Проект самовдосконалення "Усний та письмовий твір-опис приміщення у художньому стилі"

Про матеріал
ПРОЕКТ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ з української мови з теми: "Усний та письмовий твір-опис приміщення у художньому стилі"
Перегляд файлу

                                                                                                                                                                     Мігалкіна І.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ПРОЕКТ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

з української мови

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          етап самореалізація

                                                                                                       уч____                        6  класу

ЗНЗ «Міжнародна школа Глобус»

м.Києва

 

___________________________

 

 

 

 

        

 

 

 


                    

                                    

 

ТЕМА: Усний та письмовий твір-опис приміщення у художньому стилі

 

МЕТА: Проектування самостійної творчої форми – твору-опису і створення його

 

Тип заняття: Образно-проективний

 

Рівень свідомості:  Моя особистість творча!

 

Стани, що формуються:

 • Розвинення уяви
 • Творче сприйняття світу
 • Спостережливість
 • Гармонійний стан

Відчуття, що плекаються:

 • Людина – суспільна (колективна) особистість
 • Естетика,  етика і відчуття міри – невід’ємні обов’язкові складові свідомості людини

 

Наше заняття побудоване на трьох структурних етапах:

І. Розвиток

ІІ. Саморегуляція (саморозвиток)

ІІІ. Самореалізація у створенні власної літературної форми

1. Розгляньте по черзі три малюнки: дерево, лотос, спіраль.

Прочитайте уважно все, що записано на елементах цих предметів. Користуючись трьома визначеними етапами (І, ІІ, ІІІ), спробуйте встановити відповідність між малюнком і етапом.

 


І етап                       


Словникова робота

2. Установіть  стрілочками  відповідне  значення  та доберіть синоніми

№ п/п

Слова

Синоніми

Значення

1.

 

 Пейзаж

 

Система  правил виконання  якогось процесу

 

2.

Портрет

 

Опис  приміщення

 

3.

 

Інтер’єр

 

Один із типів мовлення, в якому йдеться  про ознаки  предмета  або особи

 

4.

Етика

 

Опис  зовнішності

людини

5.

Художній  стиль

мовлення

 

Опис  природи, місцевості

6.

 

Твір-опис

 

Один із стилів, який використовується  у  художній літературі

 

7.

Алгоритм

 

Норми  поведінки

 

3. Уміння

 Зробіть аналіз тексту щодо всіх визначених умінь

   ______________________________________

Житла в Україні споруджували найрізноманіт­ніші. 

Та символом України стала біла хата. Чепурними боками пишалася вона серед зелені вишневих са­дочків. Внутрішній кут такої хати з одного боку від вхідних дверей займала вариста піч. По діагоналі влаштовували покуть. Тут розміщувалась божниця, на поличці стояли образи. Їх прикрашали виши­ваними рушниками.

Уздовж бічної стіни під іконами ставили стіл. Біля столу розміщували довгу дерев'яну лаву. Збоку від стола знаходилася скриня. Між піччю та бічною стіною будувався дерев'яний настил на стовпчиках. Це був піл.

У протилежному від печі кутку, часто біля дверей або над ними, розміщувався мисник. Це були полиці або невелика шафка для посуду.

Привабливий вигляд оселі позначався і на харак­тері членів родини, на їхніх стосунках. (За В.Супруненком.) 113 слів.

      Словник

 

 

Символ  -         художній образ, який  умовно відбиває  яку-небудь думку, ідею, почуття  і т.ін.

 

Діагональ -  пряма лінія між двома  несуміжними  вершинами многокутника.

 

Покуть-      те саме, що покуття;  у селянській  українській   хаті  -  куток, розміщений по діагоналі від печі, та місце біля нього.                          

Піл-  нари в селянській хаті, розміщені між піччю і протилежною до печі стіною.

 

Доберіть синоніми до слів:

 

 чепурний-___________________________________________________________________

 прикрашати-________________________________________________________________

 роз­міщувати-________________________________________________________________

привабливий-_________________________________________________________________

вариста піч- ________________________________________________________________

божниця - __________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Висновок:

1. Межі тексту:                                  _______________

2.Тема:                                                                                                                                                                                               ____________________

3. Основна думка :                                                                                                                                                                                                                                 _____

4.Заголовок____________________________________________________________

5. Мікротеми тексту:              План                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                __________

_______________________________________________________________________

6. Виражальні засоби мови:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________              __________________________________________________________________

7. Рівень реалізації задуму:                                      

 
ІІ етап                    

          4   

1.       3         5

            

 

       2                 6

 

            

 

    1                    7

 

 

2. Виберіть із запропонованих нижче тем свою, тобто ту, яка може стати темою вашої роботи. Запишіть її на 11 сторінку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Завдання щодо операцій з темою

 а) пригадайте, що таке опис. З якими видами описів ви вже знайомі ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описувати можна будь-який об’єкт мовлення ( предмет, тварину, людину, приміщення, місцевість, явища природи та інше)

Опис вимагає знаходження ознак, відбору їх згідно з основною думкою висловлення, систематизації, викладу в логічній послідовності.

Залежно від  сфери спілкування, мети і завдань висловлювання ми користуємося різними стилями мовлення( розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний)

б)  прочитайте текст. Визначіть тип мовлення

Кімната моєї сестри

Кімнату моєї сестри не можна сплутати ні з чиєю іншою. Біля вікна стоять стіл і один стілець.На столі завжди купа  цікавих речей : книги, журнали, фотографії, люстерко, касети - чого там тільки нема!

На стільці завжди сидить Тетянка , а її гості та друзі розміщуються на канапі, на вкритій  килимом підлозі.На стіні висять полиці, забиті книжками, нотами, платівками,дисками. Увесь вільний простір стін завішаний фотографіями музикантів.У лівому кутку кімнати стоїть фортепіано.  Хтось  грає на   фортепіано, хтось грає на скрипці, хтось грає  на гітарі. А  ще стіни прикрашені концертними програмами видатних музикантів з їх  автографами.

 • Чи можна на основі цього опису приміщення визначити, чим займається , захоплюється  його хазяйка?___________________________________

______________________________________________________________

 • Яких мовленнєвих помилок слід позбутися в тексті (повтор тих самих слів, речень і т.п.) ? Знайдіть їх і виправте.

            4. Що таке образне мислення? Поясніть це на прикладі текстів

Науковий стиль

Художній стиль

Ліворуч – двері в коридор. Коло дверей – вішалка. Посередині – два вікна,між якими стоїть стіл письмовий і перед ним крісло. Праворуч у кутку – етажерка з книгами.

Словник. Ірис – декоративна рослина, півники.

Сандро Боттічеллі – славетний італійський художник доби Відродження.

 

 

Я люблю свою кімнату. Вона біла, наче снігурка. На столі стоїть букет квітів ірисів. На стінах – картини Боттічеллі. На столі – папери й книжки. Але найбільшу радість справляє мені вікно. Цілий день у нього дивиться море. Од сходу до заходу сонця віконні шибки в моїй кімнаті голубіють, неначе морські очі.

(За М. Коцюбинським)

5.Висновок: ознаки образного мислення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

6. Складіть усний твір-опис приміщення у художньому стилі, використавши нижче поданий фактичний матеріал, доповнивши його дібраним самостійно.              Слова для довідки:

Речення  опису приміщення слід будувати так:

    ДЕ? – ЩО? – ЯКЕ  це  ЩО?

(ДЕ?) На стінах,(ЯКИХ?) обклеєних світло-зеленими шпалерами.(ЩО?)портрети.

Правильно  пишіть слова: ліворуч, праворуч, напроти, справа, зліва, посередині, поряд, в кутку, уздовж. Не забувайте замість пропущеного присудка ставити тире (наліво -  книжкова шафа).                                                                                                                              

Вживайте:

 •  оцінні слова:У кімнаті було тепло, гарно, спокійно, привітно.
 • оцінні речення: Та як у вас тут гарненько в кімнатах!
 • порівняння: У кімнаті – як у вулику : гучний гомін молодих голосів бринить усіма тонами радості й смутку.
 • уособлення : Кімната  сміється  блакитними  вікнами. Тиша  та спокій  гостювали  в    хаті.
 • епітети : Світло було м’яким  і  заспокійливим. 
 • зменшено-пестливі  значення : Низенький  срібний  столик.                                                                                                                                                                  

7. Складіть усний твір-опис приміщення у художньому стилі

 

 

 

          чорнів

1. У прямовисній скелі     грот

         з високою аркою                    морське дно

            

        2. Відкривався  краєвид

        Посередині стіл

              металеві ніжки

3. Меблі       мармурова дошка

       природна камінна лава

   на столі

 дві китайські вази

                   4. Декор

  морські квіти

            легенька хвиля

       поділилися

5.Бажання       радістю

       з кимось

  піднявся        

    на поверхню   6. Іхтіандр

  засурмив у мушлю

         

                  помешкання не сподобалось

7. Дельфін              занадто великим і неповоротким

     перекинув стіл

                8.Журба  Іхтіандра

 

                                                                              Ніхто не може жити з ним

                                                                               під водою      

 

 

 

 

                                                                                                                                    

ІІІ етап                    

1. Доберіть синонім до назви етапу:                       .

2. Спіраль як шлях  

            

 

моєї особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Процес      - це тиша,                                                                                                                                                                                                            ________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        __________              __________________________________________________________              ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Прочитайте те, що написали:

а) удоскональте орфографію, синтаксис;

б) простежте логіку написаного;

в) зверніть увагу на образність, підсильте її, де потрібно.

 5. Взаємоперевірка (обмін роботами).

 6. Читання кращих робіт.

 7. Самооцінка за схемою.

Кольори

Рівні  свідомості

Емоційні стани

Вимоги складання твору-роздуму

Ознаки художнього стилю

Оцінка

7

Всі кольори

Само- реалізація

Насолода від праці

Написання твору

Індивіду-

альність, неповтор-ність мови

 

6

Білий

Само-відкриття

Співчуття, доброзич-ливість

Колективна робота

Естетична функція

 

5

Синій

Самостверд-ження

Упевне-ність

Розкриття тези

Виразність

 

4

Малиновий

Самозаглиб-лення

Безстраш-ність

Підпорядко-ваність твору основній думці

Новотвори

 

3

Зелений

Самоусві-домлення

Урівнова-женість

Використання мовних засобів

Мовні засоби

 

2

Жовтий

Самовизна-чення

Терпіння

Уява, образність

Образність

 

1

Жовто-гарячий

Самопіз-нання

Сором’яз-ливість

Потенціал

Емоційність

 

 

 

doc
Додав(-ла)
Мігалкіна Інна
Додано
31 липня
Переглядів
482
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку