Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Проект «Родинне дерево». 6 клас

Про матеріал

Сучасна педагогічна наука визначає інформаційну компетентність як інтегративне утворення особистості, яке віддзеркалює її здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку інформації та ефективної роботи з нею у всіх її формах та представленнях – як в традиційній, друкованій формі, так і в електронній формі; здатності щодо роботи з комп'ютерною технікою та телекомунікаційними технологіями, та здатності щодо застосування їх у професійній діяльності та повсякденному житті. Таким чином, інформаційна компетентність є сукупністю трьох компонент: інформаційна компонента (здатність ефективної роботи з інформацією у всіх формах її представлення); комп'ютерна або комп'ютерно-технологічна компонента (що визначає уміння та навички щодо роботи з сучасними комп'ютерними засобами та програмним забезпеченням); компонента застосовності (яка визначає здатність застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп'ютерних технологій до роботи з інформацією та розв'язання різноманітних задач).

Найбільш ефективно інформаційна компетентність учнів формується при сумісному виконанні трьох умов: проблемного навчання, використання мультимедійних технологій і методу проектів. Нетрадиційні уроки, зокрема метод проектів, допомагають не тільки сформувати певний набір знань, але і збудити в дітях прагнення до самоосвіти, реалізації своїх здібностей.

Проектна діяльність – конструктивна і продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв'язання життєвозначущих проблем, досягнення кінцевого результату в процесі цілепокладання, планування і здійснення проекту. Проектування виступає як творча, інноваційна діяльність, оскільки завжди спрямована на створення об'єктивно і суб'єктивно нового продукту.


Перегляд файлу

Проект «Родинне дерево». 6 клас

Автор: Іванова-Голан С.О.

Під час вивчення теми «Комп'ютерні презентації» в курсі 6 класу з метою закріплення навичок роботи з редактором презентацій PowerPoint; розвитку вміння пошуку та аналізу інформації; розвитку зв’язного мовлення під час захисту роботи можна запропонувати учням виконати поданий нижче проект. 

1.   Назва проекту: «Родинне дерево» 

2.   Характер проекту

v  за домінуючим методом: дослідницький, творчий;  

v  за    змістом:      міжпредметний    (культурологія,    історія, інформатика);  

v  за кількістю учасників: індивідуальний;  

v  за тривалістю: короткочасний;  

v  за характером контактів: внутрішньокласний;   3.  Термін реалізації проекту: 1 урок + домашня підготовка.  

4.     Вікова група: 6 клас. 

5.     Продукт проекту: презентація, анімаційний кліп.  

6.     Форма представлення проекту: презентація.  

Актуальність проекту

Актуальність обраної теми проекту полягає в тому, що родина у вихованні дітей, формуванні характеру, їх особистісних рис і національної свідомості відіграє величезну роль. Саме в родині закладаються основи особистості. У зв'язку з постійним удосконаленням суспільного життя на шляху його демократизації та гуманізації значення соціально-педагогічного  чинника  не зменшується, а навпаки – невпинно зростає. 

Майбутнє – за традиційною, трудовою, міцною, здоровою сім'єю, побудованою на духовності, принципах народної моралі, на засадах національних традицій і знаннях народної фамілістики. Друга половина  XX ст.  повністю  це підтвердила. Такий суспільний феномен як родина, – незамінний.

Мета проекту

Розглянути родинне дерево та сімейні фотографії як писемні та речові історичні джерела; закріпити навички роботи учнів з редактором презентацій PowerPoint та режимами роботи з ним; розвивати вміння добирати інформацію із сімейних фотографій та висловлювати судження щодо ролі історичної науки в збереженні пам’яті про минуле; розвивати навички роботи на комп’ютері; виховувати повагу до своїх рідних, необхідність спілкування в сім’ї молодшого та старшого поколінь засобами MO Power Point. 

 

Завдання проекту

Для вчителя 

v     Формувати інформаційну      культуру     в        учнівському         та     їх

домашньому  середовищі; 

v     Створити умови праці для реалізації творчого учнівського

потенціалу; 

v     Розвивати позитивне мислення учнів, їхнє прагнення до успіху, впевненість у власних силах; 

v     Виховувати почуття відповідальності  за доручену справу, результат якої є важливим для інших; 

v     Виробити навички творчої діяльності та культури праці; 

v     Розвивати вміння добирати  інформацію  із  сімейних  фотографій та висловлювати судження щодо ролі історичної науки в збереженні пам’яті про минуле. 

Для учня 

v Дослідити засоби редактора презентації PowerPoint (анімацію, фігури, переходи); 

v Встановити партнерські відносин з сім'єю кожної дитини;  v        Забезпечити збереження родинних стосунків, реліквій. 

Учасники проекту:

Учні 6 класів, учитель інформатики, батьки.

Очікуванні результати

Учні створять презентацію з даної теми; закріплять навички роботи з комп’ютерною програмою  MO  PowerPoint; самостійно реалізують  власний презентаційний проект; переосмислять сімейні цінності.  Критерії оцінювання

Критерій

 

 

Максимальний бал

Актуальність

1

 

 

Глибина проникнення в проблему

2

 

 

Структура проекту та його завершеність

2

 

 

Чіткість викладу матеріалу

2

 

 

Вміння аргументувати свої висновки

2

 

 

Естетика оформлення результатів виконання проекту

2

 

 

Завершеність

1

 

 

 

Технологічна карта

Зміст роботи  

Діяльність вчителя  

Діяльність учнів

Проблема

Створює проблемну ситуацію для мотивації роботи учнів.

Допомагає зі встановленням теми, мети, завдань шляхом організації інтерв’ю. Веде спостереження за

роботою учнів

Обговорюють тему, мету, завдання, тривалість проекту з керівником проекту. Визначають власні можливості, продумують крок  за кроком  реалізацію, підбір життєвих фактів, фото.

Планування

Пропонує ідеї для реалізації проекту.

Коригує діяльність учнів.

Обговорює  з  учнями критерії оцінювання.  

Виробляють план дій, формулюють задачі.

Обговорюють прикладні шляхи реалізації.  

Пошук

інформації

Надає інформаційну підтримку, допомогу в обробці фотографій.

Консультуються  з  батьками стосовно

родинної історії, збирають та оброблюють фотографії, систематизують отриману інформацію.

 

Реалізацію можна зробити за наступними вказівками: 

1.               Установити фон/дизайн для всієї роботи сімейне фото. Наприклад:

 

2.               Намалювати дерево та листочки – члени родини  (наприклад, намалювати листочки дерева, на вищих шаблях – бабусі та дідусі, нижче – батьки, потім – діти), зображення вставити у середину фігур. Підписати.

 

3.               Задати Анімацію: Поява. Додати текстовий підпис, задати анімацію. Уся задана анімація «вишиковується» по порядку, а біля кожного графічного чи текстового елемента проставляється порядковий номер.

 

4.               Кожному слайду задати певний час для автоматичного відтворення, все залежить від змістового навантаження (5-10 секунд або більше).

 

5.               У проекті використати фотографії, які розкажуть про створення родини, дитячі роки, важливі події для сім’ї. Якщо фотографії існують тільки в паперовому вигляді, то пропонуємо скористатися програмою ABBYY_FineReader тощо.

 

Продукт

Надає коригує учнів.

консультації, діяльність

Збирають та уточнюють  отриману інформацію. Самостійна  творча  робота над проектом..  

Презентація

Оцінювання діяльності визначеними критеріями.

проектної за

 

 

Очікувані результати Презентація, кліп.

pdf
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
2712
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку