забороняла всім чарувати за винятком Клінди та мудреця країни Оз. Він винайшов новий і зовсім секретний спосіб, якого не знав жоден із чарівників.

     І тієї ж миті він обернувся на корову і почав пастися.

     В країні Оз уміють говорити усі тварини і птахи.

     Кікі взяв долото і підважив дошку, але не знайшов там нічого.

 

 

 

 

Слова з парними дзвінкими та глухими приголосними.

                                               

 

       Грип - -грипувати, гриб – гриби, боротьба - боротися, просьба –  просити,  низько – низенько,  нігті – ніготь,  кігті – кіготь, горб – горби,  хліб – хліба, город – городи,  друг – друга,  дріб – дроби, завод – заводи,  заклад – заклади,  обід – обідати, обряд – обряди, плуг – плугарі, подорож – подорожувати, сад – садівник, хмиз –хмизом, шоколад – шоколаду, ходьба – ходити, біг – бігати.

 

 

 

Слова з буквою є

 

Є  позначає 1 звук              Є  позначає 2 звуки

 

миттєвий                               Європа

востаннє                                Єгипет

суттєвий                                єдиний

життєрадісний                      єгер

внутрішнє                             Єва

зовнішнє                               єнот

майбутнє                                 єдність

синє                                       пап’є-маше

раннє                                     п’єса

пізнє                                       об’єкт

вечірнє                                   об’єм

                                               з’єднувати

                                               сім’єю

                                               продається

                                               слухає

                                               чуємо

                                               троє

                                               краєвиди

                                               дієвідміна

                                                розіграється

                                               зачарує

                                               заєць

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова з буквою ю

                                                      

 

ю   позначає 1 звук             ю  позначає 2 звуки

ізюм                                                           юнак

сюди                                                          герою

люди                                                          в’юн

меню                                                          знаю

люстра                                                       юбка

Ксюша                                                       юний

Нюша                                                 юрта

ключка                                              купую

 

 

 

 

Помякшення приголосного буквою  і  та буквою  ь .

                                     Підібрала  Монастирьова Валерія

  

      Сіль, дім, ліс, сірий, стілець, стіна, стіл, олівці, вікно, сніг, нінь, телевізор, ластівка, інститут, твір, кімната, історія, географія,  біогра фія, фотографія, кільце.

     Сіль, говорить, холодильник, кільце, кінь, тінь, молодець, палець, гаманець, горобець, стілець, учитель.

 

 

 

 

                                Суфікси   -ськ-,  -зьк-,  -цьк-

                                                    

-ськ-                                          -зьк-                                -цьк-

полтавський                      запорізький                 кременчуцький

миколаївський                  волзький                     чернівецький

київський                          кавказький                  лохвицький

уманський                         паризькі                      прилуцький

український                       празький                     козацький

дніпровські                         ризький                     ткацький

польська                                                                 луцький

заводський                                                             чумацький

сільський                                                                            

міський

подільський                                                          

житомирський                                                                                                             кавказький

одеський                                                               

грузинський                                                        

малярський                                                            

львівський                                                               

харківський                                                             

канівський

сумський

канівський

волинський

 ніжинський                                                                             

 

 

 

 

                          Слова з апострофом

                                        Підібрала   Іляшенко   Крістіна

     М’ята, п’ять, п’явка, сім’я, пір’я, пір’їна, б’є, б’ють, п’є, п’ють, в’ється, в’ються, подвір’я, м’ясо, п’яний, пір’їна, верхів’я, дерев’яний, голуб’ятник, голуб’ятня, п’єса, в’язати, зв’язати, пов’язка, в’язання, розв’язання, розв’язка, м’язи, в’юн, в’юнок, між’яр’я, міжгір’я,  пап’є-маше, зім’яти, пом’ятий, солом’яний, солов’їний, комп’ютер.

 

    Під’їзд,під’їхати,  роз’їхатись, об’ява, пред’явити, об’їхати, в’їжджати,  об’їзд, об’єднати, об’єднання, з’єднати, роз’єднати, з’їсти, об’їсти, об’юшитися, з’їхати, з’їзд,  з’явився, об’єм, об’єкт, з’юрмилися.

 

 

                      Слова з буквосполученнями  йо, ьо

                                     Підібрала  Голованюк  Марія

          Йосип, йог, йогурт, йод, йодистий,  йолоп, йорж, йота, його, Йордань (Водохреща),  Йордан (ріка), Нью-Йорк, район, майор, майонез, сеньйор, мільйон, мільйонер, бойовик, батальйон, бульйон, зйомка, курйоз, підойм, підйомний, медальйон, лосьйон, павільйон, крайовий, знайомий, серйозний, завойовник, майоріти, премійовано, гайок, чайок, пайок, кийок,  Соловйов, Муравйов, Юрійович, Олексійович.

      Працьовитість, бадьорість, льон, льонар, синього, синьоокий, льотчик, льох, сльоза, сьогодні,  кольори, кольоровий, дзьоб, тьохкати, сьомий, утрьох, шістьох, у нього, на цьому, броньовик, цього, всього, верхнього, вечірнього, витанцьовував, мальовничий, рульовий, льодяний, льодяник, нульовий, схвильований, пізньої, порожньої, вольовий, дружнього, мальок, пеньок, опеньок, польоти, прокльони, дьоготь, кльош, деньок, з яблуньок, самотньо, багатьох, Ковальов, Васильович.

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                  

 

Сценарій презентації проекту

 

На дошці татички з пислівями про мову.

 

Птицю пізнають по пірю, а людину по мові.

 

Без мови немає народу.

 

Хто своєї мови цурається, хай сам себе стидається.

 

 

Звучить пісня  Мова калинова»

 

І учень. Мова – це диво, яке ми чуємо від миті свого народження, це почуття, які допомагають нам виразити любов і турботу про рідних та друзів.     

 

ІІ учень. Мова -  це радість, якою ми ділимося з близькою людиною.

 

ІІІ учень. Мова -  це душа, що випромінює життєву силу              

 

ІV Мова -   це невичерпне джерело, звідки ми черпаємо наснагу, знання і прагнення осягнути всесвіт.                                     

 

V учень.Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя.                      

 

VІ учень.  Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями.                        

 

Учитель.

    Говорячи про українську мову, можна сказати, яка вона милозвучна, багата на прислів’я, приказки, фразеологізми, порівняння, розповісти про  історію її виникнення, про великих українських письменників та поетів. Про те, що треба плекати свою мову, оберігати її від суржика, намагатися говорити правильно і красиво. І писати грамотно, без помилок.

Саме цьому, орфографічній і пунктуаційній грамотності, присвячена наша науково-практична конференція.

Уявіть, ми з вами наукові співробітники інституту Української мови, вчені – філологи. Ми послухаємо доповіді кандидатів філологічних наук  (прізвища, імена, по батькові учнів)

(На екрані – порядок денний)

1. Речення. Розділові знаки у реченнях

Прізвище, ім’я, по батькові учня

  Практичне завдання.( Прізвище, ім’я, по батькові учня)

 

 

2. Написання ненанаголошених голосних е, и   та парних дзвінких і глухих приголосних у корені слова

Прізвище, ім’я, по батькові учня

  Практичне завдання.( Прізвище, ім’я, по батькові учня)

 

 

              3. Написання префіксів та слів з подвоєними буквами

Прізвище, ім’я, по батькові учня

  Практичне завдання.( Прізвище, ім’я, по батькові учня)

 

 

 

4. Написання власних назв, закінчень іменників, суфіксів із м’яким знаком, прийменників із займенниками.

Прізвище, ім’я, по батькові учня

  Практичне завдання.( Прізвище, ім’я, по батькові учня)

 

5. Перенос слів із рядка в рядок.

Прізвище, ім’я, по батькові учня

  Практичне завдання.( Прізвище, ім’я, по батькові учня)

 

Доповідь 1.

Відповідно до мети висловлювання речення поділяються на

Розповідні, питальні та спонукальні.

 У розповідних реченнях про щось розповідається, повідомляється. В кінці розповідного речення ставимо крапку.

 У питальних реченнях про щось запитується. В кінці питального речення ставимо знак питання.

 У спонукальних  реченнях висловлюється  спонукають до дії (заохочення, порада, прохання, наказ, заклик). В кінці спонукального речення ставимо крапку.

 

 За інтонацією речення бувають окличні й неокличні.

 Окличні речення вимовляються з особливим почуттям (радість, захоплення, жаль, смуток, здивування, хвилювання, застереження, незадоволення та інші).

 Окличними можуть бути і розповідні, і питальні, і спонукальні речення.

Слово або сполучення слів, що називають того, до кого звертаються, називаються звертанням. Звертання може стояти на початку, у середині й у кінці речення. На письмі звертання виділяють комами. Якщо речення починається звертанням, то після нього можна поставити або знак оклику, або кому.

 

 Однорідні члени речення – це слова, які відповідають на одне питання й відносяться до одного й того ж слова в реченні.

 

 Перед сполучниками і, й,  та (в значенні і), або,  що з’єднують два однорідних члени речення, кома не ставиться.

 Кома ставиться перед сполучниками  а, але, та(в значенні але), проте, зате.

 Кома також ставиться, якщо сполучник  і(й)  повторюється:  В садах достигли  і яблука, і груші, і сливи, й алича.

 • У кого є питання?
 •  Чи ставиться кома, якщо повторюється сполучник або?  
 •   - Ставиться. Наприклад:  Я увечері або піду на гурток, або читатиму книжку.

 

 Практичне завдання 1

Поставити, де треба коми. Пояснити.

Зоре моя вечірняя зійди над горою.  До тебе люба річенько ще вернеться весна    Як тебе не любити Києве мій!   Вже в садках наливаються свіжим соком яблука  груші  вишні. Сила і розум - краса людини. Завiрюха стугонiла вила а мороз гострив свiй бiлий нiж. Поетiв нiжних в нас багато але мислителiв ще мало.

- Які є запитання?

- Назвіть, які з цих речень спонукальні.

-  Перше.

 Доповідь 2

 Правильне написання, яке відповідає певним правилам, називається орфограмою

 Щоб знати, яку букву (е чи и ) писати в ненаголошеному складі кореня, треба змінити слово, або дібрати до нього споріднене слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Дібране слово з наголошеним звуком називається перевірним.

 Правопис багатьох слів із ненаголошеними [е], [и]  у корені слова не можна перевірити наголосом. Такі слова називають словниковими. Їх правильне написання запам’ятовують або перевіряють за орфографічним словником.

 Щоб перевірити, яку букву, «де»  чи «те», писати у слові боротьба;  «зе»  чи  «ес»  - у слові просьба та позначати інші парні приголосні в інших словах: нігті, кігті, легкий, борідка, треба змінити слово, або дібрати до нього споріднене слово так, щоб після сумнівного приголосного був голосний.

 

 Щоб перевірити, яку букву писать у словах із сумнівними парними приголосними  [д] –[т],  [з] – [с], [г] –[х],  та ін., треба змінити слово, або дібрати до нього споріднене слово так, щоб після сумнівного приголосного був голосний. Наприклад:  просьба – просити, боротьба – боротися, нігті – ніготь, кігті - кіготь, легкий – легенький.

 

Завдання 2

Устав пропущені букви, підбираючи перевірні слова, запиши парами.

скр..паль - …                       про..ьба - …

в..л..чезний - …, …             боро..ьба - …

в..рхів’я -                              ле..кий - …

Запиши слова у 2 колонки : 

е                                              и                                                 

Р..спубліка,   до побач..ння, вос..ни, гард..роб, с..гнал, кил..м, гор..зонт, кр..ниця,   м..нулий, тр..вога.

 

Доповідь 3

 У префіксах роз-, без- завжди пишеться  буква з.

 При переносі слів із префіксами роз-, без-  не можна відривати буву з, а також  залишати з ними одну букву від кореня. Наприклад:  роз-бити, без-хмарний.

 Якщо префікс закінчується, а корінь починається тим самим приголосним звуком, то відбувається збіг приголосних, що на письмі передається подвоєннямс букв:  беззвучний, ввічливий, наддніпрянський.

 

 В українській мові є префікс с- і перефікс з-.  Префікс  с- пишеться перед буквами  «ка», «пе», «те», «еф», «ха». Запам’ятати ці букви допоможе вислів «Кафе «П т а х».  Перед іншими буквами пишеться  префікс з-. Наприклад: сказати, спекти,  але зшити,  зчистити.

 

 Апостроф уживається після префіксів із кінцевим твердим приголосним звуком перед  я, ю, є, ї. Наприклад: з’явився, з’їзд, об’їхати.              Подовжені звуки в словах позначаються подвоєнням букв. Наприклад: плаття, вугілля, знання

Завдання 3: Сіренко С.А.

 Списати, вставляючи пропущені букви.

 Бе..захисний, бе..крайній, бе..крилий,  ро..топити, ро..кинувся, ро..чісує.

Спиши, вставляючи префікс  з-  або  с-.

 ..пекти,   ..терти,   ..формований,   ..шитий,   ..чистити,   ..хованка.

Спиши, постав , де треба, апостроф:

 З..єдналися, при..їзд, по..їхати, під..їхав.

 

Доповідь 4  

 Прізвища, імена, по батькові людей, клички тварин, назви країн, міст, сіл, вулиць, майданів, річок, гір та інших географічних назв пишуть з великої букви.

Іменники жіночого роду на -а, -я, в орудному відмінку однини мають закінчення –ою, -ею, -єю.

 Закінчення –ою мають іменники з основою на твердий приголосний, крім [ж], [ч], [ш]: мама – мамою.

 Закінчення ею мають іменники з основою на м’який приголосний і [ж], [ч], [ш]: земля – землею, задача – задачею.

 

Завдання 4

Запиши іменники в орудному відмінку, виділи закінчення.

 Лоза, тополя, межа, мрія, роса, місяць, урожай, читач,  задача,  будинок.

Уставити пропущену букву, виділити суфікс.

 Козац..кий,  париз..кий,  сільс..кий,  українс..кий.

 • Зверніть увагу:  у слові сільський    після   л   теж  знак м’якшення
 •  

Доповідь 5

Перенос слів

 Слова з рядка в рядок треба переносити складами. 

 

 Одну букву не можна залишати на рядку і переносити на інший.

 

 Букву й та сполучення ль треба залишати на попередньому рядку:    лі – ній – ка,  ляль – ка.                  

 

При переносі слів буквосполучення йо та ьо  не можна розривати. Наприклад:  сер-йоз-ний,   ко-льо-ри.

 

 При переносі слів буквосполучення дз, дж розривати не можна.

 

  При переносі слів з апострофом апостроф не відокремлюється від попередньої  букви.

 

Завданн я  5    

Поділи слова на склади для переносу.

 Майор, сльоза, майка, кілька, ялинка, акація, задзвеніли, сім'я, гілля, обличчя, під’їзд, пам’ятати.

 

 

 Написання диктанту дітьми й батьками

 

 Під диктовку вчителя всі писутні пишуть диктант.

 Самоперевірка. Диктант частинами на екрані. Учні пояснюють орфограми.

 

 

 Звучать вірші про мову.

 

docx
Додано
29 квітня 2020
Переглядів
266
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку