14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Проектна діяльність молодших школярів

Про матеріал
Метою методу проектів є створення умов, за яких учні самостійно й охоче отримують знання з різних джерел, вчаться користуватися ними для розв’язання нових, пізнавальних і практичних завдань, удосконалюють комунікативні вміння, працюючи в різних групах, розвивають дослідницькі вміння та аналітичне мислення.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Проектна діяльністьмолодших школярів. Вчитель інформатики. Малюкова О. М.

Номер слайду 2

Чим глибша прірва між різними типами знань, потрібними для життя, і тими, що надаються школою, тим менший вплив школи на майбутнє життя учнів. Софія Русова

Номер слайду 3

Американський педагог і психолог Дж. Дьюї зазначав, що «з точки зору дитини, найбільший недолік школи полягає в неможливості вільно, повною мірою застосувати досвід, який був набутий поза школою, і навпаки: неспроможність застосувати в повсякденному житті те, чого навчилася в школі. У цьому — відірваність школи від життя». В основі навчального процесу, на думку Дж. Дьюї, має бути трудова діяльність, виконуючи яку дитина звикає до подолання перешкод, розвиває свою здатність до творчості, терпіння, наполегливість, енергійність, допитливість. Необхідно, щоб знання виростали із живого досвіду роботи.

Номер слайду 4

Метою методу проектів є створення умов, за яких учні самостійно й охоче отримують знання з різних джерел, вчаться користуватися ними для розв’язання нових, пізнавальних і практичних завдань, удосконалюють комунікативні вміння, працюючи в різних групах, розвивають дослідницькі вміння та аналітичне мислення.

Номер слайду 5

Метод проектів має величезну цінність, адже завдяки його реалізації учні:• навчаються добре виконувати роботу, відчуваючи при цьому радість і гордість за результати;• люблять школу, позбуваючись проблем із дисципліною;• стають оптимістами;• навчаються вчитися, знають, де і як потрібно знаходити матеріал, як тлумачити факти, як їх обґрунтовувати;• набувають навичок роботи в колективі;• завдяки вивченню й дослідженню теми занурюються в атмосферу дружньої конкуренції.

Номер слайду 6

• дослідницькі;• інформаційні;• прикладні;• творчі;• ігрові. Класифікація проектів: У практиці роботи вчителів, ураховуючи специфіку навчанням дітей початкових класів, слід інтегрувати проекти за домінуючою діяльністю (дослідницько-інформаційний, інформаційно-прикладний, інформаційно-ігровий ).

Номер слайду 7

За кількістю навчальних предметів, охоплених проектом:• монопредметні (внутрішньопредметні);• міжпредметні (де інтегрується зміст декількох навчальних предметів);• надпредметні (ті, що містять зміст дисципліни, яка не входить до програми початкової школи). За кількістю учасників проекту поділяють на:• індивідуальні;• парні;• групові;• колективні. Як правило, індивідуальні та колективні проекти в учнів молодшого шкільного віку використовуються рідко. За тривалістю виконання:• короткострокові (мініпроекти, що розраховані на термін від одного до декількох уроків протягом тижня);• середньострокові (проекти, що розраховані від двох тижнів до двох-трьох місяців);• довгострокові (проекти, що розраховані на термін один-два семестри і більше).

Номер слайду 8

Типи проекту. Мета проекту. Визначення складових частин моделі проекту. ДослідницькіДослідження та презентація певного об’єкта — процесу або явища, що сприяє виникненню проблемної ситуаціїТема. Мета і завдання. Об’єкт і предмет дослідження. Методи дослідження. Практичне значення. Очікуваний результат. Презентація. Рефлексія

Номер слайду 9

Типи проекту. Мета проекту. Визначення складових частин моделі проектуІнформаційніПошук та презентація інформації про певний об’єкт чи явище. Тема. Мета і завдання. Об’єкт чи явище дослідження. Пошук, аналіз, добирання та структурування інформації. Визначення головного та оформлення. Презентація. Рефлексія

Номер слайду 10

Типи проекту. Мета проекту. Визначення складових частин моделі проекту. Прикладніпрактико-орієнтованіСтворення конкретного продукту, практичних напрацювань. Тема. Мета і завдання. Очікуваний результат. Технологія виконання. Презентація продукту. Рефлексія

Номер слайду 11

Типи проекту. Мета проекту. Визначення складових частин моделі проекту. ТворчіСтворення продуктів творчої діяльностіТема. Мета і завдання. Очікувані результати та форми представлення. Опис технології діяльності. Презентація. Рефлексія

Номер слайду 12

Типи проекту. Мета проекту. Визначення складових частин моделі проектуІгровіМоделювання соціальних та ділових стосунків в організованій ігровій діяльностіТема. Мета і завдання. Розроблення сценарію гри. Процес гри. Рефлексія

Номер слайду 13

І етап — Підготовка до проектування. На цьому етапі важливо довести дітям важливість і цікавість пропонованого дослідження. Вони мають зрозуміти проблемність і складність розв’язання питання. Вид роботи. Визначення теми, мети та завдань проекту. Зміст роботи1. Обговорення теми з учнями.2. Визначення мети, завдань і актуальності проекту.3. Визначення типу проекту. Функції вчителя1. Оголошення задуму (за допомогою бесіди, притчі, відео тощо на подану тему).2. Характеристика методу проектів (інформаційний, прикладний, творчий, дослідницький, ігровий, пошуковий, творчий).3. Ознайомлення зі змістом проекту (поділ учнів на групи за опорними питаннями, які визначають діти під керівництвом учителя).4. Мотивація пошуку.5. Допомога в постановці завдань.

Номер слайду 14

П етап — Планування. Учитель розподіляє дітей на групи залежно від їхніх бажань. Кожна група визначає план своїх дій. Вид роботи. Визначення конкретних дій учнів. Зміст роботи1. Вироблення плану дій:• визначення джерел інформації;• вибір способу збирання інформації;• вибір методів аналізу інформації;• вибір засобів презентації результатів;• форма звіту;• встановлення критеріїв оцінки результату й процесу;• розподіл завдань між членами проекту.2. Планування завдань. Функції вчителя1. Висловлення припущень.2. Висунення пропозицій, ідей.3. Корекція плану та завдань.

Номер слайду 15

III етап — Дослідження. На цьому етапі кожна група досліджує свою сферу питання: опрацьовує енциклопедії, словники, довідники, художню літературу, проводить фото- й відеозйомку тощо. Ця робота здійснюється в позашкільний час, окрім проведення короткотривалого проекту, розрахованого на один урок. Вид роботи. Самостійна робота учнів. Зміст роботи1. Збирання інформації.2. Вирішення проміжних завдань.3. Спостереження за об’єктами.4. Проведення експериментів.5. Анкетування.6. Робота з літературою. Функції вчителя1. Спостереження за роботою учнів.2. Непряме керування діяльністю (поради, консультації тощо).

Номер слайду 16

IV етап — Результати. Отримані матеріали діти збирають у теку групи. Продивляються й обирають найцікавіший, на їхній погляд, матеріал. Вид роботи. Самостійна робота в групах. Зміст роботи1. Аналіз інформації.2. Формулювання висновків. Функції вчителя1. Корекція підсумкових матеріалів.2. Спостереження за ходом обробки результатів і аналізу інформації.

Номер слайду 17

V етап — Оформлення звіту. Це — підсумковий урок. Кожна група у встановленому вчителем порядку звітує за своєю темою. Вид роботи. Проведення підсумку роботи групи. Зміст роботи1. Показ результатів у формі:• усного звіту;• звіту з демонстрацією матеріалів;• письмового звіту.2. Колективне обговорення. Функції вчителя1. Сприйняття звіту.2. Постановка доцільних запитань (у ролі рядового учасника).

Номер слайду 18

VI етап — Оцінка результатів процесу. Це — підсумок проведення всього проекту: розгляд отриманого відеоролика, презентації, портфоліо, стінної газети, висловлення й побажання дітей тощо. Вид роботи. Обговорення, оцінювання результатів проекту. Зміст роботи1. Колективне обговорення.2. Самооцінка результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями. Функції вчителя. Оцінювання зусиль учнів, їхньої креативності, якості використаних джерел, невикористаних можливостей, творчого потенціалу, якості звіту. Підсумок результатів доцільно провести за допомогою технологій «Мікрофон» або «Метод-прес».

Номер слайду 19

Орієнтовні теми для навчальних проектів«Звідки до нас прийшли літери?», «Яким був давній алфавіт?» «Герої книжок у мультфільмах», створення коміксу за оповіданням, « Які числа називають «магічними»?»,«Найдавніші математичні знаки»,«Математика в казках», «Математика на кухні» «Як подорожувала дощова краплинка?»Свято зустрічі птахів «Птахів викликаю із рідного краю» ,«Як очистити воду?», «Чому сніг білий?», «Чарівна сила усмішки»,«Професії» тварин», «Бережемо книжки — рятуємо дерева» ,«Горщики для квітів», «Портрет нашої школи»

Номер слайду 20

Українська квітка для Дюймовочки міжпредметний проект для учнів 4 класуr

Номер слайду 21

Це ви зможете зробити протягом двох тижнів. Які квіти ми називаємо першоцвітами?Яка квітка буде найкращою домівкою для Дюймовочки?Подарувати Дюймовочці найкращу весняну квітку. Ваше завдання:

Номер слайду 22

Перша група: досліджує розміри та вигляд весняних квітіввибирає квітку для Дюймовочки створює презентацію в Power Pointузагальнює матеріали пошуку. Друга група : шукає цікаву інформацію про перші квіти збирає малюнки конкурсу. Створює казку в програмі Скретч. Крок перший: Об`єднатись в групи!Почнемо

Номер слайду 23

Крок другий. Скласти план дій за схемою:

Номер слайду 24

Вимоги до створення. Презентація. Казка

Номер слайду 25

Висновок. Щоб у нашому житті все закінчувалося так добре, як у казці, необхідно берегти цей крихкий світ і природу.

Номер слайду 26

Метод проектів — це спосіб ставитися до дітей таким чином, щоб пробуджувати в них все найкраще, а потім дозволяти їм повірити у себе якомога сильніше.

pptx
Додано
10 жовтня 2019
Переглядів
613
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку